Megjelent A jogi diagnózisok - A COVID–19-világjárvány hatásai a jogrendszerre című könyv Gárdos-Orosz Fruzsina és Lőrincz Viktor Olivér szerkesztésében

Megjelent A jogi diagnózisok - A COVID–19-világjárvány hatásai a jogrendszerre című könyv Gárdos-Orosz Fruzsina és Lőrincz Viktor Olivér szerkesztésében, a L'Harmattan kiadónál.

A 2020-as esztendőt a koronavírus okozta COVID-19 betegség határozta meg szerte a világban. Amíg nem áll rendelkezésre hatékony védőoltás vagy gyógyszer, addig elsődlegesen a jogi szabályozás teremti meg a védekezés alapjait. Ezek a szabályok pedig, bár ideiglenesek, jelentős mértékben változtatnak a jogrendszer működésén és a szabályok tartalmán. A Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete a járvány kezdete óta vizsgálja az ezzel összefüggő kérdéseket hazánkban és nemzetközi összehasonlításban. A kötet tanulmányai részletesen elemzik a járvány hatására bevezetett, vagy a járvány előtt is létező, de a speciális helyzetre alkalmazott nemzetközi jogi, EU-jogi, alkotmányjogi, közigazgatási jogi és büntetőjogi normákat, a különleges jogrendtől és az államfelelősségtől a légijogon, a nemzetközi kereskedelmen és a szervezett bűnözésen át a kisebbségvédelemig, gyűlölet-bűncselekményekig és az önkormányzati szabályokig. Módszertani pluralizmusra alapozva jogágakon átívelő látképet adunk az olvasó kezébe a járványügyhöz kötődő szabályozás állásáról, valamint jogszabálymutatóval igyekszünk segíteni a szakmabeliek és a szélesebb közönség tájékozódását ebben a folyamatosan változó rendszerben.

A kötet megrendelhető a kiadónál: https://harmattan.hu/jogi-diagnozisok-2544

A tartalomjegyzék és az előszó elérhető itt: https://www.researchgate.net/publication/351606073_Principiis_obsta