Tartalom
Call for papers

Felhívás tanulmányok és recenziók benyújtására az Állam- és Jogtudomány folyóirathoz, 2018

Publikációs felhívás: Eljárásjogi Szemle

Conference: Dimensions of Human Rights

Jogtudományi alapkutatások: az MTA TK JTI elektronikus monográfiasorozata

Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések

Pro Futuro (2017/2.)

MTA Law Working Papers (2018/1.)

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások

Műhelyvita Fekete Balázs „Act No. 1. of 1946 and Act No. 20. of 1949: Continuity or Discontinuity in Traditional Hungarian Constitutionalism” című tanulmányáról

Nagy Kriszta előadása: „Az internetes forgalomirányító szolgáltatók működésének alapjogi vonatkozásai”

“The Constitution of Iraq 2007-17: A Preliminary Autopsy”

A közszolgálat jogi szabályozása - közszolgálati jog de lege lata et ferenda

Back to the Future: A Proposal for a New Human Rights Strategy for the Twenty-First Century

Az Autonóm Járművek Jogi Kérdései Kompetenciaközpont projektbemutató workshopja

Call for papers
Felhívás tanulmányok és recenziók benyújtására az Állam- és Jogtudomány folyóirathoz, 2018

Az Állam- és Jogtudomány folyóirat szerkesztősége ezennel felhívást intéz a jogtudomány művelőihez tanulmányok és recenziók megjelentetésére. Folyóiratunk hazánkban egyedülálló lehetőséget biztosít a jogtudományi alapkutatások hosszabb terjedelmű – akár kétíves –, maradandó értékű résztanulmányainak közlésére. Az évente négy számot megjelentető orgánum az akadémiai doktori eljárás szempontjából a magyar folyóiratok számára meghatározott legjobb minősítéssel rendelkezik.

Határidő: 2018-12-31
Publikációs felhívás: Eljárásjogi Szemle

PUBLIKÁCIÓS FELHÍVÁS szakcikkek, jogesetelemzések megjelentetésére

Örömmel tudatjuk a tisztelt szakmai olvasóközönséggel, hogy az Eljárásjogi Szemle második évfolyamának negyedik negyedévi lapszáma hamarosan olvasható a lap internetes oldalán is. A szaklap elektronikus formában a www.eljarasjog.hu weboldalon érhető el, nyomtatott formában a HVG-ORAC Kiadónál megrendelhető. Reméljük, hogy széles szakmai közönség forgatja majd haszonnal a folyóiratot. A 2018. évi első lapszámba továbbra is különböző műfajú írásokat (tudományos szakcikkeket, jogesetek kritikai elemzését, esetlegesen recenziókat, konferenciabeszámolókat) várunk max. egy szerzői ív terjedelemben. Kérjük, hogy kézirataikat 2018. február 28-ig – angol nyelvű összefoglaló kíséretében – a következő e-mail címre küldjék el: harsagi.viktoria@jak.ppke.hu.

Az adott témához tartozó szakirodalom figyelembevétele ajánlott. A formai követelményeket az alábbi oldalon találják: www.eljarasjog.hu/szerzoknek/ 

Határidő: 2018-02-28
Conference: Dimensions of Human Rights

2018. július 23–28., Salzburg

Határidő: 2018-03-30
Jogtudományi alapkutatások: az MTA TK JTI elektronikus monográfiasorozata

Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete elektronikus monográfiasorozatának szerkesztőbizottsága felhívást intéz a jogtudomány művelőihez alapkutatások eredeti eredményeit tartalmazó magyar nyelvű tudományos monográfia kéziratának (vagy első körben két mintafejezetének) benyújtására. A mű elektronikus formátumban történő elkészítését a Jogtudományi Intézet vállalja. Az elkészült e-könyv az intézet honlapjáról szabadon letölthető, továbbá az intézet a könyv nyom­tatott formátumú megjelenését is finanszírozza korlátozott példányszámban. A művet az intézet partneradatbázisaiban, a könyvről készült recenziót az Állam- és Jogtudomány folyóirat­ban helyezzük el, valamint könyvbemutatót is rendezünk a kötethez. További részletek: http://jog.tk.mta.hu/uploads/files/felhivas_monografia_2018.pdf

Határidő: 2018-05-31
Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések
Pro Futuro (2017/2.)

Napvilágot látott a Pro Futuro című folyóirat 2017/2. száma, s elérhető a folyóirat honlapján: http://profuturo.lib.unideb.hu/megjelent/index/103.

A lapszám tartalma:

Juhász Ágnes: A közbeszerzési jogsértésekre alapított kártérítési igények
Prugberger Tamás: A munkaidő, a pihenőidő és a szabadság új hazai szabályozásának megítélése a munkavállalói érdekek szempontjából
Szakály Zsuzsa: Az intergenerációs igazságosság megjelenése alkotmányi szinten
Józsa Zoltán: A jóléti szolgáltatások decentralizációja Franciaországban
Sipos Ferenc: A közérdekű munka szerepe a börtönnépesség csökkentésében: a finn tapasztalatok
Kirs Eszter: Vojislav Šešelj felmentésének kritikája a felbujtás és bűnsegédlet szempontjából
Tóth J. Zoltán: Rendőrképmás: sajtószabadság és képmáshoz való jog a polgári jogi és az alapjogi jogosultságok keresztútján
Deák Viktória: Indokolt újraszabályozás? A jogos védelem új szabályainak alkalmazhatósága az ítélkezési gyakorlatban
Szabadfalvi József: Emlékezés Somló Bódog Juristische Grundlehre című műve megjelenésének centenáriumán
Fodor László: Fenntartható fejlődés az Európai Unióban. Ismertetés Horváth Zsuzsanna könyvéről.
Továbbá a 2015-ben megjelent jog- és államtudományi tárgyú könyvek annotált bibliográfiája – 2. rész.
A következő számba április végéig várjuk a kéziratokat.

MTA Law Working Papers (2018/1.)
Jakab András tanulmánya: Miért nem működik jól a magyar jogrend és hogyan javíthatjuk meg?
Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások
Műhelyvita Fekete Balázs „Act No. 1. of 1946 and Act No. 20. of 1949: Continuity or Discontinuity in Traditional Hungarian Constitutionalism” című tanulmányáról
Időpont: 2018-02-22 10:00
Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza JTI tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
Nagy Kriszta előadása: „Az internetes forgalomirányító szolgáltatók működésének alapjogi vonatkozásai”
Időpont: 2018-03-01 09:00
Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza JTI tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
“The Constitution of Iraq 2007-17: A Preliminary Autopsy”

Speakers: Brendan O’Leary & Khaled Salih

Időpont: 2018-03-01 13:00
Helyszín: Közép-európai Egyetem, 1051 Budapest, Nádor utca 15., Quantum 101.
A közszolgálat jogi szabályozása - közszolgálati jog de lege lata et ferenda

PROGRAM

09:00 - 09:15 MEGNYITÓ
I. PLENÁRIS ÜLÉS – LUDOVIKA FŐÉPÜLET, SZENT LÁSZLÓ KÁPOLNA
09:15 - 09:40 A „Közszolgálati jog és HR komplex kutatóműhely” célja, feladatai – Kiss György
09:45 - 10:10 A közszolgálat jogi megközelítése – Hazafi Zoltán
10:15 - 10:35 A közszolgálat szabályozásának alkotmányos kontrollja – Kártyás Gábor
10:35 - 11:00 Kávészünet
I. SZEKCIÓ – LUDOVIKA FŐÉPÜLET, HUNYADI TEREM Moderátor: Balázs István
11:00 - 11:30 A közszolgálati életpálya fogalma, típusai, érvényesülését befolyásoló eszközök – Hazafi Zoltán
11:35 - 12:05 Egységesség és differenciáltság a közszolgálaton belül – György István
12:10 - 12:35 Az életpálya dogmatikai és gyakorlati különbsége a magán- és a közszférában – Kiss György
12:40 - 13:00 Életpálya-modellek és az előmeneteli rendszer – Mélypataki Gábor
II. SZEKCIÓ – LUDOVIKA FŐÉPÜLET, ZRÍNYI TEREM Moderátor: Gajduschek György
11:00 - 11:30 A köztulajdonban lévő stratégiai fontosságú gazdasági szervezetek jogállása – Kun Attila
11:35 - 12:05 A közszolgálati jogviszonyok létesítésének jogalapja – Bankó Zoltán
12:10 - 12:35 A közszolgálati jogviszony megszűnése, megszüntetése – Petrovics Zoltán
12:40 - 13:00 A közalkalmazotti jogviszony szabályozása – Horváth István
13:00 - 14:00 Ebédszünet
II. PLENÁRIS ÜLÉS – LUDOVIKA FŐÉPÜLET, SZENT LÁSZLÓ KÁPOLNA
14:00 - 14:30 Széttöredezett szabályozás, széttöredezett életpályák a közszolgálati jogviszonyok tartalma tükrében – Berke Gyula
14:35 - 15:05 HR és közszolgálat – Szakács Gábor
15:05 - 15:35 Kérdések, hozzászólások
15:35 - 15:50 Összegzés – De lege ferenda – Kiss György
15:50 - 16:00 Zárszó – Kis Norbert

Regisztráció: http://goo.gl/pGMpTn

Időpont: 2018-03-22 09:00
Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Ludovika Főépület (1083 Budapest, Ludovika tér 2.)
Back to the Future: A Proposal for a New Human Rights Strategy for the Twenty-First Century
Időpont: 2018-03-01 18:00
Helyszín: Közép-Európai Egyetem,1051 Budapest, Nádor utca 15., Quantum 101.
Az Autonóm Járművek Jogi Kérdései Kompetenciaközpont projektbemutató workshopja
A kutatócsoport az autonóm járművek hazai, uniós, valamint nemzetközi köz- és magánjogi szabályozási megoldásait, illetve az erre való törekvéseket vizsgálja, különös tekintettel a büntetőjogi, közjogi engedélyezési és a magánjogi kérdésekre. A kutatócsoport hazánkban úttörő kutatásokat végez, amelynek hatását – a kutatók reményei szerint – mind a hazai és nemzetközi szabályozási környezet, mind a tudomány és az ipar szereplői is érzékelik és értékelik a jövőben.
Időpont: 2018-02-23 13:00
Helyszín: SZE Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, 9026 Győr, Áldozat utca 12. Földszint, Deák-terem