Tartalom
Doktori viták, védések

Kupecki Nóra: A személyi szabadság elvonásának büntetőeljárásjogi aspektusai alapjogi megközelítésben

Juhász Andrea Erika: A kínzás, az embertelen, a megalázó bánásmód tilalma a fogvatartottakkal szemben

Gál Andor: A jogos védelem teleologikus megközelítésben

Call for papers

Eljárásjogi Szemle

Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések

Ars Boni (2016/3)

JTI Blog - Nagy Krisztina: Internet rules! (2016. 10. 18.)

MTA Law Working Papers - Schweitzer Gábor: Az 1946. évi I. tc. megítélése a korabeli közjogi irodalomban (2016/14)

A Lendület HPOPs kutatócsoport blogja - Lukácsi Tamás: Az eljárásjogi harmonizáció újabb lépése: költségmentesség a büntetőeljárásban (2016. 10. 26.)

Friss könyvek

A jogtudomány helye, szerepe és haszna

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások

Europäische Integration unter Stress: Ein Vergleich der Euro- und Flüchtlingskrise

A Helyi Önkormányzatok Szerepe A Környezeti Jog És Politika Alakításában

Könyvbemutató: A jog szociálpszichológiája

The equivalents of genocidal intent in abortion laws

Tóth Mihály előadása „Morális deficit és paternalizmus (Régi-új irányok a hazai gazdasági bűnözés határain)” címmel

Műhelyvita Salát Orsolya „Universality of human rights from an Eastern European perspective” című tanulmányáról

Az Acta Juridica Hungarica 57/3. lapszámának bemutatója

Műhelyvita Koi Gyula „A Magyar Tudományos Akadémia szabályozása: múlt és jelen kérdései” című tanulmányáról

Tanács János és Zempléni Gábor (BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék) előadása „Sajtó-helyreigazítási perek gyakorlata érveléselméleti nézőpontól. A szerepbeli stratégiai manőverezés hatása a jogi értelmezés mechanizmusára” című tanulmányáról

Új kihívások a XXI. század magánjogi felelősségében

Sári János Emlékülés

Tudományos diákköri konferencia az ELTE ÁJK-n

Public Markets in the EU: a legal myth or an economic reality? – The Second Annual Institute of Legal Studies Conference in EU Law

További hírek

Weiss Emilia Emlékpályázat - A magyar családjog jelene

Prof. Dr. Molnár Imre emlékezete

Doktori viták, védések
Kupecki Nóra: A személyi szabadság elvonásának büntetőeljárásjogi aspektusai alapjogi megközelítésben
Név: Kupecki Nóra
Időpont: 2016-11-11 13:00
Helyszín: SZTE ÁJTK (Szeged, Tisza Lajos krt. 54.)
Juhász Andrea Erika: A kínzás, az embertelen, a megalázó bánásmód tilalma a fogvatartottakkal szemben
Név: Juhász Andrea Erika
Időpont: 2016-11-08 11:00
Helyszín: SZTE ÁJTK (Szeged, Tisza Lajos krt. 54.)
Gál Andor: A jogos védelem teleologikus megközelítésben
Név: Gál Andor
Időpont: 2016-11-18 11:00
Helyszín: SZTE ÁJTK Szeged, Tisza L. krt. 54. III. em. Társalgó
Call for papers
Eljárásjogi Szemle

A negyedik lapszámba továbbra is különböző műfajú írásokat várunk: tudományos szakcikkeket, jogesetek kritikai elemzését, esetlegesen recenziókat, konferencia beszámolókat. Kérjük, hogy kézirataikat 2016. november 20-ig – angol nyelvű összefoglaló kíséretében – a következő e-mail címre küldjék el: harsagi.viktoria@jak.ppke.hu

Határidő: 2016-11-20
Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések
Ars Boni (2016/3)
Cyberbullying: Péterfalvi Attila, Parti Katalin, Tordai Zsófia, Pongó Tamás és Granyák Lívia írásai.
JTI Blog - Nagy Krisztina: Internet rules! (2016. 10. 18.)

Platformtársadalom, algoritmusalapú kommunikáció, datafication. Szabályozás, átláthatóság, felelősség, társadalmi kontroll. Beszámoló az internetkutatók közösségének éves konferenciájáról.

MTA Law Working Papers - Schweitzer Gábor: Az 1946. évi I. tc. megítélése a korabeli közjogi irodalomban (2016/14)

A Magyarország államformájáról rendelkező 1946. évi I. tc. a republikánus közjogi hagyományok egyik legfontosabb alkotmányjogi dokumentuma. Noha az 1946. évi I. tc. létrejöttének körülményeit, rendelkezéseit és közjogi jelentőségét részletesen feltárta a szakirodalom, a feldolgozások kevéssé érintették azt a kérdést, hogy miként reflektált a korabeli közjogi irodalom az 1946. évi I. tc.-re, illetve annak meghatározó rendelkezéseire. Az 1946–1948 közötti években több, elsődlegesen oktatási célokat szolgáló közjogi, illetve alkotmányjogi munka dolgozta fel és foglalta össze az 1945 utáni időszak legfontosabb közjogi változásait. A tanulmány az 1946. évi I. tc.-re vonatkozó reflexiókat ezen munkák alapján kívánja bemutatni.

A Lendület HPOPs kutatócsoport blogja - Lukácsi Tamás: Az eljárásjogi harmonizáció újabb lépése: költségmentesség a büntetőeljárásban (2016. 10. 26.)

Közös uniós szabályok lépnek életbe a büntetőeljárásban az ingyenes védő közreműködésére vonatkozóan.

Az irányelvet legkésőbb 2019-ig kell átültetni.

Érintheti a magyar joggyakorlatot, hogy a költségmentesség engedélyezésére vagy megtagadására, valamint az ügyvédek kijelölésére vonatkozó határozatokat független hatóságnak (pl. bíróságnak) kell meghoznia.

A rendőrség és a vádhatóság ideiglenes bevonása a döntésbe csak sürgős esetekben lesz lehetséges.

Biztosítani kell majd a „hatékony és megfelelő minőségű költségmentességi rendszert”.

A tagállamok a költségmentesség engedélyezését alávethetik a strasbourgi esetjogban kidolgozott means test-nek vagy merits test-nek.

Friss könyvek
A jogtudomány helye, szerepe és haszna
A könyv kiindulópontját az MTA TK Jogtudományi Intézet szervezésében 2015 júniusában megrendezett konferencián elhangzott előadások jelentették, amelyeket a szerzők jelentősen átdolgozva és egymás gondolataira is reflektálva írtak meg. A közel 20 oldalas bevezető tanulmánnyal együtt 12 írást tartalmazó mű négy fejezetre oszlik. Az első a jogtudomány tudományelméleti problémáit tárgyalja, a szerzők közötti vitákat is megjelenítve. Az egyik álláspont szerint a jogtudomány csak annyiban tekinthető tudománynak, amennyiben társadalomtudománnyá válik, míg mások amellett foglalnak állást, hogy a jogtudomány „dogmatikai” tudomány, így mind a társadalomtudományoktól, mind a bölcsészettudománytól elkülönül. A második fejezet három jogág és a jogtudomány kapcsolatát mutatja be: a közigazgatási jog, az alkotmányjog, a büntetőjog és ezek tudománya közötti interakcióról olvashatunk. A harmadik rész tudománytörténeti aspektusokkal foglalkozik, míg a negyedik fejezet két tanulmánya a jogtudomány és a joggyakorlat kapcsolatát elemzi, részben empirikus vizsgálatokra támaszkodva, statisztikai-szövegelemzési módszereket is használva. A kötetet haszonnal forgathatja minden olyan jogász, jogi oktató és érdeklődő, akit foglalkoztatnak a jogtudomány, a jogalkotás és a joggyakorlat közötti összefüggések, módszertani és elméleti viták és álláspontok.
Szerző: Bódig Mátyás és Ződi Zsolt (szerk.)
Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások
Europäische Integration unter Stress: Ein Vergleich der Euro- und Flüchtlingskrise

Die EU ist in einem schlechten Zustand. Zahlreiche Krisensymptome lassen Zweifel an ihrer Handlungs- und Problemlösungskapazität aufkommen und zeigen so die Grenzen ihrer Legitimation auf. Allfällige Defizite hinsichtlich der Leistungsfähigkeit könnten im besten Fall durch gemeinsame Werte und faire Verfahren ausgeglichen werden. Aber auch hier wird die EU als eher bürokratisch wahrgenommen, und auch hinsichtlich der gemeinsamen Werte scheinen sich die Mitgliedsstaaten voneinander entfernt zu haben. In diesem Vortrag werden zwei der aktuellen Herausforderungen der EU (Euro- und Flüchtlingskrise) verglichen. Dadurch sollen die institutionellpolitischen Konstruktionsfehler der EU und mögliche Chancen, die sich aus den Krisen ergeben, identifiziert werden, um allfällige Lösungsmöglichkeiten skizzieren zu können. Prof. Frank Schimmelfennig ist Inhaber der Professur für Europäische Politik im Departement für Geistes-, Sozial- und Staatswissenschaften an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich. Seine Forschungsprojekte befassen sich u.a. mit der Erweiterung europäischer Regionalorganisationen, der "Europäisierung" der mittel- und osteuropäischen Transformationsstaaten, der differenzierten Integration in der EU, der Demokratieförderung durch die EU und mit Demokratisierungs- und Parlamentarisierungsprozessen in der EU und anderen internationalen Organisationen.

Időpont: 2016-11-02 18:00
Helyszín: Andrássy Egyetem, 1088 Budapest, Pollack Mihály tér 3.
A Helyi Önkormányzatok Szerepe A Környezeti Jog És Politika Alakításában

Tudománynapi konferencia a Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Karán

10:30-10:40 Dékáni megnyitó
Szikora Veronika, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

10:40-10:55 Fenntarthatóság, reziliencia és önkormányzatok
Prof. Bándi Gyula, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog és Államtudományi Kar

10:55-11:10 Helyi környezetpolitika – göröngyök az úton
Pump Judit, Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

11:10-11:25 Helyi stratégiák és környezetvédelem
Bányai Orsolya, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

11:25-11:40 A környezetvédelmi szabályozás helyi szintje
Prof. Fodor László, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

11:40-11:55 Partnerségi-e az egyeztetés? - A településrendezési eszközök nyilvánosságának kérdései egy esettanulmányon keresztül
Némedi Erika, Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

12:00-12:45 Ebédszünet

12:45-13:00 Önkormányzati társulások a helyi környezetvédelmi feladatok ellátásában
Barta Attila, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

13:00-13:15 A vízhez való jog biztosítása az ombudsmani vizsgálatok tükrében
Fórika László, Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

13:15-13:30 Az önkormányzatok szerepe és lehetőségei a helyi környezetpolitikában – az empirikus kutatások első tapasztalatai
Prof. Fónai Mihály - Pénzes Ferenc, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

13:30-13:40 Kávészünet

13:40-15:30 Kerekasztal beszélgetés felkért hozzászólókkal

15:30 A konferencia zárása
Prof. Fodor László, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

A programra tisztelettel meghívjuk és kérjük, hogy részvételi szándékát feltétlenül jelezze az otka@law.unideb.hu e-mail címre november 3-ig.

Időpont: 2016-11-18 10:30
Helyszín: DDebreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar (Kassai út 26.) C/I. előadó
Könyvbemutató: A jog szociálpszichológiája

Hunyady György és Berkics Mihály szerkesztette, A jog szociálpszichológiája: A hiányzó láncszem című kötetet (Budapest, ELTE Eötvös Kiadó JTI 2015) bemutatja Gajduschek György (tudományos főmunkatárs, osztályvezető, MTA TK JTI) és Csepeli György (professor emeritus, ELTE TáTK Szociálpszichológia Tanszék). A rendezvényt moderálja: Tóth Mihály tudományos tanácsadó, az MTA doktora.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Kérjük, részvételi szándékát előre jelezze az argyelan.laszlone@tk.mta.hu címen.

Időpont: 2016-11-03 10:00
Helyszín: 1014 Budapest, Országház utca 30., JTI tárgyaló
The equivalents of genocidal intent in abortion laws

The International (Quasi-)Judicial Practices Research Group cordially invites you to its next meeting. Dragan Dakić delivers presentation on “The equivalents of genocidal intent in abortion laws”.

Időpont: 2016-11-03 14:00
Helyszín: Council Room (H-1014 Budapest, Országház street 30, 2nd floor)
Tóth Mihály előadása „Morális deficit és paternalizmus (Régi-új irányok a hazai gazdasági bűnözés határain)” címmel
Kérjük, részvételi szándékát előzetesen jelezze Hoffmann Tamásnak.
Időpont: 2016-11-10 10:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
Műhelyvita Salát Orsolya „Universality of human rights from an Eastern European perspective” című tanulmányáról
Opponens: Jakab András.
Időpont: 2016-11-17 10:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
Az Acta Juridica Hungarica 57/3. lapszámának bemutatója
Kérjük, részvételi szándékát 2016. november 5-ig jelezze az Acta.Juridica@tk.mta.hu e-mail címen.
Időpont: 2016-11-17 11:30
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézet tárgyaló, 1014 Budapest, Országház utca 30.
Műhelyvita Koi Gyula „A Magyar Tudományos Akadémia szabályozása: múlt és jelen kérdései” című tanulmányáról

Opponens: Lamm Vanda és Tamás András (NKE).

Időpont: 2016-11-24 10:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
Tanács János és Zempléni Gábor (BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék) előadása „Sajtó-helyreigazítási perek gyakorlata érveléselméleti nézőpontól. A szerepbeli stratégiai manőverezés hatása a jogi értelmezés mechanizmusára” című tanulmányáról

Kérjük, részvételi szándékát előzetesen jelezze Hoffmann Tamásnak.

Időpont: 2016-12-01 10:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
Új kihívások a XXI. század magánjogi felelősségében
Időpont: 2016-11-11 09:00
Helyszín: Miskolci Egyetem, A6. ép.fsz.XXI. előadó
Sári János Emlékülés
Tisztelettel meghívunk minden érdeklődőt a Magyar Alkotmányjogászok Egyesületének és az ELTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszékének tudományos ülésére, amelyet 2016. november 9-én, szerdán 14:00 órai kezdettel az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának Kari Tanácstermében (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3., földszint) tartunk. Az Egyesület rendes évi közgyűlését megelőző tudományos ülésen, annak témaválasztásával Sári János professor emeritus, Egyesületünk alapítója és volt elnöke, az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszékének volt egyetemi tanára, a Magyar Tudományos Akadémia doktora munkássága előtt kívánunk tisztelegni.
Időpont: 2016-11-09 14:00
Helyszín: ELTE ÁJK Kari Tanácsterem (1053 Bp., Egyetem tér 1-3. fszt.)
Tudományos diákköri konferencia az ELTE ÁJK-n
A XXXIII. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciója kari minősítő konferencia 2016. november 7-én kerül megrendezésre.
Időpont: 2016-11-07 14:00
Helyszín: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar
Public Markets in the EU: a legal myth or an economic reality? – The Second Annual Institute of Legal Studies Conference in EU Law

Keynote speech: Professor Martin Trybus, Institute of European Law, Birmingham Law School

Further speakers: Anita Németh, Tünde Tátrai, Attila Dezső

Organisers: the Institute of Legal Studies, Hungarian Academy of Sciences, Centre for Social Sciences and ELTE, Faculty of Law

Registration: konferencia@ajk.elte.hu

Enquiries: varju.marton@tk.mta.hu

Időpont: 2016-11-18 09:00
Helyszín: Council Chamber, ELTE, Faculty of Law (1051, Budapest, Egyetem tér 1-3.)
További hírek
Weiss Emilia Emlékpályázat - A magyar családjog jelene
A HVG-ORAC Kiadó és a Családi Jog folyóirat szerkesztőbizottsága – az Alapítvány az új Polgári Törvénykönyvért támogatása mellett – tanulmányírói pályázatot ír ki Weiss Emilia emlékére. A pályázaton a magyar családjoggal, a hazai családjog egyes kérdéseivel foglalkozó tanulmányokkal lehet részt venni, amelyek a családjog elméleti, illetve gyakorlati kérdéseit tárgyalják tudományos igénnyel. A tanulmányban jogtörténeti visszatekintés, illetve külföldi kitekintés is lehetséges, az írásnak azonban elsősorban a hazai családjog valamely aktuális kérdését, jogintézményét kell elemeznie, ideértve a jogalkalmazási gyakorlatot is. A pályaműveket szakmai zsűri bírálja el, s ennek során mind a tartalmi, mind pedig a formai követelmények teljesítése értékelésre kerül. A zsűri értékeli a témaválasztást, a választott téma kidolgozásának színvonalát, az írás logikus és megfelelően tagolt szerkezeti kialakítását, gondolatmenetét, mondanivalójának eredetiségét, nyelvi igényességét, valamint a hivatkozások korrektségét. A jeligés pályamunkákat 2016. november 30-ig kell az alábbi címre (Méhész Krisztina ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék, 1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.) fűzött formában postára adni.
Prof. Dr. Molnár Imre emlékezete

Dr. Molnár Imre professzor úr búcsúztatása 2016. november 2-án, szerdán 13 órakor lesz Szegeden, az alsóvárosi Havas Boldogasszony ferences templomban.

2016. október 15-én, életének 83. évében elhunyt Prof. Dr. Molnár Imre, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának nyugalmazott egyetemi tanára. Munkatársai és tanítványai mély fájdalommal értesültek váratlan hirtelenséggel bekövetkezett eltávozásáról. Emlékét még sokáig őrizni fogjuk: a családdal vagy kollégákkal beszélgetve magától értetődően, élénken bukkan föl alakja újra és újra a közös élmények kapcsán, megjelenik szemünk előtt a magas, az utóbbi időben már kicsit hajlott, idősödő férfi sziluettje, halljuk jellegzetes hangját, ahogyan előadást tart vagy a Tanszéken beszélget...