Tartalom
Doktori viták, védések

Keserű Barna Arnold: Szellemi tulajdonjogok a fenntartható fejlődés szolgálatában

Jámbor Adrienn: A kedvtelésből tartott állatok jogi védelme

Reiterer Zoltán: Az élelmiszerlánc közigazgatási jogi szabályozása

Varga Zsófia: Remedies for Violation of EU Law by Member State Courts: What Place for the Köbler Doctrine?

Call for papers

Agrár- és Környezetjog (Journal of Agricultural and Environmental Law)

Habilitációk

Boros Anita: „A közigazgatási és hatósági eljárás újraszabályozása” és „A hazai közigazgatási el járás neuralgikus pontjai ”

Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések

Pécs Journal of International and European Law (2016/01.)

Megjelent az Agrár- és Környezetjog legújabb száma (2016/20.)

Állam- és Jogtudomány (2016/1.)

Állam- és Jogtudomány (2016/2.)

JTI Blog - Hollán Miklós: Adójogi tárgyú jogegységi határozat és a büntetőjog – bolyongás a jogágak útvesztőjében (2016. 07. 08.)

JTI Blog - Szép Viktor: Az Európai Biztonsági Stratégiától a Globális Stratégiáig (2016. 07. 15.)

JTI Blog - Szilágyi Emese: Új rendelet az európai politikai pártokról: egy erősebb európai politikai közösség felé? (2016. 07. 19.)

JTI Blog - Vető Gábor: Egy uniós polgári kezdeményezés a kohéziós politika kisebbségvédelmi szempontok szerinti átalakításáról – Miért ne az EU döntsön a régiók határairól és autonómiájukról? (2016. 07. 26.)

MTA Law Working Papers - Fekete Balázs: A kortárs jogi kultúra fogalom eredete: Lawrence M. Friedman a jogi kultúráról (2016/09)

MTA Law Working Papers - Róbert Péter – Fekete Balázs: Ki ellen nyerne meg Ön egy pert? Attitűdök jogról, bizalomról rétegződési nézőpontból (2016/10)

MTA Law Working Papers - Gajduschek György: Empirikus jogtudat kutatás Magyarországon 1990 után (2016/11)

MTA Law Working Papers - H. Szilágyi István: A jogtudat-kutatások elméleti kérdései (2016/12)

Polgári Jog (2016. július-augusztus)

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások

Előadás: Dean Starkman (CEU) "Legal Protection Is Not Enough. The Journalism Crisis as a Public Policy Problem"

Műhelyvita Bodnár Eszter „Gondolatok az alkotmánybírósági nyilvános meghallgatás meghonosításának lehetőségéről” című tanulmányáról

Konferencia: Constitutional Law in Context

Armin von Bogdandy előadása „European Law Beyond ‘Ever Closer Union’. Repositioning the Concept, its Thrust, and the ECJ’s Comparative Methodology" címmel

Kutatók éjszakája 2016

Anna Sledzinska előadása „Constitution as a Marriage Contract: Towards a Theory of Implied Constitutional Terms” címmel

Műhelyvita Szilágyi Emese „The Value of Political Equality – Comparing the Practice of the ECtHR and the Supreme Court of the United States” című tanulmányáról

Könyvbemutató: Trócsányi László: The Dilemmas of Drafting the Hungarian Fundamental Law: Constitutional Identity and European Integration

További hírek

A JTI új szakmai koncepciója

Videó: Europe and Britain after Brexit: expert opinions, points of views and emotions

Doktori viták, védések
Keserű Barna Arnold: Szellemi tulajdonjogok a fenntartható fejlődés szolgálatában
Név: Keserű Barna Arnold
Időpont: 2016-09-09 14:00
Helyszín: Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Kar, 9026 Győr, Áldozat u. 12.
Jámbor Adrienn: A kedvtelésből tartott állatok jogi védelme
Név: Jámbor Adrienn
Időpont: 2016-09-15 13:30
Helyszín: Miskolci Egyetem Dékáni Tanácsterem (A/6. épület fsz. 31.)
Reiterer Zoltán: Az élelmiszerlánc közigazgatási jogi szabályozása
Név: Reiterer Zoltán
Időpont: 2016-09-28 13:30
Helyszín: Miskolci Egyetem Dékáni Tanácsterem (A/6. épület fsz. 31.)
Varga Zsófia: Remedies for Violation of EU Law by Member State Courts: What Place for the Köbler Doctrine?
Név: Varga Zsófia
Időpont: 2016-09-12 15:00
Helyszín: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, Egyetem tér 1-3. IV. tanterem (I. em. 112.)
Call for papers
Agrár- és Környezetjog (Journal of Agricultural and Environmental Law)

Az Agrár- és Környezetjog című folyóirat várja az agrárjog, környezetjog és energiajog tárgykörben íródott tudományos cikkeket.

Habilitációk
Boros Anita: „A közigazgatási és hatósági eljárás újraszabályozása” és „A hazai közigazgatási el járás neuralgikus pontjai ”
Név: Boros Anita
Időpont: 2016-09-12 15:00
Helyszín: NKE ÁKK, 1118 Budapest, Ménesi út 5.
Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések
Pécs Journal of International and European Law (2016/01.)

The Pécs Journal of International and European Law (PJIEL), the open access online journal of the Centre for European Research and Education of the Faculty of Law of the University of Pécs has published its latest issue.

Contents:

Władysław Czapliński: Recognition and International Legal Personality of Non-State Actors

Catherine Enoredia Odorige: The Dark Side of Migration Remittances and Development: The Case of Edo Sex Trade in Europe

Jorn Johannes Marinus van Rij: Modus Operandi of Organised Crime Groups Involved in the Trafficking and Sexual Exploitation of Hungarian Women – A Case Study on the Hungary-Netherlands Transit

Henning Bang Fuglsang Madsen Sørensen: Mutual Trust – Blind Trust or General Trust with Exceptions? The CJEU Hears Key Cases on the European Arrest Warrant

Annemieke van Es: Policy in a Time of Fear: Blinded by Safety and Security

Veronika Greksza: D. Moeckli – S. Shah – S. Sivakumaran (eds.): International Human Rights Law (Review)

Megjelent az Agrár- és Környezetjog legújabb száma (2016/20.)

Krisztina Bányai: Theoretical and practical issues of restraints of land acquisition in Hungary

Bányai Krisztina: A földszerzés korlátozásának elméleti és gyakorlati kérdései Magyarországon

Blanka Eszter Bukodi: La séance constitutive de la table ronde du droit agraire

Bukodi Blanka Eszter: Az agrárjogi kerekasztal alakuló ülése

Márk Gyovai, Eszter Kiss-Kondás: Regulations of auction of agricultural and forestry lands particularly regarding to Judicial Enforcement Procedure

Gyovai Márk, Kiss-Kondás Eszter: A mező- és erdőgazdasági földek árverés útján történő szerzésének szabályai, különös tekintettel a végrehajtási eljárásra

Zoltán Nagy: La place et le rôle de la fiscalité environnementale dans la politique de l’environnement

Nagy Zoltán: A környezeti adózás helye és szerepe a környezetpolitikában

István Olajos: The legal problems related to re-use of metallic wastes

Olajos István: A fémtartalmú hulladékok újra-használatának jogi problémái

Zoltán Reiterer: Topical legal questions of the food chain and its authority supervision

Reiterer Zoltán: Az élelmiszerlánc és hatósági felügyeletének aktuális jogkérdései

Állam- és Jogtudomány (2016/1.)

Tartalom

Előszó a 2015. évben átadott intézeti díjakhoz

TANULMÁNY

Ruszoly József: Folytonosság és újrakezdés – az 1865–1868. évi országgyűlés összehívásáról másfél évszázad múltán

Horváth M. Tamás: A Szépség és a Szörnyeteg – közigazgatás és vállalat

Lábady Tamás: Sérelemdíj versus nem vagyoni kártérítés

Kajtár Gábor: A nem állami szereplők elleni önvédelem jogának módszertani, dogmatikai és ideológiai kritikája

Takács Péter: Somló Bódog jegyzetei Cicero állam- és jogbölcseletéről

RECENZIÓ

Gajduschek György: Fónai Mihály: Joghallgatók – honnan jönnek és hová tartanak?

Gárdos Bálint: Horkay Hörcher Ferenc: A bölcsészettudományok hasznáról / Of the Usefulness of the Humanities

Könczöl Miklós: Tremmel Flórián: Retorika és igazságszolgáltatás

Szép Viktor: Greksza Veronika – Mohay Ágoston: Bevezetés az Európai Unió jogába

Állam- és Jogtudomány (2016/2.)

Tartalom

TANULMÁNY

Badó Attila: A laikus bíráskodás létjogosultságának korlátairól a tudományos vizsgálatok tükrében

Balázs István: A francia helyi önkormányzati rendszer átalakulása napjainkban

Sándor István: A trusthoz hasonló bizalmi vagyonkezelési konstrukciók egyes közép- és kelet-európai jogrendszerekben

Szigeti Péter: Módszerdualizmus–monizmus: a jogászi gondolkodásmód és a lételmélet viszonyáról Horváth Barna dialektikus neokantianizmusa kapcsán

Varga Csaba: Koskenniemi és a nemzetközi jogi érvelés – jogontológiai tanulmány

RECENZIÓ

Béres Nóra: Réka Varga: Challenges of Domestic Prosecution of War Crimes with Special Attention to Criminal Justice Guarantees

Bukodi Gábor: Gyulai-Schmidt Andrea (szerk.): Közbeszerzések a fenntartható és innovatív fejlődés szolgálatában

Egresi Katalin: Szabadfalvi József: Kísérlet az „új magyar jogfilozófia” megteremtésére a 20. század első felében

Mezei Péter: Szalai Péter: A megkülönböztető képesség jelentése a védjegyjogban

Vető Gábor: Helen O’Nions: Asylum – A Right Denied. A Critical Analysis of European Asylum Policy

JTI Blog - Hollán Miklós: Adójogi tárgyú jogegységi határozat és a büntetőjog – bolyongás a jogágak útvesztőjében (2016. 07. 08.)
Az Alkotmánybíróság 2/2016. (II. 8.) számú határozatában (továbbiakban „Abh.”) megsemmisítette a 3/2013. KMJE számú közigazgatási-munkaügyi jogegységi határozatot (továbbiakban „KMJE”). Az Abh. valóban „nagy horderejű” döntés, amely elvi jelentősége folytán is megérdemli, hogy a szakmai (ezen belül jogtudományi) diskurzus fősodrába kerüljön.
JTI Blog - Szép Viktor: Az Európai Biztonsági Stratégiától a Globális Stratégiáig (2016. 07. 15.)
Az Európai Unió 13 évvel ezelőtt készített legutoljára külpolitikai stratégiát A Globális Stratégia kidolgozása több mint másfél évet igényelt A 2003-as Európai Biztonsági Stratégiához képest a Globális Stratégia terjedelmesebb és átgondoltabb, de egyben pesszimistább dokumentum lett.
JTI Blog - Szilágyi Emese: Új rendelet az európai politikai pártokról: egy erősebb európai politikai közösség felé? (2016. 07. 19.)
Hamarosan életbe lép az Európai Unió új, 1141/2014/EU, Euratom rendelete az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállásáról és finanszírozásáról. Az új szabályozás célja, hogy a korábbinál átfogóbb kereteket teremtsen egy valós, összeurópai politikai diskurzushoz. Ezért a rendelet az európai politikai pártok láthatóságának és transzparens működésének érdekében megerősíti az európai politikai pártok finanszírozásának rendszerét és egyúttal szigorúbb ellenőrzési rendszert vezet be.
JTI Blog - Vető Gábor: Egy uniós polgári kezdeményezés a kohéziós politika kisebbségvédelmi szempontok szerinti átalakításáról – Miért ne az EU döntsön a régiók határairól és autonómiájukról? (2016. 07. 26.)

Romániai és magyarországi magánszemélyek 2013-ban polgári kezdeményezést indítottak az uniós kohéziós politika átalakítására azért, hogy e politika jobban biztosíthassa a nemzeti kisebbségi régiók fejlődését és kulturális egyediségük fennmaradását. A Bizottság azonban elutasította a kezdeményezési javaslatot, mivel véleménye szerint az nem tartozott a hatáskörébe. A polgári kezdeményezés előterjesztői az Európai Unió Bíróságán támadták meg a Bizottság elutasító határozatát. A perbe Szlovákia, Magyarország, Görögország és Románia is bekapcsolódott. A 2016. május 10-én (T-529/13. sz ügy) megszületett ítéletében a Bíróság helybenhagyta a Bizottság döntését. A kevés publicitást kapott ítélet újfent felveti az Európai Unió és a kisebbségvédelem kapcsolatának problémáit.

MTA Law Working Papers - Fekete Balázs: A kortárs jogi kultúra fogalom eredete: Lawrence M. Friedman a jogi kultúráról (2016/09)

A tanulmány célja, hogy kritikai igénnyel bemutassa Lawrence M. Friedman jogi kultúra fogalmát és recepciójának lehetőségeit. Friedman 1975-ben megjelent, The Legal System: A Social Science Perspective című művének hatására terjedt el széles körben a jogi kultúra fogalma az amerikai és a nemzetközi jogtudományba, azonban Friedman eredeti gondolatai ma már csak nagyon kevéssé ismertek. Elsőként Friedman jogrendszer fogalmát elemzi a tanulmány, majd ezt követően a jogi kultúra és a modern jogi kultúra koncepcióját. Friedman koncepciója több szempontból sem kellően kidolgozott, számos problémát vet fel, valójában impresszionisztikus jellegű, azonban részben ez lehetett az oka az igen széleskörű felhasználásának is. A tanulmány végső konklúziója, hogy a jogi kultúra fogalmának alkalmazására csak igen szigorú módszertani keretek között van lehetőség, precíz módszertani előfeltevések alapján.

MTA Law Working Papers - Róbert Péter – Fekete Balázs: Ki ellen nyerne meg Ön egy pert? Attitűdök jogról, bizalomról rétegződési nézőpontból (2016/10)
A tanulmány célja annak bemutatása, hogyan látják ma Magyarországon az emberek a perlési esélyeiket, amennyiben azt feltételezzük, hogy az adott jogvitában igazuk van. A gondolatmenet egy 2015-ben végzett nagymintás felmérés vonatkozó adataira épül, mely során hét elképzelt esetben (pereskedés (i.) a szomszéddal, (ii.) a munkahelyi vezetővel, (iii.) egy bankkal, (iv.) a rendőrséggel, (v.) az adóhivatallal, (vi.) egy gazdag vállalkozóval, és (vii.) egy politikussal szemben) kérdeztük a válaszadókat arról, hogyan ítélik meg pernyerési esélyeiket. Az adatok elemzése azt mutatja, hogy a perlési esélyek megítélése – többek között – az iskola végzettséggel, a jövedelmi szinttel, a lakóhellyel, a vallásossággal, az elégedettséggel és az intézményi bizalommal áll statisztikailag is értékelhető összefüggésben. Véleményünk szerint az összefüggések mögött alapvetően kulturális – a jogosultság kultúra hiánya – és történelmi – az állam kétséges legitimitású és autoriter berendezkedéseket kiszolgáló szerepe – tényezők állnak.
MTA Law Working Papers - Gajduschek György: Empirikus jogtudat kutatás Magyarországon 1990 után (2016/11)
A tanulmány kísérletet tesz az 1990 utáni empírikus jogtudat kutatások, illetve az azokat bemutató publikációk átfogó áttekintésére. A jogtudat számos diszciplína tárgyát képezheti, így természetesen a jogtudomány, a szociológia és a pszichológia is vizsgálhtja. A tanulmány - szándéka szerint - teljes képet kíván adni a jogtudományon belül született munkákról és - a szubjektívitás ódiumát is vállalva - a fontosabbnak vélt társadalomtudományi elemzésekről is. Teszi mindezt a kritikai elemzés szándékával is.
MTA Law Working Papers - H. Szilágyi István: A jogtudat-kutatások elméleti kérdései (2016/12)
A jelen tanulmányban a jogtudat-kutatások terén felmerülő elméleti kérdések, kutatási témák vázlatos áttekintésére teszünk kísérletet. E vázlat alapvetően egy fogalmi analízisre támaszkodó, az egyéni jogtudat és a jogi kultúra közötti kapcsolatrendszer fogalomtérképének megrajzolását, illetve a jogtudat-kutatások tematikájának áttekintését szolgálja, s ez által az elmúlt évtizedben újra megélénkülő hazai kutatások összehangolását kívánja elősegíteni. Ennek során először számba vesszük az egyén és a társadalom közötti kölcsönhatásokban megjelenő hatásmezőket – a szocializáció, a kommunikáció, valamint a jogalkotás és az egyéni jogi, illetve jogilag releváns cselekvések hatásnyalábjait. Ezt követően vizsgáljuk meg az e társadalmi folyamatokat közvetítő társadalomszerkezeti elemek – a társadalmi rétegződés, valamint a szocietális és professzionális csoportok – egyéni jogtudatra, illetve a jogi kultúra alakulására gyakorolt hatását, külön figyelmet szentelve e körben a jogászi professziónak. Végezetül az egyéni jogtudat elemeit – az értelmi, érzelmi és akarati mozzanatok –, valamint szerkezetét vesszük szemügyre. A fogalmi tisztázás során a legradikálisabb korrekcióként a „társadalmi szintű jogtudat” kategóriája helyett a „jogi kultúra” fogalmának bevezetését javasoljuk, továbbá ez utóbbin belül a „laikus” és a „professzionális” jogi kultúra megkülönböztetését.
Polgári Jog (2016. július-augusztus)

A Wolters Kluwer által ez év januárjában indított folyóirat havonta, elektronikusan, online eléréssel jelenik meg az Új Jogtár felületén, a többi kiadványtól független hozzáféréssel. A folyóirat főszerkesztője Vékás Lajos, szerkesztőbizottságának tagjai: Csehi Zoltán, Gárdos Péter, Kisfaludi András és Parlagi Mátyás. A július-augusztusi duplaszámban Benke József tanulmánya összegzi a jogalap nélküli gazdagodással kapcsolatos kérdéseket, Csöndes Mónika az előreláthatósági korlát kérdését vizsgálja. A Mohai Máté által írt jogesetelemzés az elidegenítési és terhelési tilalomra vonatkozó régi és új Ptk.-beli szabályok kérdéskörét elemzi.

A folyóirat továbbra is várja szerzők jelentkezését. A folyóiratról részletes információk a következő címen érhetők el:http://wolterskluwer.hu/szerzoknek/polgari-jog/

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások
Előadás: Dean Starkman (CEU) "Legal Protection Is Not Enough. The Journalism Crisis as a Public Policy Problem"
Kérjük, hogy részvételi szándékát előzetesen jelezze Hoffmann Tamásnak.
Időpont: 2016-09-08 10:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
Műhelyvita Bodnár Eszter „Gondolatok az alkotmánybírósági nyilvános meghallgatás meghonosításának lehetőségéről” című tanulmányáról
Kérjük, hogy részvételi szándékát előzetesen jelezze Hoffmann Tamásnak.
Időpont: 2016-09-15 10:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
Konferencia: Constitutional Law in Context

Conference Programme

September 22, 2016

9.00 Introduction – Konrad Lachmayer & Robert Schütze

9.30 Constitutional Law and History – Robert Schütze

10.15 Coffee Break

10.30 Constitutional Law and Culture – Gunther Teubner

11.15 Constitutional Law and Politics – Renáta Uitz

12.00 Lunch

13.30 Constitutional Law and Philosophy – Alexander Somek

14.15 Constitutional Law and Philosophy II – Michael Anderheiden

15.00 Coffee Break

15.15 Constitutional Law and Geography – Konrad Lachmayer

16.00 Constitutional Law and Law – Otto Pfersmann

16.45 Conclusion(s) – Konrad Lachmayer & Robert Schütze

17.00 End of Conference

Időpont: 2016-09-22 09:00
Helyszín: Hungarian Academy of Sciences, Institute of Legal Studies H-1014 Budapest, Országház u. 30.
Armin von Bogdandy előadása „European Law Beyond ‘Ever Closer Union’. Repositioning the Concept, its Thrust, and the ECJ’s Comparative Methodology" címmel
Kérjük, hogy részvételi szándékát előzetesen jelezze Hoffmann Tamásnak.
Időpont: 2016-09-29 14:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
Kutatók éjszakája 2016

Program

19.00 Váradi Ágnes: „Fegyverek egyenlősége” és a polgári per – erőfölényes helyzetek kompenzálásának eljárásjogi lehetőségei

19.20 Balogh Lídia: A nők emberi méltósága és a sajtószabadság – európai és hazai médiaszabályozás

19.40 Könczöl Miklós: A jövőt érintő döntések és a politikai képviselet

20.00 Lőrincz Viktor: Pikachu és a polgári jog – a kiterjesztett valóság egyes jogi kérdései

20.20 Ződi Zsolt: Miért nincsen még mindig robotbíró?

Részvételi szándékát jelezze az MTA TK JTI tudományos titkárának, Kecskés Gábornak, a kecskes.gabor@tk.mta.hu email-címen!

Időpont: 2016-09-30 19:00
Helyszín: MTA TK JTI Tanácsterme, 1014 Budapest, Országház utca 30. II. emelet, 28-as szoba (Tanácsterem)
Anna Sledzinska előadása „Constitution as a Marriage Contract: Towards a Theory of Implied Constitutional Terms” címmel
Kérjük, hogy részvételi szándékát előzetesen jelezze Hoffmann Tamásnak.
Időpont: 2016-10-06 10:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
Műhelyvita Szilágyi Emese „The Value of Political Equality – Comparing the Practice of the ECtHR and the Supreme Court of the United States” című tanulmányáról
Kérjük, hogy részvételi szándékát előzetesen jelezze Hoffmann Tamásnak.
Időpont: 2016-10-13 10:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
Könyvbemutató: Trócsányi László: The Dilemmas of Drafting the Hungarian Fundamental Law: Constitutional Identity and European Integration

A könyvbemutatót megnyitja: Prof. Patyi András (rektor, NKE)

A könyvet bemutatja: Prof. Paczolay Péter (kutatóprofesszor, Magyarország olaszországi nagykövete)

Moderátor: Bóka János (docens, oktatási dékánhelyettes, NKE NETK)

Időpont: 2016-09-15 10:00
Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Főépület, Zrínyi-terem
További hírek
A JTI új szakmai koncepciója
Az MTA TK Jogtudományi Intézet igazgatói posztjára kiírt pályázat eredményeként 2016. július 1-jei kezdettel Jakab András kapott megbízást az Intézet vezetésére újabb három évre. A pályázat alapjául szolgáló szakmai koncepció: http://jog.tk.mta.hu/szakmai-koncepcio
Videó: Europe and Britain after Brexit: expert opinions, points of views and emotions

Invited speakers:

László Andor (BCE, former member of the European Commission)

Francesco de Cecco (Newcastle Law School)

Simon Rippon (CEU)

Márton Ugrósdy (IFAT)

Moderator: Márton Varju (MTA)