Jogtudományi Hírlevél 2016/22 (2016. 12. 09.)

Tisztelt Kollégák, kedves Olvasóink!

Az idei utolsó Jogtudományi Hírlevelet olvashatják. Legközelebb január 6-án jelentkezük.
2016-ban is több száz hírről, doktori védések, habilitációk, új könyvek, folyóiratok, blogbejegyzések, konferenciák tucatjairól tudósítottunk. Ha egyszer valaki a magyar jogtudomány ezen éveiről szeretne átfogó képet kapni, hírlevél-archívumunk bizonyára igen jó kiindulópontja lehet majd egy ilyen kutatásnak.
​A hírlevél cikkeit hétről hétre feltöltő kollégáknak és minden kedves olvasónknak kellemes karácsonyt és boldog újévet kívánok az MTA TK Jogtudományi Intézetének minden dolgozója nevében.

Ződi Zsolt
​a Jogtudományi Hírlevél szerkesztője

 

 

 

Tartalom
Habilitációk

Vincze Attila: Bürger­be­tei­li­gung in der Aarhus-­Kon­ven­tion und ihre Umset­zung in den Mitglieds­staaten der EU

Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések

JTI Blog - Fabók Zoltán: A Bizottság irányelv-tervezete az anyagi fizetésképtelenségi jog részleges harmonizációjáról (2016. 11. 24.)

JTI Blog - Ságvári Ádám: Népszavazás az olasz alkotmányreformról: lesz-e többsége a többségi demokráciának? (2016. 12. 01.)

Friss könyvek

Nincs füst, ahol nincsen tűz - Az ártatlanság vélelmének érvényesülése a magyar büntetőbíróságok gyakorlatában

Kriminológia

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások

Jubileumi Konferencia az 1966. Évi Emberi Jogi Egységokmányok Elfogadásának 50. Évfordulóján

Lukasz Gruszczynski’s presentation on “Legality of Trade Sanctions against WTO Member for a Breach of International Peace and Security: A Case Study of the EU Sanctions on Russia”

Műhelyvita Dragan Dakić „The right not to be killed: Since when?” című tanulmányáról

Jany János (PPKE BTK Nemzetközi és Politikatudományi Intézet) előadása „Jogi kultúrák Ázsiában” címmel

Az "új" Munka Törvénykönyve dilemmái öt év távlatából

Lőrincz Viktor előadása „Jog és játékelmélet” címmel

Előadás: Luc Heuschling (Université du Luxembourg): “The Internationalization of Legal Curricula. A Typology”

DE ÁJK Kari Könyvbemutató

További hírek

Lendület program 2017. év pályázati felhívása

A Pro Dissertatione Iuridica Excellentissima Díj idei nyertesei

Habilitációk
Vincze Attila: Bürger­be­tei­li­gung in der Aarhus-­Kon­ven­tion und ihre Umset­zung in den Mitglieds­staaten der EU
Das öffent­liche Habi­li­ta­ti­ons­kol­lo­quium wird im Anschluss an den Habi­li­ta­ti­ons­vor­trag abge­halten.
Név: Vincze Attila
Időpont: 2016-12-19 15:00
Helyszín: Wirt­schafts­uni­ver­sität Wien, 1020 Wien, Welt­han­dels­platz 1,
Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések
JTI Blog - Fabók Zoltán: A Bizottság irányelv-tervezete az anyagi fizetésképtelenségi jog részleges harmonizációjáról (2016. 11. 24.)
A közzétett irányelv-tervezet limitált körben az anyagi fizetésképtelenségi jogok harmonizációját célozza meg. Az uniós jogszabály a magyar fizetésképtelenségi jogra is jelentős hatást fog gyakorolni.
JTI Blog - Ságvári Ádám: Népszavazás az olasz alkotmányreformról: lesz-e többsége a többségi demokráciának? (2016. 12. 01.)

Olaszországban vasárnap népszavazás dönt a kormány által kezdeményezett alkotmányreformról. A tét jelentős, a nagy terjedelmű alkotmánymódosítás új alapokra helyezné Olaszország alkotmányos berendezkedését, és a 2015-ben elfogadott választójogi reformra is tekintettel jóval erősebb szerepet, és nem utolsósorban stabilitást biztosítana a végrehajtó hatalomnak egy erőteljesen többségi demokratikus rendszerben.

Friss könyvek
Nincs füst, ahol nincsen tűz - Az ártatlanság vélelmének érvényesülése a magyar büntetőbíróságok gyakorlatában
Szerző: Bencze Mátyás
Kriminológia

A szakkönyv 27, az adott szakterületen jártas kutató-oktató szerzője arra vállalkozott, hogy friss szemléletű, korszerű áttekintést nyújtson a kriminológia tudományáról, illetve a 21. századi bűnözésről és a bűnözéskontrollról. Noha szerzőink sokféle iskolát és megközelítést képviselnek, összeköti őket a globális és lokális folyamatok iránti érzékenység, az interdiszciplináris szemlélet és a laikusok számára is élvezhető közérthető nyelvezet.

Szerző: Szerkesztők: Borbíró Andrea - Gönczöl Katalin- Kerezsi Klára - Lévay Miklós
Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások
Jubileumi Konferencia az 1966. Évi Emberi Jogi Egységokmányok Elfogadásának 50. Évfordulóján

50 éve, 1966. december 16-án fogadták el az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének XXI. ülésszakán a Polgári és Politikai, valamint a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmányait. Az „ikeregyezményeket” hazánk 40 éve, 1976-ban hirdette ki az 1976. évi 8. és 9. törvényerejű rendeletekkel.

Konferenciánk e kettős jubileumi évforduló apropóján kíván reflektálni az eltelt 50, illetve 40 év fejleményeire, s egyúttal előretekintő perspektívákat felvázolni.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Nemzetközi Jogi Tanszéke által szervezett nemzetközi jogi konferencián 4 szekcióban tárgyaljuk a PPJNE és a GSZKJNE által felvetett aktuális kérdéseket.

Zárásként bemutatásra kerül 13 szerzőnek az évforduló ihlette gondolatait összegző, a jubileum évében megszülető tanulmányaikat egységbe foglaló kötet – „Jubileumi tanulmánykötet az 1966. évi emberi jogi egyezségokmányok elfogadásának 50. évfordulóján” – koncepciója. A mind a szakma képviselői, mind az érdeklődő közvélemény által reményeink szerint haszonnal forgatható, s oktatási célokra szintén alkalmasnak ígérkező lektorált kötet várható megjelenése: 2017. január-február.

Időpont: 2016-12-16 09:30
Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Ludovika épület (1083 Budapest, Ludovika tér 2.) Széchenyi Díszterem
Lukasz Gruszczynski’s presentation on “Legality of Trade Sanctions against WTO Member for a Breach of International Peace and Security: A Case Study of the EU Sanctions on Russia”
The International (Quasi-)Judicial Practices Research Group cordially invites you to its next meeting.
Időpont: 2016-12-13 14:00
Helyszín: Council Room (H-1014 Budapest, Országház street 30, 2nd floor)
Műhelyvita Dragan Dakić „The right not to be killed: Since when?” című tanulmányáról

Opponens: Charlotte Steinorth (CEU).

Kérjük, részvételi szándékát előzetesen jelezze Hoffmann Tamásnak.

Időpont: 2016-12-15 10:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
Jany János (PPKE BTK Nemzetközi és Politikatudományi Intézet) előadása „Jogi kultúrák Ázsiában” címmel
Kérjük, részvételi szándékát előzetesen jelezze Hoffmann Tamásnak.
Időpont: 2017-01-19 10:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
Az "új" Munka Törvénykönyve dilemmái öt év távlatából
Időpont: 2016-12-13 08:30
Helyszín: Magyarországi Református Egyház (1146 Budapest, Abonyi u. 21. Zsinati díszterem)
Lőrincz Viktor előadása „Jog és játékelmélet” címmel
Kérjük, részvételi szándékát előzetesen jelezze Hoffmann Tamásnak.
Időpont: 2017-01-27 10:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
Előadás: Luc Heuschling (Université du Luxembourg): “The Internationalization of Legal Curricula. A Typology”

Kérjük, részvételi szándékát előzetesen jelezze Hoffmann Tamásnak.

Időpont: 2017-02-23 10:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
DE ÁJK Kari Könyvbemutató
Időpont: 2016-12-13 12:30
Helyszín: Debreceni Egyetem Kassai úti Könyvtára, I. emeleti olvasóterem
További hírek
Lendület program 2017. év pályázati felhívása
A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA) elnöke a Lendület program keretében nyílt pályázati eljárású felhívást tesz közzé 2017-ben induló kutatócsoportok létrehozására. A Lendület program célja az akadémiai intézményekben és egyetemeken folyó kutatások dinamikus megújítása nemzetközileg kimagasló teljesítményű kutatók és kiemelkedő fiatal tehetségek külföldről történő hazahívásával, illetve itthon tartásával. A Lendület program a kiválóság és a mobilitás együttes támogatására irányul, ennek megfelelően célja, hogy a befogadó kutatóhelyeken új téma kutatására alakuló kutatócsoportok számára biztosítson forrást. 2017-ben az új Lendület-kutatócsoportok támogatására rendelkezésre álló, várhatóan 600 M Ft-ból megközelítőleg 16-18 új kutatócsoport indítható. A teljes támogatási időszak – a jelen pályázati kiírásban és a támogatási szerződésben foglaltak szerint – maximum 5 év. Akadémiai kutatóintézet-hálózati csoport vezetője által elnyert sikeres projekt esetén – a 33/2016. (XII. 1.) számú MTA elnöki határozat rendelkezései szerint – a csoportvezető személyi bértámogatásának összege a projekt lezárást követően beépülhet a fogadó kutatóhely költségvetésébe.
A Pro Dissertatione Iuridica Excellentissima Díj idei nyertesei
Az MTA TK Jogtudományi Intézete 2014-ben alapította a kétévente elnyerhető Pro Dissertatione Iuridica Excellentissima díjat, amelyre a Magyarországon működő egyetemeken az előző két évben megvédett doktori disszertációkkal lehet pályázni. A díj ez évi két nyertes pályaműve megosztva: Burai Petra Facing and Overcoming the Limitations of Anti-corruption Legislation, valamint Farkas Krisztina Az eljárás gyorsításának lehetőségei a német, a svájci és az olasz büntető igazságszolgáltatásban című dolgozata. A díjazottak az elismerő oklevél átadásával egyidejűleg pályaművüket, illetve tudományos eredményeiket önálló előadás keretében fogják ismertetni az MTA TK Jogtudományi Intézetében.