MTA Law Working Papers

A Jogtudományi Intézet műhelytanulmányai

Hungler Sára: Munka járvány idején – az egészségügyben dolgozókra vonatkozó speciális szabályok vizsgálata

2021/24
A járványügyi veszélyhelyzetre kapcsán számos kormányrendelet érintette a munka világát. Az intézkedéseknek a munkavállalókra, illetve egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban állókra gyakorolt hatásával számos tanulmány és rövidebb írás született már. A tanulmány célja, hogy a munka világára vonatkozó veszélyhelyzeti intézkedésekkel kapcsolatos jogalkotási tendencia rövid áttekintése után két új területet elemezzen: az egészségügyi dolgozókra vonatkozó felmondási tilalmát és a kötelező védőoltások kérdését. Az erre vonatkozó jogszabályok már nem a veszélyhelyzeti jogalkotás dandárjában születtek és nem is minden foglalkozást érintenek, de hatásuk mégis számottevő, mivel olyan mértékben korlátozzák az egészségügyben dolgozók alapjogait, amely indokolttá teszi az alapos emberi jog és alkotmányjogi szempontú vizsgálatot. A dolgozat első sorban az Emberi Jogok Európai Bíróságának esetjogát dolgozza fel és igyekszik interpretálni a Covid-19 okozta járványügyi veszélyhelyzetre. Ez sok tekintetben a kézirat lezárásakor is egy gondolatkísérlet marad, mivel az idő rövidsége és/vagy beadvány hiányában a testület nem hozott döntést ezekről a kérdésekről.

Rólunk