Tartalom
Doktori viták, védések

Kevevári István: A derridai dekonstrukció hatása az amerikai jogelméletre

Call for papers

Eljárásjogi Szemle - 2016/2. szám publikációs felhívása

Habilitációk

Barabás Andrea Tünde: Média és igazságszolgáltatás: a bűnözés visszatükröződése; Paradigmaváltás a szankcionálásban: resztoratív igazságszolgáltatás

Polt Péter: A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények; Az Európai ügyészség terve és realitása

Deli Gergely: Idegen dologbeli jogok a római jogban

Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések

Eljárásjogi Szemle (2016/1.)

Iustum Aequum Salutare (2016/1.)

Polgári Jog (2016. május)

German Law Journal (18 (2017))

A Lendület HPOPs kutatócsoport blogja: Szép Viktor: Mit (nem) tesz az Európai Unió a Dél-Kaukázus térségben? A Hegyi-Karabah konfliktus Brüsszelből nézve (2016. 04. 14.)

JTI Blog - Nagy Krisztina: A véleménynyilvánítás szabadsága és a kommentek (2016. 04. 25.)

Személyi hírek

Prof. Volker Lipp és Prof. Thomas Rauscher az ELTE ÁJK új díszdoktorai

Friss könyvek

Románia Alkotmányának kétnyelvű kiadása

Iskolai ámokfutások

Business Law in Hungary

Jogi személyek, gazdasági jog

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások

Jog az (erdélyi) irodalomban

II. Erdélyi Jogászgyűlés

Jogelmélet és ítélkezéselmélet demokrácia és autokrácia határán

Konferencia: Az európai magánjogi kultúra kialakulása és a római jog

Fourth Annual Conference on the Unfair Commercial Practices Directive

Történeti alkotmányunk vívmányai és az Alaptörvény

ELTE-Göttingen Eljárásjogi Kodifikációs Konferencia

Soft law – a debreceni Államelméleti Műhely konferenciája a soft law érvényességéről és a nemzetközi jogban betöltött szerepéről

Intézeti előadás: Ződi Zsolt - Az informatika szerepe a jogban és a jogtudományban

Lendület-HPOPs Kutatócsoport Extra muros @Győr

Műhelyvita Andrei Marmor „Authority of International Courts: Scope, Power and Legitimacy" előadásáról

The Future of the CJEU in Europe: an Afternoon Talk with Koen Lenaerts

Műhelyvita Szente Zoltán "Magyarország második világháborús hadba lépésének alkotmányosságáról" c. tanulmányáról

Aldo Zammit Borda: An interdisciplinary View on the Concept of Genocide

További hírek

Európai emberi jogi mesterjogász szakirányú továbbképzési szak indul az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán

Doktori viták, védések
Kevevári István: A derridai dekonstrukció hatása az amerikai jogelméletre
Név: Kevevári István
Időpont: 2016-06-24 14:00
Helyszín: PPKE JÁK Kari Tanácsterem (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28. II. em.)
Call for papers
Eljárásjogi Szemle - 2016/2. szám publikációs felhívása
Határidő: 2016-05-31
Habilitációk
Barabás Andrea Tünde: Média és igazságszolgáltatás: a bűnözés visszatükröződése; Paradigmaváltás a szankcionálásban: resztoratív igazságszolgáltatás
Név: Barabás Andrea Tünde
Időpont: 2016-05-04 10:00
Helyszín: PPKE JÁK (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28.)
Polt Péter: A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények; Az Európai ügyészség terve és realitása
Név: Polt Péter
Időpont: 2016-05-04 11:00
Helyszín: PPKE JÁK (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28.)
Deli Gergely: Idegen dologbeli jogok a római jogban
Név: Deli Gergely
Időpont: 2016-05-05 13:30
Helyszín: 9026 Győr, Áldozat u. 12.
Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések
Eljárásjogi Szemle (2016/1.)

Varga Zs. András: Az egyedi normakontroll iránti bírói kezdeményezések eljárási feltételei

Belovics Ervin: Az önvádra kötelezés tilalma és a terhelti vallomástétel megtagadásának joga

Darák Péter: Adózás rendje újratöltve

Parlagi Mátyás: A per észszerű időn belül történő befejezéséhez való jog, valamint a jogorvoslathoz való jog viszonya

Harsági Viktória: A modellválasztás dilemmái a kollektív igényérvényesítés hazai szabályozásánál

Szabó Ildikó: Az Európai Bíróság ítélete a WebMindLicenses Kft. ügyében

Iustum Aequum Salutare (2016/1.)
Polgári Jog (2016. május)

Tematikus lapszámmal jelentkezik a Polgári Jog.

A Wolters Kluwer által ez év januárjában indított folyóirat havonta, elektronikusan, online eléréssel jelenik meg az Új Jogtár felületén, a többi kiadványtól független hozzáféréssel. A folyóirat főszerkesztője dr. Vékás Lajos, szerkesztőbizottságának tagjai: Csehi Zoltán, Gárdos Péter, Kisfaludi András és Parlagi Mátyás. A májusi szám kizárólag a Polgári Törvénykönyv módosításának közigazgatási egyeztetésre bocsátott tervezetével foglalkozik. Gárdos Péter átfogóan vizsgálja a tervezet dologi jog és kötelmi jogi szabályait, Csizmazia Norbert tanulmánya a zálogjogi szabályokra fókuszál, Gadó Gábor a jogi személyekre vonatkozó szabályozás diszpozitivitásának kérdéseit elemzi, Gárdos István a tervezet számlaszerződésre vonatkozó szabályainak a hibáira mutat rá, Kisfaludi András pedig az értékpapírjogi szabályokat elemzi. A tanulmányokat Vékás Lajos bevezetője nyitja.

A folyóirat továbbra is várja szerzők jelentkezését. A folyóiratról részletes információk a következő címen érhetők el: http://wolterskluwer.hu/szerzoknek/polgari-jog/

German Law Journal (18 (2017))

The German Law Journal is inviting proposals for special issues for volume 18 (2017). Our special issues always attract a huge amount of attention, with an average of more than 1500 downloads per paper. The deadline for proposals is 15 May.

A Lendület HPOPs kutatócsoport blogja: Szép Viktor: Mit (nem) tesz az Európai Unió a Dél-Kaukázus térségben? A Hegyi-Karabah konfliktus Brüsszelből nézve (2016. 04. 14.)

- Az EU szerepe a Hegyi-Karabah konfliktusban elenyésző

- Ennek oka az EU külpolitikájának többszintű természetében keresendő

- Franciaország Minszk Csoportban betöltött szerepe csökkenti az EU amúgy sem hatékony szerepét a Hegyi-Karabah konfliktusban.

JTI Blog - Nagy Krisztina: A véleménynyilvánítás szabadsága és a kommentek (2016. 04. 25.)
2016. február 2-án a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság ítéletet hozott az Index, MTE kontra Magyarország ügyben. A döntés nagy jelentőségű, mert világossá tette, hogy az internetes tartalomszolgáltatók az oldalaikon megjelenő, felhasználók által írt kommentek esetleges jogsértő tartalmáért nem viselnek objektív felelősséget. Egyben körvonalazta azt is, hogy mit kell tenniük a tartalomszolgáltatóknak annak érdekében, hogy elkerüljék a felelősségre vonást a felhasználóktól származó, jogsértő tartalmak esetén.
Személyi hírek
Prof. Volker Lipp és Prof. Thomas Rauscher az ELTE ÁJK új díszdoktorai

Az ELTE Szenátusa 2016. május 6-án a hagyományoknak megfelelően ismét ünnepi közgyűlést tart az Aula Magnában az Egyetem Pázmány Péter általi, 1635-ös alapítására emlékezve. Az előadást követően doctor et professor honoris causa címek adományozására kerül sor. Az idei év új ÁJK-s díszdoktorai: Volker Lipp, a Georg August Egyetem professzora és Thomas Rauscher, a Lipcsei Egyetem professzora.

Friss könyvek
Románia Alkotmányának kétnyelvű kiadása
A könyv a Sapientia EMTE Kolozsvári Karán működő Jogtudományi Tanszék gondozásában jelent meg.
Iskolai ámokfutások
MIÉRT, MIÉRT, MIÉRT? visszhangzik az emberek fejében a kérdés minden alkalommal, amikor újabb ámokfutás történik a világban. E tettek nemcsak a legtragikusabb bűncselekmények közé tartoznak, hanem a legnehezebben megmagyarázhatóak közé is. Bár rengeteg részlet kiderül az esetekről, az előjelekről, mégis nehéz megérteni, honnan van annyi gyűlölet az elkövetőkben, hogy válogatás nélkül öljenek meg másokat, miközben hallják sikolyaikat és látják rémületüket. Vajon miért választják sokszor saját életüket is eldobva ezt az utat? Mit tehetünk azért, hogy megelőzzük e tragédiákat? A szerző e dilemmákkal foglalkozik az iskolai elkövetésekre fókuszálva. Nem ígér egyszerű válaszokat, hanem megpróbálja tudományos igénnyel feltárni az esetek mögötti kusza valóságot, amely sokszor jobban hasonlít a hétköznapi életünkre, mintsem gondolnánk. Dr. Kulcsár Gabriella jogász és pszichológus. 2005 óta dolgozik a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Kriminológiai és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszékén. Doktori fokozatát 2014-ben szerezte, disszertációjának témája az iskolai ámokfutások etiológiája és a prevenció lehetőségei.
Szerző: Kulcsár Gabriella
Business Law in Hungary
A közel nyolcszáz oldalas könyv, amely a magyar üzleti jogot mutatja be angol nyelven, a Patrocinium Kiadó gondozásában jelent meg 2016 áprilisában.
Szerző: Sándor István (szerk.)
Jogi személyek, gazdasági jog
A Patrocinium Kiadó gondozásában jelent meg 2016 áprilisában a jogi szakvizsga felkészítő sorozat újabb kötete. Sándor István az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar habilitált egyetemi docense.
Szerző: Sándor István (szerk.)
Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások
Jog az (erdélyi) irodalomban

Péntek, május 6.

15:00-15:30 Megnyitó

15:30-16:30 Előadások

H. Szilágyi István: Mit jelent az "és"? A jog és az irodalom összekapcsolásának lehetőségei

Fekete Balázs: "Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van." Túl a bíró hűvös ítéletén, Kertész Imre vezetésével

16:30-17:00 Kávészünet

17:00-18:00 Előadások

Varga Attila: A politikai hatalom és az igazságszolgáltatás természetrajza néhány erdélyi magyar drámában

Nótári Tamás: Caligula helytartója - jogtörténeti tényállás Székely János drámájában

18:00-18:30 Kávészünet

18:30-19:30 Előadások

Fegyveresi Zsolt: Vörös kesztyű: önvád és/vagy önigazolás

Kokoly Zsolt: Jog és társadalom Bodor Ádám műveiben

Szombat, május 7.

11:00 Kerekasztal beszélgetés: Jog az (erdélyi) irodalomban

Moderátor: Egyed Péter, egyetemi tanár, BBTE

Résztvevők: Markó Béla (költő), Selyem Zsuzsa (író), Szilágyi István (író), Tompa Andrea (író), Veress Emőd (jogász)

Időpont: 2016-04-06 15:00
Helyszín: Kolozsvár
II. Erdélyi Jogászgyűlés

A tavalyi nagysikerű I. (Torockói) Jogászgyűlés után újra megrendezésre kerül az erdélyi jogászok szakmai találkozója, reményeink szerint ezentúl évente.

Időpont: 2016-05-27 15:00
Helyszín: Szovátafürdő
Jogelmélet és ítélkezéselmélet demokrácia és autokrácia határán

Ficsor Krisztina és Sólyom Péter a Gondolat Kiadónál megjelent könyvei kapcsán rendezett beszélgetésen a jogelmélet és ítélkezéselmélet alapkérdéseiről lesz szó. Ficsor Krisztina új monográfiája a formalista ítélkezéselmélet politikai filozófia alapjait tárta fel, és annak demokratikus elkötelezettsége mellett érvel. Sólyom Péter új könyve a német közjogtudomány elméletalkotási stratégiáit és azok alkotmánypolitikai meghatározottságait vizsgálta, különös tekintettel az elméletek autokratikus és demokratikus hangoltságának különbségeire. Közreműködik Prof. Fleck Zoltán, (ELTE AJK) Prof. Szabó Miklós (ME AJK) és Vincze Attila (Andrássy Egyetem).

Időpont: 2016-05-04 18:00
Helyszín: Andrássy Egyetem Budapest, Pollack Mihály tér 3., Andrássy terem
Konferencia: Az európai magánjogi kultúra kialakulása és a római jog

Az MTA Állam- és Jogtudományi Bizottság Római Jogi és Európai Magánjogtörténeti Albizottsága (REMA) tisztelettel meghívja Önt következő tudományos ülésére.

Az ülést megnyitja:
Harmathy Attila, az MTA rendes tagja

Római jog és a magánjog kodifikálása Romániában
Hamza Gábor, az MTA rendes tagja

A magánjogi restitúció
Menyhárd Attila PhD

Evidentia és értékítélet a római jogászok gondolkodásában
El Beheiri Nadja PhD

Kávészünet

Az alapítvány intézményének gyökerei a római jogban
Sáry Pál PhD

A censori regimen morum és a modern jogfogalom
Deli Gergely PhD

Contutores. A gyámok jogviszonya többes gyámság esetén
Újvári Emese PhD

A rendes joggyakorlás és a szükségtelen zavarás határmezsgyéje: a taberna casiaria esete a római jogban
Erdődy János PhD

Időpont: 2016-05-23 10:00
Helyszín: A Magyar Tudományos Akadémia székháza (1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.)
Fourth Annual Conference on the Unfair Commercial Practices Directive
Időpont: 2016-05-20 08:30
Helyszín: PPKE JÁK Szent II. János Pál terem - Díszterem (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28. II. em.)
Történeti alkotmányunk vívmányai és az Alaptörvény
Időpont: 2016-04-29 10:00
Helyszín: PPKE JÁK (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28.)
ELTE-Göttingen Eljárásjogi Kodifikációs Konferencia

„Az eljárásjogok kodifikációja és aktuális problémái” címmel az ELTE ÁJK és a Göttingeni Jogi Kar professzorai részvételével kétnapos konferenciára kerül sor 2016. április 29–30-án a Kari Tanácsteremben, amelyen az eljárásjogi kodifikációk nemzetközi összehasonlításban kerülnek megvitatásra. A konferenciára minden érdeklődőt tisztelettel várnak a Szervezők.

Időpont: 2016-04-29 09:45
Helyszín: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Kari Tanácsterem (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3., fszt.)
Soft law – a debreceni Államelméleti Műhely konferenciája a soft law érvényességéről és a nemzetközi jogban betöltött szerepéről

A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Jogbölcseleti és Jogszociológiai Tanszéke valamint az Alkotmányjogi Tanszéke szeretettel várja az érdeklődőket soron következő műhelykonferenciájára, amelyen a „soft law” érvényességének elméleti alapjai illetve a nemzetközi jogban betöltött szabályozó szerepe kerülnek megvitatásra.

A vita alapját Bódig Mátyás (senior lecturer, University of Aberdeen) angol nyelvű kézirata és előadása adja, amelyhez Blutman László professzor (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar) korreferátuma kapcsolódik. A vitát Várnay Ernő professzor (Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar) vezeti. A műhelybeszélgetésen részt vesz Andrei Marmor professzor, a Cornell University egyetemi tanára.

Időpont: 2016-05-13 13:00
Helyszín: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, Kassai út 26. Kari főépület, Tanácsterem
Intézeti előadás: Ződi Zsolt - Az informatika szerepe a jogban és a jogtudományban

Kérjük, hogy részvételi szándékát előzetesen jelezze Hoffmann Tamásnak.

Időpont: 2016-05-05 10:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
Lendület-HPOPs Kutatócsoport Extra muros @Győr
Az MTA Lendület-HPOPs Kutatócsoport és a SZE Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi Magánjogi Tanszéke tisztelettel meghívja a Nemzeti érdek és tagállami mozgástér az Európai Unióban címmel megrendezendő kutatószemináriumra. A Kutatócsoport az alábbi témákról kezdeményez vitát és közös gondolkodást a rendezvény résztvevőivel: A kutatás bemutatása (Varju Márton, kutatócsoport-vezető) Az EUSZ 7. cikke: kritikai elemzés (Fekete Balázs) A magyar különutas tagállami viselkedés az EU-ban az uniós alkotmányos alapelvek függvényében (Czina Veronika) A közös hang keresése: EU-s szankciók kivetésének lehetőségei és korlátai (Szép Viktor) A menekültválság értelmezése az unós jog szempontjából: siker vagy kudarc? (Vető Gábor) Kizárólagos uniós hatáskör és tagállami mozgástér (Horváthy Balázs) Moderátor: Glavanits Judit (tanszékvezető egyetemi docens, SZE DFÁJK)
Időpont: 2016-05-05 13:00
Helyszín: Széchenyi István Egyetem – Új Tudástér (9026 Győr, Egyetem tér 1.); ÚT114-es terem
Műhelyvita Andrei Marmor „Authority of International Courts: Scope, Power and Legitimacy" előadásáról
Opponensek: Hoffmann Tamás, Bódig Mátyás (Univ. Aberdeen). Kérjük, hogy részvételi szándékát előzetesen jelezze Hoffmann Tamásnak.
Időpont: 2016-05-12 10:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
The Future of the CJEU in Europe: an Afternoon Talk with Koen Lenaerts
Időpont: 2016-05-18 16:00
Helyszín: Central European University (1051 Budapest, Október 6. utca 7. Room 102)
Műhelyvita Szente Zoltán "Magyarország második világháborús hadba lépésének alkotmányosságáról" c. tanulmányáról
Kérjük, hogy részvételi szándékát előzetesen jelezze Hoffmann Tamásnak.
Időpont: 2016-05-26 10:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
Aldo Zammit Borda: An interdisciplinary View on the Concept of Genocide
Kérjük, hogy részvételi szándékát előzetesen jelezze Hoffmann Tamásnak.
Időpont: 2016-06-09 14:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
További hírek
Európai emberi jogi mesterjogász szakirányú továbbképzési szak indul az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán
Európai emberi jogi mesterjogász szakirányú továbbképzési szak indul az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán 2016 szeptembertől. A két féléves, angol nyelvű program fókuszában az európai szintű emberi jogi jogvédelem áll, amely a jogvédelmi mechanizmusok megismertetésén túl a komplex emberi jogi problémák felismerésére és elemzésére is felkészíti a hallgatókat. A képzést sikeresen teljesítő hallgatók a hazai szabályozásnak megfelelően jogosultak lesznek az LL.M. cím használatára. Részletes tájékoztatás az alábbi linken: www.ajk.elte.hu/kepzesek/llm/ehr