Tartalom
Call for papers

Miskolci Jogi Szemle

Constitutional Studies

Harvard Workshop on Animals in Comparative Constitutional Law

Constitutional Moments: Founding Myths, Charters and Constitutions through History

Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések

MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja (2015. szeptember 28.)

MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja (2015. október 5.)

Blog of the European Journal of International Law (2015.09.08.)

Közjogi Szemle (2015. szeptember)

Személyi hírek

Sikeres habilitációs előadások

Friss könyvek

Az állam szuverenitása - Eszmény és/vagy valóság

Tanulmányok a társasági jog területéről

Constitutional Adjudication from a Sociological Perspective

Atipikus szerződések

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások

Court Management in Switzerland

„Az állam ügyvédje” - Jó gyakorlatok és intézményi megoldások az állam jogi képviseletére az Európai Unió egyes tagállamaiban

Vladár Gábor emlékkonferencia

Szigorúan ellenőrzött kapuőrök: Az internetes forgalomirányító szolgáltatások szabályozási kérdései

"Group Interest in Central and Eastern European Company Law”

Zlinszky János Emlékülés

Áder János: A klímaváltozás hatása a fenntartható fejlődésre

A nagy elődök emlékezete: Pázmány napi konferencia a PPKE Jog- és Államtudományi Karán

"Democratic Innovation" - International Conference

Open access és a jogtudomány

A magyar jogrendszer állapota – 2015 (konferencia és kéziratvita)

Műhelyvita Friedery Réka „UM's in the Jurisprudence of the ECtHR" c. tanulmányáról

Constitutional Courts under Pressure - New Challenges to Constitutional Adjudication

Central European Judges under the EU Influence: Book launch and conference

Műhelyvita Horváthy Balázs „Tagállami mozgástér az EU Közös Kereskedelempolitikájában" c. tanulmányáról

The Institute of Legal Studies Inaugural Annual Conference in European Union Law

Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak

Grants and Visiting Schemes at the International Institute for the Sociology of Law

Roman Law and Private Law (Zurich)

Professorship of Law

További hírek

Videó: XVI. Benedek pápa jogi gondolkodása

Call for papers
Miskolci Jogi Szemle
A Miskolci Jogi Szemle a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának lektorált, évente kétszer megjelenő, az MTA által "A" kategóriába sorolt folyóirata, amely a jogtudomány minden területéről fogad legfeljebb 1 ív terjedelmű eredeti tanulmányokat, fordításokat és tanulmányértékű recenziókat. A következő lapszám várható megjelenési ideje 2015. december.
Constitutional Studies
Constitutional Studies publishes work from a variety of disciplines that addresses the theory and practice of constitutional government. The journal seeks work of the highest quality that expands our understanding of constitutional democratic institutions and the bases for their legitimacy, practices of constitutional self-government, formal and informal constitutional systems, approaches to constitutional jurisprudence, and related subjects. We welcome submissions from a comparative, empirical, historical, normative, or analytic perspective from scholars across the range of the social sciences and humanities. All submissions will be subjected to double-blind peer review.
Harvard Workshop on Animals in Comparative Constitutional Law
Harvard Law School is seeking submissions for a workshop on Animals in Comparative Constitutional Law to be held on Thursday, February 18, 2016. The event is organized by Professor Kristen Stilt and Jessica Eisen, Graduate Fellow and SJD candidate. We invite scholarly submissions on any theme relevant to this topic, including pieces addressing constitutional theory, institutional design, and case studies grounded in the constitutional experiences of particular jurisdictions or regions. We are also interested in topics that involve issues of religious law, such as the relevance of the halal and kosher debates to constitutional developments regarding animals (e.g. in Europe), and the religious dimensions of the constitutional protections for animals (e.g. in India). Applicants should submit an abstract (between 500 and 1,000 words) to cgreen@law.harvard.edu, along with a C.V., by October 15, 2015. All submissions must be in English. Decisions on workshop participation will be communicated to applicants by October 29, 2015.
Határidő: 2015-10-15
Constitutional Moments: Founding Myths, Charters and Constitutions through History
The European Society for the History of Political Thought invites proposals for panels and individual papers for its Fourth International Conference, scheduled to take place at the University of Barcelona, Barcelona, Spain, 19-21 October 2016. The theme of the conference is Constitutional Moments. Founding Myths, Charters and Constitutions through History.
Határidő: 2015-12-15
Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések
MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja (2015. szeptember 28.)
Péteri Gábor: Kísérletezgetünk: önkormányzati feladatfinanszírozás
MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja (2015. október 5.)
Szilágyi Emese: Mennyit ér a közszolgáltatás? A hulladékkezelési díjszabás alkotmányos problémái
Blog of the European Journal of International Law (2015.09.08.)

Joseph Weiler: On My Way Out – Advice to Young Scholars I: Presenting a Paper in an International (and National) Conference

Közjogi Szemle (2015. szeptember)

Megjelent a Közjogi Szemle 2015 szeptemberi száma

Személyi hírek
Sikeres habilitációs előadások

Kun Attila Sándor, állam- és jogtudományból PhD-val rendelkező egyetemi docens, a KRE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék vezetője, sikeres habilitációs tantárgyi és tudományos előadást tartott szeptember 23-án "A munkajog jogforrási rendszere", valamint "A munkajogi megfelelés ösztönzésének újszerű jogi eszközei" címmel a Szegedi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karán.

Friss könyvek
Az állam szuverenitása - Eszmény és/vagy valóság
A kötet a modern állam egyik legjellegzetesebb és legvitatottabb vonását elemzi, több tudomány - így a jogtudomány és a közgazdaságtan, a politológia és a filozófia - nézőpontjából. A tanulmányok többsége a témával kapcsolatos konferencián elhangzott előadások szerkesztett változata. Szerzők: Bayer József, Bod Péter Ákos, Erdő Péter, Ludassy Mária, Drinóczi Tímea, Bihari Mihály, Blutman László, Szalai Ákos, Molnár Tamás, Pokol Béla, Ágh Attila, Szigeti Péter, Pongrácz Alex, Egresi Katalin, Balogh-Békesi Nóra, Vincze Attila, Láncos Petra Lea, Soós Edit, Knapp László, Téglási András, Bódi Stefánia, Tóth-Matolcsi László, Smuk Péter, Balogh László Levente, Frivaldszky János, Nagy Mariann Veronika, Tattay Szilárd, Kisteleki Károly, Boros Anita, Révész Béla, Takács Péter.
Szerző: Takács Péter (szerk.)
Tanulmányok a társasági jog területéről

A tanulmánykötet három fő témakörben tartalmaz a társasági jog történeti és nemzetközi összefüggéseit vizsgáló tizenhárom írást, melyek a társasági jog történetével, az Európai Unió e téren jelentkező jogalkotásával, valamint a magyar társasági jog jelenlegi helyzetével foglalkoznak. Az egyes tanulmányok bemutatják a társasági jog ókori előzményeit, a középkori vállalkozási alakzatokat, az újkori kereskedelmi jogi kodifikációk vívmányait. Külön-külön rész foglalkozik a svájci és az angol társasági jog történeti ismertetésével, valamint a társasági jogban a felelősségi alakzatok kialakulásával. Áttekintésre kerülnek az Európai Unió égisze alatt megvalósult reformok és legújabb tendenciák is. Egy-egy írás adalékot ad a társasági jog anyagának az új magyar Polgári Törvénykönyvbe történő elhelyezésével kapcsolatos kérdéskörhöz, a vezető tisztségviselők felelősségének szabályozásához, valamint a bizalmi vagyonkezelés és a társasági jog lehetséges konkurenciájához. A kötet szerzője Sándor István habilitált egyetemi egyetemi docens, aki húsz éve folytat oktatói tevékenységet az ELTE, és közel tizenöt éve a KRE jogi karán, emellett gyakorló ügyvéd és számos szakkönyv, tudományos cikk fűződik a nevéhez.

Szerző: Sándor István
Constitutional Adjudication from a Sociological Perspective

Within the sociological investigation of the judiciary there is a separate branch of research in recent years, which concerns constitutional adjudication and the investigation of the factual operation of the constitutional courts. This research emerged in the United States at the turn of the millennium, where constitutional adjudication and the ordinary judiciary are intertwined anyway.

(Schenk Verlag, 2015)

Szerző: Béla Pokol
Atipikus szerződések

A magyar szerződési jog egyik erősödő jelensége, hogy a legtöbb szerződés már nem sorolható be egyértelműen valamilyen jól azonosítható szerződés-típusba. Az "Atipikus szerződések" című könyv ezeket a gazdasági életben fontos szerepet játszó speciális megállapodásokat dolgozza fel. Szerzők: Auer Ádám, Balog Balázs, Jenovai Petra, Juhász Ágnes, Papp Tekla, Strihó Krisztina, Szeghő Ágnes 

(Opten Kft., 2015.) 

Szerző: Papp Tekla (szerk.)
Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások
Court Management in Switzerland

Az ELTE ÁJK Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszéke tisztelettel meghívja Önt Philip Langbroek (Professor of Justice Administration and Judicial Organisation, Utrecht School of Law, Utrecht University): „Court Management in Switzerland” c. angol nyelvű előadására.

Időpont: 2015-10-14 16:00
Helyszín: ELTE ÁJK, Kari Tanácsterem (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.)
„Az állam ügyvédje” - Jó gyakorlatok és intézményi megoldások az állam jogi képviseletére az Európai Unió egyes tagállamaiban

Az Igazságügyi Minisztérium és az ELTE ÁJK közös nemzetközi konferenciát szervez 2015. október 15-én. A konferencia témája: jó gyakorlatok és intézményi megoldások az állam jogi képviseletére az Európai Unió egyes tagállamaiban. A részletes program a meghívóban olvasható, regisztrációikat október 12-ig a kincstarijogugyikonferencia@im.gov.hu címen várják a szervezők.

Időpont: 2015-10-15 08:00
Helyszín: ELTE ÁJK, Aula Magna, 1053 Bp., Egyetem tér 1-3., I. emelet
Vladár Gábor emlékkonferencia

Dr. Vladár Gábor (1881 - 1972) amellett, hogy jogász, igazságügyi miniszter és királyi kúriai tanácselnök volt, gyülekezeti, egyházmegyei és egyházkerületi felügyelőként is szolgált a budavári és budahegyvidéki gyülekezetben, a budapesti egyházmegyében (mai jogutódjai a budai és pesti egyházmegyék), valamint a bányai egyházkerületben. Utóbbi tisztségét Ordass Lajos elnöktársaként töltötte be. Sokat fáradozott egyházunk, az egyház zsinati munkájának szakmaisága, valamint az egyházi autonómia és a vallásszabadság érdekében. Életében sok méltatlan támadás és megaláztatás érte, többek között tisztségéről való lemondatás és kitelepítés. 

Időpont: 2015-10-08 11:00
Helyszín: Fasori Evangélikus Gimnázium Díszterme Budapest, Városligeti fasor 17-21.
Szigorúan ellenőrzött kapuőrök: Az internetes forgalomirányító szolgáltatások szabályozási kérdései

A konferencia az internetes forgalomirányítók (elsősorban a keresőszolgáltatások és a közösségi oldalak) szabályozási kérdéseivel foglalkozik. A tanácskozás rendezői: a Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kara (PTE ÁJK), az Informatikai és Kommunikációs Jogi Kutatóintézet (IKJK), és a Magyar Jogász Egylet Média és Reklámjogi Szakosztálya Ideje: 2015. október 16. Helyszín: a Budapesti Ügyvédi Kamara Díszterme. (1055 Budapest, Szalay utca 7.)  A részvétel ingyenes, de korlátozott, és előzetes regisztrációhoz kötött. További információ a szervezőnél: Szőke Gergely László (szoke.gergely@ajk.pte.hu).

Időpont: 2015-10-16
Helyszín: Budapesti Ügyvédi Kamara díszterme (1055 Budapest, Szalay utca 7.)
"Group Interest in Central and Eastern European Company Law”

A társasági jog egyik aktuális problémája az anyavállalat és leányvállalatai esetében a csoportérdek és a csoportos üzletpolitika jogi elismerése. A konszernjog elsődleges célkitűzése mindeddig a kisebbségi tulajdonosok és a hitelezők érdekeinek védelme volt. Az utóbbi években azonban a tagállami és uniós szabályozás nyitottabbnak mutatkozik az anyavállalat érdekeinek figyelembe vételére, ami új egyensúlyt megteremtéséhez vezethet az egységes irányításhoz fűződő érdek és az egyéb gazdasági szereplők érdekei között. Az angol nyelvű konferencia osztrák, cseh, lengyel, román, szerb, litván és magyar előadók közreműködésével e kérdéskör regionális áttekintését adja.

Időpont: 2015-11-20
Helyszín: National University of Public Service, Ludovika Campus, Hunyadi Hall (H-1083, Budapest, Ludovika tér 2.)
Zlinszky János Emlékülés
Időpont: 2015-10-12
Helyszín: PPKE JÁK (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28.)
Áder János: A klímaváltozás hatása a fenntartható fejlődésre
Időpont: 2015-10-13
Helyszín: PPKE JÁK Szent II. János Pál terem - Díszterem (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28. II. em.)
A nagy elődök emlékezete: Pázmány napi konferencia a PPKE Jog- és Államtudományi Karán
Időpont: 2015-10-16
Helyszín: PPKE JÁK Szent II. János Pál terem - Díszterem (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28. II. em.)
"Democratic Innovation" - International Conference
Időpont: 2015-10-30
Helyszín: PPKE JÁK (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28.) - Andrássy Egyetem
Open access és a jogtudomány
Időpont: 2015-10-14
Helyszín: PPKE JÁK Kari Tanácsterem (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28. II. em.)
A magyar jogrendszer állapota – 2015 (konferencia és kéziratvita)
Szervezők: Jakab András és Gajduschek György. A projekt részletei és koncepciója letölthetők innen: http://jog.tk.mta.hu/a-magyar-jogrendszer-allapota. A konferencia nyilvános, de előzetes regisztrációhoz kötött az argyelan.zsuzsa@tk.mta.hu címen.
Időpont: 2015-10-14 16:00
Helyszín: MTA TK JTI – 1014 Budapest Országház u. 30. – Jakobinus terem
Műhelyvita Friedery Réka „UM's in the Jurisprudence of the ECtHR" c. tanulmányáról

Opponensek: Ziegler Dezső Tamás (MTA TK JTI), Szuhai Ilona (NKE)

Nyelv: magyar

Kérjük, hogy részvételi szándékát előzetesen jelezze Hoffmann Tamásnak.

Időpont: 2015-10-15 10:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
Constitutional Courts under Pressure - New Challenges to Constitutional Adjudication
Időpont: 2015-10-29
Helyszín: Institute for Legal Studies of the Hungarian Academy of Sciences, Center for Social Sciences, Room Jakobinus (1014, Budapest, Országház utca 30.)
Central European Judges under the EU Influence: Book launch and conference
Időpont: 2015-11-02
Helyszín: Díszterem, The Curia (Kúria), 1055, Budapest, Markó utca 16
Műhelyvita Horváthy Balázs „Tagállami mozgástér az EU Közös Kereskedelempolitikájában" c. tanulmányáról
Kérjük, hogy részvételi szándékát előzetesen jelezze Hoffmann Tamásnak.
Időpont: 2015-11-12 10:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
The Institute of Legal Studies Inaugural Annual Conference in European Union Law

Betweeen the State and Competition in the Single Market

Organised in cooperation by the Hungarian Academy of Sciences, Institute of Legal Studies, ELTE Faculty of Law and the PPKE Centre for Competition Law.

Időpont: 2015-11-06 09:00
Helyszín: Council Chamber, Faculty of Law, ELTE, 1051, Budapest, Egyetem tér 1-3.
Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak
Grants and Visiting Schemes at the International Institute for the Sociology of Law

Grants and visiting schemes: All IISL programmes support and give preference to applications from non-Western countries in order to foster the globalization of the Sociology of Law. Residence grants offer free accommodation in the Institute’ s residence for a period of up to three months between October and March. "Juan Celaya" grant supports social science research into globalisation as a legal phenomenon, or the effects of globalisation on legal institutions, the legal system or legal culture. Student Grants intended to assist students to study on our International Masters Programme in Sociology of Law. Researchers and other scholars have the opportunity to spend their sabbatical leave at the Institute.

Státusz megnevezése: postgraduate
Jelentkezési határidő: 2016-02-12
Roman Law and Private Law (Zurich)
The University of Zurich is hiring a full-time professor in Roman and Private Law. The position is opened in German only.
Státusz megnevezése: Professorship
Jelentkezési határidő: 2015-11-16
Professorship of Law
The University of Münster invites applications for an open-ended appointment as professor of law in the Faculty of Law to commence as soon as possible. The Faculty of Law of the University of Münster is one of the leading law faculties in Germany. The appointment is part of an internationalization strategy that aims at preparing students for the challenges of an increasingly international legal profession and to attract a greater number of foreign students.
Státusz megnevezése: Full Time Professor
Jelentkezési határidő: 2015-11-02
További hírek
Videó: XVI. Benedek pápa jogi gondolkodása

A beszélgetés résztvevői: Fekete Balázs tudományos munkatárs, MTA TK JTI; egyetemi adjunktus, ELTE ÁJK; Hörcher Ferenc igazgató, MTA BTK Filozófiai Intézet; egyetemi tanár, PPKE BTK; Szalai Ákos tudományos munkatárs, MTA TK JTI; egyetemi docens, PPKE JÁK; Szuromi Szabolcs intézetvezető egyetemi tanár; rektor, PPKE; A beszélgetést vezeti: Jakab András igazgató, tudományos tanácsadó, MTA TK JTI