Tartalom
Doktori viták, védések

Eszteri Dániel: „A World of Warcraft-tól a bitcoinig: Az egyén, a gazdaság és a pénz helyzetének magán- és büntetőjogi elemzése a virtuális közösségekben”

Juhász-Tóth Angéla: The Europeanization of the Hungarian National Assembly

Krizsai Anita: A szociális szolgáltatások szervezésének szabályozása a közszektor szereplőinek feladatai szemszögéből

Call for papers

Felhívás vendégszerkesztésre és tematikus különszám elkészítésére az Állam- és Jogtudomány című folyóirathoz

2015 Conference of the Transatlantic Policy Consortium (TPC) “Rethinking Public Governance”

Felhívás tanulmányok és recenziók benyújtására az Állam- és Jogtudomány c. folyóirathoz

Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések

JTI Blog (2015. március 15.) (Czina Veronika és Nyircsák Andrienn, A brit Lordok Háza jelentése – Az Európai Unió és Oroszország: az ukrán válság előtt és után)

JTI Blog (2015. március 15.) (Horváthy Balázs, Az uniós GMO-engedélyezési rendszer reformja – Növekvő tagállami mozgástér?)

Személyi hírek

Professor Honoris Causa cím Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébetnek

Friss könyvek

Polgári jogi alapok

Recenzió Árva-Balázs-Barta-Veszprémi: Magyar Közigazgatási Jog Általános Rész 1-2. című köteteiről

Recenzió Árva-Balázs-Barta-Veszprémi: Helyi önkormányzatok című kötetéről

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások

Verfassungsrecht und Massengesellschaft. Vortrag von Michael Thaler (Universität Salzburg)

The Relevance of Constitutional Law. Lecture of Konrad Lachmayer (Hungarian Academy of Sciences)

Workshop zur rechtlichen Organisation grenzüberschreitender Unternehmensgruppen in Ostmittel- und Südosteuropa

„A büntetőeljárás és a kriminalisztika aktuális kihívásai”

"Az e-közigazgatás védelmi kérdései" című előadás az E-közszolgálati Fejlesztési Intézet vendégelőadói programja keretében

"Elektronikus közbeszerzés a közigazgatásban"

Életutak-pályaképek (a kúriai elnökök életútjának és hivatali működésük történelmi korszakának bemutatása)

A külpolitikai döntéshozatal jogi környezete (kerekasztal-beszélgetés)

A nemzeti érdekek érvényesítése az Európai Unióban (műhely-beszélgetés)

Társasági jog – menedzsment ellenőrzése, vállalati korrupció és kisebbségi befektetők védelme, vezető tisztségviselők felelőssége (kerekasztal-beszélgetés)

Műhelyvita Jakab András „Sustainability as a Constitutional Principle” c. tanulmányáról.

A nemzeti érdekek érvényesítése az Európai Unióban: folytatódik a Lendület-HPOPs Kutatócsoport beszélgetéssorozata

25 Jahre Europäisches Privatrecht: Postsozialismus und europäische Integration (ZEuP Kongress)

Tudományos Emlékülés Magyary Zoltán tiszteletére

V. Budapest Pre Moot

Debreceni Egyetem Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola XII. Doktorandusz Konferenciája

Herbert Küpper előadást tart a Miskolci Egyetemen

Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak

Individual Person and Legal Protections

Doktori viták, védések
Eszteri Dániel: „A World of Warcraft-tól a bitcoinig: Az egyén, a gazdaság és a pénz helyzetének magán- és büntetőjogi elemzése a virtuális közösségekben”

Eszteri Dániel doktorjelölt PhD értekezésének műhelyvitája.

A vita ideje: 2015. március 24. 17:00

A vita helye: Budapesti Corvinus Egyetem Főépülete E245-ös terem (1093 Budapest, Fővám tér 13-15.) Témavezetők: Polyák Gábor egyetemi docens, csoportvezető, Informatikai és Kommunikációs Jogi Csoport.

Az értekezés megtekinthető a http://doktori-iskola.law.pte.hu honlapon. 

Név: Eszteri Dániel
Időpont: 2015-03-24 05:00
Helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem Főépülete E245-ös terem (1093 Budapest, Fővám tér 13-15.)
Juhász-Tóth Angéla: The Europeanization of the Hungarian National Assembly
Név: Juhász-Tóth Angéla
Időpont: 2015-04-10 11:00
Helyszín: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Tanácsterem, 4028 Debrecen, Kassai út 26.
Krizsai Anita: A szociális szolgáltatások szervezésének szabályozása a közszektor szereplőinek feladatai szemszögéből
Név: Krizsai Anita
Időpont: 2015-04-29 10:00
Helyszín: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Tanácsterem, 4028 Debrecen, Kassai út 26.
Call for papers
Felhívás vendégszerkesztésre és tematikus különszám elkészítésére az Állam- és Jogtudomány című folyóirathoz
A Szerkesztőség hagyományteremtő szándékkal vendégszerkesztői felhívást tesz közzé. Összhangban a nemzetközi gyakorlattal a folyóirat szerkesztői szeretnének lehetőségét biztosítani évente egy szám erejéig, hogy egy meghatározott témához kapcsolódva – vendégszerkesztők közreműködésével – tematikus különszám jelenjen meg.
Határidő: 2015-04-30
2015 Conference of the Transatlantic Policy Consortium (TPC) “Rethinking Public Governance”
The role and activities of institutions and organizations in public governance has been of great importance throughout history. Extending from high to low politics, public governance has both short and long term effects in the political, security, economic, social and cultural spheres, thereby shaping the environment of our everyday lives. Examining trends, changes and opportunities in public governance today is particularly important because the vibrant international environment continues to re-emphasize older issues while posing a new set of challenges as well. Managing both types of challenges demands innovative, unprecedented, perhaps even revolutionary approaches from all actors in public governance.
Felhívás tanulmányok és recenziók benyújtására az Állam- és Jogtudomány c. folyóirathoz

A tanulmányok folyamatosan benyújthatók.

Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések
JTI Blog (2015. március 15.) (Czina Veronika és Nyircsák Andrienn, A brit Lordok Háza jelentése – Az Európai Unió és Oroszország: az ukrán válság előtt és után)

Az uniós intézmények és tagállamok „alvajáróként” viselkedtek, és a korai figyelmeztető jelek ellenére sem látták előre az ukrán válság közeledtét.
Szükségessé válhat az Oroszország elleni szankciók megújítása és szigorítása, amennyiben nem lesz előrelépés a minszki egyezmény betartása kapcsán, és nem javul a helyzet Kelet-Ukrajnában...
 

JTI Blog (2015. március 15.) (Horváthy Balázs, Az uniós GMO-engedélyezési rendszer reformja – Növekvő tagállami mozgástér?)

Az új GMO-szabályozás fő üzenete, hogy a jövőben a tagállamok saját területükön szabadon korlátozhatják a GMO-k termesztését.
Az új irányelv a centralizált uniós engedélyezési rendszert megtartja, azonban a géntechnológiával módosított növények termesztése kapcsán az engedélyezés két fázisában teszi lehetővé, hogy a tagállamok GMO-mentességhez folyamodhassanak.
Kérdéses, hogy az Uniós szinten valószínűsíthetően kibővülő és növekvő jelentőségű GMO-mezőgazdaság egyre nagyobb nyomása mellett – még ha a módosítás ezt a célt is szolgálja – mennyire lesz reálisan lehetősége a „másként gondolkozó” tagállamoknak a GMO-mentesség fenntartására.

Személyi hírek
Professor Honoris Causa cím Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébetnek

Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébetnek a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kara tanszékvezető egyetemi tanárának "Professor Honoris Causa" kitüntető címet adományozott a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem

Friss könyvek
Polgári jogi alapok
Eötvös József Könyvkiadó, 2014, Bp.
Szerző: Lenkovics Barnabás - Keserű Barna Arnold - Kőhidi Ákos
Recenzió Árva-Balázs-Barta-Veszprémi: Magyar Közigazgatási Jog Általános Rész 1-2. című köteteiről

Gyakorló szakember - Vasas Lászlóné dr., a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal főigazgatója - tollából olvasható a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszékének gondozásában megjelent munka recenziója.

Szerző: Vasas Lászlóné dr.
Recenzió Árva-Balázs-Barta-Veszprémi: Helyi önkormányzatok című kötetéről

Gyakorló szakember - Vasas Lászlóné dr., a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal főigazgatója - tollából olvasható a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszékének gondozásában megjelent munka recenziója.

Szerző: Vasas Lászlóné dr.
Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások
Verfassungsrecht und Massengesellschaft. Vortrag von Michael Thaler (Universität Salzburg)
Időpont: 2015-04-15 06:00
Helyszín: Andrássy Universität Budapest Andrássy-Saal Pollack Mihály tér 3. 1088 Budapest
The Relevance of Constitutional Law. Lecture of Konrad Lachmayer (Hungarian Academy of Sciences)
Időpont: 2015-05-07 10:00
Helyszín: Hungarian Academy of Sciences – Institute for Legal Studies H-1014 Budapest, Országház u. 30.
Workshop zur rechtlichen Organisation grenzüberschreitender Unternehmensgruppen in Ostmittel- und Südosteuropa

In ihrem gesellschaftsrechtlichen Aktionsplan vom 12. Dezember 2012 hat die Europäische Kommission eine Wiederbelebung der Regelungsbemühungen auf dem Gebiet des Konzernrechts in Aussicht gestellt; u.a. hat sie angekündigt, eine Initiative für „eine bessere Anerkennung des Begriffs Gruppeninteresse“ vorzulegen. Vor diesem Hintergrund besteht das Anliegen der Tagung zum einen darin, die sich aus der spezifischen Situation der ostmittel- und südosteuropäischen Staaten ergebenden Interes¬sen in die aktuellen Diskussionsprozesses einfließen zu lassen. Zum anderen gilt es die Erfahrungen, die in diesen Staaten mit konzernrechtlichen Regelungen gesammelt worden sind, für die europäischen Reformarbeiten zu erschließen.

Időpont: 2015-06-13 12:00
Helyszín: Andrássy Universität Budapest, Andrássy-Saal Pollack Mihály tér 3. 1088 Budapest
„A büntetőeljárás és a kriminalisztika aktuális kihívásai”

Kérjük, hogy a konferenciára szóló részvételi szándékát 2015. március 23-ig jelezze a RTK_BE@uni-nke.hu címre.

Időpont: 2015-03-24 09:30
Helyszín: NKE-RTK, 1121 Budapest, Farkasvölgyi út 12.
"Az e-közigazgatás védelmi kérdései" című előadás az E-közszolgálati Fejlesztési Intézet vendégelőadói programja keretében

Az E-közszolgálati Fejlesztési Intézet meghirdeti vendégelőadó programját, amire minden érdeklődőt szeretettel vár. A meghívott előadók az e-közigazgatás és e-kormányzás különböző területeinek gyakorlati és elméleti szakemberei, akik a Közigazgatási Informatika és Információrendszerek tantárgy keretében 60-70 perces előadásokat tartanak. Ezek során témájukban áttekintik a hazai aktuális helyzetet és ezzel kapcsolatos igazgatásszervezési kihívásokat, amelyek a hallgatókat érintik. Az előadások tágabb kitekintést adnak az európai uniós jó gyakorlatokról illetve fejlesztési irányokról, valamint az ezekkel kapcsolatos karrier lehetőségekről és kutatási területekről.

Az előadások időpontja minden esetben: hétfő 15:10 – 16:40

Időpont: 2015-03-23 03:00
Helyszín: 1118 Budapest, Ménesi út 5., Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar, Magyary Zoltán előadó
"Elektronikus közbeszerzés a közigazgatásban"

Az E-közszolgálati Fejlesztési Intézet meghirdeti vendégelőadó programját, amire minden érdeklődőt szeretettel vár. A meghívott előadók az e-közigazgatás és e-kormányzás különböző területeinek gyakorlati és elméleti szakemberei, akik a Közigazgatási Informatika és Információrendszerek tantárgy keretében 60-70 perces előadásokat tartanak. Ezek során témájukban áttekintik a hazai aktuális helyzetet és ezzel kapcsolatos igazgatásszervezési kihívásokat, amelyek a hallgatókat érintik. Az előadások tágabb kitekintést adnak az európai uniós jó gyakorlatokról illetve fejlesztési irányokról, valamint az ezekkel kapcsolatos karrier lehetőségekről és kutatási területekről.

Az előadások időpontja minden esetben: hétfő 15:10 – 16:40

Helyszín: Magyary Zoltán előadó (1118 Budapest Ménesi út 5., Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar)

Időpont: 2015-03-19 03:00
Helyszín: Magyary Zoltán előadó , 1118 Budapest Ménesi út 5., Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar
Életutak-pályaképek (a kúriai elnökök életútjának és hivatali működésük történelmi korszakának bemutatása)

A Kúria és a Magyar Nemzeti Levéltár egy olyan közös vállalkozásba fogott, amely a maga nemében páratlan együttműködést takar. Az eddigiek folyamán nem volt arra példa, hogy a bírósági szervezet csúcsa és a bíróságok történetének iratanyagát őrző Nemzeti Levéltár együtt próbálja meg feltárni a Kúria múltját, illetőleg a kúriai elnökök élettörténetét, tevékenységét. Az együttműködés először 2013 júniusában öltött testet, amikor a Kúria Dísztermében közös konferencia keretében a bíróságok 18. századi történetéből, illetőleg a Majláth Györgyről, a Kúria első elnökéről és a Kúria utolsó időszakáról, szétveréséről kaphattunk pillanatképeket.

Időpont: 2015-03-25 10:00
Helyszín: Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára Kutatótermében
A külpolitikai döntéshozatal jogi környezete (kerekasztal-beszélgetés)
A beszélgetés résztvevői: Balázs Péter egyetemi tanár, Nemzetközi Tanulmányok és Európa Tanulmányok Tanszék (CEU), az MTA doktora, volt külügyminiszter Feledy Botond külpolitikai szakértő, a Kitekinto.hu hírportál alapítója, a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium rektora Kántor Zoltán igazgató, Nemzetpolitikai Kutatóintézet, egyetemi adjunktus, Nemzetközi és Politikatudományi Intézet (PPKE BTK) A beszélgetést vezeti: Jakab András igazgató (MTA TK JTI) Az esemény nyilvános, azon minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Időpont: 2015-03-24 10:00
Helyszín: MTA TK JTI Tárgyaló (1014 Budapest, Országház utca 30., II. emelet)
A nemzeti érdekek érvényesítése az Európai Unióban (műhely-beszélgetés)
Tisztelettel meghívjuk az MTA TK Lendület-HPOPs Kutatócsoport és az ELTE ÁJK Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék tudományos diákköre közös szervezésében „A nemzeti érdekek érvényesítése az Európai Unióban” c. műhelybeszélgetés-sorozat következő rendezvényére. Vendégünk Béres Zsuzsa, a a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Stratégiai és Energiapolitikai Főosztályának főosztályvezető-helyettese.
Időpont: 2015-03-24 16:00
Helyszín: ELTE ÁJK (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.), Pázmány-terem (földszint)
Társasági jog – menedzsment ellenőrzése, vállalati korrupció és kisebbségi befektetők védelme, vezető tisztségviselők felelőssége (kerekasztal-beszélgetés)
A beszélgetés résztvevői: Lévayné Fazekas Judit dékán, egyetemi tanár (Széchenyi István Egyetem); Menyhárd Attila tanszékvezető, egyetemi tanár (ELTE); Zsembery Levente X-Ventures vezérigazgató Moderátor: Jakab András igazgató (MTA TK JTI) és Szalai Ákos tudományos munkatárs (MTA TK JTI) Az esemény nyilvános, azon minden érdeklődőt szeretettel várunk. Kérjük, részvételi szándékát előzetesen jelezni szíveskedjen a kreisz.brigitta@tk.mta.hu e-mail címen.
Időpont: 2015-03-24 14:00
Helyszín: MTA TK JTI Tanácsterme (1014 Budapest, Országház utca 30. II. emelet)
Műhelyvita Jakab András „Sustainability as a Constitutional Principle” c. tanulmányáról.
Opponens: Sonnevend Pál (ELTE ÁJK) Nyelv: angol Kérjük, részvételi szándékát előzetesen jelezze Hoffmann Tamásnak!
Időpont: 2015-03-26 10:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
A nemzeti érdekek érvényesítése az Európai Unióban: folytatódik a Lendület-HPOPs Kutatócsoport beszélgetéssorozata
Energiapolitika – 2015. március 24.: Béres Zsuzsa főosztályvezető-helyettes (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Stratégiai és Energiapolitikai Főosztály)
Időpont: 2015-03-24 16:00
Helyszín: ELTE ÁJK (1053, Budapest, Egyetem tér 1-3.).
25 Jahre Europäisches Privatrecht: Postsozialismus und europäische Integration (ZEuP Kongress)

2015. április 24–25. időpontban kerül sor Karunkon a 25 Jahre Europäisches Privatrecht: Postsozialismus und europäische Integration elnevezésű konferenciára. Az esemény a Zeitschrift für europäisches Privatrecht szerkesztő bizottságának háromévenként megrendezésre kerülő tudományos konferenciája, melynek napirendjén az 1990 óta a civilisztika főbb területein bekövetkezett változások kérdései szerepelnek.
 
Az érdeklődők a konferencia@ajk.elte.hu e-mail címen jelezhetik részvételi szándékukat 2015. április 13-ig.

Időpont: 2015-04-24 10:50
Helyszín: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.), Kari Tanácsterem
Tudományos Emlékülés Magyary Zoltán tiszteletére
2015. március 24-én Magyary Zoltán egyetemi tanár, iskolateremtő tudós, köztisztviselő, a közigazgatás-tudomány nemzetközi hírű művelője halálának 70. évfordulójáról megemlékezve, munkássága előtt tisztelegve tudományos emlékülést rendez az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem.
Időpont: 2015-03-24
Helyszín: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Aula Magna
V. Budapest Pre Moot
2015. március 23 - 26. időpontban az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara ötödik alkalommal ad helyt a minden évben Bécsben megrendezésre kerülő Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot Court nemzetközi választottbírósági perbeszédverseny hivatalos előversenyének. Az eseményre Európa és a világ számos országából érkeznek csapatok.
Helyszín: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.)
Debreceni Egyetem Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola XII. Doktorandusz Konferenciája

A Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola (illetőleg a doktori iskola létrejöttét megelőzően a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara) 2015-ben immáron XII. alkalommal rendezi meg a Debreceni Doktorandusz Konferenciát, mely elsősorban a "tiszántúli" jogi karok doktori iskolái számára nyitott (Miskolci Egyetem, Szegedi Tudományegyetem, Debreceni Egyetem), de természetesen más jogi doktori iskolák doktoranduszait és doktorjelöltjeit is szeretettel látjuk konferenciánkon, melyen a részvétel díjtalan.

Időpont: 2015-05-29
Helyszín: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 4028 Debrecen, Kassai út 26.
Herbert Küpper előadást tart a Miskolci Egyetemen

Tisztelettel meghívjuk Önöket Prof. Dr. Dr. h.c. Herbert Küpper-nek az Institut für Ostrecht München ügyvezető igazgatója és magyar jog tudományos szakreferense által tartott előadásra. - - Az előadás címe: Magyar jog Németországban - Az előadás időpontja: 2015. március 24. kedd 10:00 - Az előadás helyszíne: Dékáni Tanácsterem A/6 Fsz. 31. Agrár – és Munkajogi Tanszék Természeti – Humánerőforrások Joga Kutatóintézet MAB- Munkajogi és Szociális jogi Munkabizottsága

Időpont: 2015-03-24
Helyszín: Miskolci Egyetem A/6 fsz. 31. (Dékáni Tanácsterem)
Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak
Individual Person and Legal Protections

The Doctoral Program in Individual Person and Legal Protections is characterized by a strong commitment to interdisciplinarity. Ph.D. candidates enrolled in the program specialize in one of the following areas: private law, comparative private law, European and comparative public law, constitutional law, legal theory, criminal law.

The Programme consists of the following curricula: Human Person, Liabilities and Contracts, Constitutional Law and protection of Individual, Criminal Law and the Individual, Legal Protection in Comparative and Transnational Law, Law and Technology.

Státusz megnevezése: PhD positions
Jelentkezési határidő: 2015-06-30