Epidemiológia és jogtudomány, valamint a poszt-COVID jogrendszer ellenállóképessége kutatási projektek

 

A COVID-19 járványhelyzet és az abból fakadó jogi kihívások a jogtudomány számára is feladatként jelölték ki a jelenség mélyreható vizsgálatát. A Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete két, több tucat kutató részvételével megvalósuló projekt keretében vizsgálta és vizsgálja a koronavírus-járvány és a jogrendszer kapcsolatát. Egyrészt már a pandémia alatt elindult az „Epidemiológia és jogtudomány” projekt, amely az  NKFIH által finanszírozott „A magyar jogrendszer reakcióképessége 2010 és 2018 között (FK 129018)” kutatással összefüggésben valósult meg. Másrészt, felismerve azt, hogy a COVID nemcsak a járványhelyzet alatt okozott változásokat, de alapvetően kihat a járvány utáni, azaz poszt-COVID társadalomra, az Intézetben 2022. áprilisában “A jogrendszer reagálóképessége a poszt-COVID társadalomban: kockázatok és lehetőségek” címmel indult kutatás, az MTA Poszt-COVID pályázata keretében.

 

 1. A jogrendszer reagálóképessége a poszt-COVID társadalomban: kockázatok és lehetőségek

Kutatásvezető:

 Gárdos-Orosz Fruzsina

Intézetünk sikerrel pályázott az MTA poszt-COVID jelenségek kutatására irányuló pályázatán. A 2022. április 1. és 2024. március 31. közötti kétéves ciklusban megvalósuló kutatás három fő irányból vizsgálja a jogrendszer ellenállóképességének és a COVID járványnak a kapcsolatát. Egyrészt, mivel a pandémia miatt szükségessé vált szabályozás sok szempontból kilép a jogtudomány hagyományos elemzési kereteiből, ezért a kutatás magában foglalja a jogrendszer reakcióinak jogelméleti szempontú vizsgálatát (Jogelméleti alprojekt). Másrészt a járványügyi intézkedések gyakran szigorú alapjogkorlátozással járnak, a különleges helyzet pedig új válaszokat igényel, a projekt része tehát az alapjog-korlátozási tesztek érvényesülésének dogmatikai szempontú vizsgálata (Alapjogi alprojekt). Harmadrészt, a pandémia számos új technológia alkalmazását vonta maga után, sokszor olyan területeken, amelyeket a jog még nem, vagy nem teljes körűen szabályoz. A kutatás harmadik alprojektje ezeket a technológia központú szabályozási válaszokat, kísérleteket vizsgálja (Technológia alprojekt).

Eredmények

Blogbejegyzések:

Rácz Lilla: Kriptovaluták és COVID, JTI Blog

Bán-Forgács Nóra: Információszabadság és covid Magyarországon, JTI Blog

Bán-Forgács Nóra: Van-e privacy kolera idején?, JTI Blog

Műhelytanulmányok

Burján Evelin - Kálmán Kinga - Szentgáli-Tóth Boldizsár: New perspectives on comparative constitutional law: methodological bases and challenges, MTA Law Working Papers, 2022/20.

Friedery Réka: COVID–19 és az Európai Unió külső határai, MTA Law Working Papers, 2022/25.

Bán-Forgács Nóra: Freedom of information and Covid-19 – the Hungarian case, MTA Law Working Papers, 2022/27

Szerkesztett kötet:

Gárdos-Orosz Fruzsina-Lőrincz Viktor (szerk.): Jogi diagnózisok III. - A  Covid19 hatása a jogrendszerre című kötetben (L’harmattan, Budapest,  2023) – Előkészítés alatt

Az intézet munkatársainak további publikációi:

Szentgáli-Tóth Boldizsár - Gál Kristóf - Kálmán Kinga - Jurij Toplak: Freedom of Expression and Misinformation Laws  During the COVID-19 Pandemic and the European  Court of Human Rights, Lex Localis - Journal of Local Self Government, 2023/1.

Hoffman István - Bencsik András: New Ways of Providing Public Services: Platforms of Service Provision and the Role of Artificial Intelligence: In the Light of the Development of the Hungarian Public Administration, In Slađana Benković, Aleksandra Labus, Miloš Milosavljević (eds) Digital Transformation of the Financial Industry Approaches and Applications, Springer, 2023, 171-189.

 

2. Epidemiológia és jogtudomány

Kutatásvezető:

Lőrincz Viktor Olivér és Gárdos-Orosz Fruzsina

A kialakult járványügyi helyzetre tekintettel a Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete az NKFIH által finanszírozott „A magyar jogrendszer reakcióképessége 2010 és 2018 között (FK 129018)” kutatással összefüggésben, „Epidemiológia és jogtudomány” címmel indít a kutatóközpont által is támogatott  kutatási projektet. 

A kutatási projekt részletes leírása itt érhető el.

Eredmények

Blogbejegyzések:

Lőrincz Viktor Olivér: A koronavírus kihívásai és a jogtudomány: bevezetés

Hungler Sára: A koronavírus kihívásai és a jogtudomány: az álláshelyek megőrzése válság idején

Bencze Mátyás, Ficsor Krisztina: A koronavírus kihívásai és a jogtudomány: a rémhírterjesztés tényállásának jogalkalmazási kérdései

Lőrincz Viktor Olivér: A koronavírus kihívásai és a jogtudomány: a rövidített munkaidő francia modellje

Bárd Petra, Uszkiewicz Erik: A koronavírus kihívásai és a jogtudomány: gyűlölet-bűncselekmények a járvány idején

Lukasz Gruszczynski: The Covid-19 Pandemic and International Trade

Papp Mónika: A koronavírus kihívásai és a jogtudomány: vállalkozások együttműködése az egészségügyi termékek piacán - EU versenyjogba ütközik?

Ádám Boóc: Remarks on the effects of the coronavirus pandemic on the Hungarian contract law

Hollán Miklós: A koronavírus kihívásai és a jogtudomány: a járvány vége és a büntetőjog

Péter Marton, Tamás Hoffmann: The Responsibility to Protect Principle and State Negligence in Disease Prevention of International Concern

Tímár Balázs: A koronavírus kihívásai és a jogtudomány: „Telik, de nem múlik” – a polgári bíróságok a veszélyhelyzet idején

Fazekas Cintia Szentgáli-Tóth, Boldizsár: A magyar demokrácia néhány közvetlenül előttünk álló nyitott kérdése: a választási eljárásjog várható hazai tendenciái a poszt-Covid időszak kezdetén

Takács Judit: Voting at embassies and consulates during the 2022 parliamentary elections in Hungary - New problems caused, and long-existing concerns intensified by the COVID-19 pandemic

Karácsony Lili: Primary election in the shadow of the pandemic

Juhász Gergely: A parlamentek a pandémia időszakában: különböző működési modellek

Karácsony Lili: Különleges jogrend vagy kivételes hatalom? - A veszélyhelyzet és a jogállamiság

Gál Kristóf: Hogyan (ne) tartsunk választást járványhelyzetben? - A lengyel példa: A koronavírus hatása a 2020-as lengyelországi elnökválasztás folyamatára

Szabó Zoltán: Alkotmányozás a koronavírus árnyékában - Az alkotmányoknak is meg kell küzdeniük a vírussal

Beyer Fülöp: Járvány idején is demokratikus – az önkormányzatok képviselő testületei online üléstartásának lehetősége

Timár Balázs: Familiaritás és szolidaritás – példák és tapasztalatok a bíróságok működésében

Takács Judit: Covid19, karantén, választójog

Rácz Lilla: A veszélyhelyzet első kihirdetésének évfordulójára: 365 nap rövid veszélyhelyzeti kronológiája

Pap András László: A koronavírus kihívásai és a jogtudomány: pandémia és egyenlő(tlen)ség

Friedery Réka: Some Thoughts About National Restrictions on Free Movement Between Member States During the COVID-19 Pandemic

Műhelytanulmányok:

Szentgáli-Tóth, Boldizsár; Kálmán, Kinga; Fazekas, Cintia ;
Szerencsés, Krisztián ; Takács, Judit: Demokrácia a pandémia
árnyékában: választások a világjárvány idején a környező országokban.
- Magyarország számára hasznosítható tapasztalatok és perspektívák.

 

Bán-Forgács Nóra: Márquez után szabadon: van-e privacy a kolera idején? Az adatvédelem egyes kérdései a koronavírus járvány idején, különösen a kontaktkövető mobil-applikációkra 

Bán-Forgács Nóra: Információszabadság és Covid Magyarországon 

Szilágyi Emese: Pártpénzügyek járvány idején – a politikai szabadságjogok gyakorolhatóságának kontextusában

Friedery Réka: Pandémia és szabad mozgás: a Schengeni határellenőrzési kódex és az uniós digitális Covid-igazolvány

Hungler Sára: Munka járvány idején – az egészségügyben dolgozókra vonatkozó speciális szabályok vizsgálata

Daminova, Nasiya: The European Medicines Agency ‘Transparency’ Policies, the CJEU and COVID-19: Do the CFREU Provisions Retain Any Relevance?

Ambrus István: A koronavírus-járvány és a büntetőjog

Hollán Miklós: Bolyongás a járvány (büntetőjogi) fogalma körül

Szente Zoltán: A 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet alkotmányossági problémái

Tímea Drinóczi: Hungarian Abuse of Constitutional Emergency Regimes – Also in the Light of the COVID-19 Crisis

Czebe András: Az európai szervezett bűnözés alakulása a COVID-19 járvány okozta krízishelyzet tükrében

Gábor Mészáros: Carl Schmitt in Hungary: Constitutional Crisis in the Shadow of Covid-19

Fekete Balázs: „Az emberekből előbukkant az empátia…” Mikro-antropológiai kutatás a társadalmi távolságtartás szabályainak működéséről

Hollán Miklós: A járványügyi szabályszegés „dekriminalizációja”: felemás büntetőpolitikai félfordulat járvány idején

Szerkesztett kötet I.

Gárdos-Orosz Fruzsina és Lőrincz Viktor Olivér (szerk.):  Jogi diagnózisok - A COVID–19-világjárvány hatásai a jogrendszerre (L'Harmattan 2020)

Tartalom:

Gárdos-Orosz Fruzsina és Lőrincz Viktor Olivér: Principiis obsta... – Előszó

Vörös Imre: A felhatalmazási törvénytől az egészségügyi válsághelyzetig és tovább

Balázs István – Hoffman István: A közigazgatási jog rezilienciája – koronavírus idején

Ambrus István: A COVID–19 járvány és a  magyar büntető anyagi jog egyes kérdései

Hollán Miklós: A járványügyi szabályszegés bűncselekménye és szabálysértése

Timár Balázs: A polgári igazságszolgáltatás kihívásai Magyarországon a  koronavírus-járvánnyal összefüggésben

Kovács Szitkay Eszter – Lőrincz Viktor Olivér – Pap András László: A pandémia  és a  strukturális (jog)egyenlőtlenség összefüggéseinek jogi  és társadalmi értelmezési keretei

Bárd Petra: Párhuzamosok: a COVID–19 és a társadalmi gyűlölet terjedése

Halász Iván: A szlovák, a cseh és a lengyel ombudsmanok szerepe a COVID–19-járvány elsőhulláma idején

Koi Gyula: A 18–19. századi kontinentális közigazgatás-tudomány szerepe a járvány kezelésben

Hoffmann Tamás – Lukasz Gruszczynski – Marton Péter: Államfelelősség a SARS-CoV-2 terjedésének megakadályozásában és annak elmulasztásáért

Lukasz Gruszczynski: Nemzetközi kereskedelem a COVID–19 (utáni) világban

Friedery Réka: A szabad mozgás tagállamok közötti korlátozásának kérdései a COVID–19 idején

Czebe András: A COVID–19-járvánnyal összefüggő szervezett bűnözés alakulása Európában

Sipos Attila: A légifuvarozó kárfelelőssége és a légiutas egészségi állapota

Rácz Lilla: Rendeleti kormányzás a különleges jogrendben – a koronavírus-járvány első hulláma alatt Magyarországon hozott veszélyhelyzeti kormányrendeletek rendszerezése és rövid bemutatása (2020. március 11. [15. óra] – 2020. június 18.)

Szerkesztett kötet II.

Gárdos-Orosz Fruzsina és Lőrincz Viktor Olivér (szerk.):  Jogi diagnózisok II. - A COVID–19-világjárvány hatásai a jogrendszerre (L'Harmattan 2021)

… sero medicina paratur… – Előszó  7

Fuglinszky Ádám: A koronavírus-járvány hatásai a kontraktuális felelősségre  15

Boóc Ádám: Mennyiben tekinthető a COVID–19 vis maior helyzetnek? 73

Pusztahelyi Réka: COVID–19 mint tudatosan vállalt kockázat? A járványos megbetegedésekért való felelősség korlátozása illetve kizárása 87

Völcsey Balázs: A COVID–19-járvány hatása a magánjogi jogérvényesítésre, figyelemmel az anyagi jogi összefüggésekre 109

Szeibert Orsolya: A COVID–19-járvány hatása a gyermek és a különélő szülő kapcsolattartására – családjogi és gyermekjogi vetületek 137

Molnár Sarolta: Házasságkötés veszélyhelyzeti feltételek között 157

Fazakas Zoltán József: A koronavírus-járvány és a munkahely elvesztése kapcsolódási pontjai, a biztosítási jog ezzel összefüggő lehetőségei és hiányai 175

Hungler Sára: Egyéni autonómia, egyéni felelősség – a munkavégzést meghatározó szabályok elemzése a koronavírus-járvány idején 197

Friedery Réka: Pandémia és szabad mozgás: a Schengeni határ-ellenőrzési kódex és az uniós digitális COVID-igazolvány 235

Hoffman István – Balázs István: A közigazgatási jog – a változó tartalmú különleges jogrend idején 251

Bán-Forgács Nóra: Információszabadság és COVID–19 Magyarországon (2020. március – 2021. december)  285

Polyák Gábor – Nagy Krisztina: Az egészségügyi kommunikáció szabályozása a post-truth korszakban 303

Szilágyi Emese: Pártpénzügyek járvány idején – a politikai szabadságjogok gyakorolhatóságának kontextusában 331

Kovács Szitkay Eszter: Az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés és a sérülékeny csoportok a koronavírus-járvány első három hullámában Magyarországon 361

Kovács Szitkay Eszter – Lőrincz Viktor Olivér – Pap András László:Pandémia, közpolitika, jog: diskurzív és szakpolitikai összefüggések 383

Koi Gyula Közegészségügyi igazgatás és járványkezelés angol példái a 19. század első harmadától az első világháborúig  409

Függelék

Rácz Lilla: Rendeleti kormányzás Magyarországon járványügyi készültség és a második veszélyhelyzeti kormányzás idején (2020. június 18. – 2021. február 8.)  435

Magyar Tudomány tematikus összeállítás: 

Lőrincz Viktor Olivér és Gárdos-Orosz Fruzsina: Epidemiológia és jogtudomány = Epidemiology and Law

Lőrincz Viktor Olivér és Gárdos-Orosz Fruzsina: Bevezetés

Gárdos-Orosz Fruzsina és Pap András László: A járvány kezelésének alkotmányjogi vonatkozásai

Hoffmann Tamás, Marton Péter és Łukasz Gruszczyński: Az államok felelőssége a SARS-CoV-2-járvány feltartóztatásához mint nemzetközi betegségmegelőzéshez kapcsolódóan

Ambrus István és Hollán Miklós: A fertőző betegségek elleni küzdelem a magyar büntetőjogban: régi problémák és új aspektusok a Covid19-járvány idején

Bencze Mátyás és Győry Csaba: Hírek szárnyán: a rémhírterjesztés bűncselekménye és a jogbiztonság

Balázs István, Hoffman István és Hungler Sára: „Veled Uram, de nélküled” - állam, önkormányzatok, munkáltatók a koronavírus idején

Az intézet munkatársainak további publikációi:

Lamm Vanda: Some Remarks on International Health Legislation and the WHO Chinese Journal of International Law. 20 (2) pp. 381-393. 2021

Lamm Vanda: COVID-19 és a jogok korlátozása, különös tekintettel az emberi jogi egyezményekben foglaltakra,  Jog, Állam, Politika, 95-106. 2020. 12. sz.

Hungler Sára: Az egészségügyi dolgozók munkavégzését meghatározó szabályok elemzése a koronavírus-járvány idején 1. rész: A felmondási tilalom MED ET JUR (2061-6619 ): 13 1 pp 4-10 (2022) - ez akkora siker volt, hogy hamarosan megjelenik a 2. rész is

Hungler Sára: Compulsory Vaccination and Fundamental Human Rights in the World of Work STUDIA IURIDICA LUBLINENSIA (1731-6375 2449-8289): 31 1 pp 63-77 (2022) 

Hoffman, István ; Balázs, István: Administrative Law in the Time of a Permanently Transforming Regulatory Environment STUDIA IURIDICA LUBLINENSIA 31 : 1 pp. 43-62. , 20 p. (2022)

Mónika, Papp European State Aid Rules in Times of Pandemic - Distorting Competition Between European Airlines? In: Marcel, Szabó; Laura, Gyeney; Petra, Lea Láncos (szerk.) Hungarian Yearbook of International Law and European Law The Hague, Hollandia : Eleven International Publishing (2021) pp. 51-73. , 23 p.

Fazekas, Cintia ; Kálmán, Kinga ; Takács, Judit ; Szentgáli-Tóth, Boldizsár; Szerencsés, Krisztián: Demokrácia a pandémia árnyékában: választások a világjárvány idején a környező országokban.:
Magyarország számára hasznosítható tapasztalatok és perspektívák. KÖZJOGI SZEMLE 14 : 4 pp. 54-63. . (2021)

Lukasz Gruszczynski: The COVID-19 Pandemic and International Trade: Temporary Turbulence or Paradigm Shift?

Csaba Győry: Fighting Fake News or Fighting Inconvenient Truths?

Koi Gyula: A közegészségügyi igazgatás és a járványügy szerepe a honi közigazgatás-tudományok egyes elméleti művelőinek munkásságában: A 18-19. század közigazgatási jogi és közigazgatástani irodalmának példái In: Rixer, Ádám (szerk.) A járvány hosszútávú hatása a magyar közigazgatásra Budapest, Magyarország : Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Lőrincz Lajos Közjogi Kutatóműhely (2021) 488 p. pp. 425-446. , 22 p.

Ambrus, István: The COVID-19 pandemic and Hungarian substantive criminal law. Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik (ZIS) 7-8. 462-471. p.

Ambrus István (szerk.): COVID-19 és büntetőjog: Az emberi egészség, a köznyugalom és más jogtárgyak védelme járvány idején (COVID-19 and criminal Law: Protection of health, public order and other legal interests during a pandemic).  ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2021, 172 p.

Ambrus István: Szabálysértési tényállások és gyakorlatuk koronavírus-járvány idején (Regulatory offences and their legal practice during the coronavirus pandemic). In: Ambrus, István (szerk.): COVID-19 és büntetőjog: Az emberi egészség, a köznyugalom és más jogtárgyak védelme járvány idején.  ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2021. 11-31. p.

Ambrus István: Exkurzus I. A Covid19-járvány büntetőjogi kérdései (Excursion I. Criminal law related questions on Covid19-pandemic). In: Ambrus István: Digitalizáció és büntetőjog. Wolters Kluwer, Budapest, 2021. 234-256. p.

Chronowski Nóra: Információszabadság járvány idején. Az Alkotmánybíróság döntése a közérdekű adatigénylés teljesítésének határidejéről veszélyhelyzetben (Freedom of Information in the Pandemic: Constitutional Court Decision on Access to Public Data in State of Danger), KÖZJOGI SZEMLE (14) 2021/2, 81-84.

Chronowski Nóra: Gyülekezési jog járvány idején. Az Alkotmánybíróság döntése a gyülekezési jog felfüggesztéséről veszélyhelyzetben (Right to Assembly During the Pandemic. The Constitutional Court's Decision on the Suspension of the Right to Assembly in the state of Emergency) KÖZJOGI SZEMLE (14) 2021/3, 56-61

Hoffman István: Fejlesztéspolitika és a megyei önkormányzatok jövője (Development policy and the future of the county municipalities) In: Rixer, Ádám (szerk.) A járvány hosszútávú hatása a magyar közigazgatásra Budapest, Magyarország : Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Lőrincz Lajos Közjogi Kutatóműhely (2021) 488 p. pp. 223-236. , 14 p.

Hoffman István: The Challenges of COVID-19 Pandemic in Large Hungarian Municipalities – A Short Overview of the Legal Background In: Hoffman, István; F., Rozsnyai Krisztina; Nagy, Marianna (szerk.) Urbanisation and Local Government(s) Maribor, Szlovénia : Lex Localis (2021) 177 p. pp. 151-163. , 13 p.

Hoffman István és Balázs István: Administrative Law in the Time of Corona(virus): Resiliency of the Hungarian Administrative Law? Studia Iuridica Lublinensia 30 : 1 pp. 103-119. , 17 p. (2021)

Balázs István és Hoffman István: Közigazgatás és koronavírus - A közigazgatás jogi rezilienciája vagy annak bukása? (Administration and Coronavirus: Resilience or fail of the administrative law) KÖZJOGI SZEMLE 13 : 3 pp. 1-10. Paper: 31613665 , 10 p. (2020)

Médiamegjelenés és egyéb:

Hungler Sára A tudás (és a) hatalom műsorban a Tilos Rádióban

Ambrus István műhelytanulmányát hivatkozza az Index.

Hungler Sára blogbejegyzését idézi a Pesti Hírlap

Lőrincz Viktor bevezetőjét idézi a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

Hungler Sára blogbejegyzését idézi a szakszervezetek.hu

A projekt a Belügyi Szemle oldalán

A projekt a birosag.hu Szakirodalmi Ajánlójában (220 március-április, 24-25. oldal)

Bencze Mátyás és Ficsor Krisztina blogbejegyzését ismerteti a 444.hu

Bencze Mátyás a Klubrádió adásában

Az Országgyűlési Könyvtár könyvismertetője Jogi diagnózisok című könyvről