Epidemiológia és jogtudomány kutatási projekt

 

 

Kutatásvezető:

Lőrincz Viktor Olivér és Gárdos-Orosz Fruzsina

A kialakult járványügyi helyzetre tekintettel a Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete az NKFIH által finanszírozott „A magyar jogrendszer reakcióképessége 2010 és 2018 között (FK 129018)” kutatással összefüggésben, „Epidemiológia és jogtudomány” címmel indít a kutatóközpont által is támogatott  kutatási projektet. 

A kutatási projekt részletes leírása itt érhető el.

 

Eredmények

Blogbejegyzések:

Lőrincz Viktor Olivér: A koronavírus kihívásai és a jogtudomány: bevezetés

Hungler Sára: A koronavírus kihívásai és a jogtudomány: az álláshelyek megőrzése válság idején

Bencze Mátyás, Ficsor Krisztina: A koronavírus kihívásai és a jogtudomány: a rémhírterjesztés tényállásának jogalkalmazási kérdései

Lőrincz Viktor Olivér: A koronavírus kihívásai és a jogtudomány: a rövidített munkaidő francia modellje

Bárd Petra: A koronavírus kihívásai és a jogtudomány: gyűlölet-bűncselekmények a járvány idején

Lukasz Gruszczynski: The Covid-19 Pandemic and International Trade

Papp Mónika: A koronavírus kihívásai és a jogtudomány: vállalkozások együttműködése az egészségügyi termékek piacán - EU versenyjogba ütközik?

Ádám Boóc: Remarks on the effects of the coronavirus pandemic on the Hungarian contract law

Hollán Miklós: A koronavírus kihívásai és a jogtudomány: a járvány vége és a büntetőjog

Péter Marton, Tamás Hoffmann: The Responsibility to Protect Principle and State Negligence in Disease Prevention of International Concern

Tímár Balázs: A koronavírus kihívásai és a jogtudomány: „Telik, de nem múlik” – a polgári bíróságok a veszélyhelyzet idején

Műhelytanulmányok:

Ambrus István: A koronavírus-járvány és a büntetőjog

Hollán Miklós: Bolyongás a járvány (büntetőjogi) fogalma körül

Szente Zoltán: A 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet alkotmányossági problémái

Tímea Drinóczi: Hungarian Abuse of Constitutional Emergency Regimes – Also in the Light of the COVID-19 Crisis

Czebe András: Az európai szervezett bűnözés alakulása a COVID-19 járvány okozta krízishelyzet tükrében

Gábor Mészáros: Carl Schmitt in Hungary: Constitutional Crisis in the Shadow of Covid-19

Fekete Balázs: „Az emberekből előbukkant az empátia…” Mikro-antropológiai kutatás a társadalmi távolságtartás szabályainak működéséről

Hollán Miklós: A járványügyi szabályszegés „dekriminalizációja”: felemás büntetőpolitikai félfordulat járvány idején

Szerkesztett kötet

Gárdos-Orosz Fruzsina és Lőrincz Viktor Olivér (szerk.):  Jogi diagnózisok - A COVID–19-világjárvány hatásai a jogrendszerre (L'Harmattan 2020)

Tartalom:

Gárdos-Orosz Fruzsina és Lőrincz Viktor Olivér: Principiis obsta... – Előszó

Vörös Imre: A felhatalmazási törvénytől az egészségügyi válsághelyzetig és tovább

Balázs István – Hoffman István: A közigazgatási jog rezilienciája – koronavírus idején

Ambrus István: A COVID–19 járvány és a  magyar büntető anyagi jog egyes kérdései

Hollán Miklós: A járványügyi szabályszegés bűncselekménye és szabálysértése

Timár Balázs: A polgári igazságszolgáltatás kihívásai Magyarországon a  koronavírus-járvánnyal összefüggésben

Kovács Szitkay Eszter – Lőrincz Viktor Olivér – Pap András László: A pandémia  és a  strukturális (jog)egyenlőtlenség összefüggéseinek jogi  és társadalmi értelmezési keretei

Bárd Petra: Párhuzamosok: a COVID–19 és a társadalmi gyűlölet terjedése

Halász Iván: A szlovák, a cseh és a lengyel ombudsmanok szerepe a COVID–19-járvány elsőhulláma idején

Koi Gyula: A 18–19. századi kontinentális közigazgatás-tudomány szerepe a járvány kezelésben

Hoffmann Tamás – Lukasz Gruszczynski – Marton Péter: Államfelelősség a SARS-CoV-2 terjedésének megakadályozásában és annak elmulasztásáért

Lukasz Gruszczynski: Nemzetközi kereskedelem a COVID–19 (utáni) világban

Friedery Réka: A szabad mozgás tagállamok közötti korlátozásának kérdései a COVID–19 idején

Czebe András: A COVID–19-járvánnyal összefüggő szervezett bűnözés alakulása Európában

Sipos Attila: A légifuvarozó kárfelelőssége és a légiutas egészségi állapota

Rácz Lilla: Rendeleti kormányzás a különleges jogrendben – a koronavírus-járvány első hulláma alatt Magyarországon hozott veszélyhelyzeti kormányrendeletek rendszerezése és rövid bemutatása (2020. március 11. [15. óra] – 2020. június 18.)

Magyar Tudomány tematikus összeállítás: 

Lőrincz Viktor Olivér és Gárdos-Orosz Fruzsina: Epidemiológia és jogtudomány = Epidemiology and Law

Lőrincz Viktor Olivér és Gárdos-Orosz Fruzsina: Bevezetés

Gárdos-Orosz Fruzsina és Pap András László: A járvány kezelésének alkotmányjogi vonatkozásai

Hoffmann Tamás, Marton Péter és Łukasz Gruszczyński: Az államok felelőssége a SARS-CoV-2-járvány feltartóztatásához mint nemzetközi betegségmegelőzéshez kapcsolódóan

Ambrus István és Hollán Miklós: A fertőző betegségek elleni küzdelem a magyar büntetőjogban: régi problémák és új aspektusok a Covid19-járvány idején

Bencze Mátyás és Győry Csaba: Hírek szárnyán: a rémhírterjesztés bűncselekménye és a jogbiztonság

Balázs István, Hoffman István és Hungler Sára: „Veled Uram, de nélküled” - állam, önkormányzatok, munkáltatók a koronavírus idején

A kutatócsoport tagjainak további publikációi:

Lukasz Gruszczynski: The COVID-19 Pandemic and International Trade: Temporary Turbulence or Paradigm Shift?

Csaba Győry: Fighting Fake News or Fighting Inconvenient Truths?

Ambrus, István: The COVID-19 pandemic and Hungarian substantive criminal law. Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik (ZIS) 7-8. 462-471. p.

Ambrus István (szerk.): COVID-19 és büntetőjog: Az emberi egészség, a köznyugalom és más jogtárgyak védelme járvány idején (COVID-19 and criminal Law: Protection of health, public order and other legal interests during a pandemic).  ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2021, 172 p.

Ambrus István: Szabálysértési tényállások és gyakorlatuk koronavírus-járvány idején (Regulatory offences and their legal practice during the coronavirus pandemic). In: Ambrus, István (szerk.): COVID-19 és büntetőjog: Az emberi egészség, a köznyugalom és más jogtárgyak védelme járvány idején.  ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2021. 11-31. p.

Ambrus István: Exkurzus I. A Covid19-járvány büntetőjogi kérdései (Excursion I. Criminal law related questions on Covid19-pandemic). In: Ambrus István: Digitalizáció és büntetőjog. Wolters Kluwer, Budapest, 2021. 234-256. p.

Chronowski Nóra: Információszabadság járvány idején. Az Alkotmánybíróság döntése a közérdekű adatigénylés teljesítésének határidejéről veszélyhelyzetben (Freedom of Information in the Pandemic: Constitutional Court Decision on Access to Public Data in State of Danger), KÖZJOGI SZEMLE (14) 2021/2, 81-84.

Chronowski Nóra: Gyülekezési jog járvány idején. Az Alkotmánybíróság döntése a gyülekezési jog felfüggesztéséről veszélyhelyzetben (Right to Assembly During the Pandemic. The Constitutional Court's Decision on the Suspension of the Right to Assembly in the state of Emergency) KÖZJOGI SZEMLE (14) 2021/3, 56-61

Hoffman István: Fejlesztéspolitika és a megyei önkormányzatok jövője (Development policy and the future of the county municipalities) In: Rixer, Ádám (szerk.) A járvány hosszútávú hatása a magyar közigazgatásra Budapest, Magyarország : Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Lőrincz Lajos Közjogi Kutatóműhely (2021) 488 p. pp. 223-236. , 14 p.

Hoffman István: The Challenges of COVID-19 Pandemic in Large Hungarian Municipalities – A Short Overview of the Legal Background In: Hoffman, István; F., Rozsnyai Krisztina; Nagy, Marianna (szerk.) Urbanisation and Local Government(s) Maribor, Szlovénia : Lex Localis (2021) 177 p. pp. 151-163. , 13 p.

Hoffman István és Balázs István: Administrative Law in the Time of Corona(virus): Resiliency of the Hungarian Administrative Law? Studia Iuridica Lublinensia 30 : 1 pp. 103-119. , 17 p. (2021)

Balázs István és Hoffman István: Közigazgatás és koronavírus - A közigazgatás jogi rezilienciája vagy annak bukása? (Administration and Coronavirus: Resilience or fail of the administrative law) KÖZJOGI SZEMLE 13 : 3 pp. 1-10. Paper: 31613665 , 10 p. (2020)

Médiamegjelenés és egyéb:

Hungler Sára A tudás (és a) hatalom műsorban a Tilos Rádióban

Ambrus István műhelytanulmányát hivatkozza az Index.

Hungler Sára blogbejegyzését idézi a Pesti Hírlap

Lőrincz Viktor bevezetőjét idézi a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

Hungler Sára blogbejegyzését idézi a szakszervezetek.hu

A projekt a Belügyi Szemle oldalán

A projekt a birosag.hu Szakirodalmi Ajánlójában (220 március-április, 24-25. oldal)

Bencze Mátyás és Ficsor Krisztina blogbejegyzését ismerteti a 444.hu

Bencze Mátyás a Klubrádió adásában

Az Országgyűlési Könyvtár könyvismertetője Jogi diagnózisok című könyvről