Jogtudományi alapkutatások: a TK JTI elektronikus monográfiasorozata

A TK JTI elektronikus monográfiasorozatot indít, amelynek célja, hogy évente átlagosan egy kiemelkedő minőségű magyar nyelvű jogtudományi alapkutatási monográfiának biztosítsunk megjelenési lehetőséget, egyúttal általános és ingyenes (open access) elérhetőséget. A mű elektronikus formátumban történő elkészítését a Jogtudományi Intézet vállalja. Az elkészült e-könyvet az intézet honlapján elhelyezzük, továbbá az intézet a könyv nyomtatott formátumú megjelenését is finanszírozza korlátozott példányszámban. A művet az intézet partneradatbázisaiban, a könyvről készült recenziót az Állam- és Jogtudomány folyóiratban helyezzük el, valamint könyvbemutatót is rendezünk a kötethez.

Az első kötet Drinóczi Tímea: Az alkotmányos párbeszéd. A többszintű alkotmányosság alkotmánytana és gyakorlata a 21. században  (2017), a második Schweitzer Gábor: „A tisztességes jogtanár.” Molnár Kálmán pályaképe (2018); a harmadik Orbán Endre: Alkotmányos identitás az Európai Unióban (2020).

Impresszum

Jogtudományi alapkutatások: a TK JTI elektronikus monográfiasorozata
ISSN 2560-2128
Kiadja a Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete
Székhely: 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.
Felelős kiadó: Boda Zsolt főigazgató
Főszerkesztő: Gárdos-Orosz Fruzsina intézetigazgató
Felelős szerkesztő: Friedery Réka
Szerkesztőbizottság:  Friedery RékaGajduschek György, Nótári Tamás,  Pap András LászlóSulyok Gábor, Szente Zoltán, Varju Márton
Honlap: http://jog.tk.mta.hu/alapkutatasok-monografia
E-mail: jti-monografiak@tk.mta.hu
 

A sorozat harmadik kötete:
Orbán Endre: Alkotmányos identitás az Európai Unióban

A teljes kötet letölthető anyaga

 

A sorozat második kötete:
Schweitzer Gábor: „A tisztességes jogtanár.” Molnár Kálmán pályaképe

A teljes kötet letölthető anyaga

 

A sorozat első kötete:

Drinóczi Tímea: Az alkotmányos párbeszéd. A többszintű alkotmányosság alkotmánytana és gyakorlata a 21. században

A teljes kötet letölthető anyaga

 

Az első kézirat-leadási felhívás

Felhívás kéziratok leadására a JTI monográfiasorozatához, 2018