Tartalom
Doktori viták, védések

Dudás Gábor János: A közbeszerzések nyilvánossága című doktori értekezés műhelyvitája

Call for papers

100 éves a Juristische Grundlehre - Felhívás előadások tartására nemzetközi műhelykonferencián

Habilitációk

Birkás Antal: Állam és egyház kapcsolata az Európai Unió országaiban: Svédország

Heka László: Horvátország parlamentáris rendszere, illetve A horvát köztársasági elnök hatásköre

Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések

Állam- és Jogtudomány (2017/2)

MTA Law Working Papers - Nóra Chronowski: Dignity and solidarity – lost in transition. The case of Hungary (2017/15)

MTA Law Working Papers - Simon István: A fiskális bevételek elnevezése – problémavázlat (2017/16)

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások

Műhelyvita Balogh Lídia és Dinók Henriett tanulmányáról: „Szólásszabadság a neoliberalizmus korában - a nyugati felsőoktatási színtereken zajló jelenkori viták tükrében”

Győry Csaba előadása: „The embeddedness of corporate crime. A possible analytical framework for research”

Eörsi Gyula Emlékülés

Kutatók Éjszakája az ELTE ÁJK-n

Péntek 13 – Kritikai kiadás, Gondolatok a hatályos munkajogi és társadalombiztosítási szabályozásról - a 75 éve született Ádám Lóránt emlékének

Tradícionális jog - modern jogalkotás

Internetes Jogtudományi Enciklopédia (IJOTEN) Alkotmányjog rovatának műhelyvitája

Konferencia bírók részére

25 Jahre Maastrichter Verträge: Der Standard Europas, hinter den es kein "Zurück" gibt

Hivatásrendek történetének vizsgálata az igazságszolgáltatásban és a közigazgatásban

Ünnepi tudományos ülés Tóthné Fábián Eszter Professzor Asszony tiszteletére

További hírek

Tudományos pályázat: 20 éves a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság

Jubileumi interjúk

Konferenciabeszámolók az ELTE ÁJK jubileumi konferenciáiról

Doktori viták, védések
Dudás Gábor János: A közbeszerzések nyilvánossága című doktori értekezés műhelyvitája
Név: Dudás Gábor János
Időpont: 2017-09-29 11:00
Helyszín: SZTE ÁJTK Kari Tanácsterem (Szeged, Tisza Lajos krt. 54. I. em.)
Call for papers
100 éves a Juristische Grundlehre - Felhívás előadások tartására nemzetközi műhelykonferencián

Időpont: 2017. november 10-11.

Absztraktok leadása:  2017. szeptember 30-ig,  a zodi.zsolt@tk.mta.hu címre, 200 szó terjedelemben.

Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete.

Tervezett létszám: kb. 10 előadó, összesen kb. 50 résztvevő.

Nyelv: angol, német, magyar.

Határidő: 2017-09-30
Habilitációk
Birkás Antal: Állam és egyház kapcsolata az Európai Unió országaiban: Svédország
Név: Birkás Antal
Időpont: 2017-09-14 14:00
Helyszín: KRE ÁJK (1042 Bp., Viola u. 2-4., Kari Tanácsterem (Mfszt 10.))
Heka László: Horvátország parlamentáris rendszere, illetve A horvát köztársasági elnök hatásköre
Név: Heka László
Időpont: 2017-09-26 14:00
Helyszín: SZTE Állam- és Jogtudományi Kar Pólay terem (Szeged, Tisza Lajos krt 54. I. emelet), illetve SZTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanácsterem (Szeged, Tisza Lajos krt 54. I. emelet)
Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések
Állam- és Jogtudomány (2017/2)

Tanulmány

Könczöl Miklós: Az antik rétorika és a jogi szemiotika

Nótári Tamás: Cicero és Clodius – a politikai és perbeszédek tükrében

Pócza Kálmán – Dobos Gábor – Gyulai Attila: Hogyan mérjük az alkotmánybírósági döntések erősségét? Módszertani keretek és egy próbakutatás eredményei

Tattay Szilárd: Természetes jogok Aquinói Szent Tamásnál?

Várnay Ernő: Az Európai Bíróság és a bírói aktivizmus délibábja

Recenzió

Dojcsák Dalma: Sophie Turenne (szerk.): Fair Reflection of Society in Judicial Systems – A Comparative Study

Filó Mihály: Kovács Gábor: Az egészségügyi beavatkozás és kutatás rendje elleni bűncselekmények, valamint az egészségügyi önrendelkezési jog megsértése

Grad-Gyenge Anikó: Mezei Péter: Jogkimerülés a szerzői jogban

Kecskés Gábor: Pánovics Attila: Az Aarhusi egyezmény és az Európai Unió

Ződi Zsolt: Takács Péter (szerk.): Állambölcseleti töredék. Somló Bódog írásai és hátrahagyott jegyzetei egy megírni tervezett Állambölcseletből

MTA Law Working Papers - Nóra Chronowski: Dignity and solidarity – lost in transition. The case of Hungary (2017/15)
Dignity and solidarity are interrelated values, however social solidarity is somehow underdeveloped as a constitutional value. The paper reveals the substance of solidarity as a constitutional value and explains how effective protection of human dignity may trigger the enforcement of social security rights. For this purpose it analyses the more or less good practice of the Hungarian Constitutional Court before 2010. The illiberal Hungarian turn and the afterwards constitutional developments of the last seven years, however, enables us to learn what happens if the Constitutional Court literally interprets a non-solidary constitutional text and becomes the servant of a miserly governmental social policy.
MTA Law Working Papers - Simon István: A fiskális bevételek elnevezése – problémavázlat (2017/16)
A jog biztonsága, kiszámíthatósága miatt szükségünk van arra, hogy a jogi fogalmak világosak és egyértelműek legyenek. Ugyanakkor tudjuk, hogy a világos jogi fogalmak korántsem egyértelműek, az egyértelmű fogalmak pedig gyakran éppen az értelmezéskor veszítik el ezt a jellemzőjüket. Ebben az írásban a Stabilitási törvényben leírt fogalmak, – többek között az adó, az illeték és a járulék – meghatározatlanságára szeretném irányítani a figyelmet.
Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások
Műhelyvita Balogh Lídia és Dinók Henriett tanulmányáról: „Szólásszabadság a neoliberalizmus korában - a nyugati felsőoktatási színtereken zajló jelenkori viták tükrében”

Opponens: Gregor Anikó (ELTE TáTK).

Kérjük, részvételi szándékát előzetesen jelezze Szilágyi Emesének.

Időpont: 2017-09-21 10:00
Helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza JTI Tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
Győry Csaba előadása: „The embeddedness of corporate crime. A possible analytical framework for research”

Kérjük, részvételi szándékát előzetesen jelezze Szilágyi Emesének.

Időpont: 2017-09-28 10:00
Helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza JTI Tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
Eörsi Gyula Emlékülés

Megnyitó: Trócsányi László igazságügyi miniszter 

Köszöntő a család nevében: Eörsi Márton ügyvéd

Néhány emberi szó Eörsi Gyuláról: Sólyom László volt köztársasági elnök

Eörsi Gyula, a professzor és a tudós: Vékás Lajos, az MTA alelnöke

Eörsi Gyula szakmai életútja: Verebics János egyetemi docens

Zárszó - Eörsi Gyula jogfelfogásáról: Sárközy Tamás, a Magyar Jogász Egylet elnöke   

Fogadás

Időpont: 2017-09-21 10:00
Helyszín: Budapesti Ügyvédi Kamara (Budapest, V., Szalay u. 7.) emeleti díszterme
Kutatók Éjszakája az ELTE ÁJK-n
Változatos programokkal várjuk az érdeklődőt szeptember 29-én, a Kutatók Éjszakáján. A férőhelyek biztosítása érdekében a programok regisztrációkötelesek, részvételi szándékuk jelzését a konferencia@ajk.elte.hu címre kérjük.
Időpont: 2017-09-29 18:00
Helyszín: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.)
Péntek 13 – Kritikai kiadás, Gondolatok a hatályos munkajogi és társadalombiztosítási szabályozásról - a 75 éve született Ádám Lóránt emlékének
Az ELTE ÁJK alapításának 350. évfordulója alkalmából rendezett jubileumi konferenciák újabb állomásaként „Péntek 13 – Kritikai kiadás, Gondolatok a hatályos munkajogi és társadalombiztosítási szabályozásról” címmel rendeznek tanácskozást a 75 éve született Ádám Lóránt emlékére. Ádám Lóránt (1942–2002) az ELTE ÁJK Munkajogi Tanszékének adjunktusa, az ELTE Jogi Továbbképző Intézetének igazgatója, az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség első elnöke és a Legfelsőbb Bíróság Tanácselnök munkaügyi bírája volt. A szakember munkássága előtt tisztelgő tanácskozáson Menyhárd Attila, az ÁJK dékánja mond köszöntőt, az előadásokon pedig szó lesz a munkaviszonyt érintő jogi kérdésekről, a munkaügyi kapcsolatokról és közszolgálati témákról is. A konferencián való részvétel ingyenes, regisztrálni 2017. október 9-ig lehet.
Időpont: 2017-10-13 09:00
Helyszín: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Aula Magna (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.)
Tradícionális jog - modern jogalkotás
Az ELTE ÁJK alapításának 350. évfordulója alkalmából rendezett jubileumi konferenciasorozat állomásaként „Tradicionális jog – Modern jogalkotás” címmel szerveznek tanácskozást 2017. november 3-án. A rendezvényt Menyhárd Attila, a kar dékánja nyitja meg. Az előadások két kérdéskör köré csoportosulnak. A „Tendenciák” szekción belül előadást tart Mezey Barna tanszékvezető egyetemi tanár, az ELTE korábbi rektora „Történeti alkotmány – Kartális alkotmány. Hagyomány és jogtörténet” címmel, illetve szó lesz még egyebek mellett a szerződési jogról, a magyar és európai büntetőjogról, a magyar sajtó és médiajog fejlődéséről is. A „Múlt és jelen” szekcióban többek között a női vagyonjog, az ősiség és modern magánjog, az ági öröklés, a kartell-eljárásjog illetve a bírói függetlenség múltja és jelene is napirendre kerül.
Időpont: 2017-11-03 10:00
Helyszín: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Aula Magna (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.)
Internetes Jogtudományi Enciklopédia (IJOTEN) Alkotmányjog rovatának műhelyvitája

10:00 – 10:15 Megnyitó

10:15 – 11:00

Államforma - Szerző: Szilágyi Péter

Parlament (alkotmányjog) - Szerző: Smuk Péter

Opponens: Csink Lóránt

11:00 – 11:45

Külföldiek és hontalanok - Szerző: Tóth Judit

Opponens: Nagy Boldizsár

Választások - Szerző: Mécs János

Opponens: Varsányi Benedek

11:45 – 12:30

A nemzetközi jog és a belső jog viszonya - Szerző: Molnár Tamás

Opponens: Sulyok Gábor

A vállalkozáshoz való jog - Szerző: Fábián Ferenc

Opponens: Bitskey Botond

12:30 – 13:30 Ebédszünet

13:30 – 14:15

Az oktatáshoz való jog - Szerző: Karácsony Gergely

Szociális jogok - Szerző: Drinóczi Tímea

Opponens: Kocsis Miklós

14:15 – 15:00

Az emberi méltósághoz való jog - Szerző: Zakariás Kinga

Ombudsman - Szerző: Somody Bernadette

Opponens: Drinóczi Tímea

Időpont: 2017-09-22 10:00
Helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza JTI Tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
Konferencia bírók részére

Az Európai Parlament és a Tanács 2014. november 26-án elfogadott, 2014/104/EU irányelvében meghatározta azokat a szabályokat, amelyek alapján orvosolni lehet a versenyjogi jogsértés következtében keletkezett károkat. A versenyhatóságok által érvényesített előírások EU-szintű összehangolása jelentős lépés az egységes piacon folyó tisztességes verseny megteremtése felé. Ugyanakkor a térségünkben a bíróságok előtt versenyjogi jogsértések miatt csak kisszámú kártérítési eljárás indul, az ilyen típusú eljárások még nem tekinthetőek megszokottnak.

A Transparency International Magyarország Alapítvány – a Freedom House romániai szervezetével és az Írországban működő A&L Goodbody ügyvédi irodával együttműködésben – az Európai Bizottság Versenyjogi Főigazgatóságának támogatásával projektet indított a versenyjogi, illetve gazdasági jogi ügyeket tárgyaló bírók és bírósági titkárok képzésére...

Időpont: 2017-09-21 09:30
Helyszín: Hotel President, 1054 Budapest, Hold u. 3.
25 Jahre Maastrichter Verträge: Der Standard Europas, hinter den es kein "Zurück" gibt
Waren die Verträge von Maastricht für ihre Unterhändler noch Kompromisse, hat sich ihre Rolle heute deutlich gewandelt. De facto markieren sie derzeit den „point of no return“ der Europadiskussionen. Darin kommt zum Ausdruck, dass die Verträge bis heute die Grundlage für zahlreiche wichtige Politikbereiche der EU, aber auch für das grundsätzlich subsidiäre Zusammenwirken von EU und Mitgliedstaaten, für das Zusammenspiel der nationalen und europäischen Institutionen, für den Einbezug der Regionen bilden. Sie stellten historisch zudem den Rahmen für das Zusammenwirken der beiden westeuropäischen Siegermächte des 2. Weltkriegs, Frankreichs und Großbritanniens, aber auch der kleineren westeuropäischen Länder, mit dem wiedervereinten Deutschland und für den Einbezug der ehemals kommunistischen Länder Ostmitteleuropas in die westliche Gemeinschaft dar. Die neueren Verträge von Amsterdam, Nizza und Lissabon schreiben diesen Rahmen fort, revolutionieren ihn aber nicht. Eine Verständigung über die wesentlichen Elemente der Maastrichter Verträge dient deshalb auch der Verständigung über Potentiale für Europas Zukunft.
Időpont: 2017-10-19 18:00
Helyszín: Andrássy Universität Budapest
Hivatásrendek történetének vizsgálata az igazságszolgáltatásban és a közigazgatásban
Időpont: 2017-10-06 09:30
Helyszín: Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza 6721 Szeged Somogyi utca 7.
Ünnepi tudományos ülés Tóthné Fábián Eszter Professzor Asszony tiszteletére
Időpont: 2017-10-12 15:00
Helyszín: SZTE ÁJTK : Kari Tanácsterem (Szeged, Tisza Lajos krt. 54.)
További hírek
Tudományos pályázat: 20 éves a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság

A Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság tudományos pályázatot hirdet az alábbi témákban:

A Magyar Honvédség feladatrendszere változásának jogi aspektusai a rendszerváltástól napjainkig.

A katonai jogállás sajátosságai, különös tekintettel az alapjogi korlátozására.

A katona büntetőjogi fogalmának változásai és jövőbeni kihívásai.

A különleges jogrendi igazságszolgáltatás és annak katonai aspektusai, a statáriális eljárás szabályozásának vagy annak hiányának kérdései. 

A különleges jogrendi szabályozás rendszere, lehetséges fejlesztési irányai.

Az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének keretei között végzett katonai tevékenységek közjogi szabályozása és lehetséges fejlesztési irányai.

A szövetségi kollektív védelem kérdése a magyar jogrendszerben.

A terrorizmus elleni harc katonai dimenziójának jogi vonatkozásai, kihívásai és lehetséges fejlesztési irányai.

A pályamunkák a fentiek szerint bármely egy kiválasztott témában, minimálisan 1 szerzői ív, de legfeljebb 2 szerzői ív (80 000 leütés) terjedelműek lehetnek. A pályamunkákat elektronikusan kell benyújtani a csiha.gabor@mku.hu és a dradamfarkas@gmail.com címekre történő együttes megküldéssel.

A pályamunkák benyújtási határideje: 2017. november 12. 24:00.

Jubileumi interjúk
Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar alapításának 350 éves évfordulóját ünnepli. A jubileumi időszak alkalmából beszélgetés-sorozat indult a Kar neves professzoraival, melyek a Kar történetét és az oktatott tárgyak történetét is érintik. Az interjúkat Rácz Anna készíti.
Konferenciabeszámolók az ELTE ÁJK jubileumi konferenciáiról
A jubileumi konferenciasorozat már lezajlott eseményeiről beszámolók olvashatók a Kar honlapján.