Tartalom
Doktori viták, védések

Molnár Tamás: Alapelvek a közjegyzői nemperes eljárásokban (műhelyvita)

Szentgáli-Tóth Boldizsár Artúr: Hogyan tovább kétharmad? A minősített többségű törvényalkotás múltja, jelene, jövője Magyarországon

Manzinger Krisztián: A területi alapú hatalommegosztás mint a multikulturális európai államok demokratikus stabilitásának lehetséges modellje

Call for papers

Call for Papers: Conference on Rule of Law Challenges in the EU – Implications for Economic Law (10th January 2019, Budapest)

International Journal for the Semiotics of Law – Hungarian Language and Law: Developing a Grammar for Social Inclusion, a Vocabulary for Political Emancipation

Konferenciafelhívás: „A jogtudomány sajátossága 2018”

Alternatív Konfliktuskezelési és Vitarendezési Európai Szemle (AKV Európai Szemle)

IX. Országos Nemzetközi Jogi Jogesetmegoldó Verseny

Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések

Verfassungsblog (2018. október 30.)

JTIBlog (2018/14.)

JTIBlog (2018/15.)

Személyi hírek

Hamza Gábor a Prima Primissima díjra jelöltek között

Deák Ferenc-díjat kapott Lévay Miklós

Miniszteri elismerő oklevelet kapott az ELTE ÁJK Jessup-csapata

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások

Könyvbemutató: az MTA TK JTI munkatársainak újabb kötetei

Konferencia: „Várakozások és valóságok. Parlamenti választás 2018”

Kerekasztal-beszélgetés: „Platformok, robotok és a jog – új szabályozási kihívások az információs társadalomban”

Konferencia: „Migráció – tények, társadalmi percepciók”

Konferencia: „Mítosz vagy valóság? I. Közjogtörténetünk vitatott kérdései”

Roundtable discussion about the Brazilian political and constitutional crisis

Konferencia: „Egészségügyi jog a magánjog és közjog határán”

Emlékkonferencia Novotni Zoltán professzor tiszteletére halálának 25. évfordulóján

E-privacy heute und in der zukunft-perspektiven aus der Praxis

A „Büntetőjogunk szabályozási újdonságai a jogtudatban” kutatócsoport és kutatásaik bemutatása

Alex Mills (University College, London) előadása: „Party Autonomy in Private International Law: Privatising the Regulation of Cross-Border Private Legal Relations”

Rick Lawson (Leiden) vendégelőadása

Konferencia: „A sztrájkjog – gyakorlat és gyakorolhatóság”

Nemzetközi konferencia: „A jogi szaknyelv terminológiai és oktatási kihívásai”

Nemzetközi konferencia: „Privacy vs. Transparency – Rights and Procedures in a comparative perspective”

Konferencia: „Csalások, csúsztatások, csalafintaságok a tudományban”

Versenyjogi vitaindító workshop

Konferencia: „Önkormányzatiság napjainkban”

Politikaelméleti Éves Konferencia 2018: „A valóság kihívása”

Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak

Pro Dissertatione Iuridica Excellentissima Díj

Doktori viták, védések
Molnár Tamás: Alapelvek a közjegyzői nemperes eljárásokban (műhelyvita)
Név: Molnár Tamás
Időpont: 2018-12-03 14:30
Helyszín: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanácsterme (4028 Debrecen, Kassai út 26.) C/14 terem
Szentgáli-Tóth Boldizsár Artúr: Hogyan tovább kétharmad? A minősített többségű törvényalkotás múltja, jelene, jövője Magyarországon
Név: Szentgáli-Tóth Boldizsár Artúr
Időpont: 2018-11-21 14:00
Helyszín: ELTE ÁJK Kari Tanácsterem (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.)
Manzinger Krisztián: A területi alapú hatalommegosztás mint a multikulturális európai államok demokratikus stabilitásának lehetséges modellje
Név: Manzinger Krisztián
Időpont: 2018-12-03 16:00
Helyszín: KRE ÁJK 1042 Budapest, Viola u. 2-4. Kari Tanácsterem mfsz. 10.
Call for papers
Call for Papers: Conference on Rule of Law Challenges in the EU – Implications for Economic Law (10th January 2019, Budapest)
Határidő: 2018-11-25
International Journal for the Semiotics of Law – Hungarian Language and Law: Developing a Grammar for Social Inclusion, a Vocabulary for Political Emancipation

Guest editors: Mate Paksy, Edina Vinnai The guest editors for the International Journal for the Semiotics of Law invite scholars to submit to Special Issue: Hungarian Language and Law: Developing a Grammar for Social Inclusion, a Vocabulary for Political Emancipation.

Submissions on the following topics are particularly welcome: An Early Attempt to Develop a Multicultural Law: Assessing the Statute on Nationalities (1868); Codification as Socio-linguistic Phenomenon in Hungary: Between Paternalism and Libertarianism; Lost in Transition because Lost in Translation: Transplanting Vague Western Legal Concepts into Hungarian Public Law; Linguistic Representations of Vulnerability: Children, Women, Sexual Minorities, Disabled and Elderly People; Social Inclusion through Law and Language: How to Fight against Discrimination if a Member of the Roma Population Involved in Legal Adjudication?; Legacies in Competition: Turkish, German, Russian and Anglo-Saxon influences on Hungarian Legal Language (in one specific law-field); Multimodality in Hungarian Law: Transfer between Written and Spoken Media in Legal Contexts.

Határidő: 2018-12-31
Konferenciafelhívás: „A jogtudomány sajátossága 2018”

A Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolája 2018. december 13-án (csütörtökön) tudományos konferenciát szervez PhD-hallgatók számára „A jogtudomány sajátossága” címmel. A konferencia helyszíne a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara (9026 Győr, Áldozat u. 12.). A konferencia plenáris ülésének (10:00–12.00) címe – az Emberi Jogok Egyetem Nyilatkozatának 70 évvel ezelőtti elfogadása előtt tisztelegve – „Az emberi jogok védelme a nemzeti és a nemzetközi jogban”. A plenáris ülés előadói: Lamm Vanda akadémikus, professor emerita, Bragyova András, volt alkotmánybíró, egyetemi tanár és Chronowski Nóra egyetemi docens.  A doktoranduszok szekciói 13.00 és 17.00 között zajlanak, jogági bontás szerint (kivéve az angol nyelvű szekciót). Létszámtól függően egy vagy több angol nyelvű szekció is megrendezésre kerül, ahol azonban már nem a jogági bontás az irányadó, ide állam- és jogtudományi tárgyú angol nyelvű előadásokkal jelentkezhetnek. A szekciókba csak korlátozott számban tudunk előadásokat befogadni, ezért amennyiben felkeltette érdeklődésüket a rendezvény, kérjük, mihamarabb jelezzék részvételi szándékukat. A jelentkezések elfogadásáról és a szekciók beosztásáról 2018. november 20-ig tájékoztatjuk a jelentkezőket. A jelentkezéssel kapcsolatos tájékoztatás: Erdős Csaba (erdos.csaba@sze.hu).

Határidő: 2018-11-13
Alternatív Konfliktuskezelési és Vitarendezési Európai Szemle (AKV Európai Szemle)

Az Alternatív Konfliktuskezelési és Vitarendezési Európai Szemle (AKV Európai Szemle) aktuális száma az alternatív konfliktuskezelés és vitarendezés témakörében vár tudományos igényű vagy gyakorlati jellegű tanulmányokat. A tanulmányokat a jogjacso@hotmail.com címre kérjük megküldeni.

Határidő: 2018-11-30
IX. Országos Nemzetközi Jogi Jogesetmegoldó Verseny
Határidő: 2018-12-09
Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések
Verfassungsblog (2018. október 30.)
Arthur Dyevre, András Jakab, Giulio Itzcovich: Iudex calculat – Why Constitutional Scholars Should Surmount their Allergy to Numbers
JTIBlog (2018/14.)
Balogh Lídia: Zsilipruha pénzért – A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház megsértette a szülő nők egyenlő bánásmódhoz való jogát
JTIBlog (2018/15.)
Kührner László: A választók szabad akarata és a választási rendszer
Személyi hírek
Hamza Gábor a Prima Primissima díjra jelöltek között
Deák Ferenc-díjat kapott Lévay Miklós

2018. október 17-én, a Magyar Ügyvédi Kamara épületében adták át a jogászi hivatásrendek Deák Ferenc-díját. Ebben az elismerésben részesült Lévay Miklós egyetemi tanár, az ELTE Kriminológia Tanszék vezetője, volt alkotmánybíró.

Miniszteri elismerő oklevelet kapott az ELTE ÁJK Jessup-csapata

Trócsányi László igazságügyi miniszter 2018. október 15-én miniszteri elismerő oklevelet adományozott Balázs Gergő, Bazánth Barbara, Buda Zolta és Németh Olívia joghallgatónak és Orosz Dzsenifer ügyvédjelöltnek (Allen&Overy) az ELTE 2018. évi Jessup-csapata tagjainak, valamint Csernus Máté ügyvédjelöltnek (DLA Piper) és Kajtár Gábor adjunktusnak, a Nemzetközi Jogi Tanszék oktatójának, a csapat felkészítőinek a 2018. évi Philip C. Jessup Nemzetközi Jogi Perbeszédversenyen elért összevont felperesi és alperesi első helyezésért. Az oklevelek átadására az október 23-i állami ünnep alkalmából került sor, az oklevél adományozásával a díjazottak egyenként nettó 492.000 forint pénzjutalmat is kaptak.

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások
Könyvbemutató: az MTA TK JTI munkatársainak újabb kötetei
Időpont: 2018-11-15 10:00
Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza JTI tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
Konferencia: „Várakozások és valóságok. Parlamenti választás 2018”
Időpont: 2018-11-20 10:00
Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.
Kerekasztal-beszélgetés: „Platformok, robotok és a jog – új szabályozási kihívások az információs társadalomban”
Időpont: 2018-11-14 09:30
Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. (K épületszárny fszt., K.0.11 – K.0.12)
Konferencia: „Migráció – tények, társadalmi percepciók”
Időpont: 2018-11-13 09:40
Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza nagy tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., földszint
Konferencia: „Mítosz vagy valóság? I. Közjogtörténetünk vitatott kérdései”
Időpont: 2018-11-29 10:00
Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza JTI tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
Roundtable discussion about the Brazilian political and constitutional crisis
Időpont: 2018-11-20 14:00
Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza JTI tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
Konferencia: „Egészségügyi jog a magánjog és közjog határán”
Időpont: 2018-12-07 09:30
Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem főépület, Zrínyi terem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.)
Emlékkonferencia Novotni Zoltán professzor tiszteletére halálának 25. évfordulóján

A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Civilisztikai Tudományok Intézete, a MTA Miskolci Akadémiai Bizottsága és a Novotni Alapítvány 2018. november 16-án emlékkonferenciát szervez. Iskolaalapító professzorunk, Novotni Zoltán emlékét a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából tudományos konferencia megrendezésével kívánjuk ápolni. Novotni professzor iskolateremtő erejét, tudományos munkásságát az elmúlt negyed évszázad szüntelenül formálódó politikai, gazdasági és szociális változásai sem kisebbíthetik. Az általa megteremtett miskolci civilisztikai iskola és a tanszék (intézet) várja vissza most hajdanvolt tanítványait, munkatársait, hogy egy tudományos konferencia keretében felidézzük szellemiségét, lényét, sziporkázó személyiségét. Felkért előadóink Novotni professzor munkái nyomán tartják meg előadásaikat. Az emlékkonferencia a ME ÁJK Polgári Jogi Tanszéke által folytatott, Az érvénytelenség és hatálytalanság kérdéskörének vizsgálata az új Ptk. tükrében című NKFI kutatási projekt keretében megvalósítandó workshop szerepét is be kívánja tölteni, ezért az előadások erre a problémakörre is reflektálnak.
Program: 9.30–10.00 Regisztráció; 10.00 A konferenciát megnyitja Csák Csilla, a Kar dékánja; 10.10–10.30 Prof. Dr. Novotni Zoltán jogfejlesztő tevékenysége az agrárjog és a környezetjog területén (Csák Csilla PhD, egyetemi tanár, dékán, ME ÁJK); 10.30–10.50 Kisvállalkozások jogi környezete. Érvénytelenség a társaságalapításhoz kapcsolódóan (Miskolczi-Bodnár Péter PhD, egyetemi tanár, KRE ÁJK); 10.50–11.10 Novotni Zoltán és a szellemi tulajdonvédelem (Csécsy György CSc, egyetemi tanár, DE ÁJK); 11.10–11.40 A fogyasztóvédelmi jog helye a jogrendszerben és Novotni Zoltán munkásságában (Fazekas Judit PhD, egyetemi tanár, SZE DFÁJK); 11.40–12.00: Novotni Zoltán, a tanszék-, intézet- és iskolaalapító jogtudós (Cserba Lajos egyetemi adjunktus, ügyvéd, a B.-A.-Z. Megyei Ügyvédi Kamara elnöke); 12.00–13.00 Ebédszünet; 13.00–13.20 Egymással kapcsolatban álló jogi intézmény-tagozódások Novotni Zoltán életművében a civilisztikában – különös tekintettel az érvénytelenségi kérdésekre (Prugberger Tamás DSc, emeritus professzor, ME ÁJK); 13.20–13.40 Érvénytelenségi kérdések a gazdasági társaság keretei között (Barta Judit PhD, tanszékvezető egyetemi docens, ME ÁJK); 13.40–14.00: Az érvénytelenség kérdésköre Novotni Zoltán munkásságában (Leszkoven László PhD, egyetemi docens, ME ÁJK); 14.00–14.20 Az érvénytelenség szabályozása a polgári jogban és a munkajogban (Rácz Zoltán PhD, egyetemi docens, ME ÁJK); 14.20– 14.40 A vezetői jogviszony társasági jogi és munkajogi anomáliái (Kenderes György PhD, egyetemi docens, ME ÁJK).
A részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött. Kérjük, hogy részvételi szándékát a https://goo.gl/forms/Vb8othqHd8ithxNc2 linken elérhető űrlap kitöltésével legkésőbb 2018. november 12-én 12 óráig jelezze!

Időpont: 2018-11-16 09:30
Helyszín: ME Állam- és Jogtudományi Kar Dékáni Tanácsterem (A6 ép. fsz. 31.)
E-privacy heute und in der zukunft-perspektiven aus der Praxis

Nachrichten senden durch WhatsApp, Messenger, Skype oder Snapchat ist weit verbreitet, und sie ersetzen die klassischen Kommunikationsmittel, jedoch wer darf erfahren worüber wir kommunizieren, und unter welchen Bedingungen? Jeder kennt die cookies, die man annehmen muss, damit eine Webseite lesen kann. Was passiert aber nach der Zustimmung, die erlaubt unser Webprofil zu erstellen? Wer darf erfahren was wir im Internet machen? Privacy als Rechtsbegriff hat eine große Karriere gemacht. Wie wird die Privatsphäre und die Vertraulichkeit der Kommunikation im Internet geschützt und welche Änderungen bringt die zukünftige ePrivacy-Verordnung mit sich? Ádám Liber wird die Fragen dieses Rechtsgebietes praxisbezogen beleuchten. Ádám Liber studierte Rechtswissenschaften in Budapest und Leipzig, erwarb sein LLM an der Suffolk University, ist Rechtsanwalt und Leiter der Praxisgruppe IT-Recht bei Baker McKenzie Budapest mit enormer Erfahrung im Datenschutzrecht.

Időpont: 2018-11-28 18:00
Helyszín: Andrássy Universität Budapest
A „Büntetőjogunk szabályozási újdonságai a jogtudatban” kutatócsoport és kutatásaik bemutatása
Időpont: 2018-11-22 10:00
Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza JTI tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
Alex Mills (University College, London) előadása: „Party Autonomy in Private International Law: Privatising the Regulation of Cross-Border Private Legal Relations”
Időpont: 2018-11-16 14:00
Helyszín: ELTE ÁJK Kari Tanácsterem (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.)
Rick Lawson (Leiden) vendégelőadása

Rudolph Cleveringa, holland professzor 1940-es beszédének emlékére tart előadást karunkon Rick Lawson professzor a leideni egyetemről.

Időpont: 2018-11-22 10:00
Helyszín: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanácsterem (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3., földszint)
Konferencia: „A sztrájkjog – gyakorlat és gyakorolhatóság”

„A sztrájkjog – gyakorlat és gyakorolhatóság. A nemzetközi követelmények és a magyar szabályozás” címmel rendez konferenciát az ELTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszéke a Friedrich Ebert Stiftung Budapest Irodájának támogatásával.

Időpont: 2018-11-15
Helyszín: ELTE ÁJK Aula Magna (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3., I. emelet)
Nemzetközi konferencia: „A jogi szaknyelv terminológiai és oktatási kihívásai”
Időpont: 2018-11-16 10:30
Helyszín: SZTE ÁJK (6720 Szeged, Tisza L. krt. 54.)
Nemzetközi konferencia: „Privacy vs. Transparency – Rights and Procedures in a comparative perspective”
Időpont: 2018-11-16 09:30
Helyszín: MTA SZAB székház (6720 Szeged, Somogyi u. 7.)
Konferencia: „Csalások, csúsztatások, csalafintaságok a tudományban”
Időpont: 2018-11-15 12:30
Helyszín: PPKE ÁJK Szent II. János Pál pápa Díszterem (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28–30.)
Versenyjogi vitaindító workshop
Időpont: 2018-11-14 16:00
Helyszín: PPKE JÁK Kari Tanácsterem (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28–30.)
Konferencia: „Önkormányzatiság napjainkban”
Időpont: 2018-11-27 09:00
Helyszín: NKE Ludovika Egyetemi Campus, Széchenyi István Díszterem (1083 Budapest, Ludovika tér 2.)
Politikaelméleti Éves Konferencia 2018: „A valóság kihívása”
Időpont: 2018-11-15 09:00
Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Ludovika Campus (2018. november 15.), MTA Humán Tudományok Kutatóháza (2018. november 16.)
Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak
Pro Dissertatione Iuridica Excellentissima Díj

A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetének jogtudományi doktori disszertáció díja

Státusz megnevezése: 2016. szeptember 15. és 2018. október 31. között megvédett doktori disszertáció
Jelentkezési határidő: 2019-06-30