Tartalom
Doktori viták, védések

Beretka Katinka: A hatalmi szintek közötti hatáskörmegosztás problémaköre, különös tekintettel a Vajdaság autonóm tartomány alkotmányos jogállására és jogalkotására

Pardavi László: A globális gazdaság vámjogának alapkérdései (különös tekintettel a preferenciális szerződésekre)

Call for papers

Hungarian Yearbook of International Law and European Law 2015

Külgazdaság folyóirat Jogi Melléklete

“Public Law in an Uncertain World”

Habilitációk

Soós Edit: Az önkormányzatok szerepe az európai többszintű kormányzás rendszerében

Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések

jtiblog (A tényleges életfogytiglan Strasbourgban és a nemzeti bíróságok előtt – az alapjogi szuverenitás elérésének módszeréről)

jtiblog (Writing a PhD – A Journey)

Friss könyvek

Compulsory Jurisdiction In International Law

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások

Winter Seminar: State and Civil Society in Central and Eastern Europe

Herbert Küpper előadást tart a Miskolci Egyetemen

A közpolitikai döntéshozatal jogi környezete a népesedéspolitikában (kerekasztal-beszélgetés)

Fogyasztóvédelem (kerekasztal-beszélgetés)

The German Approach: Staatsrechtslehre im Wissenschaftsvergleich

Műhelyvita Miodrag Jovanovic „Sovereignty – Out, Constitutional Identity – In: The ‘Core Areas’ Controversy in the European Union” c. tanulmányáról.

Sajó András előadása a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságának működéséről

A gazdasági büntetőjog és a gazdasági fejlődés összefüggései (kerekasztal-beszélgetés)

Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak

3 Fellowships with the Berlin Research Group “The International Rule of Law – Rise or Decline?”

Constitutional Court of South Africa Invitation for Applications

További hírek

Kooperáció a svájci Összehasonlító Jogi Intézettel

Doktori viták, védések
Beretka Katinka: A hatalmi szintek közötti hatáskörmegosztás problémaköre, különös tekintettel a Vajdaság autonóm tartomány alkotmányos jogállására és jogalkotására
Név: Beretka Katinka
Időpont: 2015-03-06 11:00
Helyszín: 9026 Győr, Áldozat u. 12. Deák-terem
Pardavi László: A globális gazdaság vámjogának alapkérdései (különös tekintettel a preferenciális szerződésekre)
Név: Pardavi László
Időpont: 2015-03-05 13:00
Helyszín: 9026 Győr, Áldozat u. 12. Deák-terem
Call for papers
Hungarian Yearbook of International Law and European Law 2015
Information: hungarianyearbook@gmail.com
Határidő: 2015-04-30
Külgazdaság folyóirat Jogi Melléklete

A Külgazdaság a KOPINT Konjunktúra Kutatási Alapítvány lapja, amely közel hat évtizede tesz közzé tanulmányokat és egyéb tudományos közleményeket a közgazdaságtudomány, valamint a kapcsolódó társadalomtudományi diszciplínák területéről. A folyóirat 2015-ben hat magyar nyelvű duplaszámmal és két angol nyelvű különszámmal jelenik meg. A lap állandó Jogi Melléklete gyakorlatorientált tanulmányokat közöl, mindenek előtt a nemzetközi, az európai és a magyar gazdasági jog aktuális kérdéseiről, különös hangsúlyt fektetve a nemzetközi magánjog, a nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga, az uniós gazdasági jog, a polgári jog és a versenyjog fejleményeinek ismertetésére. A folyóirat honlapján a korábbi számok tartalomjegyzéke és a megjelent tanulmányok összefoglalója is olvasható. A Jogi Melléklet az előbbi jogterületekhez kapcsolódó bármely témakörben fogad tanulmányokat, recenziókat, vagy rövidebb könyvismertetéseket. A lap szerkesztési elveit és a formai követelményeket összefoglaló dokumentum a kopintalapitvany.hu/download/ oldalról tölthető le. Az ennek figyelembevételével készített és megjelentetésre szánt írásaikat a kulgazdasag.jogimelleklet@freemail.hu villámpostacímre, vagy a Külgazdaság szerkesztőségébe (kulgazdasag@kopint-tarki.hu) küldhetik.

“Public Law in an Uncertain World”

International Society of Public Law (ICON·S) 2015 Conference New York City, July 1-3 Call for Panels and Papers “Public Law in an Uncertain World” ICON-S invites submissions for papers and fully-formed panels for its 2015 Conference on “Public Law in an Uncertain World”. The Conference will take place in New York City, on July 1-3, 2015, at the New York University School of Law. The Conference will feature a keynote address as well as three plenary sessions on the Conference theme. A provisional program can be found here. The heart of the Conference, however, will be the two days devoted to the papers and panels selected through this Call. ICON-S welcomes both individual papers as well as proposals for fully-formed panels. Panel proposals should include at least 3 papers by scholars who have agreed in advance to participate and should identify one or two discussants, who may also be paper presenters. Concurrent panel sessions will be scheduled over two days. Each concurrent panel session will last 1 hour and 30 minutes.

Határidő: 2015-04-10
Habilitációk
Soós Edit: Az önkormányzatok szerepe az európai többszintű kormányzás rendszerében

Habilitációs tudományos előadás: 2015. február 17. (kedd) 11.00 óra Címe: Az európai területi együttműködési csoportosulás perspektívái Magyarország külső határszakaszain: a magyar-szerb és a magyar- ukrán határtérség Helye: SZTE ÁJTK Kari Tanácsterem (Szeged, Tisza Lajos krt. 54.)

Név: Soós Edit
Időpont: 2015-02-17 10:00
Helyszín: SZTE ÁJTK Erdei Ferenc terem (Szeged, Tisza Lajos krt. 54.)
Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések
jtiblog (A tényleges életfogytiglan Strasbourgban és a nemzeti bíróságok előtt – az alapjogi szuverenitás elérésének módszeréről)
A tényleges életfogytiglani szabadságvesztés brit rendszerével kapcsolatos legújabb strasbourgi ítélet az európai bírói fórumok egymással összekapcsolódott, konstruktív kölcsönhatás révén egymást formáló, egyensúlyi működési modelljét vázolja fel. Kérdés, mi a szerepe egy ilyen konstrukcióban a bezárkózó magyar Alkotmánybíróságnak.
jtiblog (Writing a PhD – A Journey)
Are you about writing a PhD, or considering it? If yes, this blog post might be of interest to you. It deals with the process of writing a PhD thesis. The aim is to provide you with some general advice how to approach, start, continue and in the end – hopefully – finish your thesis (and possibly book).
Friss könyvek
Compulsory Jurisdiction In International Law

Edward Elgar Publishing, Cheltanham, Camberley, Northampton, 2014. 

Szerző: Lamm Vanda
Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások
Winter Seminar: State and Civil Society in Central and Eastern Europe

WINTER SEMINAR 2015: State and Civil Society in Central and Eastern Europe (Interdisciplinary elective course)

 Department: Constitutional Law and Political Sciences,

Faculty of Law and Political Sciences, Széchenyi István University

Date: 23-27 February 2015

Időpont: 2015-02-23 07:42
Helyszín: Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Kar, 9026 Győr, Áldozat u. 12.
Herbert Küpper előadást tart a Miskolci Egyetemen

Tisztelettel meghívjuk Önöket Prof. Dr. Dr. h.c. Herbert Küpper-nek az Institut für Ostrecht München ügyvezető igazgatója és magyar jog tudományos szakreferense által tartott előadásra. - - Az előadás címe: Magyar jog Németországban - Az előadás időpontja: 2015. március 24. kedd 10:00 - Az előadás helyszíne: Dékáni Tanácsterem A/6 Fsz. 31. Agrár – és Munkajogi Tanszék Természeti – Humánerőforrások Joga Kutatóintézet MAB- Munkajogi és Szociális jogi Munkabizottsága

Időpont: 2015-03-24 10:00
Helyszín: Miskolci Egyetem A/6 fsz. 31. (Dékáni Tanácsterem)
A közpolitikai döntéshozatal jogi környezete a népesedéspolitikában (kerekasztal-beszélgetés)

Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi és Politikatudományi Intézetei, valamint a Magyar Politikatudományi Társaság Közpolitikai Szakosztálya tisztelettel meghívják Önt A közpolitikai döntéshozatal jogi környezete a népesedéspolitikában című kerekasztal-beszélgetésre. A kerekasztal-beszélgetés a „Közpolitikák és jogi környezetük” című, kéthetente megrendezésre kerülő programsorozat része. A teljes beszélgetéssorozatról további információk elérhetőek az Intézet honlapján a http://jog.tk.mta.hu/kozpolitikak-es-jogi-kornyezetuk linken. A beszélgetés résztvevői: Tausz Katalin szociológus, dékán (ELTE TÁTK) Salamin Géza, a Népesedési Kerekasztal tagja Simonovits András nyugdíjszakértő, tudományos tanácsadó, Közgazdaság-tudományi Intézet (MTA KRTK) Spéder Zsolt demográfus, igazgató, Népességtudományi Kutatóintézet (KSH), egyetemi tanár, Szociológia Tanszék (PTE BTK) A beszélgetést vezeti: Jakab András igazgató (MTA TK JTI) Az esemény nyilvános, azon minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Időpont: 2015-02-24 10:00
Helyszín: MTA TK JTI Tárgyaló (1014 Budapest, Országház utca 30., II. emelet)
Fogyasztóvédelem (kerekasztal-beszélgetés)

Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete tisztelettel meghívja Önt a Fogyasztóvédelem című kerekasztal-beszélgetésre. Résztvevők: Balogh Virág (Magyar Telekom); Cseres Katalin (Amsterdam Centre for European Law and Governance, Amsterdam Center for Law & Economics, University of Amsterdam); Sík-Simon Rita (Univerzita Karlova, Praha, Centrum Právní Komparatistiky) Moderátor: Jakab András igazgató (MTA TK JTI) és Szalai Ákos tudományos munkatárs (MTA TK JTI) A kerekasztal-beszélgetés egy hosszabb, fél éven keresztül tartó sorozat egyik ülése. A teljes beszélgetéssorozatról további információk elérhetőek az Intézet honlapján a http://jog.tk.mta.hu/a-jogrendszer-mint-a-gazdasagi-fejlodes-infrastrukturaja linken. Az esemény nyilvános, azon minden érdeklődőt szeretettel várunk. Kérjük, részvételi szándékát előzetesen jelezni szíveskedjen a kreisz.brigitta@tk.mta.hu e-mail címen.

Időpont: 2015-02-24 02:00
Helyszín: MTA TK JTI Tanácsterme (1014 Budapest, Országház utca 30. II. emelet)
The German Approach: Staatsrechtslehre im Wissenschaftsvergleich

A Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézetének és az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem Összehasonlító Állam- és Jogtudományi Fakultásának Budapesti Alkotmányelméleti Kutatócsoportja tisztelettel meghívja Önt Jakab András “The German Approach: Staatsrechtslehre im Wissenschaftsvergleich“ című előadására.

Időpont: 2015-02-25 06:00
Helyszín: Andrássy Egyetem Budapest, Tükör terem (1088 Budapest, Pollack Mihály tér 3.)
Műhelyvita Miodrag Jovanovic „Sovereignty – Out, Constitutional Identity – In: The ‘Core Areas’ Controversy in the European Union” c. tanulmányáról.

Angol nyelvű műhelyvita Miodrag Jovanovic „Sovereignty – Out, Constitutional Identity – In: The ‘Core Areas’ Controversy in the European Union” c. tanulmányáról. Opponensek: Varju Márton (MTA TK JTI) és Marie-Pierre Granger (CEU) Kérjük, részvételi szándékát előzetesen jelezze Hoffmann Tamásnak!

Időpont: 2015-02-26 10:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
Sajó András előadása a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságának működéséről

Az MTA TK Jogtudományi Intézete „Jogrendszer belülről” címmel beszélgetéssorozatot rendez, amelynek célja, hogy a jogtudomány képviselőinek betekintést engedjen a jogrendszer működése során fontos intézmények belső életébe. Ennek érdekében Sajó Andrást, az Emberi Jogok Európai Bíróságának bíráját mintegy félórás előadás megtartására kértük fel. Az előadást kilencven perc beszélgetés követi, a jelenlevő kutatók kérdései alapján. Az esemény nyilvános, azon sok szeretettel várunk minden érdeklődőt, de kérjük, részvételi szándékukat előzetesen jelezzék emailben a szilagyi.emese@tk.mta.hu címen.

Időpont: 2015-02-26 02:00
Helyszín: MTA TK JTI (Országház u. 30.) II. emeleti Tanácsterem
A gazdasági büntetőjog és a gazdasági fejlődés összefüggései (kerekasztal-beszélgetés)

Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete tisztelettel meghívja Önt A gazdasági büntetőjog és a gazdasági fejlődés összefüggései című kerekasztal-beszélgetésre. Résztvevők: Tóth Mihály tudományos tanácsadó (MTA TK JTI); Ligeti Miklós jogi igazgató (Transparency International Magyarország); Győry Csaba tudományos segédmunkatárs (MTA TK JTI) Moderátor: Jakab András igazgató (MTA TK JTI) és Szalai Ákos tudományos munkatárs (MTA TK JTI) A kerekasztal-beszélgetés egy hosszabb, fél éven keresztül tartó sorozat egyik ülése. A teljes beszélgetéssorozatról további információk elérhetőek az Intézet honlapján a http://jog.tk.mta.hu/a-jogrendszer-mint-a-gazdasagi-fejlodes-infrastrukturaja linken. Az esemény nyilvános, azon minden érdeklődőt szeretettel várunk. Kérjük, részvételi szándékát előzetesen jelezni szíveskedjen a kreisz.brigitta@tk.mta.hu e-mail címen.

Időpont: 2015-03-03 02:00
Helyszín: MTA TK JTI Tanácsterme (1014 Budapest, Országház utca 30. II. emelet)
Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak
3 Fellowships with the Berlin Research Group “The International Rule of Law – Rise or Decline?”

This is a fixed-term position for a period of 12 months which may be extended by up to a further year. Fellows will work at Humboldt University Berlin. They will co-operate with the group’s senior researchers and participate in the academic exchange of the Research Group. They are expected to complete a peer-reviewed publication project during their fellowship. A monthly stipend of EUR 2500,00 plus one roundtrip is attached to the position from which all costs will have to be covered.

Státusz megnevezése: Fellowship
Jelentkezési határidő: 2015-03-31
Constitutional Court of South Africa Invitation for Applications

The Constitutional Court is the first court in the history of South Africa to have law clerks for all judges. Law clerks are appointed to work for a specific judge. The primary responsibility of the law clerks is to assist the judges in performing their duties. Each judge has two South African law clerks and may have one foreign law clerk. Although responsibilities among South African and foreign clerks are essentially the same, different conditions apply to the appointment of foreign law clerks in respect of period of employment and remuneration.

Státusz megnevezése: Court law clerk
Jelentkezési határidő: 2015-03-31
További hírek
Kooperáció a svájci Összehasonlító Jogi Intézettel
Ziegler Dezső Tamás, intézetünk kutatója, a svájci Összehasonlító Jogi Intézettel (Swiss Institute of Comparative Law, ISDC) együtt dolgozva jelentést készített az Európai Parlament Állampolgári Jogok és Bel- és Igazságügyi Bizottsága (LIBE) számára a gyermekek jogellenes nemzetközi elviteléről. A munka ismerteti számos uniós állam jogrendszerének kapcsolódó megoldásait, valamint az 1980-as gyermekelviteli egyezmény és az uniós jog alkalmazását. Ezeken túlmenően ajánlásokat tesz a jelenlegi uniós rezsim módosítására. A dokumentum itt érhető el. Ziegler Dezső Tamás a tavalyi év folyamán a hazai antidiszkriminációs szabályok, rasszizmus és antiszemitizmus témakörben is kooperált a fenti intézettel, melynek során egy átfogó jogszabály-összehasonlítás készült az európai államok megoldásairól.