Jogtudományi Hírlevél 2016/14 (2016. 07. 08.)

Kedves Kollégák! 

A Jogtudományi Hírlevél megjelentetését ezen a nyáron is szüneteltetjük. Legközelebb szeptember 2-án jelenünk meg, de a hírek feltöltése a nyár folyamán is zavartalan. A nyár folyamán feltöltött híreket a rendszer eltárolja, és az első hírlevélben teszi közzé. 

Minden kedves olvasónknak kellemes pihenést, a nyarat munkával töltőknek pedig jó munkát kívánok az MTA Társadalomkutató Központ Jogtudományi Intézete nevében.

Ződi Zsolt

szerkesztő

Tartalom
Call for papers

A Jogesetek Magyarázata c. lap felhívása

Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések

JTI Blog - Lukonits Ádám: Helyzetjelentés a lengyel jogállamért indított uniós mentőexpedícióról (2016. 06. 23.)

A Lendület HPOPs kutatócsoport blogja - Szép Viktor: Felfüggesztik a Moszkvával szemben bevezetett szankciót? De melyiket? (2016. 06. 16. )

A Lendület HPOPs kutatócsoport blogja - Hungler Sára: A kiküldetési irányelv tervezett reformja (2016. 06. 24.)

A Lendület HPOPs kutatócsoport blogja - Horváthy Balázs: Klímapolitika és gazdasági érdek – Az Európai Bíróság Borealis-ügyben hozott döntése (2016. 06. 29.)

Közjogi Szemle (2016/2)

Személyi hírek

Új dékáni ciklus a DE ÁJK-n

Friss könyvek

"Nyelvében él..." - Kárpát-medencei körkép a határon túli magyarok hivatalos anyanyelvhasználati jogairól

Törvényszéki retorika, jogászi érvelés

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások

Műhelyvita Stephen Rosenbaum (University of California, Berkeley): „Bureaucratic legalism: Comparing inquisitorial and adversarial decision-making" c. tanulmányáról

Előadás: Dean Starkman (CEU) - "Legal Protection Is Not Enough. The Journalism Crisis as a Public Policy Problem"

Europe and Britain after Brexit: expert opinions, points of view and emotions

További hírek

A Jogász Dékáni Kollégium közös állásfoglalása

Megállapodás az Evangélikus Egyház és a Miskolci Egyetem között

Konferencia: „Változások és megoldások a büntetőeljárásról szóló törvény tervezetében”

Call for papers
A Jogesetek Magyarázata c. lap felhívása
A Jogesetek Magyarázata immár hetedik éve várja a jogeset-ismertetéseket az alábbi területeken: alkotmányjog, büntetőjog, magánjog és munkajog, közigazgatási jog, strasbourgi és luxembourgi gyakorlat, valamint érveléstan és érveléstechnika. A lap 2014 óta double blind peer review rendszerben működik.
Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések
JTI Blog - Lukonits Ádám: Helyzetjelentés a lengyel jogállamért indított uniós mentőexpedícióról (2016. 06. 23.)
Az Európai Bizottság a lengyel alkotmányos rend védelme érdekében 2016. január 13-án megindította az ún. jogállamiság-védelmi mechanizmust (rule of law framework). Az eljárás célja annak megválaszolása, hogy adott tagállamban fennáll-e a jogállamiság rendszerszintű veszélyeztetése, amelyre Lengyelország esetében az alkotmánybíróság összetételére és eljárására, valamint a közmédiára irányadó törvényi előírások módosítása adott okot. A mechanizmus első szakasza június elején véget ért, a Bizottság elfogadta véleményét, amelyben a lengyel hatóságok által szolgáltatott és a Velencei Bizottság szakemberei által gyűjtött információk alapján összegezte álláspontját, és felhívta a lengyel kormányzatot a szükséges intézkedések megtételére annak érdekében, hogy az eljárás második szakaszára (nyilvános ajánlás közzétételére) ne kerüljön sor. Ehhez két területen egészen biztosan szükség lesz előrelépésre: egyrészről gondoskodni kell a március 9-i (és az azóta meghozott valamennyi) alkotmánybírósági döntés közzétételéről, másrészről a Bizottság rendelkezésére kell bocsátani a médiaszabályozással és a többi újonnan megalkotott törvénnyel kapcsolatban bekért adatokat, illetve lehetővé kell tenni az alkotmánybírósági felülvizsgálatot e törvények felett (amely gyakorlatilag a márciusi döntés közzétételétől függ).
A Lendület HPOPs kutatócsoport blogja - Szép Viktor: Felfüggesztik a Moszkvával szemben bevezetett szankciót? De melyiket? (2016. 06. 16. )

Ismét felmerült az Oroszországgal szemben bevezetett szankciók eltörlése.

A helyes kérdés azonban így hangzik: pontosan melyik szankciót – ha egyáltalán bármelyiket – kívánják a tagállamok felülvizsgálni?

Amikor az EU úgy dönt, hogy a „feloldja a szankciót”, akkor legtöbbször inkább arról van szó, hogy valamelyik típust törli el.

A Lendület HPOPs kutatócsoport blogja - Hungler Sára: A kiküldetési irányelv tervezett reformja (2016. 06. 24.)

Az Európai Bizottság hosszú előkészület után 2016 márciusában terjesztette elő javaslatát a kiküldetési irányelv módosításáról.

A javaslat célja, hogy javítsa a kiküldetésben dolgozó munkavállalók helyzetét és tisztább versenyt teremtsen a munkáltatók között.

A javaslatnak három fő célkitűzése van: a kiküldetésben dolgozó munkavállalók bérének a helyi munkavállalók béréhez igazítása, a kölcsönzés szabályozása és a hosszú távra szóló kiküldetés reformja.

Magyarország hivatalos álláspontja szerint elutasítja a Bizottság reformjavaslatát, mivel abban a magyar vállalkozások versenyképességének romlását látja.

A Lendület HPOPs kutatócsoport blogja - Horváthy Balázs: Klímapolitika és gazdasági érdek – Az Európai Bíróság Borealis-ügyben hozott döntése (2016. 06. 29.)

Az Európai Bíróság a C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 és C-391/14–C-393/14. sz. egyesített ügyekben (továbbiakban: Borealis-ügy) kihirdetett ítéletében az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek (kibocsátási jogok) kiosztási mechanizmusát vizsgálta.

A jogvita hátterében elsősorban az uniós klíma- és energiapolitikai szabályozásban fellelhető érdekkonfliktus áll.

A Bíróság kimondta, nem kifogásolható önmagában, hogy az éves kibocsátási összmennyiségek meghatározása során a villamosenergia-termelői ágazat kibocsátásait az uniós szabályozás nem veszi figyelembe, ugyanis ez összhangban áll az EU klímapolitikai céljaival.

Az ún. ágazati korrekciós tényezőket meghatározó bizottsági 2013/448/EU határozatot azonban a Bíróság részben érvénytelennek találta, azonban az ítélet hatálybalépését tíz hónapos időszakra elhalasztotta.

Az Európai Bizottság az ítéletben megadott szempontoknak megfelelő, új szabályozás bevezetésével megnyugtathatja a kvótakereskedelmi piacot, másrészt helyreállíthatja az uniós klímapolitika célkitűzéseit és az érintett ágazatok gazdasági érdekei közötti kényes egyensúlyt.

Közjogi Szemle (2016/2)

A tartalomból:

FEKETE Balázs: Alternatív kommentár az EUSZ 7. cikkéhez

DEÁK Ágnes: „Egy nemzet elmarad saját törvényeitől”. Az „ősi alkotmányosság” az 1860-as évek magyar politikai elitjének gondolkodásában

SCHWEITZER Gábor: Péter László nézetei a vallásszabadságról, valamint az állam és az egyház közötti közjogi kapcsolatokról

SZENTE Zoltán: Az angol és a magyar párhuzamos alkotmányfejlődés mítosza DEÁK Dániel: Túlközpontosítás és illiberális állam

PAP András László: Az illiberális multikulturalizmus magyar modellje: a magyar kisebbségi jog változása 2010-2016 (I. rész)

Személyi hírek
Új dékáni ciklus a DE ÁJK-n

A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar dékáni tisztséget 2016. július 1-től Szikora Veronika, a Polgári Jogi Tanszék habilitált egyetemi docense tölti be.

Friss könyvek
"Nyelvében él..." - Kárpát-medencei körkép a határon túli magyarok hivatalos anyanyelvhasználati jogairól
Szerző: Gerencsér Balázs Szabolcs
Törvényszéki retorika, jogászi érvelés

Kötetünkben a 2014. május 22. és 24. között az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán megrendezett XI. Magyar Ókortudományi Konferencia „Törvényszéki retorika – jogi érvelés” szekciójának előadásait adjuk közre.

A szekció megszervezésének célja elsősorban az volt, hogy lehetőséget biztosítson az eszmecserére a jogelmélet és jogtörténet, valamint az ókortudomány hazai művelői közt. Ezt a célt annyiban mindenképpen sikerült elérni, hogy a résztvevők nem kizárólag római jogászok voltak, sőt olyan is akadt köztük, aki nem a hazai jogi karok valamelyikének oktatója. A statisztikánál jóval érdekesebb – és fontosabb – azonban, hogy nemcsak az előadók és hallgatóik között alakult ki az ülés során több esetben ígéretes párbeszéd, hanem az itt közreadott írásokban is fölfedezhetünk olyan közös kérdéseket, melyek a közös válaszkeresés reményére jogosítanak.

Szerző: Könczöl Miklós (szerk.)
Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások
Műhelyvita Stephen Rosenbaum (University of California, Berkeley): „Bureaucratic legalism: Comparing inquisitorial and adversarial decision-making" c. tanulmányáról
Kérjük, hogy részvételi szándékát előzetesen jelezze Hoffmann Tamásnak.
Időpont: 2016-09-01 10:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
Előadás: Dean Starkman (CEU) - "Legal Protection Is Not Enough. The Journalism Crisis as a Public Policy Problem"

Kérjük, hogy részvételi szándékát előzetesen jelezze Hoffmann Tamásnak.

Időpont: 2016-09-08 10:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
Europe and Britain after Brexit: expert opinions, points of view and emotions

Invited speakers: László Andor (BCE, former member of the European Commission) Francesco de Cecco (Newcastle Law School) Simon Rippon (CEU) Márton Ugrósdy (IFAT)

Moderator: Márton Varju (MTA)

Időpont: 2016-07-14 10:00
Helyszín: Conference Room of the Institute for Legal Studies (H-1014 Budapest, Országház street 30. 2nd floor, Room 28)
További hírek
A Jogász Dékáni Kollégium közös állásfoglalása
Megállapodás az Evangélikus Egyház és a Miskolci Egyetem között

A 350 éves evangélikus jogi oktatás örökségének továbbviteléről írt alá új megállapodást a Magyarországi Evangélikus Egyház a Miskolci Egyetemmel.

Konferencia: „Változások és megoldások a büntetőeljárásról szóló törvény tervezetében”

„Változások és megoldások a büntetőeljárásról szóló törvény tervezetében” címmel rendezett konferenciát a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Bűnügyi Tudományok Intézete, a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottságának Állam- és Jogtudományi Szakbizottsága és az Ügyészek Lapja Miskolcon, 2016. július 6-án. A szervezők célja az volt, hogy a törvényalkotásban közreműködők, az egyetemi oktatók és a nagy tapasztalattal rendelkező jogalkalmazók véleményét egyaránt megismerhessék a résztvevők. Az előadások a társadalmi egyeztetésre bocsátott törvénytervezet egyes kérdéseit érintették, törekedve arra, hogy a megjelent gyakorlati és elméleti szakemberek képet kapjanak a várható változásokról. A konferencia szervezői és előadói bíznak abban, hogy a még napjainkban is formálódó, ősszel az Országgyűlés elé kerülő törvénytervezetbe bekerülhetnek azok az elhangzott javaslatok, amelyeket a jogalkotó elfogadhatónak tart. Az előadások szerkesztett szövege az Ügyészek Lapjában megjelenik, így hozzáférhető lesz az érdeklődők szélesebb köre számára is.