Tartalom
Doktori viták, védések

Gácsi Anett Erzsébet: A jogellenesen megszerzett bizonyítékok értékelése a büntetőeljárásokban

Call for papers

Gobális migrációs folyamatok és Magyarország - Kihívások és válaszok

Hungarian Journal of Legal Studies – Acta Juridica Hungarica

Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések

I-CONnect: Call for I-CONnect Contributors (2015/9)

Diskurzus - a Batthyány Lajos Szakkollégium tudományos folyóirata (2015/1. szám)

kozjavak.hu blog (Pénzes Ferenc: Üzenet mai iskoláinkba (2015. 08. 31.))

kozjavak.hu blog (Varga Judit: 3P: Életképtelen jogalkotási vadhajtás vagy a közösségi igények kielégítésének működőképes alternatívája? (2015. 09. 07.))

Személyi hírek

Moór Gyula díjat kapott Dezső Márta professor emerita, az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar oktatója

Friss könyvek

Protection of the Roma Minority under International and European Law

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény kommentárja

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény kommentárja

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény kommentárja

A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény kommentárja

A bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény kommentárja

Magyar munka-, és közszolgálati jogi reform európai kitekintéssel. (4. bővített kiadás) Novotni Kiadó, Miskolc, 2015.

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások

Szakmai fórum: Új Közmenedzsment és munkaügyi kapcsolatok a magyar közszolgálatban

Kutatók Éjszakája 2015. szeptember 25.

Műhelyvita Fekete Balázs „Alternatív kommentár az EUSZ 7. cikkéhez" című tanulmányáról

Műhelyvita Fridery Réka „Kísérő nélküli kiskorúak az Emberi Jogok Európai Bíróságának esetjogában" című tanulmányáról

Kerekasztal-beszélgetés: XVI. Benedek pápa jogi gondolkodása

Konferencia és kézirat-vita: A magyar jogrendszer állapota – 2015

Refugees in Hungary – recent events in light of the migration policy of the EU

Horvát-magyar összehasonlító munkajogi szeminárium

Állam - Válság - Pénzügyek, a Batthyány Lajos Szakkollégium konferenciája

Fenntarthatóság és Jogállam - Jubileumi konferencia a 20 éves győri egyetemi jogászképzés alkalmából

Konferencia az ítéleti bizonyosságról

The Transformation of Constitutional Law of States through the European Convention on Human Rights

További hírek

A 2015. évi intézeti díjak átadása

Megnyitotta 350. tanévét az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara

Videó: Megjelent az első kétnyelvű jogi angol tankönyv

Doktori viták, védések
Gácsi Anett Erzsébet: A jogellenesen megszerzett bizonyítékok értékelése a büntetőeljárásokban

Amennyiben az értekezésről előzetes véleményt kíván írásban benyújtani, azt Dr. Lajkó Dóra, a DI titkára részére szíveskedjen megküldeni. (Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék, 6722 Szeged, Bocskai u. 10-12.; e-mail: dlajko@juris.u-szeged.hu)

Név: Gácsi Anett Erzsébet
Időpont: 2015-09-18 13:00
Helyszín: SZTE ÁJTK Kari Tanácsterem (Szeged, Tisza Lajos krt. 54.)
Call for papers
Gobális migrációs folyamatok és Magyarország - Kihívások és válaszok
A világ migrációs rendszereiben az Európa Unió egy jelentős, de semmiképpen sem szélsőségesen érintett szereplő. A blokk országai három típusra oszthatóak a vándorlási dinamika szempontjából. Egyrészt vannak országok, amelyek igen alacsony elvándorlás mellett jelentős bevándorlással rendelkeznek; másrészt vannak országok, amelyek bevándorlói többlettel bírnak, miközben jelentősebb elvándorlást nem mutatnak. Harmadrészt pedig vannak országok, és térségünket többnyire ilyenek alkotják, amelyek alacsony bevándorlással és növekvő elvándorlással számolhatnak. A nemzetközi vándorlás folyamatai a magyar népességfejlődésre történetileg is jelentős hatást gyakoroltak. Magyarország aktuális migrációs helyzetét nagyrészt az határozza meg, hogy az Európai Unió (egy gazdag, belül nyitott, kifelé részben zárt politikai és gazdasági tömörülés) perifériáján található. Ennek következtében az elvándorlás magas szintjére hosszabb távon is számítani lehet, miközben a bevándorlás változó, de inkább alacsony intenzitású marad.
Hungarian Journal of Legal Studies – Acta Juridica Hungarica
The Hungarian Journal of Legal Studies – Acta Juridica Hungarica (HJLS) is an international double blind peer-reviewed journal of the Centre for Social Sciences of the Hungarian Academy of Sciences, founded in 1959 by the Hungarian Academy of Sciences, one of the most prestigous legal journals of Hungary. The main aim of the Hungarian Journal of Legal Studies is to provide a forum for all topics relevant to Central European legal systems.
Határidő: 2015-10-15
Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések
I-CONnect: Call for I-CONnect Contributors (2015/9)
I-CONnect invites scholars of all ranks, including doctoral candidates, to become Contributors to this blog. Contributors will be asked to submit one substantive post every other month on a timely subject of their choice concerning comparative public law. Each post should range between 750 to 1000 words, though a given post may be longer if necessary. All posts must pass editorial review before publication. Contributors will be expected to commit to I-CONnect for one year.
Diskurzus - a Batthyány Lajos Szakkollégium tudományos folyóirata (2015/1. szám)
Az 5. születésnapja alkalmából új külsővel, de változatlanul magas színvonalú tanulmányokkal jelenik meg a Diskurzus!
kozjavak.hu blog (Pénzes Ferenc: Üzenet mai iskoláinkba (2015. 08. 31.))
kozjavak.hu blog (Varga Judit: 3P: Életképtelen jogalkotási vadhajtás vagy a közösségi igények kielégítésének működőképes alternatívája? (2015. 09. 07.))
Személyi hírek
Moór Gyula díjat kapott Dezső Márta professor emerita, az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar oktatója

Az igazságügyi miniszter Moór Gyula díjat adományozott Dezső Mártának, az Alkotmányjogi Tanszék professor emeritájának, egykori tanszékvezetőjének, hosszú időn át kimagasló színvonalon végzett szakmai munkájának elismeréseként.

Friss könyvek
Protection of the Roma Minority under International and European Law

Eleven International, 2015.

Szerző: Szalai Anikó
A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény kommentárja

Szerkesztő: Osztovits András. Opten Kft., 2015.

Szerző: Bereczky Sára - Mohácsi Máté - Molnár Judit - Nyilas Anna - Osztovits András - Pomeisl András - Pribula László - Surányi-Farkas Sára - Villám Krisztián - Virág Csaba
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény kommentárja

Szerkesztő: Osztovits András. Opten Kft., 2015.

Szerző: Kiss Nikolett - Osztovits András - Pomeisl András - Villám Krisztián
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény kommentárja

Szerkesztő: Osztovits András. Opten Kft., 2015.

Szerző: Bereczky Sára - Osztovits András
A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény kommentárja

Szerkesztő: Osztovits András. Opten Kft., 2015.

Szerző: Molnár Judit - Nyilas Anna
A bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény kommentárja

Szerkesztő: Osztovits András. Opten Kft., 2015.

Szerző: Bodnár Zsuzsanna - Fézer Tamás - Metzinger Péter - Osztovits András
Magyar munka-, és közszolgálati jogi reform európai kitekintéssel. (4. bővített kiadás) Novotni Kiadó, Miskolc, 2015.
Prugberger Tamás professzor korábbi monográfiájának újradolgozott kiadásában a legújabb magyar munkajogi szabályozást elemzi, vonja kritika alá és veti össze a külföldi jogi megoldásokkal. A szerző kitér a közszolgálati jogviszony szabályozásának kérdéseire is. Jelen monográfiát a jogász hallgatókon kívül minden jogalkalmazó, jogot oktató, és a munkajog világa iránt érdeklődő olvasónk figyelmébe ajánljuk. (Részlet a kiadó ajánlásából)
Szerző: Prugberger Tamás
Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások
Szakmai fórum: Új Közmenedzsment és munkaügyi kapcsolatok a magyar közszolgálatban

Merre tart a magyar közigazgatás átalakítása? Mennyiben érvényesül az Új Közmenedzsment felfogás az átalakulás során? Ebbe az irányba mutatnak-e az állásbiztonság meggyengítését, a közigazgatás politikus vezetőinek bővülő döntési lehetőségeit biztosító munkajogi változások? Ha igen, milyen veszélyekkel járnak e folyamatok? Vagy éppen fordítva, esetleg éppen a hagyományos érdem-alapú közszolgálathoz való visszatérés tanúi lehetünk az ígért életpálya modellek bevezetésével? Avagy inkább a két irányzat valamiféle kompromisszumaként a neoweberi közigazgatás kialakítása folyik a közszolgálati ethosz felélesztésével? Mit valósítottak meg céljaikból a felállított hivatásrendi Karok? Hogyan működik a közszolgálati érdekegyeztetés akár a változtatások bevezetése során, akár a közszolgálati illetményrendszerek megállapítása kérdésében? Milyen szerepe van ezekben a döntésekben a közszolgálatban működő szakszervezeteknek? Segítik-e a bevezetett változások a szakszervezeteket, hogy ellássák érdekvédelmi feladataikat?

Időpont: 2015-09-21 10:00
Helyszín: Corvinus Egyetem, Központi Könyvtár, Akvárium-terem (Budapest, IX. ker., Közraktár u. 4-6., I emelet)
Kutatók Éjszakája 2015. szeptember 25.
Helyszín: Jogtudományi Intézet, II. emelet, 26-os szoba (Tanácsterem)
Műhelyvita Fekete Balázs „Alternatív kommentár az EUSZ 7. cikkéhez" című tanulmányáról

Opponensek: Hoffmann Tamás (MTA TK JTI), Várnay Ernő (Debreceni Egyetem) Kérjük, hogy részvételi szándékát előzetesen jelezze Hoffmann Tamásnak.

Időpont: 2015-09-17 10:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
Műhelyvita Fridery Réka „Kísérő nélküli kiskorúak az Emberi Jogok Európai Bíróságának esetjogában" című tanulmányáról

Opponensek: Halász Iván (MTA TK JTI), Szuhai Ilona (NKE) Kérjük, hogy részvételi szándékát előzetesen jelezze Hoffmann Tamásnak.

Időpont: 2015-09-24 10:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
Kerekasztal-beszélgetés: XVI. Benedek pápa jogi gondolkodása

A beszélgetés résztvevői:
Fekete Balázs tudományos munkatárs, MTA TK JTI; egyetemi adjunktus, ELTE ÁJK,
Hörcher Ferenc igazgató, MTA BTK Filozófiai Intézet; egyetemi tanár, PPKE BTK,
Szalai Ákos tudományos munkatárs, MTA TK JTI; egyetemi docens, PPKE JÁK,
Szuromi Szabolcs intézetvezető egyetemi tanár; rektor, PPKE.
A beszélgetést vezeti: Jakab András igazgató, tudományos tanácsadó, MTA TK JTI.
Az esemény nyilvános, azon minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Időpont: 2015-09-29 14:00
Helyszín: MTA TK JTI Tárgyaló (1014 Budapest, Országház utca 30., II. emelet)
Konferencia és kézirat-vita: A magyar jogrendszer állapota – 2015
A projekt részletei és koncepciója letölthetők innen: http://jog.tk.mta.hu/a-magyar-jogrendszer-allapota. A konferencia nyilvános, de előzetes regisztrációhoz kötött az argyelan.zsuzsa@tk.mta.hu címen.
Időpont: 2015-10-14
Helyszín: MTA TK JTI – 1014 Budapest Országház u. 30. – Jakobinus terem
Refugees in Hungary – recent events in light of the migration policy of the EU
The Project for Democratic Union’s Budapest Office is partnering with AEGEE-Budapest in organizing a Conference on the European refugee crisis. The primary focus of the event will be Hungarian migration and refugee policy in light of general European practice.
Időpont: 2015-09-23
Helyszín: Corvinus University (Budapest, Fővám tér 8, )
Horvát-magyar összehasonlító munkajogi szeminárium

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Munkajogi és Szociális Jogi Tanszékének és a Zágrábi Egyetem Jogi Kara Munkajogi és Szociális Jogi Tanszékének szervezésében összehasonlító munkajogi szemináriumra kerül sor 2015. október 1–2-án. A két ország a munkajogi szabályozás meghatározó vonatkozásaiban hasonló múltú, közös jelenű és jövőjű állam. Mindkét ország több, meghatározó „közös többszörössel” rendelkezik. A kétnapos szeminárium átfogó képet kíván adni a két állam munkajogi szabályozásának közelmúltjáról, a hatályos szabályozás struktúrájáról és jellemzőiről. Teszi mindezt oly módon, hogy részletesen hasonlítja össze a két állam verseny- és nonprofit szférájára hatályos munkajogi szabályozás meghatározó jogintézményeit.

A konferencia helyszíne a budapesti Benczúr Hotel, a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, melyre az érdeklődőknek szeptember 25-ig van lehetőségük.

Időpont: 2015-10-01 09:00
Helyszín: Benczúr Hotel, Budapest
Állam - Válság - Pénzügyek, a Batthyány Lajos Szakkollégium konferenciája

9.00-9.15 Megnyitó
9.15-10.00 Prof. Lenkovics Barnabás CSc, egyetemi tanár (SZE) - Emberi és jogi kihívások
10.00-10.45 Pardavi László PhD, egyetemi docens (SZE) - A költségvetési politika hatásmechanizmusai
10.45-11.15 Kávészünet
11.15-12.00 Prof. Kovács Árpád PhD, egyetemi tanár (SZTE) - Közjó a pénzügyekben
12.00-12.45 Prof. Benczes István PhD, egyetemi tanár (BCE) - Európa válaszúton: Szabályok vagy közös költségvetés?
12.45-13.00 Kérdések, zárszó

Időpont: 2015-09-25 09:00
Helyszín: Széchenyi István Egyetem, 9026 Győr, Egyetem tér 1. F terem
Fenntarthatóság és Jogállam - Jubileumi konferencia a 20 éves győri egyetemi jogászképzés alkalmából

8.30-9.30 Regisztráció
9.30-10.00
Megnyitó: Földesi Péter rektor
Köszöntőt mond: Lévayné Fazekas Judit dékán
10.00-11.20
Lenkovics Barnabás, az Alkotmánybíróság elnöke: Emberi jogaink fenntarthatósága
Darák Péter, a Kúria elnöke: Önfenntartó jogrendszer
11.30-12.00 Kávészünet
12.00-13.20 Székely László, az Alapvető Jogok Biztosa: Az ombudsmani jogvédelem dilemmái
Mezey Barna, az ELTE rektora: Fenntartható felsőoktatás
13.30-14.30 Állófogadás
15.00-tól (9027 Győr, Áldozat u. 12., Jogi Kar, Deák Terem)
Kerekasztal-beszélgetés: Fenntartható jogászképzés és jogászi életpálya
Bevezető előadást tart: G. Karácsony Gergely, egyetemi adjunktus

 

Időpont: 2015-09-18 09:00
Helyszín: 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 5., egyetemi hangversenyterem - régi zsinagóga
Konferencia az ítéleti bizonyosságról

A konferencia levezető elnöke: Solt Pál, a Legfelsőbb Bíróság volt elnöke

Program: 13.00-13.10 Köszöntő - Darák Péter, a Kúria elnöke; 13.10-13.30 Ítéleti bizonyosság a büntető perben - Hack Péter, tanszékvezető egyetemi docens (ELTE ÁJK); 13.30-13.50 Ítéleti bizonyosság a polgári perben - Varga István, tanszékvezető egyetemi docens (ELTE ÁJK); 13.50-14.10 Bizonyítás közigazgatási perekben és annak európai jogi vonatkozásai - Kovács András, kúriai tanácselnök; 14.10-14.25 Kávészünet; 14.25-14.35 Ítéleti bizonyosság az angolszász és a kontinentális polgári per rendszerében - Jójárt Eszter, kúriai főtanácsadó; 14.35-14.45 Bizonyítottság, bizonyosság a büntetőperben - Domokos Andrea, kúriai főtanácsadó; 14.45-14.55 Túlbizonyítás a közigazgatási perekben - Szegedi László, kúriai főtanácsadó; 14.55-15.05 Túlbizonyításra utaló jelek a polgári eljárásban – egy szúrópróbaszerű aktavizsgálat tanulságai - Pomeisl András József, kúriai főtanácsadó; 15.05-15.30 Kerekasztal-beszélgetés (kérdések, vita)

A konferencián való részvétel ingyenes, ám előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztrálni 2015. szeptember 15-ig lehet a konferencia@kuria.birosag.hu e-mail címen.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Időpont: 2015-09-23 13:00
Helyszín: Kúria, Díszterem (1055 Budapest, Markó u. 16.)
The Transformation of Constitutional Law of States through the European Convention on Human Rights
Eötvös Loránd University Faculty of Law has the honour of inviting you to the lecture by Prof. Dr. Dres. h.c. Jochen Abr. Frowein, former director of Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, Heidelberg, former Vice-President of the European Commission of Human Rights. "The Transformation of Constitutional Law of States through the European Convention on Human Rights"
Helyszín: ELTE Faculty of Law, Egyetem tér 1-3.
További hírek
A 2015. évi intézeti díjak átadása

A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete a 2015. évben az életműdíjat, a Iuris Consulto Excellentissimo Díjat Prof. Ruszoly Józsefnek, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar professor emeritusának; a kiemelkedő elméleti munkásságért járó Peschka Vilmos Emlékérmet Prof. Horváth M. Tamásnak, a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar tanszékvezető egyetemi tanárának; míg az elméleti munkásság mellett, a joggyakorlat fejlesztése terén betöltött meghatározó szerepért járó Pulszky Ágost Emlékérmet Prof. Lábady Tamásnak, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar címzetes egyetemi tanárának, volt alkotmánybírónak, a Pécsi Ítélőtábla első elnökének adományozza.

Megnyitotta 350. tanévét az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara

2015. szeptember 7-én, ünnepélyes keretek között, az Aula Magnában tartotta 350. tanévének megnyitóját az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara. Mezey Barna rektor úr köszöntő beszéde és Király Miklós dékán úr tanévnyitó beszéde után került sor néhány egyetemi kitüntető cím, valamint a Kar által adományozható kitüntetések átadására. Az elsőéves, nappali tagozatos jogász hallgatók eskütétele után az ünnepség kézfogással és a Kar alapításáról megemlékező emléktábla koszorúzásával zárult.

Videó: Megjelent az első kétnyelvű jogi angol tankönyv
A tananyagok segítségével az új, egységesülő jogi angol terminológia sajátítható el.