Tartalom
Doktori viták, védések

Gácsi Anett Erzsébet: A jogellenesen megszerzett bizonyítékok értékelése a büntetőeljárásban

Call for papers

Constitutionalism Under Extreme Conditions

8th Central and Eastern European Forum for Young Legal, Political and Social Theorists

Polgári Jog címmel új folyóiratot indít a Wolters Kluwer

Habilitációk

Szilágyi János Ede, egyetemi docens: A vízszolgáltatások jogi szabályozásának aktuális kihívásai Magyarországon

Koltay András: A gyűlöletbeszéd korlátozásának útvesztői a magyar jogrendszerben - Tantárgyi előadás

Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések

MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja (2015. október 26.)

JTI Blog - Vető Gábor: A német-francia tandem a kimerültség határán? Hollande és Merkel beszéde az Európai Parlamentben (2015. 10. 26. )

JTI Blog - Papp Mónika: Közjegyzők-bíróságok-fogyasztóvédelem: Az Európai Bíróság ERSTE Bank ügyben hozott ítélete (2015. 10. 26. )

MTA Law Working Papers - Balázs István: A jogtudomány helye, szerepe, haszna a közigazgatási jogtudomány szemszögéből (2015/25)

MTA Law Working Papers: Farkas Ádám: A fegyveres – és különösen a katonai – védelem jogának kikülönbözése a magyar jogfejlődésben (2015/26)

MTA Law Working Papers - Körtvélyesi Zsolt: Jogi elemzés az OTKA megszűnéséről (2015/27)

MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja (2015. november 2.)

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások

Peres eljárások a XXI. században – az elektronikus kommunikáció kihívásai

Lehetőségek és kihívások. A virtuális világ jogi kérdései

A munka világának digitalizálódása

The European Union between intergovernmentalism and ‘shared and responsible sovereignty’

Institutional Dynamics Reloaded: The Court of Justice and the Development of the EU Internal Market

Meghívó a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar könyvbemutatójára

Könyvbemutató: Takács Péter (szerk.): Az állam szuverenitása - Eszmény és/vagy valóság

Változások a társadalombiztosítási jog és a szociálpolitika egyes területein - Család, mint jogi fogalom, a jogintézmények alapja

"Mérlegen az alkotmányjogi panasz"

A magyar közjogi komparatisztika története a polgári korban II.

A nemzeti érdekek érvényesítése az Európai Unióban

Műhelyvita Horváthy Balázs „Tagállami mozgástér az EU Közös Kereskedelempolitikájában" c. tanulmányáról.

Az életvégi döntések jogi szabályozása Magyarországon

Kann man fremdes Recht verstehen? - Der kontextuelle Ansatz in der Rechtsvergleichung. Vortrag von Prof. Dr. Uwe Kischel (Universität Greifswald)

Felzárkózás vagy lemaradás? A magyar gazdaság negyedszázaddal a rendszerváltás után - körkép és kilátások

Milyen alapelvek és értékszempontok alapján tekintsünk korunk migrációs válságára?

Jubileumi ünnepség – 15 éves a Deák Ferenc Intézet

A történeti alkotmánytól az Alaptörvényig

A Szentszövetségi Európától – A Transzatlanti Európáig

A választottbíráskodás helyzete Magyarországon - szakmai konferencia

Kerekasztal-beszélgetés: „Húszéves a magyar ombudsmanintézmény”

Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak

Fully Funded PhD Positions at the EUI

További hírek

Videó: Jog és politika viszonya (A magyar jogrendszer állapota – 2015)

Felhívás az MTA TK Jogtudományi Intézet youtube-csatornáján közzéteendő interjúk, kerekasztal-beszélgetések és előadások szervezésére

A 2015. évi intézeti díjak átadása

Doktori viták, védések
Gácsi Anett Erzsébet: A jogellenesen megszerzett bizonyítékok értékelése a büntetőeljárásban
Név: Gácsi Anett Erzsébet
Időpont: 2015-11-20 11:00
Helyszín: SZTE ÁJTK Szeged, Tisza Lajos krt. 54.
Call for papers
Constitutionalism Under Extreme Conditions
The Minerva Center for the Rule of Law under Extreme Conditions at the University of Haifa and Boston College Law School, invite submissions for a full-day international Symposium on Constitutionalism Under Extreme Conditions, to be held in Haifa, Israel at the Faculty of Law, University of Haifa on Monday, 18 July 2016, under the auspices of The Israeli Association of Public Law (IAPL). The Keynote speech at this event will be delivered by Justice Dorit Beinisch, President of the Supreme Court of Israel (ret.) and President of the IAPL. This Symposium is convened by Prof. Richard Albert (Boston College) and Dr. Yaniv Roznai (Minerva Center for RLuEC).
Határidő: 2016-02-01
8th Central and Eastern European Forum for Young Legal, Political and Social Theorists

22-23 April 2016, Budapest, Hungary Central and Eastern European socio-political and legal transition revisited – theoretical perspectives

The 2016 CEE Forum conference will be hosted by the Hungarian Academy of Sciences, Center for Social Sciences Institute for Legal Studies. The Institute, founded in 1949, has certainly been one of the leading research centers in Hungarian legal academia. As it has been integrated into the wider network of the Hungarian Academy of Sciences’ institutes with a social science focus (Hungarian Academy of Sciences Centre for Social Sciences) since 2012, the Institute for Legal Studies offers an ideal venue for such an interdisciplinary event of young legal, political and social theorists. In the most general terms, the agenda of the conference will be focused on the doctrinal discussion and theoretical reassessment of the Central and Eastern European transition that started in 1989 and has not finished yet. Since more than twenty-five years have passed the historical distance necessary for the formulation of scholarly insights on either the transition process as such or its several dimensions has been reached. Therefore, the time has come for a critical reconsideration of the earlier scholarly findings or commonplaces and the formulation of more nuanced and refined conclusions.

Határidő: 2015-12-30
Polgári Jog címmel új folyóiratot indít a Wolters Kluwer

A Wolters Kluwer Polgári Jog címmel 2016 januárjában új folyóiratot indít.

A folyóirat legfontosabb célja, hogy tudományos igénnyel, de a gyakorlat számára is hasznosítható módon mutassa be a Polgári Törvénykönyvet, az annak alkalmazása során felmerülő kérdéseket és lehetséges megoldásaikat, a joggyakorlat fejlődését.

A folyóirat öt rovatból áll: Tanulmány, Jogesetelemzés, Ptk. a jogesetek tükrében, Döntvény és Fórum.

A tanulmányok és a jogesetelemzések lektorálására a Szerkesztőbizottság double-blind peer review rendszert tervez bevezetni. A folyóirat havonta, elektronikusan, online eléréssel jelenik meg az Új Jogtár felületén, a többi kiadványtól független hozzáféréssel.

A folyóirat főszerkesztője Vékás Lajos, szerkesztőbizottságának tagjai: Csehi Zoltán, Gárdos Péter, Kisfaludi András és Parlagi Mátyás.

A Tanulmány, Jogesetelemzés és Fórum rovatokba szánt írásokat a daniel.aszalos@wolterskluwer.com e-mail-címre várjuk.

Habilitációk
Szilágyi János Ede, egyetemi docens: A vízszolgáltatások jogi szabályozásának aktuális kihívásai Magyarországon

A tudományos kollokviumi előadás címe: A vízszolgáltatások jogi szabályozásának aktuális kihívásai Magyarországon;

 Az idegen nyelvű előadás címe: Current challenges concerning the law of water services in Hungary;

A tantárgyi előadás címe: A zöld géntechnológia jogi szabályozása

Név: Szilágyi János Ede, egyetemi docens
Időpont: 2015-11-30 12:00
Helyszín: Miskolci Egyetem A/6. épület, fszt. XX. előadó
Koltay András: A gyűlöletbeszéd korlátozásának útvesztői a magyar jogrendszerben - Tantárgyi előadás

A blaszfémia mint a szólásszabadság korlátozása - Tudományos előadás

Név: Koltay András
Időpont: 2015-11-18 13:30
Helyszín: PPKE JÁK (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28.) I. em. Gy107 gyakorló
Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések
MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja (2015. október 26.)
Varga Judit: Infrastruktúrafejlesztés: Így, vagy úgy? - Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program vs. Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program
JTI Blog - Vető Gábor: A német-francia tandem a kimerültség határán? Hollande és Merkel beszéde az Európai Parlamentben (2015. 10. 26. )

- A francia elnök és a német kancellár 26 év után újra közösen szólalt fel az Európai Parlamentben.

- A beszédeket a menekültválság témája uralta.

- A közös felszólalás és az azt követő vita hűen tükrözte, hogy az európai integráció nem számíthat az elkövetkező években komolyabb mélyülésre.

JTI Blog - Papp Mónika: Közjegyzők-bíróságok-fogyasztóvédelem: Az Európai Bíróság ERSTE Bank ügyben hozott ítélete (2015. 10. 26. )
2015. október 1-én tette közzé a Bíróság a C-32/14-es előzetes döntéshoztali eljárásban hozott ítéletét. E döntésben azt a kérdést válaszolta meg, hogy közjegyzői közokiratba foglalt fogyasztói szerződésekben a közjegyző köteles-e az uniós jog alapján a végrehajtási záradékkal történő ellátás szakaszában is vizsgálni a szerződés tisztességtelen kikötéseit.
MTA Law Working Papers - Balázs István: A jogtudomány helye, szerepe, haszna a közigazgatási jogtudomány szemszögéből (2015/25)
Amennyire közismert tény a hazai közigazgatási jogtudomány kiemelkedő szerepe a XX. század első harmadában, annyira fájó lehet annak visszaszorulása az azóta eltelt időkben. Persze ez a hipotézis nem jelenti azt, hogy magával a közigazgatással ne foglalkozott volna a tudomány, csak a korábbi jogpozitivista, majd később közigazgatási jogi dogmatikai irányvonalat váltották fel más közigazgatás-tudományi irányzatok, ezen belül főként közigazgatás-tani megközelítések. Mindezt pedig csak erősítette a XX. század utolsó negyedétől egészen az ezredfordulót követő időkig érvényesülő neoliberális állam és közigazgatás-felfogás keretében megszületett NPM irányzat. Haszna pedig lett volna a közigazgatási jogtudományi kutatásoknak olyan, hazánkban a közigazgatás-fejlesztés jelenleg is igen vitatott területein, mint a közigazgatási aktustan továbbfejlesztése a megváltozott viszonyaink közepette, vagy éppen a közszerződések rendszerén belül a közigazgatási szerződések dogmatikája. Mindezen a közigazgatási jogi dogmatikai kérdések megválaszoltságának pedig komoly haszna lett volna akkor, amikor a közigazgatási hatósági eljárás és jogorvoslati rendszer jelenleg folyó radikális átalakításához hozzákezdtek, ide értve a közigazgatási bíráskodás új rendszerének a kialakítását. Kérdés persze az, hogy hol a helye közigazgatási jognak és tudományának nemzetközi összehasonlításban? A választ elsősorban Jacques Chevallier; Le droit administratif entre science administravie et droit constitutionnel. (Közigazgatási jog a közigazgatás-tudomány és alkotmányjog közt) című munkája elemzésével próbálom keresni. (www.upicardie.fr/labo/curapp/revues/root/31/jacques_chevallier2.pdf_4a028e63cb69e/jacques_chevallier2.pdf 2015 04 30)
MTA Law Working Papers: Farkas Ádám: A fegyveres – és különösen a katonai – védelem jogának kikülönbözése a magyar jogfejlődésben (2015/26)
Napjainkban, sajnos újfent csak a történelem aktuális kényszere és nem az előrelátó tervezés és szisztematikus átgondolás folyományaként, napirenden van a katonai védelmet realizáló fegyveres erő rendeltetése és használhatósága a hazai jogi- és közéleti diskurzusban. E téma kapcsán a migrációs válság indukciós hatása miatt számos rendkívül éles álláspont fogalmazódott meg, amelyek döntő többsége azonban álláspontom szerint messze nem tekinthető megalapozottnak. Ezen állításomat arra a tényre alapítom, hogy a magyar állam- és jogtudományi diskurzus perifériára szorította – különösen a rendszerváltozás után – a katonai jog témáját, így annak történelmi előzményeiről, hazai tényleges tradícióiról és történelmi előképeiről nincsenek kimunkált és széles körben elsajátított ismereteink. Ezen hiányosságok és mulasztások pótlása hosszú évek rendszerezett munkáját követeli meg, amit jelen tanulmány nem tud és nem is akar célként tételezni, ahogy azt sem, hogy a migrációs válság kapcsán fogalmazzon meg történelmi alapokat az egyes pro, illetve contra nézőpontok mellett, vagy ellen. Jelen tanulmány célja egyedül az, hogy megrajzolja annak a történelmi fejlődésívnek a vázlatát, amelynek folyományaként a magyar jogban a fegyveres – és különösen katonai – védelem joga önálló, szisztematizált alrendszerré vált a Kiegyezés időszakára a maga összes sajátosságának kibontakozásával és a fegyveres védelem rendeltetésének megerősödésével. Jelen tanulmány tehát arra tesz kísérletet, hogy bemutassa a fegyveres védelem hazai jogalkotás-történetének vázlatát, megragadja azokat a tárgyköröket, amelyeket az egyes korszakok jogalkotói kiemelt témakörként törvényi szinten szabályoztak a haza védelme érdekében, elérve ezzel több mint nyolcszáz év alatt azt az eredményt, hogy a fegyveres – és különösen katonai – védelem jogi szabályrendszere egy önállósult, számos sajátossággal rendelkező alrendszerévé vált a magyar jogrendszernek és jogfejlődésnek.
MTA Law Working Papers - Körtvélyesi Zsolt: Jogi elemzés az OTKA megszűnéséről (2015/27)
Az új törvény bevallott célja a központosítás, amely a létrejövő szervezet (NKFI Hivatal) belső működésére is kihat: az elnök személye válik meghatározóvá az OTKÁ-ra jellemző bizottsági döntéshozatallal szemben. A központosítás és az elnök szerepének növelése, illetve a független elemek gyengítésének kettőssége mélyebben is jellemzi az új intézmény felépítését, gyengülnek a szakmai részvételre vonatkozó törvényi garanciák a pályázati döntéshozatalban és általában a szervezet működésében. A korábbi, paritásos alapon (kormányzati és szakmai kinevezettekből, utóbbiak túlsúlyával) felálló bizottság helyett az új szabályozás szerint a „támogatási döntést az NKFI Hivatal elnöke hozza meg”, az elnöktől függetlenített döntéshozatal eltűnik. Az elnököt a miniszterelnök az új törvény szerint úgy nevezi ki, hogy szakmai testület (korábban az MTA elnökének) személyi javaslata ezt nem előzi meg. Az írás elsősorban az alapkutatások szemszögéből, tehát az OTKA korábbi rendszerét érintő szabályok változása felől vizsgálva a módosításokat, az eltelt idő rövidségére tekintettel nem vállalkozik az új szervezetrendszer tényleges működésének vizsgálatára.
MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja (2015. november 2.)
Szilágyi János Ede: Víziközmű-szolgáltatás és a vízhez való jog érvényesülése Magyarországon
Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások
Peres eljárások a XXI. században – az elektronikus kommunikáció kihívásai

A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara meghívja az érdeklődőket a Magyar Tudományos Akadémia védnökségével rendezett A tudomány evolúciója – a valós és a virtuális világok konferenciasorozat részeként szervezett „Peres eljárások a XXI. században – az elektronikus kommunikáció kihívásai” című tudományos konferenciára.

Időpont: 2015-11-19 13:00
Helyszín: Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen, Thomas Mann u. 49.) Csokonai Terem
Lehetőségek és kihívások. A virtuális világ jogi kérdései
Időpont: 2015-11-25 14:00
Helyszín: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Kassai úti Campus C/I.
A munka világának digitalizálódása

A konferencia előadásai olyan fő témákban kerülnek megtartásra, mint a munkavállalókat megillető adatvédelem, a véleménynyilvánítás újabb, főként online módjai, a távmunkavégzés perspektívái, a munkavállalók személyiségi jogainak védelme, az elektronikus formában közölt jognyilatkozatok, valamint a közösségi média és más online felületek potenciális munkajogi szerepe.
 

Időpont: 2015-11-11 13:00
Helyszín: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Kassai úti Campus Kari Tanácsterem (ÁJK „C” földszint)
The European Union between intergovernmentalism and ‘shared and responsible sovereignty’
The Center for European Union research at Central European University cordially invites you to the public guest lecture by Prof. Simona Piattoni (University of Trento).
Időpont: 2015-11-29
Helyszín: Central European University, H-51 Budapest, Október 6.u.7. Room 234
Institutional Dynamics Reloaded: The Court of Justice and the Development of the EU Internal Market
The Center for European Union Research cordially invites you to the public guest lecture by Thomas Horsley LL.B (Hons), LL.M (Edin) (University of Liverpool).
Időpont: 2015-11-19
Helyszín: Central European University, H-1051 Budapest, Október 6.u.7 Room 234
Meghívó a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar könyvbemutatójára
Időpont: 2015-11-09 14:00
Helyszín: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Kassai úti Campus Kari Tanácsterem (ÁJK „C” földszint)
Könyvbemutató: Takács Péter (szerk.): Az állam szuverenitása - Eszmény és/vagy valóság

A kötetet bemutatják: Trócsányi László, Valki László és Takács Albert.

Időpont: 2015-11-17 16:00
Helyszín: MTA Könyvtár és Információs Központ, 1051 Budapest, Arany J. u. 1. II. emelet
Változások a társadalombiztosítási jog és a szociálpolitika egyes területein - Család, mint jogi fogalom, a jogintézmények alapja

A társadalombiztosítás és a szociálpolitika az emberek mindennapjait meghatározó jogterületek. Szinte mindennap kapcsolódunk hozzá valamilyen formában, vagy igénybe vesszük a szolgáltatásait. Fontos ezért annak vizsgálata, hogy milyen tendenciák mentén változnak a szabályok. Ezeknek a területeknek fontos befolyásoló eleme a politika és a szociálpolitika. A módosítások és a változások sokszor „saláta” törvényekbe csomagoltan jelentkeznek, amelyeket nagyon nehéz követni, a változások pedig általában a család jogintézményét érintik.

A konferencián a részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött a miskolcmunkajog@gmail.com címen.

Időpont: 2015-11-19 10:30
Helyszín: Miskolci Akadémia Bizottság székháza (Miskolc, Erzsébet tér 3.)
"Mérlegen az alkotmányjogi panasz"
Az Alkotmánybíróság, a Magyar Tudományos Akadémia SZAB Jogi Szakbizottsága, valamint a Magyar Ügyvédi Kamara, és a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara közös, országos konferenciát szervez, hogy áttekintse az alkotmányjogi panasz eddigi működését, a befogadási eljárás lényegi súlypontjait és a panaszok befogadhatósága során felmerülő akadályokat, a panasz formai és tartalmi követelményeit, valamint a jogintézményhez kapcsolódó további elméleti és gyakorlati kérdéseket. A konferencián való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Kérjük, 2015. november 15-ig erősítse meg részvételi szándékát az alábbi emailen: panaszkonferencia2015@gmail.com
Időpont: 2015-11-20
Helyszín: MTA Szegedi Területi Bizottság (6720. Szeged, Somogyi u. 7.)
A magyar közjogi komparatisztika története a polgári korban II.
9. 00. – 10. 30 Halász Iván: Bevezető gondolatok Szinay Ildikó: A magyar államfő (kormányzó) jogállásának komparatisztikai vizsgálata a két világháború között Takács Albert: A miniszteri felelősség összehasonlító perspektívában Somogyi Renáta: A közigazgatási bíráskodás sajátosságai a polgári korban Koi Gyula: Francia-olasz összehasonlító közigazgatási jogi kutatások a Magyary-iskola keretei között 10. 30. – 10. 45. Hozzászólások 10. 45. – 11. 00. Kávészünet 11. 00. – 12. 00. Balázs Ágnes: Összehasonlító szempontok a Huszadik Század című folyóirat hasábjain az Andrássy-féle választójogi törvényjavaslat kapcsán Hollósi Gábor: Választójogi „komparatisztika” a Horthy-korszakban. Berecz Sándor szakírói munkássága Schweitzer Gábor: Komparatisztikai szempontok a felsőházi törvény (1926. évi XXII. tc.) megalkotása idején 12. 00. – 12. 15. Hozzászólások, zárszó
Időpont: 2015-11-09
Helyszín: NKE KTK 1118. Ménesi út 5. 402-es terem
A nemzeti érdekek érvényesítése az Európai Unióban
Az MTA TK Lendület-HPOPs Kutatócsoport és az ELTE TáTK Európai Tanulmányok Tanszék közös szervezésében szeretettel vár mindenkit „A nemzeti érdekek érvényesítése az Európai Unióban” című műhelybeszélgetés-sorozat soron következő, adópolitika témájú rendezvényére. Vendégünk Nobilis Benedek, Nemzetgazdasági Minisztérium, Adópolitikai és Nemzetközi Adózási Főosztály, Főosztályvezető Beszélgetőpartner és moderátor Fekete Balázs, MTA TK Lendület-HPOPs, tudományos munkatárs. A kutatócsoport munkáját röviden bemutatja Varju Márton, az MTA TK Lendület-HPOPs vezetője.
Időpont: 2015-11-10
Helyszín: ELTE TáTK (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A), terem: 0.100A
Műhelyvita Horváthy Balázs „Tagállami mozgástér az EU Közös Kereskedelempolitikájában" c. tanulmányáról.
Kérjük, hogy részvételi szándékát előzetesen jelezze Hoffmann Tamásnak.
Időpont: 2015-11-12 10:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
Az életvégi döntések jogi szabályozása Magyarországon
Időpont: 2015-11-24
Helyszín: MTA TK JTI Tanácsterem
Kann man fremdes Recht verstehen? - Der kontextuelle Ansatz in der Rechtsvergleichung. Vortrag von Prof. Dr. Uwe Kischel (Universität Greifswald)

Im Rahmen der Zusammenarbeit mit der Ungarischen Akademie der Wissenschaften stellt Prof. Kischel in einem Vortrag zur Verfassungsvergleichung sein neues Lehrbuch zur Rechtsvergleichung vor und führt in Methode und Aufbau des Werkes ein. Kischel wendet sich sowohl gegen radikale rechtswissenschaftliche wie auch gegen interdisziplinäre Neuansätze, sondern spricht sich für eine moderne Variante der klassischen rechtsvergleichenden Methode aus, wie sie vor allem im Zivilrecht angewandt wird. Einer spezifish verfassungsrechtlichen Methodik bedürfe es nicht. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.

Időpont: 2015-11-18 18:00
Helyszín: Andrássy Universität Budapest, Andrássy-Saal Pollack Mihály tér 3. 1088 Budapest
Felzárkózás vagy lemaradás? A magyar gazdaság negyedszázaddal a rendszerváltás után - körkép és kilátások
Időpont: 2015-11-12 10:00
Helyszín: PPKE JÁK Szent II. János Pál terem - Díszterem (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28. II. em.)
Milyen alapelvek és értékszempontok alapján tekintsünk korunk migrációs válságára?
Időpont: 2015-11-12 16:00
Helyszín: PPKE JÁK Kari Tanácsterem (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28. II. em.)
Jubileumi ünnepség – 15 éves a Deák Ferenc Intézet
Időpont: 2015-11-19
Helyszín: PPKE JÁK Szent II. János Pál terem - Díszterem (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28. II. em.)
A történeti alkotmánytól az Alaptörvényig
Időpont: 2015-11-26 10:00
Helyszín: SZAB Székház, Díszterem (Szeged, Somogyi utca 7.)
A Szentszövetségi Európától – A Transzatlanti Európáig
Az MTA Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának Állam- és Jogtudományi Bizottsága tudományos ülése a Magyar Tudomány Ünnepén
Időpont: 2015-11-16 10:00
Helyszín: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. | MTA Székház, Kupolaterem
A választottbíráskodás helyzete Magyarországon - szakmai konferencia
A választottbíráskodás helyzete Magyarországon - szakmai konferencia - 2015. november 24. BANK CENTER Budapest, V. Szabadság tér 7. Jelentkezési határidő: 2015. november 19. Jelentkezés az alábbi linken keresztül: JELENTKEZÉS – A választottbíráskodás helyzete Magyarországon c. szakmai konferencia A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság 2015. november 24-én 10 órától 17 óráig „A választottbíráskodás helyzete Magyarországon” címmel szakmai konferenciát tart. A konferencia legfontosabb témái:  a készülő új Polgári Perrendtartás várható hatása a választottbíráskodásra  állami bíráskodás és választottbíráskodás, az érvénytelenítéssel kapcsolatos bírósági gyakorlat és a választottbírósági törvény hiányosságai  a választottbírósági eljárás vitatott kérdései (keresethalmazat és ügyek egyesítése, lemondás a kifogás jogáról)  nemzetközi kitekintés Részletes program: http://jelentkezes.mkik.hu/sites/mkik/files/attachments/program_vb_konferencia_2015nov24.pdf Hívjuk és tisztelettel várjuk mindazokat, akik az alternatív vitarendezést fontosnak tartják: ügyvédeket, jogtanácsosokat, állami bírókat, választottbírókat, vállalkozókat és minden más szakmai érdeklődőt. Részvételi díj (amely tartalmazza az ebédet és a frissítőket): 10.000,- Ft + ÁFA További információ : http://jelentkezes.mkik.hu/sites/mkik/files/attachments/altalanos_informaciok.pdf További információért forduljon a Választottbíróság Titkárságához: Tel.: +36-1-47-45-180, +36-1-47-45-182, +36-1-47-45-186 e-mail: vb@mkik.hu
Időpont: 2015-11-24
Helyszín: BANK CENTER Budapest, V. Szabadság tér 7.
Kerekasztal-beszélgetés: „Húszéves a magyar ombudsmanintézmény”
14:00-14:05: Köszöntő: Kukorelli István egyetemi tanár, az Egyesület elnöke 14:05-15:15: Kerekasztal-beszélgetés Moderátor: Chronowski Nóra, az Egyesület ügyvezető elnöke Somody Bernadette adjunktus, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszék, az ombudsmanintézmények működésének szakértője 15:15-15:45 Szabó Máté egyetemi tanár, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Politikatudományi Intézet, az állampolgári jogok országgyűlési biztosa 2007 és 2012 között, majd az alapvető jogok biztosa 2012 ás 2013 között Takács Albert főiskolai tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közjogi Intézet Európai és Összehasonlító Közjogi Tanszék, 2001 és 2007 között az állampolgári jogok országgyűlési biztosának általános helyettese Hozzászólások és vita
Időpont: 2015-11-23 14:00
Helyszín: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Aula Magna (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3., I. emelet)
Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak
Fully Funded PhD Positions at the EUI

The Law Department offers a four-year Ph.D. programme leading to the award of a doctorate. An LL.M. degree is awarded upon the successful completion of the first year of the Ph.D. programme. Researchers follow a structured programme of research and training. A wide range of seminars and workshops is offered in key fields, many of which are linked to research projects in the Law Department , or are interdisciplinary and organised jointly with other departments of the EUI. Researchers gain experience in presenting their work and are encouraged to participate in conferences, workshops and the department's very active working groups. They may enrich their programme with research missions around the world or on exchange programmes with partner institutions. Doctoral supervision is a priority at the EUI, and prospective researchers are welcome to explore whether their interests fit with those supported by the LAW faculty.

Státusz megnevezése: Doctoral Student
Jelentkezési határidő: 2016-01-31
További hírek
Videó: Jog és politika viszonya (A magyar jogrendszer állapota – 2015)
Tölgyessy Péter: Jog és politika viszonya A magyar jogrendszer állapota – 2015 Konferencia és kéziratvita Időpont: 2015. október 14–16. Helyszín: MTA TK JTI – 1014 Budapest Országház u. 30. – Jakobinus terem Szervezők: Jakab András és Gajduschek György.
Felhívás az MTA TK Jogtudományi Intézet youtube-csatornáján közzéteendő interjúk, kerekasztal-beszélgetések és előadások szervezésére
Az MTA TK Jogtudományi Intézet csaknem két éve önálló youtube-csatornát működtet a https://www.youtube.com/channel/UCctUfjLIQvWkJwyXiS619Ug címen. A csatornán számos eseményt tettünk közzé azzal a céllal, hogy egyrészt azok számára is eljuttathassuk az itt elhangzó információkat, akik nem tudnak személyesen jelen lenni a rendezvényeinken, másrészt pedig célunk, hogy az utókornak is dokumentáljuk a jogrendszer aktuális állapotát és dilemmáit. Ezt a kommunikációs csatornát szeretnénk megnyitni azok számára is, akik nem tartoznak az Intézet kötelékébe (bár a jelen felhívás természetesen egyúttal az Intézet munkatársai felé is irányul). Olyan fél-egy oldalban megfogalmazott javaslatokat várunk, amelyek az alábbi kérdésekre koncentrálnak: a videóra felveendő és a youtube-csatornára kiteendő esemény vagy eseménysorozat miért lenne fontos a magyar jogrendszer vagy a magyar jogtudomány szempontjából; kiket kérne fel a szervező a részvételre; hány eseményről lenne szó, és azok milyen időtartamúak lennének. A Jogtudományi Intézet vállalja az infrastrukturális háttér megteremtését (terem, kamera, operatőr, vágás), elhelyezi a videókat a saját youtube-csatornáján, valamint az MTA repozitóriumaiban, a rendezvényt az esemény előtt és után is hirdeti a honlapján és a Jogtudományi Hírlevélben. A nyertes pályázó felel az esemény megszervezéséért, így különösen a résztvevők felkéréséért és (szükség esetén) az események moderálásáért. Az esemény lehet interjú (pl. a Jogrendszer belülről című sorozatunk), kerekasztal-beszélgetés (pl. A jogrendszer mint a gazdasági fejlődés infrastruktúrája, illetve a Közpolitikák és jogi környezetük című sorozatok) vagy előadás (pl. az intézeti díjátadó). A videók nézettségi adatai változóak, esetenként a 700-800-at is megközelítik. A pályázatokat egy arra felkért bizottság fogja elbírálni figyelemmel a témafelvetésre, valamint az ahhoz illeszkedő eseményformátumra és a meghívott résztvevői listára. A pályázatokat 2015. november 30-ig kérjük eljuttatni az argyelan.zsuzsa@tk.mta.hu címre, az Intézet igazgatójának (Jakab András) címezve. A pályázatokat ez év végéig bíráljuk el, az eseményekre februártól vagy annál későbbi időpontokban kerülhet sor. A pontos időpontokat a nyertes pályázókkal január folyamán egyeztetjük.
A 2015. évi intézeti díjak átadása
 Álláspályázatok  Jogtudományi Hírlevél  Facebook  Youtube  Nyitóoldal » Események » A 2015. évi intézeti díjak átadása A 2015. évi intézeti díjak átadása  2015. november 26. 10:00 - 2015. november 26. 12:00 A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete a kialakult hagyományoknak megfelelően az idei évben is átadja az intézeti díjakat. A rangos szakmai elismerések odaítéléséről szóló döntést a hazánkban működő jogtudományi karok dékánjaitól beérkezett jelölések alapján egy intézményi bizottság hozta meg. A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete a 2015. évben az életműdíjat, a Iuris Consulto Excellentissimo Díjat Prof. Dr. Ruszoly Józsefnek, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar professor emeritusának; a kiemelkedő elméleti munkásságért járó Peschka Vilmos Emlékérmet Prof. Dr. Horváth M. Tamásnak, a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar tanszékvezető egyetemi tanárának; míg az elméleti munkásság mellett, a joggyakorlat fejlesztése terén betöltött meghatározó szerepért járó Pulszky Ágost Emlékérmet Prof. Dr. Lábady Tamásnak, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar címzetes egyetemi tanárának, volt alkotmánybírónak, a Pécsi Ítélőtábla első elnökének adományozza. Az intézeti díjak ünnepélyes átadására a Magyar Tudományos Akadémia budavári Jakobinus Termében (1014 Budapest, I. ker., Országház utca 30.), 2015. november 26. (csütörtök) napján, délelőtt 10 órai kezdettel kerül sor. A rendezvényen a díjazottak rövid előadást tartanak egy általuk választott témában. A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete ezennel tisztelettel meghív minden kedves érdeklődőt a díjátadó ünnepségre. Kérjük, hogy a részvételi szándékát az intézeti titkárságon, az Argyelan.Laszlone@tk.mta.hu e-mail címen előzetesen jelezni szíveskedjék.