Tartalom
Call for papers

Gárdos István tanulmányíró verseny

Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések

Állam- és Jogtudomány (2020/2)

JTI Blog (2020/22)

JTI Blog (2020/23)

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások

Autonómia és önrendelkezés az élet végén - Alkotmányjogi tudományos műhelyviták az ELTE ÁJK-n

Folytatódnak az Alkotmányjogi Tanszék tudományos műhelyvitái - ELTE ÁJK

A vállalatok büntetőjogi és közigazgatási jogi felelőssége, különös tekintettel a kartelljog és az adatvédelmi jog területén de lege lata és de lege ferenda

Online Könyvbemutató - Sólyom László: Documenta

Safe Schools and Education Rights in a (Post) Pandemic Era International Online Conference

Látható problémák, láthatatlan alkotmány? - Az Alkotmánybíróság jogfejlesztő tevékenységének változása 1990-2020 között - Online Kerekasztal Beszélgetés

Czebe András: "Szemben az ismeretlen elkövetővel. A forenzikus DNS fenotipizálás jogi szabályozásának kezdő lépései"

Szép Viktor: "The framework for collective decision-making in EU foreign policy: the case of the sanctions imposed against Russia"

A jogrendszer reagálóképessége

Call for papers
Gárdos István tanulmányíró verseny

A Gárdos Mosonyi Tomori Ügyvédi Iroda pályázatot ír ki Gárdos István, az Iroda alapítójának és vezetőjének szellemi öröksége ápolására.

Gárdos István szakmai pályafutása alatt a bankügyletek jogi tartalmának minél alaposabb megértésére, ennek alapján a banki szerződések, biztosítékok és az azok alapjául szolgáló polgári jogi szabályok egyértelmű kidolgozására törekedett. Fáradhatatlan kíváncsisággal kutatta a bankügyletek alapjául szolgáló közgazdasági viszonyok jogi vetületét, a pénz jogi természetét, és megalkuvás nélkül ragaszkodott a szabályozás logikájának és teljes harmóniájának megteremtéséhez.

A pályázati felhívással a célunk az, hogy Gárdos István ezen törekvései méltó folytatásáról – az Iroda működésének keretein túl is – gondoskodjunk.

A pályázat témája
Pályázni lehet minden olyan, máshol még nem publikált tanulmánnyal, amely a bankügyletek (így például hitel- és kölcsönszerződések, számlaszerződések, dologi és személyi biztosítékok, a pénz jogi jellege) jogi kérdéseit vizsgálja.

A pályázók köre
A pályázatra olyan joghallgatók és jogászok jelentkezését várjuk, akik a 2020/2021. tanévben jogász osztatlan képzésben vagy doktori képzésben vesznek részt vagy akik a jogi záróvizsgájukat legkorábban a 2017/2018. tanévben tették le.

Határidő: 2021-02-15
Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések
Állam- és Jogtudomány (2020/2)
Megjelent az Állam- és Jogtudomány folyóirat 2020/2-es száma. Az új lapszám elektronikus változata elérhető az Intézet honlapján.
JTI Blog (2020/22)
Körtvélyesi Zsolt - Polyák Gábor: Állások és átállások a médiában: forrásvédelem és adatvédelem
JTI Blog (2020/23)
H. Szilágyi Sitván: Bizalom, tudatosság, veszélyérzet az interneten – egy kényszer-blogger szempontjából
Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások
Autonómia és önrendelkezés az élet végén - Alkotmányjogi tudományos műhelyviták az ELTE ÁJK-n

Az ELTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszéke tudományos műhelyvitát rendez Somody Bernadette és Stánicz Péter „Autonómia és önrendelkezés az élet végén” című kéziratáról.

Opponensek: Csikós Ágnes, Vissy Beatrix, Zakariás Kinga

A vitát vezeti: Dezső Márta

A műhelyvitára a járványhelyzet aktuális állapotára tekintettel hibrid (jelenléti és online) vagy online formában kerül sor. A műhelyvita nyilvános, de regisztrációt igényel. A regisztráltak emailben megkapják a vita alapjául szolgáló kéziratot. A programra regisztrálni szükséges.

Időpont: 2020-10-06 16:00
Helyszín: hibrid (jelenléti és online) vagy online formában
Folytatódnak az Alkotmányjogi Tanszék tudományos műhelyvitái - ELTE ÁJK

Az ELTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszéke az őszi szemeszterben is folytatja a tudományos műhelyvita-sorozatát, amelynek keretében tudományos közlésre szánt kéziratok, tanulmányok kerülnek megvitatásra. A minden hónap első keddjén 16 órától tartott műhelyviták lehetőséget biztosítanak a tanszéki műhelyben készülő kéziratok, illetve az alkotmányjog aktuális témáinak megvitatására. A műhelyviták a tanszék munkatársai és doktoranduszai mellett az oktatók, kutatók, hallgatók és a szélesebb közönség számára is nyilvánosak. A műhelyvitákat Dezső Márta professor emerita vezeti. Minden érdeklődő kollégát szeretettel várunk!

Időpont: 2020-10-06 16:00
Helyszín: Hibrid (jelenléti és online) vagy online formában
A vállalatok büntetőjogi és közigazgatási jogi felelőssége, különös tekintettel a kartelljog és az adatvédelmi jog területén de lege lata és de lege ferenda
A résztvevők az alábbi weboldalon vehetnek részt a konferencián: meet.google.com/jji-fjyj-mzn
Időpont: 2020-10-08 10:00
Helyszín: Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar
Online Könyvbemutató - Sólyom László: Documenta

Az online könyvbemutatóhoz előzetes regisztráció nélkül az esemény időpontjában az alábbi YouTube csatornára kattintva lehet csatlakozni: www.youtube.com/user/ppkeitkvizmu

Facebook esemény

16.00-16.10 Köszöntő - Szabó István egyetemi tanár, dékán (PPKE JÁK, Jogtörténeti Tanszék)
16.10-16.20 Bevezető - Sólyom László egyetemi tanár, az Alkotmánybíróság és Magyarország volt elnöke
16.20-16.40 Polgári jogi kötet bemutatása - Landi Balázs egyetemi docens (PPKE JÁK, Polgári Jogi Tanszék)
16.40-17.00 Alkotmányjogi kötet bemutatása - Csink Lóránt egyetemi docens (PPKE JÁK, Alkotmányjogi Tanszék)
17.00-17.20 Közéleti kötet bemutatása - Könczöl Miklós egyetemi docens (PPKE JÁK, Jogbölcseleti Tanszék)

Időpont: 2020-10-14 16:00
Helyszín: online
Safe Schools and Education Rights in a (Post) Pandemic Era International Online Conference

A konferencia az Ereky Kutatóközpont művelődési joggal foglalkozó munkájának harmadik kari eleme. A rendezvény ONLINE lesz megtartva. Az első a 2016-os nemzetközi konferencia volt, a második a 2019-es oktatási ombudsmannal közösen rendezett konferencia. A rendezvény alkalmat ad arra, hogy a neves külföldi szakértőkkel a School Conflict Management témakörét megvitassuk, valamint letegyük az alapjait egy olyan nemzetközi hálózatnak, amely szorosabb együttműküdést jelent a konfliktuskezeléssel foglalkozó szervezetek között. A konferenciára meghívjuk az ENSZ, Európa Tanács, Európai Unió vezető oktatási jogi szertőit, társegyetemek kutatóit.

Időpont: 2020-10-16 08:00
Helyszín: online
Látható problémák, láthatatlan alkotmány? - Az Alkotmánybíróság jogfejlesztő tevékenységének változása 1990-2020 között - Online Kerekasztal Beszélgetés
Időpont: 2020-10-16 10:00
Helyszín: Alkotmánybíróság Facebook oldala
Czebe András: "Szemben az ismeretlen elkövetővel. A forenzikus DNS fenotipizálás jogi szabályozásának kezdő lépései"
A forenzikus DNS fenotipizálás (FDP) egy relatíve új bűnfelderítési eszköz, melynek a segítségével immáron anonim DNS-mintákból is meghatározható az egyén földrajzi származása, életkora és külseje. E technológia így különösen az ismeretlen elkövetőkkel szemben képes előremozdítani a nyomozás folyamatát. Csakhogy az FDP megállapításai bizonytalanságot egyúttal érzékeny információkat rejtenek magukban. Felmerül tehát a kérdés: Vajon az FDP összeegyeztethető-e a büntetőeljárás garanciákkal átszőtt rendszerével?
Időpont: 2020-10-15 10:00
Helyszín: Online
Szép Viktor: "The framework for collective decision-making in EU foreign policy: the case of the sanctions imposed against Russia"
Szép Viktor doktori disszertációjának műhelyvitája.
Időpont: 2020-10-22 10:00
Helyszín: Online
A jogrendszer reagálóképessége

A magyar jogrendszer reakcióképessége 2010 és 2018 között A kutatás azt vizsgálja, hogy a társadalmi, gazdasági, politikai, tudományos és technikai fejlődés során felmerült új kihívásokra hogyan képes reagálni a magyar jogrendszer a 2010-2018 közötti időszakban. A vizsgálat a jogalkotáson keresztül a jogalkalmazásig és jogkövetésig a fő jogterületekről reprezentatív módon, teljes körű mapping típusú adatbázis-építés és arra épülő kvalitatív elemzés alapján kiválasztott esettanulmányok készítésével elemzi azt, hogy a jogrendszer mikor, hogyan és milyen eredményességgel reagál a kihívásokra a szabályozó, társadalomirányító szerepének megőrzése érdekében (reagálóképesség). Azaz a jogrendszer képes-e asszimilálni az új jelenségeket a már létező dogmatikai rendszerbe, vagy megfigyelhető a rendszer lényeges változása, akkomodációja. A jogi adatbázis építése, majd a bevett jogtudományi módszerekkel (történeti, analitikus, dogmatikai és összehasonló) történő elemzés során a rész-kutatócsoportok meghatározzák, hogy a jogterületükön melyek voltak a legfontosabb változások a jogban akár a jogalkotás, akár a bírósági vagy hatósági jogalkalmazás szintjén. A szakértő elemzést és kiválasztást követően a legfontosabb esetekből esettanulmányok készülnek, illetve a kutatás kísérletet tesz a „reakcióidő” mérésére is, valamint ennek magyarázó változókhoz kapcsolására. A kutatás célkitűzése, hogy a reprezentativitásra törekvő alapkutatás során, tudományos igénnyel foglalkozzon a hazai társadalomtudományi kutatások által az elmúlt években azonosított társadalmi szintű kihívások magyar jogrendszer egészére tett strukturális hatásaival, arra összpontosítva, hogy hogyan írható le a magyar jogrendszer általános adaptációs és asszimilációs tanulási képessége.

Időpont: 2020-10-29 10:00
Helyszín: Online