Tartalom
Doktori viták, védések

Orbán Endre: Államszervezet és szubszidiaritás mint az alkotmányos identitás sarokpontjai az Európai Unióban

Call for papers

Felhívás konferencia-részvételre: A jogtudat- és a jogi kultúra kutatásának eredményei és perspektívái

Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések

Állam- és Jogtudomány (2020/1.)

JTI Blog (2020/13)

JTI Blog (2020/14)

JTI Blog (2020/15)

Személyi hírek

Lamm Vanda a Nemzetközi Jogi Intézet különbizottságában

További hírek

Szép Viktor tanulmánya a Routledge Kiadó új, Brexitről szóló kötetében

Tájékoztatás a Jogtudományi Intézet eseményeiről

Doktori viták, védések
Orbán Endre: Államszervezet és szubszidiaritás mint az alkotmányos identitás sarokpontjai az Európai Unióban

Témavezető: Csink Lóránt egyetemi docens PPKE JÁK 
Társ-témavezető: Balázs Péter DSC, egyetemi tanár CEU
A bíráló bizottság elnöke: Schanda Balázs tanszékvezető, egyetemi tanár PPKE JÁK 

A bíráló bizottság tagjai,mint hivatalos bírálók:
Chronowski Nóra egyetemi tanár NKE RTK 

Sonnevend Pál egyetemi tanár ELTE ÁJK
A bíráló bizottság további tagjai:
Szalayné Sándor Erzsébet egyetemi tanár PTE ÁJK

Erdős Csaba PhD egyetemi adjunktus SZE ÁJK
Póttag: Láncos Petra Lea egyetemi docens PPKE-JÁK 

Microsoft Teams rendszeren előzetes regisztráció szükséges: doktori.iskola@jak.ppke.hu email-címen

Név: Orbán Endre
Időpont: 2020-06-17 10:00
Helyszín: Microsoft Teams rendszeren előzetes regisztráció szükséges: doktori.iskola@jak.ppke.hue-mail címen
Call for papers
Felhívás konferencia-részvételre: A jogtudat- és a jogi kultúra kutatásának eredményei és perspektívái
A TK Jogtudományi Intézet Interdiszciplináris Jogi Kutatások Csoportja az NKFIH FK 125520 (A jogosultságkultúra hiánya a közép-európai jogi kultúrákban. Mítosz vagy valóság?) projektje keretében konferenciát szervez, mely célja a jogtudat és jogi kultúra kutatásával kapcsolatos hazai eredmények bemutatása és megvitatása.
Határidő: 2020-08-15
Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések
Állam- és Jogtudomány (2020/1.)

TANULMÁNY

BALÁZS GERGŐ – KAJTÁR GÁBOR: Negyven évvel a teheráni túszdráma után. Az önvédelem joga az állami képviseletek elleni támadások esetén
CSAPÓ ZSUZSANNA: „[…] és amelyet csak a nemzetközi jognak az ugyanilyen jellegű későbbi szabályával lehet megváltoztatni.” Az 1969. évi bécsi egyezmény és a ius cogens módosíthatósága
FÁBIÁN ÁRON: A joghézag problémája a pragmatika tükrében
PÓCZA KÁLMÁN – DOBOS GÁBOR – GYULAI ATTILA: Mítosz és valóság. Mennyire korlátozta az Alkotmánybíróság a törvényhozás mozgásterét?

RECENZIÓ

HÁRS ANDRÁS: Csapó Zsuzsanna (szerk.): Jubileumi tanulmánykötet az 1966. évi emberi jogi egyezségokmányok elfogadásának 50. évfordulójára
HOVÁNYI MÁRTON: Nagy Tamás: Egy arkangyal viszontagságai. Jog, irodalom, intertextualitás Hajnóczy Péter műveiben
RÁCZ LILLA: Szeibert Orsolya (szerk.): Család és családtagok. Jogági tükröződések
ZŐDI ZSOLT: Koltay András: Az új média és a szólásszabadság. A nyilvánosság alkotmányos alapjainak újragondolása

JTI Blog (2020/13)
Hollán Miklós: A koronavírus kihívásai és a jogtudomány: a járvány vége és a büntetőjog
JTI Blog (2020/14)
Péter Marton - Tamás Hoffmann: The Responsibility to Protect Principle and State Negligence in Disease Prevention of International Concern
JTI Blog (2020/15)
Földi András: Széljegyzetek a vélelmekről és a fikciókról
Személyi hírek
Lamm Vanda a Nemzetközi Jogi Intézet különbizottságában
Szülessen egy olyan nemzetközi szerződés vagy deklaráció, amely rögzíti világjárvány idején az államok közötti együttműködés legfontosabb elveit, s mintául szolgálhat az államok belső jogának harmonizálásához – ezt a célt tűzte ki a Nemzetközi Jogi Intézet, a világ legkiválóbb nemzetközi jogászait tömörítő tudós társaság. A dokumentum kidolgozására felállított, a világ számos országának nemzetközi köz- és magánjogászaiból álló, 15 tagú különbizottság tagjai között van Lamm Vanda akadémikus, a Jogtudományi Intézet korábbi igazgatója, jelenlegi professor emeritája, aki az MTA Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának elnöke is. Lamm Vanda az MTA honlapja számára bővebben kifejtette a szervezet elképzeléseit, amely az mta.hu oldalon olvasható.
További hírek
Szép Viktor tanulmánya a Routledge Kiadó új, Brexitről szóló kötetében

Szép Viktor és Peter Van Elsuwege közös tanulmánya 'EU Sanctions Policy and the Alignment of Third Countries: Relevant Experiences for the UK?' címmel a napokban a Routledge Kiadónál megjelenő The Routledge Handbook on the International Dimension of Brexit című kötetben.
 

A kötet átfogó elemzést nyújt a Brexit által az Európai Unió és az Egyesült Királyság közötti kapcsolatokra gyakorolt hatásról uniós és nemzetközi jogi összefüggésben. A fejezetek egy-egy meghatározott szakpolitikai területtel foglalkoznak és a Brexit hatását vizsgálják a jelenlegi és jövőbeli kapcsolatok fényében. A kollégánk társszerzőségével írt könyvfejezet az EU és az Egyesült Királyság jövőbeli együttműködését a nemzetközi szankciók területén vizsgálja. A tanulmány elsősorban az uniós tagsággal nem rendelkező európai államok tapasztalatát használja fel arra, hogy különböző forgatókönyveket vázoljon a jövőre nézve. A könyvfejezet egyik különlegessége, hogy statisztikai és jogi megközelítéseket egyszerre alkalmaz a jövőbeli együttműködés vázolására.

Tájékoztatás a Jogtudományi Intézet eseményeiről
A TK Jogtudományi Intézetének megszokott rendezvényei az új típusú koronavírus okozta helyzetre tekintettel a jövőben online, vagy a fizikai térben kerülnek megtartásra. Az események idejét és megtartásának módját az Eseménynaptárban közöljük.