Tartalom
Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések

Pécs Journal of International and European Law (2015/02)

MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja (2015. december 22.)

MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja - Bertalan Imre: A gyermekvédelmi jelzőrendszer kapcsolat-hálózati szempontú megközelítése - új értelmezhetőségi lehetőségek (2016. január 6.)

Állam- és Jogtudomány (2015/3)

Friss könyvek

Jog és politika határán: Alkotmánybíráskodás Magyarországon 2010 után

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások

Winter Seminar | Costs of Democracy. Law, Politics, Economy and Society in Central and Eastern Europe

Műhelyvita Balázs István „A francia helyi önkormányzati rendszer átalakulása napjainkban

Prof. Stefan Messmann: Külföldi befektetések Kínában - VW-siker példája c. előadása

Műhelyvita Schweitzer Gábor „»A tisztességes jogtanár«. Molnár Kálmán pályaképe” c. tanulmányáról

Kerekasztal-beszélgetés: a Hóman Bálint ügyében hozott 1946-os és 2015-ös ítéletek – történeti és jogi szempontok

Nemzetközi Jogi Vitacsoport ülése

Műhelyvita Dinók Henriett „Érvek a struccpolitika ellen: gyűlölet-bűncselekményekkel kapcsolatos nemzetközi és hazai adatgyűjtési kérdések" c. tanulmányáról

Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak

Employments, Fellowships, and Internships at the Brennan Center for Justice

Transnational Law Summer Institute (TLSI) 2016

Research Fellowships at The Max Planck Institute Luxembourg

További hírek

Az NKA Folyóirat-kiadás Kollégiuma nyílt pályázati felhívása

Igazságszolgáltatást érintő kutatások a debreceni jogi karon az Európai Bizottság támogatásával

Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések
Pécs Journal of International and European Law (2015/02)

Issue 2015/02 of the Pécs Journal of International and European Law (PJIEL), the open access online journal of the Centre for European Research and Education of the Faculty of Law of the University of Pécs has been published. The Journal provides a platform for the publication of analysis and research relating to international law and European Union law, with special attention devoted to legal developments in the Western Balkans.

MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja (2015. december 22.)
Dodik Setiawan Nur Heriyanto: Legal Efforts to Correct and Reform Privatized Water Services in Indonesia
MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja - Bertalan Imre: A gyermekvédelmi jelzőrendszer kapcsolat-hálózati szempontú megközelítése - új értelmezhetőségi lehetőségek (2016. január 6.)

A jelen tanulmány középpontjában a gyermekvédelmi jelzőrendszer áll. Az elmúlt évek során számos olyan fontos változás történt – gondoljunk itt akár a jogszabályi kontextus változásaira vagy a gyermekvédelmet érintő illetékességi terület, ezáltal a feladatszervezés módosulásaira – melyek hatást gyakoroltak a gyermekvédelmi jelzőrendszer mindennapi feladatellátására.

Jelen írás arra vállalkozik, hogy azonosítsa a különböző kapcsolódási pontokat az eltérő szintű, ám a gyermekvédelemben egyaránt fontos szerepet játszó hivatalok, intézmények, szervezetek és egyéb szereplők között – ezáltal mintegy rendszerezve a közszolgáltatások, közfeladatok széles körének egy szegmensét, továbbá arra, hogy bemutasson egy olyan módszert, melynek alkalmazása a gyermekvédelmi rendszerek új értelmezhetőségi lehetőségét kínálja számunkra.

Állam- és Jogtudomány (2015/3)
Friss könyvek
Jog és politika határán: Alkotmánybíráskodás Magyarországon 2010 után
A kötet írásai elsősorban azt a kérdést járják körül, hogy a rendszerváltás utáni magyar politikai rendszerben meghatározó jelentőségű intézmény, azaz az Alkotmánybíróság tevékenységét illetően a 2010 utáni közjogi változások milyen következményekkel jártak. A tanulmánykötet azt vizsgálja, hogy a politika és a jog határmezsgyéjén elhelyezkedő Alkotmánybíróság helye, szerepe hogyan módosult az elmúlt időszakban. A könyv különböző megközelítési módú és szellemiségű írásokat tartalmaz, s átfogó képet nyújt arról, hogy a jelenkori alkotmányjogi diskurzus miképpen ítéli meg e testület mai működését.
Szerző: Gárdos-Orosz Fruzsina és Szente Zoltán (szerk.)
Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások
Winter Seminar | Costs of Democracy. Law, Politics, Economy and Society in Central and Eastern Europe

Period: 22-26 February 2016 (from Monday to Friday).

The Seminar is open for graduate students and PhD candidates as young researchers from the fields of legal, economic, social or international studies from all over Europe. 30 places are provided for incoming students from abroad. The language of the Seminar is English. We present certificates on the participation and contributions. You can obtain 5 ECTS credit points.

Registration fee: 40 EUR (shall be paid at the registration) that covers the accommodation in the student hostel on the University campus, technical background, handing-outs and the publication of the scientific results of workshop sessions, cultural programme – including visit to the archabbey of Pannonhalma, visiting a wine cellar and a rich dinner of Hungarian cuisine.

Application deadline: 20 January 2016.

Időpont: 2016-02-22 09:00
Helyszín: Győr, Building “J”, H-9026 Győr, Áldozat str. 12 at Széchenyi István University Faculty of Law and Political Sciences
Műhelyvita Balázs István „A francia helyi önkormányzati rendszer átalakulása napjainkban

Opponensek: Szente Zoltán (MTA TK JTI), Temesi István docens (NKE KTK).

Kérjük, hogy részvételi szándékát előzetesen jelezze Hoffmann Tamásnak.

Időpont: 2016-01-14 10:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
Prof. Stefan Messmann: Külföldi befektetések Kínában - VW-siker példája c. előadása
Időpont: 2016-01-14 13:00
Helyszín: MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetének Tanácsterme (1014 Budapest, Országház utca 30. II. emelet)
Műhelyvita Schweitzer Gábor „»A tisztességes jogtanár«. Molnár Kálmán pályaképe” c. tanulmányáról

Opponensek: Fekete Balázs (MTA TK JTI), Halász Iván (MTA TK JTI).

Kérjük, hogy részvételi szándékát előzetesen jelezze Hoffmann Tamásnak.

Időpont: 2016-01-28 10:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
Kerekasztal-beszélgetés: a Hóman Bálint ügyében hozott 1946-os és 2015-ös ítéletek – történeti és jogi szempontok

Résztvevők: Hoffmann Tamás (MTA TK JTI), Hollán Miklós (MTA TK JTI), Ujváry Gábor (Veritas Történetkutató Intézet), Ungváry Krisztián (OSZK 1956-os osztály), Zinner Tibor (Veritas Történetkutató Intézet).

A beszélgetést moderálja: Jakab András (MTA TK JTI).

Időpont: 2016-02-04 14:00
Helyszín: MTA TK JTI Tanácsterme (1014 Budapest, Országház utca 30. II. emelet)
Nemzetközi Jogi Vitacsoport ülése
Az ülésen a "soft law" problémájával foglalkozó három tanulmány és két további anyag megvitatására kerül sor: Deák Dániel: Adójogi globalizmus. Állam- és Jogtudomány, LVI/3. (2015) 29-54. és (Adó)jogi globalizmus, puha jog (vázlat) (Ismerteti: Deák Dániel tanszékvezető, egyetemi tanár, BCE GTK) Blutman László: A nemzetközi soft law: hagyjuk dolgozni Occam borotváját. Közjogi Szemle, 2008/1. szám, 28-37. o. (Ismerteti: Ganczer Mónika tudományos munkatárs, MTA TK JTI) Hillgenberg, Hartmut: A Fresh Look at Soft Law. European Journal of International Law, Vol. 10. No. 3. (1999), 499-515. o. (Ismerteti: Kecskés Gábor tudományos munkatárs, MTA TK JTI) Az ülés munkanyelve: magyar. A Nemzetközi Jogi Vitacsoport tagjai számára a megjelenés elvárt. Minden érdeklődőt, ideértve a doktori tanulmányaikat folytató kollégákat is, örömmel várunk.
Időpont: 2016-02-18 14:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézet Tanácsterme (1014 Budapest, Országház utca 30. II. em. 28.)
Műhelyvita Dinók Henriett „Érvek a struccpolitika ellen: gyűlölet-bűncselekményekkel kapcsolatos nemzetközi és hazai adatgyűjtési kérdések" c. tanulmányáról

Opponensek: Pap András (MTA TK JTI), Dombos Tamás, Háttér Társaság, ELTE TÁTK.

Kérjük, hogy részvételi szándékát előzetesen jelezze Hoffmann Tamásnak.

Időpont: 2016-01-21 10:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak
Employments, Fellowships, and Internships at the Brennan Center for Justice

Join the Brennan Center in pursuing meaningful and measurable change in the public sector! The Brennan Center for Justice is an equal opportunity, affirmative action employer, which welcomes qualified applicants of all races, ethnicities, physical abilities, genders, and sexual orientations, including people who have been previously incarcerated. The Center offers competitive salaries and excellent benefits. We hope you will review the current job openings and encourage you to check this page regularly, as new positions are posted here first.

Státusz megnevezése: various
Transnational Law Summer Institute (TLSI) 2016
The Transnational Law Summer Institute (TLSI) 2016 is a unique forum for interdisciplinary thought exchange and collaboration among doctoral students and early career teachers in law and social sciences - with a focus on global governance, regulation, legal theory and anthropology, socio-legal studies, transnational lawyering and transnational judging. Held over 10 days, TLSI will, in the first week, place the scholar, teacher and public intellectual at the centre and explore best practices in research, syllabus design and delivery, scholarly collaboration, networking and public engagement while also offering a platform for in-depth discussions of participants' own research. During the second week, TLSI will explore important debates in transnational legal theory and engage with cutting-edge scholarship (both seminal and emerging).
Státusz megnevezése: TLSI Fellow
Jelentkezési határidő: 2016-02-01
Research Fellowships at The Max Planck Institute Luxembourg
The senior research fellow will conduct postdoctoral research (own publications and contribution to common research projects), in the field of public international law and international procedural law (including European law, and all kinds of international arbitration), while playing a central role in undertaking and developing team-driven projects within the Institute and in partnership with international collaborators. The position is open to candidates interested in acquiring a postdoctoral academic qualification in form of a postdoctoral thesis (or a German Habilitation) or other publications; further details are subject to agreement. Teaching at law faculties is accepted.
Státusz megnevezése: Senior Research Fellow (Postdoc)
Jelentkezési határidő: 2016-02-15
További hírek
Az NKA Folyóirat-kiadás Kollégiuma nyílt pályázati felhívása

A Nemzeti Kulturális Alap Folyóirat-kiadás Kollégiuma pályázatot hirdet kulturális szempontból értékes művészeti, kulturális, társadalmi, tudományos és ismeretterjesztő területekhez kapcsolódó, hagyományos módon megjelentetett folyóiratok számára.

Benyújtási határidő: 2016. február 4.

Igazságszolgáltatást érintő kutatások a debreceni jogi karon az Európai Bizottság támogatásával

2015-ben a Debreceni Egyetem jogi kara négy másik európai kutatóhellyel közösen pályázatot nyújtott be az Európai Bizottsághoz a „Transnational projects on promoting the quality of the national justice systems” című felhívásra. A tavaly decemberben kihirdetett eredmény alapján sikeresnek bizonyult pályázat címe: Handle with care: assessing and designing methods for evaluation and development of the quality of justice. A hazai résztvevők: Bencze Mátyás, kutatásvezető (DE-ÁJK, MTA TK JTI), Kovács Ágnes, kutató (DE-ÁJK), Ződi Zsolt, kutató (ME-ÁJK, MTA TK JTI) és Zoványi Nikolett, koordinátor (DE-ÁJK). A projekt futamideje egy év, a megítélt teljes támogatási összeg 300 ezer euró.