Acta Juridica Hungarica

 

HUNGARIAN JOURNAL OF LEGAL STUDIES

ACTA JURIDICA HUNGARICA

A folyóiratot 1959-ben a Magyar Tudományos Akadémia alapította Acta Juridica néven a hazai jogtudományi kutatások eredményeinek külföldi megismertetésére. 1989-ig négy nyelven (angol, francia, német és orosz) közölt tanulmányokat, recenziókat. 1990-től a folyóirat neve Acta Juridica Hungarica – Hungarian Journal of Legal Studies és a közlés nyelve kizárólag angol. Az Acta 2013. év végéig a Magyar Tudományos Akadémia Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának; 2014-től a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont, 2023-tól a HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpont kiadványa.

lap fórumot biztosít hazai és külföldi szerzők számára jogtudományi kutatásaik angol nyelvű közzétételére és tudományosan megalapozott szemlékben ismerteti a jogrendszer változásait. A lap társadalomtudományok terén tevékenykedő kutatók és gyakorlati szakemberek országos idegen nyelvű vitafóruma, amely eredeti (még nem publikált) tanulmányokat fogad be.

A szerkesztőség a beérkezett tanulmányokat két bírálónak adja ki anonim szakmai lektorálásra, majd befogadás esetén kiadói szerződést köt a szerzővel és anyanyelvi lektor segítségét veszi igénybe a szöveg nyelvi tökéletesítésében.

A tanulmányok általában egy ív (40.000 leütés) terjedelműek.

A Kiadó kötelezettséget vállal, hogy kétéves embargó után minden tanulmány szabadon letölthető (open access).

Főszerkesztő Jakab Éva, társszerkesztők Gárdos-Orosz Fruzsina és Lőrincz Viktor.

________________________________

Call for papers

________________________________

Instructions for authors

________________________________

Elektronikusan elérhető lapszámok (a régebbi lapszámok ingyenesen, az utolsó két év akademiai.com előfizetéssel vagy az EISZ-en keresztül)

________________________________

Az Acta Juridica a HeinOnline-on

Az Acta Juridica a Springer Linken

 Digitalizált lapszámok 2012-ig (REAL-J Repozitórium)

Az Acta Juridica az adtplus adatbázisban (1959–1995, előfizetéssel)

________________________________

A folyóirat összesített tartalomjegyzéke
(matarka.hu 1991-től)

________________________________

Impresszum

________________________________________________________________