Tartalom
Doktori viták, védések

Farkas Zsuzsanna: Magánnyugdíj intézményének vizsgálata a közép-kelet európai országok tükrében

Blutman László: A nemzetközi jog érvényesülése a magyar jogban: fogalmi keretek

Milanov Viktor: Macedónia konfliktusainak nemzetközi jogi és politikai vetületei

Dodik Setiawan Nur Heriyanto: Scope and Effect of the Immunity Principles in International Private and Business Law

Call for papers

European Junior Faculty Forum–WZB Berlin Social Science Center

Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések

JTI Blog - Szabó Zsolt: A brit parlament megadta az engedélyt a kormánynak a Brexit hivatalos elindítására (2017. 03. 23.)

JTI Blog - Balázs István: A közigazgatási hatósági eljárás és jogvédelmi rendszer új szabályozásához (2017. 03. 27.)

Közjogi Szemle (2017/1)

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások

A fogyasztói hitelezés fejlődésének lehetséges irányvonalai a tisztességtelen általános szerződési feltételek és a fogyasztóvédelem tükrében

Ünnepi konferencia Jobbágyi Gábor egyetemi tanár 70. születésnapja alkalmából

Műhelyvita Ződi Zsolt „Law and Legal Science in the Age of Big Data” című tanulmányáról

Műhelyvita Könczöl Miklós „Argumentum ad misericordiam” című tanulmányáról

Kerekasztal-beszélgetés: „Az Európai Bizottság döntése a paksi atomerőmű bővítéséről”

Konferencia: A különleges jogrend

Sebők Miklós előadása: „A kvantitatív szövegelemzés és szövegbányászat kutatásmódszertana és a jogalkotás vizsgálatára való alkalmazása”

Konferencia: Treaties as travaux préparatoires : 60th Anniversary of the Treaties of Rome

Konferencia: Missed and new opportunities in world trade: is Trump China’s trump in world trade?

Konferencia: Versenyképesség 2017

XIV. Doktorandusz Konferencia Debrecen

Parlemantarizmus napja 2017

Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak

Call for Applications for a Postdoctoral Fellowship in Law (Budapest)

Doktori viták, védések
Farkas Zsuzsanna: Magánnyugdíj intézményének vizsgálata a közép-kelet európai országok tükrében
Név: Farkas Zsuzsanna
Időpont: 2017-04-13 12:00
Helyszín: SZTE ÁJTK : Kari Tanácsterem (Szeged, Tisza Lajos krt. 54.)
Blutman László: A nemzetközi jog érvényesülése a magyar jogban: fogalmi keretek
Név: Blutman László
Időpont: 2017-04-10 14:00
Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia Székházának Felolvasóterme (1051 Bp., V., Széchenyi István tér 9.)
Milanov Viktor: Macedónia konfliktusainak nemzetközi jogi és politikai vetületei
Név: Milanov Viktor
Időpont: 2017-04-20 13:30
Helyszín: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Tanácsterem, 4028 Debrecen, Kassai út 26. (C/14. terem)
Dodik Setiawan Nur Heriyanto: Scope and Effect of the Immunity Principles in International Private and Business Law
Név: Dodik Setiawan Nur Heriyanto
Időpont: 2017-04-19 11:00
Helyszín: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Tanácsterem, 4028 Debrecen, Kassai út 26. (C/14. terem)
Call for papers
European Junior Faculty Forum–WZB Berlin Social Science Center

The WZB Berlin Social Science Center, the European University Institute and the London School for Economics and Political Science invite submissions for the Inaugural Annual European Junior Faculty Forum for Public Law and Jurisprudence to be held at WZB Berlin Social Science Center on June 28-29, 2017.

The forum intends to address public law scholarship from a theoretically informed doctrinal, interdisciplinary and comparative perspective, contribute to the research of junior scholars, and create an intellectual community of European public law scholars. Public Law focused scholarship from other disciplines (philosophy, political science, history, sociology) is explicitly welcome.

The forum brings together a selected group of early career scholars for what promises to be an intellectually rewarding academic exchange. The papers, selected based upon blind peer-review, will be commented on by two senior scholars.

The author must be based in an academic institution in the European Union or in an Associated Country and have obtained the doctoral degree no longer than seven years prior to the application deadline.

Határidő: 2017-04-25
Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések
JTI Blog - Szabó Zsolt: A brit parlament megadta az engedélyt a kormánynak a Brexit hivatalos elindítására (2017. 03. 23.)
A brit parlament március 13-án módosítás nélkül fogadta el azt a törvényt, amely engedélyt ad a kormánynak az Egyesült Királyság EU-ból való kilépési folyamatának elindítására, és amelyet az uralkodó három nappal később szentesített. A parlamenti eljárás előzménye az a legfelsőbb bírósági döntés volt, amely kimondta, hogy a Brexit hivatalos, EU-jog szerinti elindításáról a kormány saját hatáskörben nem dönthet, hanem ehhez ki kell kérnie a parlament hozzájárulását. Az alábbiakban a bírósági döntés hátterét, és a parlamenti vitát mutatjuk be. A közjogi és történeti háttér részletes bemutatása – kitérve a közvetlen demokrácia angol alkotmányjogban betöltött szerepére is - a Parlamenti Szemle 2016. évi 2. számában olvasható.
JTI Blog - Balázs István: A közigazgatási hatósági eljárás és jogvédelmi rendszer új szabályozásához (2017. 03. 27.)
A 2010-es kormányváltás óta folyamatosan tart a magyar közigazgatás átalakítása, mely kiterjed annak szervezetére, személyzetére és működésére egyaránt. Ez utóbbi tekintetében fontos mérföldkövet jelent az a nemrég kihirdetett, ám csak a jövő évtől hatályos két új kódex, mely a közigazgatási hatósági eljárást és a közigazgatási döntések bírósági felülvizsgálatának eljárását szabályozza. Mindkét új törvény közös vonása a napjaink kihívásaira reagáló korszerű, átlátható és hatékony megoldások bevezetése, de mellettük több vitatható intézmény is született, melyek elsősorban a jogvédelmi rendszert érintik.
Közjogi Szemle (2017/1)

A tartalomból:

Blutman László: Szürkületi zóna: az Alaptörvény és az uniós jog viszonya

Berkes Lilla – Fekete Balázs: Nemzeti Hitvallás: csupán díszítő szavak?

Csatlós Erzsébet: Az EU hatása a konzuli igazgatásra

Pfeffer Zsolt: A jogvesztő közbeszerzési jogorvoslati határidők a gyakorlat tükrében (II. rész)

Zaccaria Márton Leó: Az egyenlő bánásmód munkajogi szabályozásának anomáliái

Farkas Henrietta Regina: A környezethez való jog az Alaptörvény P) cikkének tükrében

Horváth Gyöngyi: Közjegyzők gazdaságban betöltött szerepe – közérdek vagy piac?

Chronowski Nóra: A sarkalatosság árnyalatai – alkotmánybírósági döntés a közigazgatási felsőbíróság apropóján

Lukonits Ádám: Miller-ügy: az angol parlamentarizmus ereje teljében

Chronowski Nóra: In memoriam Kilényi Géza

Hajas Barnabás: A közjog alakítója

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások
A fogyasztói hitelezés fejlődésének lehetséges irányvonalai a tisztességtelen általános szerződési feltételek és a fogyasztóvédelem tükrében

Program

10.00 - 10.10 Köszöntő
Gellén Klára, intézetvezető egyetemi docens

10.10 - 10.40
Prof. Chris Willett, University of Essex
At the frontier of freedom of contract and fairness in consumer credit

10.40 - 11.10
Andrea Fejős Ph.D., University of Essex
Challenges in regulating the culture of credit providers: the UK experience

Kávészünet

11.30 - 11.50
Bodzási Balázs Ph.D., Igazságügyi Minisztérium, Helyettes Államtitkár
A fogyasztói hitelezés gazdasági háttere és uniós jogi aspektusai

11.50 - 12.10
Farkas Yvette, ügyvéd
Fogyasztóvédelem vs. befektetővédelem a befektetési szolgáltatások újraszabályozása tükrében

12.10 -12.25
Tanács Ferenc, joghallgató
A pénz- és a tőkepiaci szektor fogyasztó fogalma

12.25 - 12.40
Paja Gábor, tudományos segédmunkatárs, Ph.D hallgató
A tisztességtelen szerződési feltételek múltja, jelene, és jövője az irányadó bírói gyakorlat tükrében

12.40 - 12.55
Barna András, Ph.D hallgató
Az általános szerződési feltételekben alkalmazott egyoldalú szerződésmódosítási jog értékelése a bankok gyakorlatában

12.55 Kerekasztal-beszélgetés

Időpont: 2017-04-04 10:00
Helyszín: SZTE ÁJTK : Kari Tanácsterem (Szeged, Tisza Lajos krt. 54.)
Ünnepi konferencia Jobbágyi Gábor egyetemi tanár 70. születésnapja alkalmából
Időpont: 2017-04-25 16:00
Helyszín: PPKE JÁK Szent II. János Pál Díszterem (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28.)
Műhelyvita Ződi Zsolt „Law and Legal Science in the Age of Big Data” című tanulmányáról

Opponens: Péli Gábor

Kérjük, részvételi szándékát előzetesen jelezze Szilágyi Emesének.

Időpont: 2017-04-06 10:00
Helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza JTI Tanácsterem (1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., fszt. 25.)
Műhelyvita Könczöl Miklós „Argumentum ad misericordiam” című tanulmányáról

Opponens: Tattay Szilárd.

Kérjük, részvételi szándékát előzetesen jelezze Szilágyi Emesének.

Időpont: 2017-04-13 10:00
Helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza JTI Tanácsterem (1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., fszt. 25.)
Kerekasztal-beszélgetés: „Az Európai Bizottság döntése a paksi atomerőmű bővítéséről”
Kérjük, részvételi szándékát előzetesen jelezze Szilágyi Emesének.
Időpont: 2017-04-20 10:00
Helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza JTI Tanácsterem (1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., fszt. 25.)
Konferencia: A különleges jogrend

A rendezvény nyilvános, minden érdeklődőt szeretettel várunk. A logisztikai tervezés megkönnyítése érdekében az alábbi programban szereplő személyeken kívül minden résztvevőtől előzetes regisztrációt kérünk legkésőbb 2017. április 10-ig az argyelan.zsuzsa@tk.mta.hu címre.

Program

9:00 Megnyitó – Székely György, Schanda Balázs és Jakab András

Elméleti alapok – moderál: Tattay Szilárd

9:10–9:30 Csink Lóránt: Mikor legyen a jogrend különleges?

9:30–9:50 Antal Attila: A kivételes állapot mint a politika „normál” állapota

9:50–10:10 Farkas Ádám: A jogállamon túl a jogállam megmentésért. Gondolatok a különleges jogrend természetéről, jelentőségéről és helyéről a modern jogállamban

10:10–10:30 Fejes Erik: A különleges jogrend büntetőjogi vetületei

10:30–10:50 Mészáros Gábor: A kivételes állapot elméleti alapjai

10:50–11:20 Vita

Kávészünet (11:20–11:40)

A különleges állapot fokozatai – moderál: Patyi András

11:40–12:00 Tóth Andrea Noémi: A magyar jogrendszer lehetséges válaszreakciói egy (esetleges) terrorcselekményre

12:00–12:20 Till Szabolcs: A különleges jogrendi kategóriarendszer egyszerűsítésének jövőbeli esélyei

12:20–12:40 Mirczik Ádám – Dornfeld László: A különleges jogrend alkalmazásának speciális formái

12:40–13:00 Vita

Ebédszünet (13:00–14:00)

A különleges jogrend egyes dogmatikai kérdései – moderál: Kádár Pál

14:00–14:20 Gulyás Attila: A különleges jogrend kapcsán felmerülő szervezeti kérdések

14:20–14:40 Keszely László: A különleges jogrend a védelmi igazgatás gyakorlati, jogalkalmazói szemszögéből

14:40–15:00 Sabjanics István: Ágazati-szakmai érdekek alakulása a különleges jogrendben

15:00–15:20 Schweickhardt Gotthilf: Emberi élet, egészség és vagyon, valamint a környezet védelmének megjelenése különleges jogrendi időszakok szabályozásában

15:20–15:40 Vita

Kávészünet (15:40–16:00)

Jogtörténeti kérdések – moderál: Varga Attila

16:00–16:20 Kelemen Roland: Alapjogok korlátozása az első világháborús kivételes hatalmi törvény árnyékában – különös tekintettel a sajtószabadság korlátozására

16:20– 6:40 Szabó István: Különleges jogrend a Weimari Alkotmányban (a fogalmak pontossága – az alkalmazó mérlegelési jogköre)

16:40–17:00 Tóth J. Zoltán: A rögtönbíráskodás története Magyarországon a XIX–XX. században

Nemzetközi jogi és jogösszehasonlító kitekintés – moderál: Jakab András

17:00–17:20 Ságvári Ádám: A különleges jogrend a francia jogban

17:20–17:40 Ádány Tamás: Az alapjog-korlátozások nemzetközi jogi rezsimje és a különleges jogrend

17:40–18:00 Lattmann Tamás: A háborús helyzet és a hadijog mint különleges jogrend

18:00–18:20 Vita

Időpont: 2017-04-21 09:00
Helyszín: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar, dékáni tanácsterem
Sebők Miklós előadása: „A kvantitatív szövegelemzés és szövegbányászat kutatásmódszertana és a jogalkotás vizsgálatára való alkalmazása”
Kérjük, részvételi szándékát előzetesen jelezze Szilágyi Emesének.
Időpont: 2017-04-27 10:00
Helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza JTI Tanácsterem (1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., fszt. 25.)
Konferencia: Treaties as travaux préparatoires : 60th Anniversary of the Treaties of Rome
The conference will examine the relevance of the preparatory works of the Rome Treaties of 1957 for European Union law today. It will bring together historians, EU lawyers and judges. On the first day, historians will analyse the travaux préparatoires with regard to certain key areas of law and policy, such as agriculture and competition; EU lawyers will comment on these papers. On the second day, the negotiations of the Treaties will be situated in the political and legal context of the post-war period and thus in the longue durée of legal history. The conference will be held within the framework of the recently established research field Legal History of the European Union at the Max Planck Institute for European Legal History.
Időpont: 2017-06-22 09:00
Helyszín: MPIeR
Konferencia: Missed and new opportunities in world trade: is Trump China’s trump in world trade?

International free trade has become one of the central global issues of the 21st century both in terms of fierce political debates and economic significance.

New-generation free trade agreements are opening a new age in international economic relations, and calls for the re-thinking of our fundamental notions on global governance, state sovereignty and regulatory autonomy.

The share of free trade in the global economy is becoming paramount and the emerging new-generation free trade agreements not merely abolish tariffs and quotas (as old-fashioned agreements did) but effectively open up national regulatory sovereignty to international governance, re-shaping regulatory autonomy, internationalizing national competences and raising serious questions of democratic legitimacy.

New-generation free trade agreements cover the whole spectrum of items (goods, services, technology, capital etc.), ambitiously, address not only traditional barriers to trade (such as tariffs and quantitative restrictions), but also, in a comprehensive manner, all trade restrictions and state acts (e.g. regulatory disparities, public procurement, certain fundamental rights issues).

The United Kingdom’s secession from the European Union and the new US administration’s policy to call off the EU - US Free Trade Agreement (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP), cancel the Trans-Pacific Partnership Agreement (TPP) and renegotiate the North American Free Trade Agreement (NAFTA) all prove that the reception of the new era of free trade has not been devoid of political upheavals.

Nonetheless, recent developments also suggest that the internationaliz ation of free trade can be slowed down but not halted.

As the president of the People’s Republic of China, Xi Jinping noted: “Pursuing protectionism is just like locking oneself in a dark room”, suggesting that missed opportunities may give rise to new opportunities for others .

Though after a tumultuous process, the Canada - EU Free Trade Agreement (Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA) was signed last year. The withdrawal of the US from the TPP seems not to put an end to the trans-pacific project but to bring about an economic region without the US (TPP 12 - minus - one agreement) and to open the door to another economic giant (China).

Időpont: 2017-04-12 14:00
Helyszín: Faculty lounge ( Kari Társalgó ), 3rd Floor, Faculty of Law, University of Szeged 67 20 Szeged, Tisza Lajos Krt. 54.
Konferencia: Versenyképesség 2017

Program

Lánczi András, a Budapesti Corvinus Egyetem rektora: Rektori köszöntő

Trócsányi László, igazságügyi-miniszter: A jogi versenyképesség kérdése 2017-ben

Palotai Dániel, ügyvezető igazgató, Magyar Nemzeti Bank: A magyar gazdaság versenyképességéről

Palkovics László, oktatásért felelős államtitkár, Emberi Erőforrások Minisztériuma: Versenyképesség az oktatásban

Kerekasztal-beszélgetés a versenyképességről

Moderátor: Szepesi Balázs, stratégiai igazgató, HÉTFA Kutatóintézet

Résztvevők:

Dunai Zoltán, vezérigazgató, Stadler Trains Magyarország Kft.

Menyhárd Attila, dékán, Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Orbán Gábor, vezérigazgató-helyettes, Richter Gedeon Nyrt.

Pomázi Gyula, főosztályvezető, Nemzetgazdasági Minisztérium (Vállalkozásfejlesztési Főosztály)

A konferencián való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Kérjük, hogy részvételi szándékát 2017. március 28-ig a regisztrációsfelületenjelezni szíveskedjék:http://tinyurl.com/versenykepesseg2017

Időpont: 2017-04-03 16:00
Helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem Budapest, Fővám tér 8. 2. emelet, 2001-es tanácsterem
XIV. Doktorandusz Konferencia Debrecen
Időpont: 2017-06-02 10:00
Helyszín: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar
Parlemantarizmus napja 2017
A tavalyi, hagyományteremtő szándékkal megszervezett esemény után, 2017-ben is megrendezésre kerül a "Parlamentarizmus napja", amely ezúttal a "Parlamenti törvényalkotás európai gyakorlatai" című konferenciának nyújt keretet.
Helyszín: Országház Főemelet 21-es terem
Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak
Call for Applications for a Postdoctoral Fellowship in Law (Budapest)

Salary: 458,300 HUF per month before taxes (plus accommodation)
Hours: Full time
Contract: Temporary
Begins: September 2017
Ends: June 2018

Aim of the call for applications

The Hungarian Academy of Sciences Centre for Social Sciences Institute for Legal Studies (hereinafter HAS CSS ILS) and the Pázmány Péter Catholic University Faculty of Law and Political Sciences (hereinafter Pázmány Law) established this joint fellowship programme in order to enhance their international competitiveness in research and education through involving postdoctoral foreign researchers in their academic work. The programme will be for a period of 10 months.

Eligibility criteria

Postdoctoral researchers with a professional level of English language knowledge are invited to apply for a fellowship programme at the HAS CSS ILS and Pázmány Law. Knowledge of Hungarian is not required.

The applicant is expected to:

  • develop and provide at least four graduate level lectures per week that are each a minimum of 45 minutes in duration at Pázmány Law;
  • actively participate in the most important scholarly events and programmes of the HAS CSS ILS and the PPCE FLPS; and
  • help to strengthen the international relations of the HAS CSS ILS and Pázmány Law.
Státusz megnevezése: Postdoctoral Fellow
Jelentkezési határidő: 2017-04-30