Jogtudományi Hírlevél 2014/1 (2014. 12. 05.)

Kedves Kollégák,

a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetének egyik fontos feladata, hogy a hazai jogtudományi közösséget tudományszervezési szolgáltatásokkal segítse. Ebben a szolgáltató szellemben és egyúttal külföldi mintákat is követve a jelen email formájában Jogtudományi Hírlevelet indítunk, amely a lehető legszélesebb hazai jogtudományi közösséget megcélozva tartalmazza az aktuális konferencia-felhívásokat, doktori védéseket, habilitációkat, könyvbemutatókat, személyi híreket, ösztöndíj-lehetőségeket. A terveink szerint januártól kéthetenként kiküldött elektronikus hírlevél elindítása érdekében még tavasszal felvettük a kapcsolatot minden hazai jogtudományi karral, amelyek kezdeményezésünket örömmel és nyitottsággal fogadták. A hírlevél működési mechanizmusa az, hogy minden jogi karon egy, az adott kar által kijelölt személynek belépési kódot adtunk a rendszerünkbe, és ők a saját karuk eseményeit vagy híreit feltölthetik a Jogtudományi Hírlevél szerkesztői felületére, hogy így hirdessék azt a lehetséges érdeklődők körében. Arra kérjük ezért az érdeklődő kutató/oktató kollégákat, hogy közvetlenül a saját karuk kijelölt hírlevél-felelősével vegyék fel a kapcsolatot, ha valamely eseménynek vagy hírnek országos publicitást szeretnének adni. A hírlevél-felelősök az egyes hazai jogi karokon a következők (intézmények abc-sorrendben):

DE ÁJK (Debrecen): Zoványi Nikolett (kari titkár) zovanyi.nikolett@law.unideb.hu

ELTE ÁJK (Budapest): Rácz Anna (társadalmi kapcsolatokért felelős koordinátor) anna.racz@ajk.elte.hu

PTE ÁJK (Pécs): Bíró Ágota (dékáni hivatal) biro.agota@ajk.pte.hu

PPKE JÁK (Budapest): Horváth E. Írisz (dékáni titkárságvezető) horvath.edit.irisz@jak.ppke.hu

SZE DFÁJK (Győr): Keserű Barna Arnold (PhD hallgató) keserubarna89@gmail.com

SZTE ÁJK (Szeged): Engi Erika (hivatalvezető) engie@juris.u-szeged.hu

A hírlevelet jelen formájában több mint 500 címzett kapja közvetlenül (a NAIH-hal és a jogi karokkal való egyeztetés után a fő- és részállású oktatóik címeit próbáltuk összegyűjteni). A címzetti listáról a jelen email végén található linkkel bárki leiratkozhat, és természetesen bárki (pl. gyakorló jogász, PhD hallgató, más tudományágak érdeklődő képviselője) fel is iratkozhat ezen a linken. A hírleveleket mindig archiváljuk a JTI honlapján, hogy utólag is kereshetőek maradjanak. Az archívum ugyanitt érhető el. 

Azt reméljük, hogy kezdeményezésünkkel hozzájárulhatunk a magyar jogtudományi közösségen belül a hatékonyabb információáramláshoz, és hogy ez végső soron a hazai jogtudomány egészének hasznára válik.

A hírlevél szerkesztője Ződi Zsolt kollégám, aki akár technikai és szervezési kérdésben (pl. esetleges új intézmény csatlakozása vagy új feltöltő személy kijelölése), akár esetleges tartalmi kérdésekben (pl. új hírlevél-rovat bevezetése) áll rendelkezésükre (zodi.zsolt@tk.mta.hu).

Üdvözlettel,

 

Jakab András

MTA TK JTI igazgató

 

Tartalom
Doktori viták, védések

dr. Gurbai Sándor: A gondnokság alá helyezett személyek választójoga a nemzetközi jog, az európai regionális jog és a komparatív közjog tükrében

Dr. Szőke Gergely László: Az európai adatvédelmi jog megújítása. Tendenciák és lehetőségek az önszabályozás területén

Call for papers

Nemzetközi Magánjogot Oktatók XI. Országos Konferenciája - A nemzetközi magánjog kodifikációjának hazai és európai uniós távlatai

Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések

MTA Law Working Papers (2014/64)

JTI Blog (2014. 11. 26.)

ELTE Law Journal - az ELTE ÁJK angol nyelvű jogi szakfolyóirata (2014/1)

Az MTA TK JTI „Jogrendszer belülről” beszélgetés-sorozat Youtube csatornája (Bánáti János előadása a Magyar Ügyvédi Kamara működéséről)

Állam- és Jogtudomány (2014/3)

Személyi hírek

Ft. Prof. DDr. Szuromi Szabolcs rektor úr a Lengyel Köztársaság Tiszti Keresztje Kitüntetésben részesült

Kajtár Gábor veheti át a Pro Dissertatione Iuridica Excellentissima Díjat

Lenkovics Barnabás az AB következő elnöke

Friss könyvek

Multi-Party Redress Mechanisms in Europe: Squeaking Mice?

A kora középkori bajor jogrendszer a Lex Baiuvariorum tükrében

Államfő, parlament, kormány. Az államszervezet fejlődése a visegrádi országokban 1989 után

Arbitrando et curriculum bene deligendo. Ünnepi kötet Horváth Éva 70. születésnapja alkalmából

(L)ex Cathedra et Praxis. Ünnepi kötet Lábady Tamás 70. születésnapja alkalmából

A közigazgatás-tudományi nézetek fejlődése. Külföldi hatások a magyar közigazgatási jog és közigazgatástan művelésében a kameralisztika időszakától a Magyary iskola koráig

Hungarian Public Administration and Administrative Law

A világ mi magunk vagyunk… Liber Amicorum Imre Vörös

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások

Gregor Heißl: Human Rights in Conflict in the Digital Era

Csak a húszéveseké a világ? - Életkoron alapuló diszkrimináció a magyar és az uniós jogban - Munkajogi konferencia

A közpolitikai döntéshozatal jogi környezete a kultúrpolitikában

Műhelykonferencia - Ius Naturale Kutatócsoport

Műhelyvita Fekete Balázs: The National Avowal: More Than a Conventional Preamble... című tanulmányáról

Lando Kirchmair: Die Theorie des Rechtserzeugerkreises - Angewandt auf österreichische und ungarische Verfassungsbestimmungen über das Verhältnis von Völkerrecht zu Staatsrecht

Műhelyvita Papp Mónika „Interface between Free Movement and Competition in EU Law” c. tanulmányáról

Réti László előadása a Budapest Ügyvédi Kamara működéséről

Győri doktorandusz konferencia

Doktori viták, védések
dr. Gurbai Sándor: A gondnokság alá helyezett személyek választójoga a nemzetközi jog, az európai regionális jog és a komparatív közjog tükrében
Név: dr. Gurbai Sándor
Időpont: 2014-12-19
Helyszín: PPKE JÁK (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28.) Kari Tanácsterem
Dr. Szőke Gergely László: Az európai adatvédelmi jog megújítása. Tendenciák és lehetőségek az önszabályozás területén

Elnök: Dr. Kiss László MTA doktora, egyetemi tanár, alkotmánybíró PTE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék Bírálók: Dr. Székely Iván CSc, egyetemi docens, BME VIK Elektronikai Technológia Tanszék Dr. Szádeczki Tamás PhD egyetemi docens, Óbudai Egyetem Műszer-technikai és Automatizálási Intézet Témavezetők: Dr. Balogh Zsolt György PhD, tudományos főmunkatárs Dr. Majtényi László MTA doktora, egyetemi tanár. Az értekezés megtekinthető a Tudásközpont Benedek Ferenc Könyvtárában, a http://ajk.pte.hu/doktori-iskola/aktualis_vedesek és a www.doktori.hu honlapokon. 

Név: Dr. Szőke Gergely László
Időpont: 2014-12-19 01:38
Helyszín: PTE ÁJK, Halasy-Nagy József Aula (Pécs, Rákóczi út 80., II. em.)
Call for papers
Nemzetközi Magánjogot Oktatók XI. Országos Konferenciája - A nemzetközi magánjog kodifikációjának hazai és európai uniós távlatai

Az ELTE ÁJK Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszéke 2015. február 6-án konferenciát szervez. A konferencián 15 perces előadások megtartására van lehetőség, melyek után rövid beszélgetésre, vitára kerül sor. A jelentkezési határidő 2014. december 15., kérjük, hogy rövid (max. 300 szavas) összefoglalót is küldjenek jelentkezésük mellé, dr. Erdős István részére, az erdosistvan@ajk.elte.hu címre.

Határidő: 2014-12-15
Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések
MTA Law Working Papers (2014/64)

Wildmann János: Egyházpolitikai megfontolások ("Közpolitikák és jogi környezetük" sorozat)

JTI Blog (2014. 11. 26.)

Varju Márton - Nyircsák Adrienn: A tagállamokat minimális szolidaritási kötelezettség sem terheli az uniós polgárságból eredő elvárások alapján

ELTE Law Journal - az ELTE ÁJK angol nyelvű jogi szakfolyóirata (2014/1)

ELTE Law Journal targets a regional and international readership including scholars, students and practitioners. This is also reflected by the international composition of the Advisory Board. ELTE Law Journal invites you to submit original articles that explore contemporary, practical issues in the field of private law, criminal law, constitutional and administrative law, international law and European law. We have a strong preference for submissions with a comparative approach and for articles exploring legal issues from the perspective of European law and/or international law. We accept submissions on a rolling basis in the following categories: Articles, which are longer contributions, of up to 12,000 words (including footnotes). Notes on recent legislation, treaties and model laws, as well as case notes on important decisions of the highest national courts, international courts or constitutional courts (up to 5,000 words incl. footnotes). The Journal also contains book reviews, a forum for short writings (e.g. discussion notes, responses to articles previously published), and information on upcoming events, conferences. All contributions will be subject to double blind peer review. Contact: eltelawjournal@ajk.elte.hu

Az MTA TK JTI „Jogrendszer belülről” beszélgetés-sorozat Youtube csatornája (Bánáti János előadása a Magyar Ügyvédi Kamara működéséről)
Állam- és Jogtudomány (2014/3)

A kötet tanulmányai: Csapó Zsuzsanna: A környezet védelme fegyveres konfliktus idején – nemzetközi szokásjogi alapok; Szabadfalvi József: Kísérlet egy „realista jogfilozófiai rendszer” megalkotására – Losonczy István jogbölcseleti munkássága; Szalai Ákos: Prevenció és reparáció a kártérítési jogban – a kártérítési jog és alternatívái a két cél szolgálatában; Ződi Zsolt: Precedenskövetés és jogszabály-értelmezés. 

Személyi hírek
Ft. Prof. DDr. Szuromi Szabolcs rektor úr a Lengyel Köztársaság Tiszti Keresztje Kitüntetésben részesült
Kajtár Gábor veheti át a Pro Dissertatione Iuridica Excellentissima Díjat

Kajtár Gábornak az ELTE ÁJK oktatójának az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete által alapított Pro Dissertatione Iuridica Excellentissima Díjat az intézet kutatóiból álló bíráló bizottság „A nem állami szereplők elleni önvédelem a nemzetközi jogban” címmel benyújtott doktori dolgozata alapján ítélte oda. A díj átadására, amelyen a díjazott előadást is tart, január 15-én 11.00 órakor kerül sor az MTA TK Jogtudományi Intézetében. (1015 Budapest, Országház u. 30.) 

Lenkovics Barnabás az AB következő elnöke

2014. december 1-jén az Országgyűlés megválasztotta Lenkovics Barnabás alkotmánybírót, a győri Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Kar Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszékének vezetőjét az Alkotmánybíróság következő elnökének, 2015. február 25-i hatállyal. Ezúton is gratulálunk!

Friss könyvek
Multi-Party Redress Mechanisms in Europe: Squeaking Mice?

Intersentia, Cambridge, 2014. 

Szerző: Viktória Harsági – C.H. van Rhee (szerk.)
A kora középkori bajor jogrendszer a Lex Baiuvariorum tükrében

Lectum, Szeged, 2014

Szerző: Nótári Tamás
Államfő, parlament, kormány. Az államszervezet fejlődése a visegrádi országokban 1989 után

Lucidus Kiadó, Budapest, 2014.

Szerző: Halász Iván
Arbitrando et curriculum bene deligendo. Ünnepi kötet Horváth Éva 70. születésnapja alkalmából

Budapest, Pázmány Press, 2014. 246. ISBN 978-963-308-214-0

Szerző: Burián László – Szabó Sarolta (szerk.)
(L)ex Cathedra et Praxis. Ünnepi kötet Lábady Tamás 70. születésnapja alkalmából

Budapest, Pázmány Press, 2014. 634. ISBN 978-963-308-207-2

Szerző: Csehi Zoltán – Koltay András – Landi Balázs – Pogácsás Anett (szerk.)
A közigazgatás-tudományi nézetek fejlődése. Külföldi hatások a magyar közigazgatási jog és közigazgatástan művelésében a kameralisztika időszakától a Magyary iskola koráig

NKE-NKTK, Budapest, 2014.

Szerző: Koi Gyula
Hungarian Public Administration and Administrative Law

Schenk, Passau, 2014.

Szerző: Patyi András – Rixer Ádám (szerk.)
A világ mi magunk vagyunk… Liber Amicorum Imre Vörös

HVG-Orac, Budapest, 2014

Szerző: Fekete Balázs – Horváthy Balázs – Kreisz Brigitta (szerk.)
Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások
Gregor Heißl: Human Rights in Conflict in the Digital Era

A Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézetének és az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem Összehasonlító Állam- és Jogtudományi Fakultásának Budapesti Alkotmányelméleti Kutatócsoportja közös, angol nyelvű rendezvénye

Időpont: 2015-01-15 02:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
Csak a húszéveseké a világ? - Életkoron alapuló diszkrimináció a magyar és az uniós jogban - Munkajogi konferencia
Időpont: 2014-12-03 12:13
Helyszín: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28-30.) Szent II. János Pál terem (Díszterem)
A közpolitikai döntéshozatal jogi környezete a kultúrpolitikában

Résztvevők: Bozóki András politológus, egyetemi tanár (CEU); Mélyi József művészettörténész, egyetemi tanársegéd (MKE, Képzőművészet-elmélet Tanszék); Monok István irodalom- és művelődéstörténész, az MTA doktora, az MTA Könyvtár és Információs Központjának főigazgatója; Rockenbauer Zoltán művészettörténész, kurátor (Műcsarnok). Moderátor: Boda Zsolt osztályvezető, tudományos tanácsadó (MTA TK PTI)

Időpont: 2014-12-09 13:30
Helyszín: MTA TK PTI Tárgyaló (1014 Budapest, Országház utca 30., I. emelet)
Műhelykonferencia - Ius Naturale Kutatócsoport
Időpont: 2014-12-10
Helyszín: PPKE JÁK Jogbölcseleti Tanszék gyakorlója (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28. II. emelet)
Műhelyvita Fekete Balázs: The National Avowal: More Than a Conventional Preamble... című tanulmányáról

A műhelyvita nyelve angol

Időpont: 2014-12-11 10:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
Lando Kirchmair: Die Theorie des Rechtserzeugerkreises - Angewandt auf österreichische und ungarische Verfassungsbestimmungen über das Verhältnis von Völkerrecht zu Staatsrecht

Az előadás nyelve német

Időpont: 2014-12-17 17:30
Helyszín: Andrássy Egyetem Budapest, Tükör terem (1088 Budapest, Pollack Mihály tér 3.)
Műhelyvita Papp Mónika „Interface between Free Movement and Competition in EU Law” c. tanulmányáról
Időpont: 2014-12-18 10:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
Réti László előadása a Budapest Ügyvédi Kamara működéséről

Az előadásra és az azt követő beszélgetésre az MTA TK Jogtudományi Intézete által szervezett „Jogrendszer belülről” címmel beszélgetéssorozat keretében kerül sor, amelynek célja, hogy a jogtudomány képviselőinek betekintést engedjen a jogrendszer működése során fontos intézmények belső életébe.

Időpont: 2015-01-08 10:41
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
Győri doktorandusz konferencia

A Széchenyi István Egyetem Állam-és Jogtudományi Doktori Iskolája az idei évben is megrendezi a már-már hagyományosnak mondható decemberi doktorandusz-konferenciát, amely - a program gazdagságát és a plenáris szekció érdekfeszítő előadáscímeit nézve - minden bizonnyal felkelti valamennyiük szíves érdeklődését. Nagy örömünkre szolgál, hogy a résztvevők száma jóval meghaladja a 60 főt, és a sokszínű program bizonyítéka a nagyszámú szekció is. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Időpont: 2014-12-12
Helyszín: Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Kar, Győr