Tartalom
Doktori viták, védések

Gyüre Annamária Csilla: Az éghajlat védelmének jogi keretei

Bodnár Zsolt: A szegregáció összefüggései és hatása a bűnözővé válásra – különös tekintettel a magyarországi cigányság helyzetére

Idzigné Novák Marianna Csilla: A szakértő státusváltozása a hazai büntetőeljárásban, különös tekintettel a kizárásra vonatkozó szabályokra

Call for papers

Pro Futuro

Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések

JTIblog (2018_5)

JTIblog (2018_4)

Friss könyvek

Tettesek és bűnrészesek a délszláv háborúban

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások

Konferencia: Az új Polgári Törvénykönyv első öt éve

XXIV. Polgári Jogot Oktatók Országos Találkozója (POT)

Előadás, filmbemutató és beszélgetés: Jogászképzés a Bolyai Tudományegyetemen, 1945–1959

III. Természetjog Napja

ELI Administrative Law SIG Conferenz

Konferencia: Az általános közigazgatási rendtartás első félévének tapasztalatai

Magyary Zoltán emlékkonferencia

Konferencia: A közbeszerzés aktuális kérdései

Nemzetközi konferencia: Jogi kihívások a visegrádi országokban

Az Internetes Jogtudományi Enciklopédia (IJOTEN) honlapjának ünnepélyes bemutatója

R. Daniel Kelemen előadása: „Europe’s Authoritarian Equilibrium”

The closing conference of the Lendület-HPOPs Research Group: Local interests and common obligations in the EU

Novotni Zoltán Emlékkonferencia

Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak

Posztdoktori felhívás, University of Oslo Faculty of Law

További hírek

Online elérhetők az 1959-es Ptk., az 1977. Ptk.-novella és a 2013-as Ptk. előkészítő iratai

Doktori viták, védések
Gyüre Annamária Csilla: Az éghajlat védelmének jogi keretei
Név: Gyüre Annamária Csilla
Időpont: 2018-06-22 11:00
Helyszín: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Tanácsterme, 4028 Debrecen, Kassai út 26. (C/14. terem)
Bodnár Zsolt: A szegregáció összefüggései és hatása a bűnözővé válásra – különös tekintettel a magyarországi cigányság helyzetére

A Széchenyi István Egyetem Bűnügyi Tudományok Tanszéke és az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola meghívja Önt és munkatársait dr. Bodnár Zsolt PhD-hallgató A szegregáció összefüggései és hatása a bűnözővé válásra – különös tekintettel a magyarországi cigányság helyzetére című PhD értekezés-tervezetének munkahelyi vitájára. Vitavezető: prof. Kovács Gábor PhD, tanszékvezető egyetemi tanár (SZE DFK) , témavezető: Németh Imre PhD, egyetemi docens (SZE DFK), prof. Domokos Andrea PhD, intézetvezető egyetemi tanár (KRE ÁJK). Előbírálók: Pongrácz Alex PhD, egyetemi adjunktus (NKE ÁKK), Csemáné Váradi Erika PhD, egyetemi docens (ME ÁJK), titkár:  Czebe András, tanársegéd (SZE DFK). Az értekezés tervezete, valamint annak tézisei megtekinthetők a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola honlapján (http://doktiskjog.sze.hu).

Név: Bodnár Zsolt
Időpont: 2018-06-15 14:00
Helyszín: Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, Tanácsterem (9026 Győr, Áldozat utca 12.)
Idzigné Novák Marianna Csilla: A szakértő státusváltozása a hazai büntetőeljárásban, különös tekintettel a kizárásra vonatkozó szabályokra

A Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolája ezúton tisztelettel meghívja Önt és munkatársait dr. Idzigné dr. Novák Marianna Csilla A szakértő státusváltozása a hazai büntetőeljárásban, különös tekintettel a kizárásra vonatkozó szabályokra című doktori (PhD) értekezésének védésére és nyilvános vitájára. Témavezető: Kovács Gábor PhD, Dr. jur., Dr. med., tanszékvezető egyetemi tanár (SZE DFK) A disszertáció bírálói: Bárd Károly CSc, tanszékvezető egyetemi tanár (CEU), Elek Balázs PhD, tanszékvezető egyetemi docens (DE ÁJK). A disszertáció nyilvános vitájában a bírálókon kívül a Bírálóbizottság tagjai és titkára: elnök:  Szigeti Péter DSc, egyetemi tanár (SZE DFK), tagok: Belovics Ervin PhD, tanszékvezető egyetemi tanár (PPKE JÁK), Erdei Árpád CSc, professzor emeritus (ELTE- JK), Bartkó Róbert PhD, egyetemi docens (SZE DFK), titkár: Keserű Barna Arnold PhD, egyetemi adjunktus (SZE DFK), póttag: Nagy Klára PhD, egyetemi adjunktus (SZE DFK). Az értekezés, valamint annak tézisei megtekinthetők a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának honlapján (http://doktiskjog.sze.hu). A védésen és nyilvános vitán bárki részt vehet, kérdéseket tehet fel a jelöltnek és véleményt nyilváníthat. A nyilvános vita lezárását követően a bírálóbizottság zárt ülést tart, majd eredményt hirdet.

Név: Idzigné Novák Marianna Csilla
Időpont: 2018-06-20 11:00
Helyszín: SZE Állam- és Jogtudományi Kar Deák terem (9026 Győr, Áldozat u. 12.)
Call for papers
Pro Futuro
A Pro Futuro (A jövő nemzedékek joga) című jog- és államtudományi folyóirat az MTA IX. Osztályának követelményei szerint „A” kategóriás periodika, amely elméleti tárgyú és joggyakorlat-elemző tanulmányokat, recenziókat közöl. Az online és nyomtatott kiadásban egyaránt megjelenő folyóirat ettől az évtől kezdve évi négy lapszámmal jelentkezik, a szerkesztőség ennek megfelelően a korábban megszokott évi két határidővel ellentétben folyamatosan várja a kéziratokat a profuturo@law.unideb.hu címen. A szerkesztési követelmények ezen a linken érhetők el: http://profuturo.lib.unideb.hu/oldal/index/szerzoinknek
Határidő: 2018-07-15
Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések
JTIblog (2018_5)
Szontagh Veronika: Beszámoló a Rights Consciousness and Legal Cultures: Theoretical Perspectives című workshopról
JTIblog (2018_4)
Az ELTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszék tudományos diákkörei: Egyetemi ombudsman modellek összehasonlító vizsgálata
Friss könyvek
Tettesek és bűnrészesek a délszláv háborúban

Hogyan köthetők össze a hadműveletekről döntő, politikai és katonai vezetők azokkal a háborús bűncselekményekkel, melyeket ténylegesen, fizikai értelemben az irányításuk alatt cselekvő fegyveresek követtek el? E kihívást jelentő kérdésre nyújtanak megoldást a felelősségi koncepciók, melyek közül a nemzetközi büntetőjogban máig legmeghatározóbbakat tárják az olvasó elé a kötet feszes, az ICTY joggyakorlatára fókuszáló elemzései: a bűnszervezeti és elöljárói felelősséget, valamint a bűnsegédletet és a felbujtást. A koncepciók szemléltetéseként négy ikonikus szereplő, Ante Gotovina, Momčilo Perišić, Vojislav Šešelj és Naser Orić ügyét részletesen tárgyalja a szerző. Interjús kutatással keresi a válaszokat a kérdésekre: Milyen hatást gyakorolnak az ítéletek a jelenlegi és hosszú távú politikai és történelmi diskurzusra? Okoznak-e károkat a megbékélésre nézve az elhibázott, vitatható bírói indoklások? KIRS ESZTER a Miskolci Egyetemen és a Budapesti Corvinus Egyetemen oktat nemzetközi jogot, valamint a Magyar Helsinki Bizottság rendészeti programjának munkatársa. 2010 és 2015 között a védelem képviseletének tagjaként dolgozott az ENSZ Biztonsági Tanácsa által felállított, az egykori Jugoszlávia területén elkövetett háborús és emberiesség elleni bűncselekményeket vizsgáló nemzetközi büntetőtörvényszéken (ICTY). Számos, az átmeneti igazságszolgáltatásról és a nemzetközi büntetőjogról szóló publikáció szerzője. Első, Demokratikus átmenet a háborús bűntettek árnyékában című monográfiáját 2012-ben Herczegh Géza Nemzetközi Jogi Emlékéremmel díjazták.

Szerző: Kirs Eszter
Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások
Konferencia: Az új Polgári Törvénykönyv első öt éve
Időpont: 2018-05-30 09:00
Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza JTI tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
XXIV. Polgári Jogot Oktatók Országos Találkozója (POT)
Időpont: 2018-06-08 09:30
Helyszín: Miskolci Egyetem ÁJK Dékáni Tanácsterem A/6. ép. fsz. 31.
Előadás, filmbemutató és beszélgetés: Jogászképzés a Bolyai Tudományegyetemen, 1945–1959
Időpont: 2018-05-29 15:00
Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza JTI tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
III. Természetjog Napja

A Ius naturale kutatócsoport szeretettel meghívja Önt a III. „Természetjog Napja” című ünnepi rendezvényére

Időpont: 2018-05-25 09:00
Helyszín: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog­ és Államtudományi Kar Dékáni Tanácsterem (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28. II. emelet)
ELI Administrative Law SIG Conferenz

The ELI Administrative Law Special Interest Group (SIG) organises a conference on 6–7 June 2018 in Budapest. The event will be conducted in cooperation with Andrássy University Budapest, ELTE University Budapest and the Constitutional Court of Hungary. The Conference is kindly supported by the Konrad-Adenauer-Stiftung, Konrad Adenauer (1876-1967), first post-war Chancellor of Germany, being known as a convinced European. Registration will take place in the morning of 6 June at Andrássy University. At the conference, members of the ELI Administrative Law SIG will give presentations on different topics around administrative law. Dr Tamás Sulyok, President of the Constitutional Court of Hungary, will give the welcome addresses. The keynote speeches will be given by Univ-Prof Dr Rainer Münz (European Political Strategy Centre of the European Commission) and Prof Anton Pelinka (Professor at the Central European University in Budapest). The next day, on 7 June, participants will be offered the chance to visit the Constitutional Court of Hungary, which includes a guided tour and a talk with its President. The conference will play host to lively debates and discussions through which participants will have an opportunity to actively contribute to the Institute’s work and to exchange their ideas.

Időpont: 2018-06-06 09:30
Helyszín: Andrássy Universität Budapest (1088 Budapest, Pollack Mihály tér 3.)
Konferencia: Az általános közigazgatási rendtartás első félévének tapasztalatai
Időpont: 2018-06-08 08:30
Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Ludovika Campus, Oktatási Központ, 214-215. Multi terem (1083 Budapest, Üllői út 82.)
Magyary Zoltán emlékkonferencia
Időpont: 2018-06-11 09:00
Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Oktatási Központ, IV. előadóterem (1083 Budapest, Üllői út 82.)
Konferencia: A közbeszerzés aktuális kérdései
Időpont: 2018-06-14 08:30
Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campus Főépülete, Egyed István előadó (1083 Budapest, Ludovika tér 2.)
Nemzetközi konferencia: Jogi kihívások a visegrádi országokban
Időpont: 2018-05-31 15:30
Helyszín: PPKE JÁK (1088 Budapest, Szentkirályi utca 28.)
Az Internetes Jogtudományi Enciklopédia (IJOTEN) honlapjának ünnepélyes bemutatója

A rendezvény programja:

14:00 A megjelentek üdvözlése: Szabó István, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának dékánja
14:10 Köszöntő: Menyhárd Attila, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánja és Szomora Zsolt, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánhelyettese
14:20 A projekt története és koncepciója: Jakab András és Fekete Balázs, az IJOTEN társfőszerkesztői
14:30 A honlap ünnepélyes felavatása: Tóth Mihály, az MTA Jogtudományi Bizottságának elnöke
14:45 Ünnepi fogadás
 

A rendezvény nyilvános, előzetes részvételi szándékát kérjük, jelezze a szerkesztoseg@ijoten.hu címen

Időpont: 2018-05-28 14:00
Helyszín: PPKE JÁK Szent II. János Pál pápa díszterem (1088 Budapest, Szentkirályi utca 28–30.)
R. Daniel Kelemen előadása: „Europe’s Authoritarian Equilibrium”
Időpont: 2018-06-01 09:15
Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza JTI tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
The closing conference of the Lendület-HPOPs Research Group: Local interests and common obligations in the EU
Időpont: 2018-06-01 10:00
Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza JTI tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
Novotni Zoltán Emlékkonferencia
A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Civilisztikai Tudományok Intézete, a Modern Magyar Polgári Jogi és Európai Magánjogi Kutatóközpont és a Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért konferenciát szervez Novotni Zoltán miskolci magánjogász professzor halálának 25. évfordulója alkalmából. A konferencia tervezett időpontja 2018. november 16. (péntek) A rendezvényen a professzor munkásságáról való megemlékezés mellett a délelőtti plenáris ülésen tudományos előadások hangzanak el a konferencia szervezőbizottsága által felkért volt tanítványok részéről. A konferencia programja Novotni professzor emlékplakettjének megkoszorúzását, majd az ebédet követően délután szekciókra bontva (polgári és kereskedelmi jogi szekció, valamint agrár- és munkajogi szekció) folytatódik, ahol további rövidebb tudományos előadásokra és azt követően tudományos beszélgetésre, vitára kerül sor.
Időpont: 2018-11-16
Helyszín: Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar
Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak
Posztdoktori felhívás, University of Oslo Faculty of Law
Státusz megnevezése: Postdoctoral research fellow
Jelentkezési határidő: 2018-06-01
További hírek
Online elérhetők az 1959-es Ptk., az 1977. Ptk.-novella és a 2013-as Ptk. előkészítő iratai
A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. által útjára indított honlap célja, hogy az 1959-es Ptk., valamint annak 1977. évi novellája megalkotását feltáró – még fellelhető – dokumentumok teljes körét elérhetővé tegye az érdeklődők számára. A honlapon hozzáférhetők továbbá a 2013-as Ptk. előkészítő anyagai.