Tartalom
Doktori viták, védések

Zsugyó Virág: Az alkotmánymódosítások bírói felülvizsgálata (műhelyvita)

Fuglinszky Réka: A szomszédjogi generálklauzula

Manzinger Krisztián: A területi alapú hatalommegosztás mint a multikulturális európai államok demokratikus stabilitásának lehetséges modellje

Nyakas Levente: A médiapluralizmus nyomában – a médiapluralizmus elvének elméleti alapjai és értelmezése az Európai Unió egyes politikáiban (különös tekintettel audiovizuális és -médiapolitikára), jogalkotásban és intézményi gyakorlatában

Nogel Mónika: Az igazságügyi szakértői vélemények hitelt érdemlősége a büntetőeljárásjogban

Call for papers

John Locke Conference (Helsinki, 29–31 July 2019)

International Law and Democracy Revisited: The European Journal of International Law 30th Anniversary Symposium

Call for Papers – Asian Law Junior Faculty Workshop

Pro Futuro jog- és államtudományi folyóirat

Habilitációk

Molnár Judit: A fizetési meghagyásos eljárás perré alakulásának sajátos szabályai a 2016. évi polgári perrendtartás nyomán

Bartha Ildikó: Treaty-making competence and external relations of the European Union

Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések

Pro Futuro (2018/2. )

MTA Law Working Papers (2018/16.)

JTIBlog (2018/15.)

Személyi hírek

Pro Urbe Budapest díjat kapott Vékás Lajos

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások

Konferencia: „Az új büntetőeljárási kódex a gyakorlatban”

E-privacy heute und in der zukunft-perspektiven aus der Praxis

„Multicultural cross border cooperation” workshop

Konferencia: „Nemzeti identitás – alkotmányos identitás. Az identitásvita újabb fejleményei”

Csemegi Károly emlékkonferencia

Workshop és kerekasztal-beszélgetés: „Models of Judicial Administration”

Konferencia: „Köztársaság Magyarországon és Közép-Európában 1918-ban”

Konferencia: „Mítosz vagy valóság? I. Közjogtörténetünk vitatott kérdései”

The state of liberal democracy in Central and Eastern Europe. Workshop on the I·CONnect-Clough Center 2017 Global Review of Constitutional Law

Conference on Rule of Law Challenges in the EU: Implications for Economic Law

Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak

Pro Dissertatione Iuridica Excellentissima Díj

Tudományos segédmunkatárs álláspályázat az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetébe

Early Stage Researcher – Rule of law and constitutionalism (University of Aberdeen)

Early Stage Researcher – Political Concepts in the World. Sovereignty and the state (University of Aberdeen)

Doktori viták, védések
Zsugyó Virág: Az alkotmánymódosítások bírói felülvizsgálata (műhelyvita)
Név: Zsugyó Virág
Időpont: 2018-12-18 13:00
Helyszín: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanácsterme (4028 Debrecen, Kassai út 26.) C/14 terem
Fuglinszky Réka: A szomszédjogi generálklauzula
Név: Fuglinszky Réka
Időpont: 2018-12-14 10:00
Helyszín: ELTE ÁJK
Manzinger Krisztián: A területi alapú hatalommegosztás mint a multikulturális európai államok demokratikus stabilitásának lehetséges modellje
Név: Manzinger Krisztián
Időpont: 2018-12-03 16:00
Helyszín: KRE ÁJK 1042 Budapest, Viola u. 2-4. Kari Tanácsterem mfsz. 10.
Nyakas Levente: A médiapluralizmus nyomában – a médiapluralizmus elvének elméleti alapjai és értelmezése az Európai Unió egyes politikáiban (különös tekintettel audiovizuális és -médiapolitikára), jogalkotásban és intézményi gyakorlatában
Név: Nyakas Levente
Időpont: 2018-11-26
Helyszín: SZE Állam- és Jogtudományi Kar Deák terem (9026 Győr, Áldozat u. 12.)
Nogel Mónika: Az igazságügyi szakértői vélemények hitelt érdemlősége a büntetőeljárásjogban
Név: Nogel Mónika
Időpont: 2018-11-30 13:00
Helyszín: PTE ÁJK Molnár Kálmán ea.
Call for papers
John Locke Conference (Helsinki, 29–31 July 2019)
Határidő: 2018-12-31
International Law and Democracy Revisited: The European Journal of International Law 30th Anniversary Symposium
Határidő: 2019-01-15
Call for Papers – Asian Law Junior Faculty Workshop
Határidő: 2019-01-01
Pro Futuro jog- és államtudományi folyóirat

A Pro Futuro nevű jog- és államtudományi folyóirat folyamatosan várja a közlésre szánt tanulmányokat, szemlecikkeket, recenziókat. A 2019 első negyedévében megjelenő 2018/4. számba még 2019. január 5-éig van lehetőség kézirat benyújtására a profuturo@law.unideb.hu címen. A formai követelményekről itt tájékozódhatnak: http://profuturo.lib.unideb.hu/oldal/index/szerzoinknek

Habilitációk
Molnár Judit: A fizetési meghagyásos eljárás perré alakulásának sajátos szabályai a 2016. évi polgári perrendtartás nyomán
Név: Molnár Judit
Időpont: 2018-12-03 11:30
Helyszín: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar
Bartha Ildikó: Treaty-making competence and external relations of the European Union
Név: Bartha Ildikó
Időpont: 2018-12-13 10:00
Helyszín: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar (4028 Debrecen, Kassai út 26.), A/19.
Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések
Pro Futuro (2018/2. )

Megjelent a Pro Futuro folyóirat 2018/2. száma. A lapszám tartalma rovatonként:
Jog- és államtudomány
Szilágyi János Ede: A víz jogalanyisága új-zélandi példájának alkalmazhatósága a Balaton és a magyar jog viszonyrendszerében
Szádeczky Tamás – Szőke Gergely László: A bizalmasság és a nyilvánosság aktuális kihívásai az információbiztonság tükrében
Fodor László: A precíziós genomszerkesztés mezőgazdasági alkalmazásának szabályozási alapkérdései és az elővigyázatosság elve
Balogh Áron Péter: Legitimációs és hatásköri kérdések az üzemi tanácsokkal és a szakszervezetekkel kapcsolatosan
Fónai Mihály: Az ideálkép és a valóság: (jogi kari) hallgatói pályatervek változásai az egyetemi életútban
Joggyakorlat
Nagy Krisztina: Facebook files – gyűlöletbeszéd törölve? A közösségi médiaplatformok tartalom-ellenőrzési tevékenységének alapjogi vonatkozásai
Fazakasné Németh Mónika: Az ingatlan-végrehajtás és az ingatlan-nyilvántartás összefüggései – különös tekintettel egyes jogok és jogilag jelentős tények bejegyzésének, illetve feljegyzésének joghatásaira
Szemle
Kiss János Márk: A betegjogok alapjogi háttere a német és a magyar betegjogi szabályozás fejlődésének tükrében
Bujdos Ágnes: Szilágyi János Ede: Vízszemléletű kormányzás – vízpolitika – vízjog
A DE ÁJK oktatói, hallgatói: A 2016-ben megjelent jog- és államtudományi tárgyú könyvek annotált bibliográfiája – 1. rész

MTA Law Working Papers (2018/16.)
Szilágyi Emese: A kommunikációs alapjogok általános értelmezése és alkalmazása a rendes bírósági és az alkotmánybírósági gyakorlatban – a bírói kezdeményezések és az alkotmányjogi panaszos ügyek tapasztalatai
JTIBlog (2018/15.)
Emese Szilágyi: Public Money in Political Campaigns. An Analysis on Hungarian State Propaganda
Személyi hírek
Pro Urbe Budapest díjat kapott Vékás Lajos
Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások
Konferencia: „Az új büntetőeljárási kódex a gyakorlatban”
Időpont: 2018-11-28 09:30
Helyszín: Országos Kriminológiai Intézet, 1122 Budapest, Maros u. 6/a
E-privacy heute und in der zukunft-perspektiven aus der Praxis

Nachrichten senden durch WhatsApp, Messenger, Skype oder Snapchat ist weit verbreitet, und sie ersetzen die klassischen Kommunikationsmittel, jedoch wer darf erfahren worüber wir kommunizieren, und unter welchen Bedingungen? Jeder kennt die cookies, die man annehmen muss, damit eine Webseite lesen kann. Was passiert aber nach der Zustimmung, die erlaubt unser Webprofil zu erstellen? Wer darf erfahren was wir im Internet machen? Privacy als Rechtsbegriff hat eine große Karriere gemacht. Wie wird die Privatsphäre und die Vertraulichkeit der Kommunikation im Internet geschützt und welche Änderungen bringt die zukünftige ePrivacy-Verordnung mit sich? Ádám Liber wird die Fragen dieses Rechtsgebietes praxisbezogen beleuchten. Ádám Liber studierte Rechtswissenschaften in Budapest und Leipzig, erwarb sein LLM an der Suffolk University, ist Rechtsanwalt und Leiter der Praxisgruppe IT-Recht bei Baker McKenzie Budapest mit enormer Erfahrung im Datenschutzrecht.

Időpont: 2018-11-28 18:00
Helyszín: Andrássy Universität Budapest
„Multicultural cross border cooperation” workshop
Időpont: 2018-11-28 09:00
Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Oktatási Központ 415.
Konferencia: „Nemzeti identitás – alkotmányos identitás. Az identitásvita újabb fejleményei”
Időpont: 2018-12-03 09:00
Helyszín: KRE Hittudományi Kar Kis Díszterme, Budapest, Ráday u. 28.
Csemegi Károly emlékkonferencia
Időpont: 2018-12-07 10:00
Helyszín: PPKE ÁJK Szent II. János Pál pápa Díszterem (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28-30.)
Workshop és kerekasztal-beszélgetés: „Models of Judicial Administration”
Időpont: 2018-11-26 16:00
Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.
Konferencia: „Köztársaság Magyarországon és Közép-Európában 1918-ban”
Időpont: 2018-11-27 10:00
Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza JTI tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
Konferencia: „Mítosz vagy valóság? I. Közjogtörténetünk vitatott kérdései”
Időpont: 2018-11-29 10:00
Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza JTI tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
The state of liberal democracy in Central and Eastern Europe. Workshop on the I·CONnect-Clough Center 2017 Global Review of Constitutional Law
Időpont: 2018-12-06 09:30
Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza JTI tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
Conference on Rule of Law Challenges in the EU: Implications for Economic Law
Időpont: 2019-01-10 09:00
Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.
Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak
Pro Dissertatione Iuridica Excellentissima Díj
Státusz megnevezése: 2016. szeptember 15. és 2018. október 31. között megvédett doktori disszertáció
Jelentkezési határidő: 2019-06-30
Tudományos segédmunkatárs álláspályázat az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetébe
Státusz megnevezése: tudományos segédmunkatárs
Jelentkezési határidő: 2018-12-10
Early Stage Researcher – Rule of law and constitutionalism (University of Aberdeen)
Státusz megnevezése: Early Stage Researcher
Jelentkezési határidő: 2019-01-20
Early Stage Researcher – Political Concepts in the World. Sovereignty and the state (University of Aberdeen)
Státusz megnevezése: Early Stage Researcher
Jelentkezési határidő: 2019-01-20