Életműdíj

Az MTA TK Jogtudományi Intézetének Életműdíja

A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpontjának Jogtudományi Intézete 2007 óta ítéli oda az Intézet életműdíját, amellyel olyan kiemelkedő magyar jogtudósok teljesítményét és életművét kívánja elismerni, akik tudományos munkásságukkal jelentős mértékben hozzájárultak a hazai és/vagy a nemzetközi jogtudomány fejlődéséhez.

Az Intézet az életműdíjat minden második (páratlan) évben ítéli oda. A díjazottakra ajánlást tehetnek a hazai egyetemek jogtudományi karainak dékánjai (ha a tisztség nincs betöltve, akkor helyettük a tudományos dékánhelyettes), valamint az MTA Állam- és Jogtudományi Bizottságának elnöke írásban, rövid indoklással az Intézet igazgatójának címezve a tárgyév szeptember 30-ig. Minden jelölésre jogosult ugyanabban az évben legfeljebb három személyt jelölhet.

A jelölésre jogosultak nem jelölhetik saját magukat, továbbá közeli hozzátartozóikat. Az Életműdíjra nem lehet javasolni a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpontjában jelenleg vagy a kiírást megelőző három évben közalkalmazotti munkakörben foglalkoztatott kutatókat. A díj odaítélésében továbbá nem vehet részt az, akinek valamely jelölt a közeli rokona, más munkáltatónál közvetlen munkatársa, vagy folyamatban lévő kutatási projektben együttműködő kollégája.

Az életműdíjat az intézeti Bíráló Bizottság ítéli oda a szabályos módon jelölt személyek valamelyikének legkésőbb a tárgyév október 30-ig. A Bíráló Bizottság elnökét az Intézet igazgatója nevezi ki határozatlan időre. Tagjai az Intézet igazgatója, igazgatóhelyettesei és a tudományos osztályok vezetői.

A díj odaítélése tudományos/szakmai szempontok alapján történik. A díjazott személyéről a Bizottság tagjai több mint felének szavazatával dönt. Szavazategyenlőség esetén újabb szavazást kell tartani az első fordulóban két (vagy több) legtöbb szavazatot kapott jelöltről. Újabb szavazategyenlőség esetén a Bizottság elnökének szavazata dönt. Egy alkalommal csak egy életműdíj adományozható (a díjat megosztva nem lehet kiadni). A díj nem adható ki abban az évben, amelyben nem érkezett szabályos jelölés.

A díjátadásra és a díjazott ünnepi előadására a Magyar Tudomány Ünnepéhez kapcsolódóan kerül sor az MTA TK Jogtudományi Intézetében (1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.).

A díjazott az Intézet elismerő díszoklevelét kapja meg. Felkérést kap továbbá, hogy a tárgyév novemberében, a Magyar Tudomány Ünnepéhez kapcsolódó rendezvények keretében ünnepi előadásban ismertesse eredményeit az Intézet kutatói közössége és a nyilvánosság előtt.

____________________

Az Intézet korábbi kutatói díjai