Tartalom
Doktori viták, védések

Pákozdi Zita: A jogerő tárgyi terjedelme a polgári perben

Michael Schulte Westenberg: Aufgaben und Funktionen der (Zahn-)Ärztekammern in Deutschland und Ungarn – Rechtsvergleich im Spiegel der europarechtlichen Vorgaben

Sivadó Máté: Jelenkori drogpolitika Magyarországon és Európában, tengerentúli kitekintéssel

Tóth Andrea Noémi: A távoltartás jogintézménye

Call for papers

XXVIIth FIDE Congress – Doctoral Student Section ­– Budapest, 18th of May, 2016

Borders, Otherness and Public Law - 2016 ICON-S Conference

Habilitációk

Szabó Gábor sikeres habilitációja: „Multinacionális vállalatok és államok nemzetközi kötelezettségei a gazdasági, szociális és kulturális jogok érvényesülésével kapcsolatban”

Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések

MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja - Zoványi Nikolett: Kié a felelősség? Közvállalatok a társasági jog útvesztőiben (2015. november 23.)

MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja - Pénzes Ferenc: Nem csak a jó pap tanul holtig... (2015. november 30.)

JTI Blog - Bukodi Gábor: Az európai közbeszerzési jog és a fenntartható fejlődés kapcsolata (2015. 11. 23.)

JTI Blog - Horváthy Balázs: A TTIP és a fenntartható fejlődés (2015. 11. 30.)

MTA Law Working Papers - Farkas Ádám: A totális államtól a totális háborún át a totális védelemig (2015/34)

Friss könyvek

Dialektika, retorika és jogászi érvelés a klasszikusok nyomán

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások

A Közigazgatás-tudományi Kutatócsoport ülése

Műhelyvita Ewald Wiederin „The Procedure of Constitutional Review" c. tanulmányáról

Műhelyvita Hoffmann Tamás „The European Court of Human Rights and International Crimes" c. tanulmányáról

Műhelyvita Federica Cristani „From silence to equitable compensation: Valuing financial and economic crises in investment arbitration" c. tanulmányáról

Előadás: Stefan Messmann: Külföldi befektetések Kínában - VW-siker példája

Műhelyvita Balázs István „A francia helyi önkormányzati rendszer átalakulása napjainkban" c. tanulmányáról

XXVIIth FIDE Congress - Európai Jogászok Nemzetközi Szövetségének Kongresszusa

Könyvbemutató: Papp Tekla szerk.: Atipikus szerződések

Könyvbemutató: Fekete Balázs – Fleck Zoltán szerk.: Tanulmányok a kortárs Jogelméletről Fekete Balázs - H.Szilágyi István- Nagy Tamás szerk.: Iustitia mesél

Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak

Foreign Law at Lausanne University

Comparative Law at Lausanne University

Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in (Advanced Researcher)

3 chairs in law at the European University Institute

Emile Noël Fellowship Program

Doktori viták, védések
Pákozdi Zita: A jogerő tárgyi terjedelme a polgári perben
Név: Pákozdi Zita
Időpont: 2015-12-10 14:00
Helyszín: Szegedi Tudományegyetem. Állam-és Jogtudományi Kar Szeged, Tisza Lajos krt. 54.
Michael Schulte Westenberg: Aufgaben und Funktionen der (Zahn-)Ärztekammern in Deutschland und Ungarn – Rechtsvergleich im Spiegel der europarechtlichen Vorgaben
Név: Michael Schulte Westenberg
Időpont: 2015-12-10 11:00
Helyszín: Szegedi Tudományegyetem. Állam-és Jogtudományi Kar Szeged, Tisza Lajos krt. 54.
Sivadó Máté: Jelenkori drogpolitika Magyarországon és Európában, tengerentúli kitekintéssel
Név: Sivadó Máté
Időpont: 2015-12-04 10:00
Helyszín: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Tanácsterem, 4028 Debrecen, Kassai út 26. (C/14. terem)
Tóth Andrea Noémi: A távoltartás jogintézménye
Név: Tóth Andrea Noémi
Időpont: 2015-12-10 11:00
Helyszín: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Tanácsterem, 4028 Debrecen, Kassai út 26. (C/14. terem)
Call for papers
XXVIIth FIDE Congress – Doctoral Student Section ­– Budapest, 18th of May, 2016
Határidő: 2015-12-30
Borders, Otherness and Public Law - 2016 ICON-S Conference

Call of the I·CONnect, Blog of the International Journal of Constitutional Law and ConstitutionMaking.org

Határidő: 2016-02-15
Habilitációk
Szabó Gábor sikeres habilitációja: „Multinacionális vállalatok és államok nemzetközi kötelezettségei a gazdasági, szociális és kulturális jogok érvényesülésével kapcsolatban”

Szabó Gábor sikeres habilitációs előadásaira november 9-én (hétfőn) délután 2 órától került sor. A tantermi előadás címe: Multinacionális vállalatok és államok nemzetközi kötelezettségei a gazdasági, szociális és kulturális jogok érvényesülésével kapcsolatban A tudományos előadás címe: Fejlődés és fejlesztés emberi jogi alapokon (Human Rights Based Development)

Név: Szabó Gábor sikeres habilitációja
Időpont: 2015-11-09
Helyszín: PTE ÁJK
Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések
MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja - Zoványi Nikolett: Kié a felelősség? Közvállalatok a társasági jog útvesztőiben (2015. november 23.)

A közszolgáltatások ellátásának és az infrastrukturális szolgáltatások nyújtásának keretei a rendszerváltás óta változásban vannak. 1990 után a magánvállalatok erősödtek meg Magyarországon, privatizációs hullám zajlott. A 2000 évekhez közeledve azonban elkezdődött egy folyamat, Európa-szerte és Magyarországon egyaránt, melynek keretében megnőtt az igény a többségi vagy kizárólagos állami tulajdonú társasági formák iránt. Felvetődhet azonban a kérdés, hogy milyen szemléletmód-változáson kell keresztülmennie a közvállalatoknak, hogy valóban hatékonyan és átláthatóan működjenek, és szolgálják a köz érdekét? A társasági jog különböző megoldási lehetőségeket kínál a vállalatok számára. Kérdéses azonban, hogy a magánszektor gazdasági és tulajdonosi viszonyaira kitalált modellek mennyiben képesek az állam és az önkormányzatok gazdasági igényeit is kiszolgálni egyben?

MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja - Pénzes Ferenc: Nem csak a jó pap tanul holtig... (2015. november 30.)

Az oktatás, képzés, tanulás kifejezések korábban hagyományosan a gyermek- és ifjúkorhoz kötődtek. Az élet minden területén tapasztalható, egyre gyorsabb ütemű változások azonban nem teszik lehetővé, hogy a felnőttkorba lépett nemzedék abbahagyja a tanulást, és csak az élete első szakaszában megszerzett ismeretekre hagyatkozzon. A 21. század rengeteg kihívást tartogat minden ember számára, ezért nagyon fontos, hogy mindenki nemtől, kortól és foglakozástól függetlenül meg tudja valósítani az egész életen át tartó tanulás stratégiáját. Egyre szélesebb réteg ismeri fel, hogy a gyorsan változó világban a sikeres szerepvállalásnak döntő feltétele a lifelong learning folyamatában való részvétel, hiszen segítségével olyan új kompetenciákat és készségeket sajátíthatunk el, amelyek nélkülözhetetlenek életünkhöz. Napjainkban már elmondhatjuk, hogy oktatási intézményekben, vállalkozásokban és számos kulturális intézményben foglalkoznak felnőttek képzésével, biztosítanak lehetőséget az önmegvalósításra, önképzésre. Az alábbiakban a felnőttoktatás és felnőttképzés néhány aspektusáról készítettünk pillanatfelvételt mind az Európai Unió, mind pedig Magyarország tekintetében.

JTI Blog - Bukodi Gábor: Az európai közbeszerzési jog és a fenntartható fejlődés kapcsolata (2015. 11. 23.)
A 2014-es közbeszerzési és koncessziós irányelvek hatálybalépésével a környezetvédelmi és szociálpolitikai célok érvényesítése az európai uniós közbeszerzési szabályozás egyik alapelvévé vált. Ez hosszú folyamat eredménye, amely elején a közös piac megteremtése érdekében e szempontok tabunak számítottak. Az Amszterdami Szerződés hatályba lépésével, az Európai Bíróság megengedő joggyakorlata és a 2004-es irányelvek révén ez a helyzet megváltozott, az alkalmazás lehetősége minden jogalkalmazó számára nyitva áll. A hatályos közbeszerzési irányelvek részint gazdasági megfontolások alapján kötelező erővel előírják a tagállamok számára e célok megvalósítását; kérdés, hogy ennek kikényszerítése működőképes megoldásokhoz vezet-e majd.
JTI Blog - Horváthy Balázs: A TTIP és a fenntartható fejlődés (2015. 11. 30.)

Az Európai Bizottság 2015. november 6-án közzétette javaslatát a Transzatlanti Kereskedelmi és Beruházási Partnerség (TTIP) fenntartható fejlődésre vonatkozó fejezetének szövegéről. A TTIP tervezett fejezete kulcsfontosságú a részes felek közpolitikai és szabályozási mozgástere szempontjából, ugyanis elvi szinten e fejezet rendelkezései határozzák majd meg, hogy az EU és az USA környezetvédelmi intézkedései mennyiben térhetnek el a TTIP alapvető liberalizációs célkitűzéseitől. A tervezett fejezet háttérként a fenntartható fejlődés széles fogalmára épít, alapelvi szinten nevesíti a felek szabályozáshoz való jogát és a magas védelem követelményét, illetve rendezné a felek multilaterális környezetvédelmi egyezményei és a TTIP közötti viszonyt. A szövegtervezet helyteleníti a „race to the bottom” hatást elősegítő azon gyakorlatot, amely a környezetvédelmi normák szintjének csökkentésével teszi vonzóbbá a beruházási környezetet, azonban e klauzula megfogalmazása jóval elmarad a szigorúbb nemzetközi példák, pl. a NAFTA követelményeitől. - A szövegtervezet jó alapot ad ahhoz, hogy a részes felek multilaterális környezetvédelmi egyezményeiből fakadó kötelezettségei, a környezetvédelmi szabályozásuk és a TTIP szabadkereskedelmi rendelkezései közötti összhang biztosítható legyen.

MTA Law Working Papers - Farkas Ádám: A totális államtól a totális háborún át a totális védelemig (2015/34)

Túl a 21. század első évtizedén még mindig nem tudjuk azt mondani, hogy érdemi újragondolás és elemzés folytán megpróbáltuk volna feldolgozni a 20. század indulati reakcióit. Ennek egyik példája lehet az a jelenség, amelynek folyományaként némelyek Carl Schmitt munkásságát még mindig hajlamosak a maga teljességében a nemzetszocialista érához való viszonnyal összemosni. Egy másik megnyilatkozás lehet azonban az a – sajnos jogászi és politikai körökben egyaránt jelenlévő – felfogás, amely az állam fegyveres védelmi erejének végletes korlátozására, diskurzusból való kiszorítására, és emellett bizonyos esetekben még a védelmi kapacitások jelentőségének eltagadására is hajlandóságot mutat. A jaltai világrend széthullása után Európa számos országában a politikai stigmatizáció kereszttüzébe kerültek a fegyveres védelmi szervek. Ennek oka a totalitárius rezsimek hatalmi politikája volt, amelyben szükségképpen kulcsszerepe volt a fegyveres erőszaknak. A megbélyegzés következménye egyrészt az irracionális képességcsökkentés lett – ami éppen napjainkban torolja meg magát az Európát elérő terror és a kiújuló fegyveres összeütközések tombolásának kezelése terén – úgy a katonai, mint a rendvédelmi szférában, másrészt pedig az állami fegyveres erőszak alkotmányos túlkorlátozása. 

Friss könyvek
Dialektika, retorika és jogászi érvelés a klasszikusok nyomán
Szerző: Frivaldszky János – Könczöl Miklós
Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások
A Közigazgatás-tudományi Kutatócsoport ülése

Az ülés napirendje:

A kutatócsoport 2015. évi munkájának értékelése továbbá a 2016. évre tervezett kutatások megvitatása,

Megemlékezés Lőrincz Lajos akadémikus halála 5. évfordulójáról.

Időpont: 2015-12-08 16:00
Helyszín: MTA TK JTI II/11-es szobája
Műhelyvita Ewald Wiederin „The Procedure of Constitutional Review" c. tanulmányáról

Opponensek: Gárdos-Orosz Fruzsina (MTA TK JTI) és Udvary Sándor (KRE)

Nyelv: angol

Kérjük, hogy részvételi szándékát előzetesen jelezze Hoffmann Tamásnak.

Időpont: 2015-12-10 10:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
Műhelyvita Hoffmann Tamás „The European Court of Human Rights and International Crimes" c. tanulmányáról

Nyelv: angol

Kérjük, hogy részvételi szándékát előzetesen jelezze Hoffmann Tamásnak.

Időpont: 2015-12-17 10:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
Műhelyvita Federica Cristani „From silence to equitable compensation: Valuing financial and economic crises in investment arbitration" c. tanulmányáról

Opponens: Kreisz Brigitta (MTA TK JTI)

Nyelv: angol

Kérjük, hogy részvételi szándékát előzetesen jelezze Hoffmann Tamásnak.

Időpont: 2016-01-07 10:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
Előadás: Stefan Messmann: Külföldi befektetések Kínában - VW-siker példája
Időpont: 2016-01-14 13:00
Helyszín: MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetének Tanácsterme (1014 Budapest, Országház utca 30. II. emelet)
Műhelyvita Balázs István „A francia helyi önkormányzati rendszer átalakulása napjainkban" c. tanulmányáról

Opponensek: Szente Zoltán (MTA TK JTI), Temesi István docens, NKE KTK

Nyelv: magyar

Kérjük, hogy részvételi szándékát előzetesen jelezze Hoffmann Tamásnak.

Időpont: 2016-01-21 10:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
XXVIIth FIDE Congress - Európai Jogászok Nemzetközi Szövetségének Kongresszusa
Időpont: 2016-05-18 21:00
Helyszín: Kempinski Hotel Corvinus - Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Könyvbemutató: Papp Tekla szerk.: Atipikus szerződések

Az Opten Kft. tisztelettel meghívja Önt Auer Ádám, Balog Balázs, Jenovai Petra, Juhász Ágnes, Papp Tekla, Strihó Krisztina, Szeghő Ágnes és Papp Tekla (szerk.) Atipikus szerződések című könyvének bemutatójára.

A kötetet bemutatják: Csehi Zoltán, (PPKE JÁK egyetemi tanár), Horváth Dóra ügyvéd (Réti, Antal & Társai ügyvédi iroda) és Gombos Katalin kúriai bíró

A bemutatóra az atipikus@opten.hu e-mail címen várja a kiadó a jelentkezőket december 17-ig.

Időpont: 2016-01-13 14:00
Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campus, 1083 Budapest, Ludovika tér 2. - Zrínyi terem
Könyvbemutató: Fekete Balázs – Fleck Zoltán szerk.: Tanulmányok a kortárs Jogelméletről Fekete Balázs - H.Szilágyi István- Nagy Tamás szerk.: Iustitia mesél

A köteteket bemutatják: Tóth J. Zoltán tanszékvezető egyetemi docens Károli Gáspár Református Egyetem és Kiss Anna tudományos főmunkatárs Országos Kriminológiai Intézet

Időpont: 2015-12-11 10:00
Helyszín: MTA SZAB Székház Szeged, Somogyi utca 7. I. em. 110. terem
Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak
Foreign Law at Lausanne University
Státusz megnevezése: Associate Professor at 50%
Jelentkezési határidő: 2016-01-11
Comparative Law at Lausanne University
Státusz megnevezése: Full or assistant professor
Jelentkezési határidő: 2016-01-11
Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in (Advanced Researcher)
Státusz megnevezése: Die Andrássy Universität Budapest schreibt hiermit zum 1. Januar 2016 eine Vollzeit Stelle aus
Jelentkezési határidő: 2016-01-01
3 chairs in law at the European University Institute
The vacancies are open to candidates whose research profile and expertise would complement and expand the Department’s current portfolio of research activities. In particular, the Department is interested in candidates that will continue its long-standing research and supervision in the field of European Law. In addition, applications are sought from those whose research falls within one or more of the following: legal philosophy and transnational legal theory; international institutions and organizations; international private and commercial law; law and technology; social scientific research methods (including gender studies, law and economics and law and society). The contracts are for five years, renewable for a further three years. The Institute is an equal opportunity employer, and takes into account the importance of balance in gender, geographical and minority representation.
Státusz megnevezése: Professor
Jelentkezési határidő: 2013-02-08
Emile Noël Fellowship Program
The principal objective of the Emile Noël Fellowship program is scholarship and the advancement of research on the themes prioritized by the Jean Monnet Center for International and Regional Economic Law & Justice, which include the following overarching areas: European Integration, general issues of International (principally WTO), and Regional Economic Law and Justice and Comparative Constitutional Law. The expectation is that the residency of our Fellows at NYU School of Law will result in at least one paper that will be of sufficient quality to be published as a Jean Monnet Working Paper. During the period of residence, we encourage our Fellows to participate fully in the life of the Law School and of NYU in general, not to mention the endless possibilities that New York City has to offer. The Fellows will be expected to play an active role in the activities of the Center, particularly the Emile Noël Fellows Forum, which is the vehicle through which work is presented and discussed, and encapsulates the idea of the Program – the University as a community of scholars. The Forum takes place on a regular basis throughout the fall and spring semesters.
Státusz megnevezése: Research Fellow at New York University School of Law
Jelentkezési határidő: 2016-01-16