MTA Law Working Papers

A Jogtudományi Intézet műhelytanulmányai

Friedery Réka: COVID–19 és az Európai Unió külső határai

2022/25
A COVID-19 járvány kitörésekor az Európai Unió korlátozta harmadik országbeli polgárok uniós külső határokon át történő mozgását. A tanulmány célja, hogy áttekintést adjon azokról az eszközökről, amelyekkel az Európai Unió az uniós külső határok hatékonyabb szerepét kívánta elősegíteni a válság kezelésében. A tanulmány kitér a korlátozó intézkedések közötti kapcsolatra, valamint az uniós jogszabályi kerethez való viszonyukra. A tanulmány rámutat arra, hogy a harmadik országbeli állampolgárok mobilitásának korlátozása a 2015-ös migrációs válságot idézte fel, amelynek szintén váratlan volta miatt az Unió nem tudott vezető szerepet vállalni a tagállamok lépéseinek összehangolása terén. A tanulmány következtetése, hogy bár az Európai Unió még mindig nem állt készen kiforrott válságkezeléssel, a külső határok rendszere mégis lehetőséget kínált arra, hogy elősegítse a tagállamok összehangoltabb fellépését. Ezzel a lehetőséggel sikerült is élnie, ezzel szinte ellensúlyozva a belső határokat érintő egyoldalú tagállami intézkedések kapcsán megkésett uniós lépéseket.

Rólunk