Jogtudományi Hírlevél

A HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete egyik fontos feladatának tekinti, hogy a hazai jogtudományi közösséget tudományszervezési szolgáltatásokkal segítse. Ebben a szolgáltató szellemben és egyúttal külföldi mintákat is követve az Intézet elindította a Jogtudományi Hírlevél elnevezésű kétheti elektronikus periodikáját, amely a lehető legszélesebb hazai jogtudományi közösséget megcélozva tartalmazza az aktuális konferenciafelhívásokat, doktori védéseket, habilitációkat, könyvbemutatókat, személyi híreket, ösztöndíj-lehetőségeket.

A hírlevél működési mechanizmusa az, hogy minden jogi karon egy, az adott kar által kijelölt személynek belépési kódot adtunk a rendszerünkbe, és ők a saját karuk eseményeit vagy híreit feltölthetik a Jogtudományi Hírlevél szerkesztői felületére, hogy így hirdessék azt a lehetséges érdeklődők körében. Arra kérjük ezért az érdeklődő kutató/oktató kollégákat, hogy közvetlenül a saját karuk kijelölt hírlevélfelelősével vegyék fel a kapcsolatot, ha valamely eseménynek vagy hírnek országos publicitást szeretnének adni. A hírlevélfelelősök az egyes hazai jogi karokon a következők (az intézmények ábécérendjében):

A címzetti listára bárki (pl. gyakorló jogász, PhD hallgató, más tudományágak érdeklődő képviselője) feliratkozhat a lenti Feliratkozás doboz segítségével. A hírleveleket mindig archiváljuk jelen oldal alján. 

Azt reméljük, hogy kezdeményezésünkkel hozzájárulhatunk a magyar jogtudományi közösségen belül a hatékonyabb információáramláshoz, és hogy ez végső soron a hazai jogtudomány egészének hasznára válik.

A hírlevél szerkesztője Szontagh Veronika, aki akár technikai és szervezési kérdésben (pl. esetleges új intézmény csatlakozása vagy új feltöltő személy kijelölése), akár esetleges tartalmi kérdésekben (pl. új hírlevélrovat bevezetése) áll az érdeklődők rendelkezésére (szontagh.veronikaanna@tk.hun-ren.hu).

Feliratkozás

Iratkozzon fel hírlevelünkre!


Archívum