Tartalom
Call for papers

Conference: “Institutional Reforms in Ageing Societies”

Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések

Magyar Munkajog (2016/2.)

Hungarian Labour Law (2016/2.)

MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja - Gyüre Annamária Csilla: Környezeti kihívások és önkormányzati válaszok - Gondolatok egy környezetvédelmi jogi konferencia kapcsán (2016. december 20.)

MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja - Yuri Krivorotko: PPP projects in Belarus: does it breakthrough in public services (2016. december 23.)

Közjogi Szemle (2016/4)

A Lendület HPOPs kutatócsoport blogja - Balázs Horváthy and Viktor Szép: International trade agreements captured by domestic politics? Lessons learnt from the CETA case (2016-12-05)

MTA Law Working Papers - Tamás Hoffmann: The Concept of the Standard of Civilization in International Law (2016/17)

Állam- és Jogtudomány (2016/3. és 2016/4.)

Személyi hírek

Jean Monnet professzori címet nyert Karsai Krisztina, a Bűnügyi Tudományok Intézetének tanára

Elhunyt Kilényi Géza, az Alkotmánybíróság volt tagja

Friss könyvek

Az állami és a felekezeti egyházjog alapjai

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások

Jog és jogfilozófia

Oversight of the Rule of Law in the European Union: Opportunities and Challenges

Pódiumbeszélgetés: Az elsőfokú vörösiszap-ítélet értékelése

Jany János (Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK Nemzetközi és Politikatudományi Intézet) előadása „Jogi kultúrák Ázsiában” címmel

Lőrincz Viktor előadása „Jog és játékelmélet” címmel

Luc Heuschling (Université du Luxembourg ): “The Internationalization of Legal Curricula. A Typology”

Az infokommunikációs piacok működési zavarai és szabályozási lehetőségei

Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak

Ügyvivő-szakértő

Főtanácsadói álláshelyek a Kúrián

Lendület program

További hírek

Alapításának 350. évfordulóját ünnepli az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara

2017 HIF Conference Support Scholarships

Az MTA TK Jogtudományi Intézete januári rendezvényeinek helyszíne az ELTE ÁJK

Call for papers
Conference: “Institutional Reforms in Ageing Societies”

Budapest, 8-9 June, 2017 The Centre for Social Sciences of the Hungarian Academy of Sciences will hold a conference on the 8-9th of June 2017 in Budapest on issues related to institutional reforms in ageing societies.

Population ageing poses important challenges for societies in general and their public finances in particular. One way to restore the financial sustainability of welfare states would be to reform welfare programmes that involve intergenerational redistribution, such as the pension system. However, pensions systems are difficult to reform as the elderly constitute an increasing proportion of the electorate. There is thus a possibility that ageing countries will continue to accumulate public debt, which shifts the burden of financing welfare-state provisions on future generations. This is problematic in an ethical sense since most accounts of intergenerational justice regard this as unjust. As an alternative to reversible policy measures countries might adopt more fundamental solutions to the problem of financial sustainability. Countries might decide to defend the interests of future generations in the constitution, might extend voting rights to children or their representatives, or adopt solutions which decrease democratic control over policy (e.g. independent pension management organization, automatic stabilizers in the pension system).

We invite papers from all related disciplines (sociology, political science, legal studies, philosophy, economics) dealing with one of the following topics (or related issues): intergenerational conflict in ageing societies, intergenerational redistribution in European welfare states, political economy of pension reform, intergenerational justice, constitutional responses to the sustainability challenge, Demeny-voting and related proposals.

Confirmed keynote speakers:

Prof. Axel Gosseries (Université Catholique de Louvain)

Prof. Rainer Grote (Max Planck Institute for Comparative Public Law, Heidelberg)

Prof. Pieter Vanhuysse (Syddansk Universitet, Odense)

Határidő: 2017-02-20
Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések
Magyar Munkajog (2016/2.)
Hungarian Labour Law (2016/2.)
MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja - Gyüre Annamária Csilla: Környezeti kihívások és önkormányzati válaszok - Gondolatok egy környezetvédelmi jogi konferencia kapcsán (2016. december 20.)

A környezeti problémák mindenhol, minden szinten megjelennek; megfigyelhetőek a nemzetközi együttműködési törekvések, a kormányzati elképzelések, a regionálisan vagy települési szinten jelentkező kihívások. A környezeti problémák köre széles, megjelenési formái sokszínűséget mutatnak, így a megoldások is több szinten, az eszközök sajátos vegyítésével hozhatnak eredményt.

Az államok szintjén a központi kormányzat szerepe meghatározó, hiszen részben a kezében van az ökológiai problémák megoldásának kulcsa – jogi szabályozás kialakítása, pénzügyi eszközök megteremtése, intézményrendszer felállítása révén. Ugyanakkor az ökológiai kihívások a helyi közösségek életét befolyásolóan realizálódnak igazán, amire a helyi döntéshozóknak kell választ találniuk. A globális vagy nagyobb kiterjedésű problémákon túl (aszály, globális felmelegedés, vízellátási zavarok, mezőgazdasági kártételek) a helyi életközösségek együttéléséből fakadóan is jelentkeznek megoldásra váró helyzetek (hulladékgazdálkodási, zajvédelmi, természetvédelmi, stb. kérdések).

MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja - Yuri Krivorotko: PPP projects in Belarus: does it breakthrough in public services (2016. december 23.)

Nowadays a PPP concept is quite widespread in a circle of statesmen, legislators, representatives of business and experts in Belarus. What is it: fashionable name, craze or real need for a present economic life? The latest events in Belarusian economy and finance vividly show that the PPP role becomes even more demanded and urgent. It interests scientists, practitioners, experts to explore PPP's experience both in EU and Post-Soviet countries and to use all its positive in infrastructures’ development and public services providing.

Közjogi Szemle (2016/4)

Tematikus összeállítás a közigazgatási bíráskodásról.

A Tallózóban [http://hvgorac.hu/kozjogiszemle/default4.html] online elérhető Vörös Imre és Fleck Zoltán tanulmánya.

A tartalomból:

Horváth M. Tamás: Különb bíráskodás. Tematikus tanulmányok elé

Rozsnyai Krisztina: Perjogi önállósulás és különbírósági jelleg a közigazgatási bíráskodásban

Stipta István: Egyértelmű modellkapcsolatok? A közigazgatási bíráskodás európai változataihoz

Fleck Zoltán: Szakmai és politikai érvek a közigazgatási bíráskodás kapcsán

Figula Ildikó: A közigazgatási bíráskodás tervezett átalakítása az eljáró bíró szemszögéből

Hoffman István: A helyi önkormányzati normakontroll alakulása a tervezetek nyomán

Pribula László: A közigazgatási bíráskodás szervezeti és személyi feltételei

Vörös Imre: A történeti alkotmány az Alkotmánybíróság gyakorlatában

Józsa Zoltán: A lokalitás mint a „Nagy Társadalom” program központi eleme: a brit kísérlet

Pap András László: Az illiberális multikulturalizmus magyar modellje: a magyar kisebbségi jog változása 2010-2016 (III. rész)

A Lendület HPOPs kutatócsoport blogja - Balázs Horváthy and Viktor Szép: International trade agreements captured by domestic politics? Lessons learnt from the CETA case (2016-12-05)

Although the Common Commercial Policy is an exclusive competence of the European Union, the comprehensive nature of the new generation of EU trade and investment agreements may require the signature and ratification of the Member States

In addition, international trade agreements have become more and more politicized in the European Union

The obstinate resistance of Wallonia illustrates well, how the legal, political and social context of trade policy have completely changed in the last decades and it gives the Member States a warning that trade agreements no longer can be concluded behind closed doors.

MTA Law Working Papers - Tamás Hoffmann: The Concept of the Standard of Civilization in International Law (2016/17)
Article 38 (1) (a) of the Statute of the International Court of Justice lists as one of the sources applied by the Court ‘the general principles of law recognized by civilized nations’. This obscure reference to the standard of civilization today serves no more purpose, however, until the first half of the 20th century it functioned as one of the structural principles of international law. This short article aims at introducing the concept and its effects on international relations and its disappearance from the normative framework of international law.
Állam- és Jogtudomány (2016/3. és 2016/4.)
Megjelent az Állam- és Jogtudomány 2016/3. és 2016/4. száma, az utóbbi különszám, témája: Az életvégi döntések jogi szabályozása Magyarországon. Az új lapszámok elektronikus változata az MTA TK Jogtudományi Intézet honlapján olvasható.
Személyi hírek
Jean Monnet professzori címet nyert Karsai Krisztina, a Bűnügyi Tudományok Intézetének tanára
Az Európai Unió oktatási pályázatai közül kiemelkedik az európai uniós integráció oktatásban való erősítését és fejlesztését célzó, az egyik alapítóról, Jean Monnet-ről elnevezett pályázati program, amelynek keretében Jean Monnet tanszék és professzori címet vagy kiválósági központ minősítést lehet elnyerni, illetve Jean Monnet képzési modult lehet kialakítani az Európai Bizottság támogatásával. 2016-ban Karsai Krisztina a "Legal Innovation for Citizens: Area of Freedom, Security and Justice" c. projektjével elnyerte a Jean Monnet professzori címet, aminek következtében a Bűnügyi Tudományok Intézete a projekt futamideje alatt Jean Monnet tanszékként (Jean Monnet Chair) is működik.
Elhunyt Kilényi Géza, az Alkotmánybíróság volt tagja
Kilényi Géza egyetemi jogi diplomáját Budapesten szerezte meg 1958-ban. Ezt követően másfél évtizeden át ügyészként dolgozott, tevékenységi köre a közigazgatás működésének törvényességi felügyelete volt. 1973 és 1985 között az Államigazgatási Szervezési Intézet tudományos igazgatóhelyettese. A jogtudományok doktora fokozatot 1978-ban szerezte meg. 1986-tól az MTA Államtudományi Kutatások Programirodájának igazgatója. 1988 novemberétől egy évig az új alkotmány kidolgozásáért és a közjogi kodifikációért felelős igazságügyminiszter-helyettes volt. 1989 novemberében tagja lett az akkor alakuló Alkotmánybíróságnak, tisztségét 1998 novemberéig töltötte be. Az Alkotmánybíróság jelenlegi és volt tagjai, munkatársai Kilényi Géza személyében gyászolják a jogtudóst, a közigazgatási és az alkotmányjog tudósát és a magyar Alkotmánybíróság alapító tagját.
Friss könyvek
Az állami és a felekezeti egyházjog alapjai

Az állami és a felekezeti egyházjog alapjai című tankönyv, amit most kezükben tarthatnak az olvasók, joghallgatók számára készült, és a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán e tanévtől oktatott, új tematikájú, egy féléves Egyházjog tantárgyhoz kapcsolódik. A tananyag az alapjogi felfogásból indul ki, és mind az állami egyházjog, mind a felekezeti egyházjog anyagát felöleli. A tankönyv strukturális felépítésének a kialakításánál alapvető szempont volt az, hogy a szerkezet segítse átlátni a témakörnek a diszciplínák rendszerében és a jogrendszerben való vertikális és horizontális elhelyezkedését...

Szerző: Köbel Szilvia (szerk.)
Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások
Jog és jogfilozófia
Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara konferenciát szervez Peschka Vilmos akadémikus emlékére 2017. január 13-án. A 2006-ban, immár több mint tíz éve elhunyt Peschka Vilmos egyetemi tanár, kutatóprofesszor, az MTA rendes tagja, a II. világháború utáni hazai jogtudomány egyik legnagyobb hatású alakja. Munkássága alapvetően befolyásolja a hazai jogtudományban a jog elméleti megközelítése kapcsán követett gondolkodásunkat, személyisége pedig mindazokban kitörölhetetlenül ott hagyta a lenyomatát, akiknek megadatott, hogy ismerjék őt, dolgozzanak vele. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán a Polgári Jogi Tanszék egyetemi tanáraként, csaknem három évtizednyi oktatási és kutatási tevékenység után vonult nyugdíjba. Neki állítunk emléket ezzel a konferenciával.
Időpont: 2017-01-13 10:30
Helyszín: ELTE ÁJK Kari Tanácsterem (1053 Bp., Egyetem tér 1-3. fszt.)
Oversight of the Rule of Law in the European Union: Opportunities and Challenges

Article 2 of the Treaty on the European Union provides that the EU is founded on fundamental values including the rule of law, democracy and fundamental rights. In March 2014, in response to a number of "crisis events" in some Member States that revealed "systemic threats to the rule of law" the EU Commission adopted a new EU Framework to strengthen the Rule of Law. In 2016, the Commission began considering the situation in Poland under the new Framework. In parallel, in December 2014, the Council of the EU established a new Rule of Law Dialogue to be held each year among member states to "promote and safeguard the rule of law within the EU".

The event will provide opportunity to hear leading experts consider the challenges and opportunities for rule of law oversight in the EU and the role of various EU institutions, including an analysis of the Commission's new Rule of Law Framework and the Council's new Rule of Law Dialogue. In addition, country experts will assess the situation in selected member states, with a particular focus on developments in Hungary and Poland. Speakers will also consider what lies ahead, amid recent calls for a new binding EU mechanism to monitor the state of democracy, rule of law and fundamental rights in the member states.

The event is being held to launch a new book on the topic, 'Reinforcing Rule of Law Oversight in the European Union' (Cambridge University Press, 2016)' edited by Prof Carlos Closa (Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Madrid) and Prof Dimitry Kochenov (University of Groningen, The Netherlands).

Időpont: 2017-01-16 16:00
Helyszín: British Institute of International and Comparative Law, Charles Clore House, 17 Russell Square, London, WC1B 5JP
Pódiumbeszélgetés: Az elsőfokú vörösiszap-ítélet értékelése

A beszélgetés résztvevői:

Jakab András – moderátor, az MTA TK JTI igazgatója és tudományos tanácsadója

Sándor Zsuzsa, nyugalmazott bíró, volt bírósági szóvivő, az „Elsodortak – a vörösiszap-katasztrófa utóélete: a per” című könyv szerzője

Tóth Mihály – büntetőjogász, az MTA TK JTI tudományos tanácsadója

Fodor László – környezetjogász, egyetemi tanár (DE ÁJK)

Kecskés Gábor – nemzetközi (környezet)jogász, az MTA TK JTI tudományos munkatársa

A tíz halálos áldozatot követelő és jelentős anyagi kárt előidéző, 2010-ben bekövetkezett katasztrófa kapcsán büntetőeljárás és számos polgári peres eljárás indult, utóbbiak elsősorban a lakhatatlanná vált ingatlanok tulajdonosai részéről. A büntetőeljárásban a Veszprémi Törvényszék előtt valamennyi vádlott esetében felmentő ítélet született 2016 januárjában. Az elsőfokú, nem jogerős ítélet ellen az ügyész fellebbezést jelentett be, így az ügy másodfokon a Győri Ítélőtábla előtt folytatódik.

A beszélgetés nyilvános. Kérjük, részvételi szándékát előzetesen jelezze Kecskés Gábornak.

Időpont: 2017-01-12 10:00
Helyszín: ELTE ÁJK Kari Tanácsterem (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.)
Jany János (Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK Nemzetközi és Politikatudományi Intézet) előadása „Jogi kultúrák Ázsiában” címmel
Kérjük, részvételi szándékát előzetesen jelezze Hoffmann Tamásnak.
Időpont: 2017-01-19 10:00
Helyszín: ELTE ÁJK Kari Tanácsterem (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.)
Lőrincz Viktor előadása „Jog és játékelmélet” címmel
Kérjük, részvételi szándékát előzetesen jelezze Hoffmann Tamásnak.
Időpont: 2017-01-26 10:00
Helyszín: ELTE ÁJK Kari Tanácsterem (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.)
Luc Heuschling (Université du Luxembourg ): “The Internationalization of Legal Curricula. A Typology”
Kérjük, részvételi szándékát előzetesen jelezze Hoffmann Tamásnak.
Időpont: 2017-02-23 10:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
Az infokommunikációs piacok működési zavarai és szabályozási lehetőségei

A Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kara minden félév végén kutatási hetet szervez, ahol elsősorban a kar oktatói mutatják be kutatásaikat.

A 2017 január16-20. között megrendezésre kerülő kutatási héten két jogot érintő téma is szerepel, hiszen a BCE Infokommunikációs Tanszék munkatársai az infokommunikációs piacok szabályozási kérdéseiről fognak előadásokat tartani. Polyák Gábor és Urbán Ágnes a fenntartható média-ökoszisztémáról, Ződi Zsolt pedig a big data korszak új szabályozási kihívásairól beszél.

Helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem C 203 terem
Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak
Ügyvivő-szakértő

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7624 Pécs, Ifjúság útja 20., de távmunkában is végezhető

Az ügyvivő-szakértő az internetes forgalomirányító szolgáltatások – keresőszolgáltatások, közösségi hálózatok, ajánlórendszer-alapú szolgáltatások – szabályozási kérdései című OTKA-kutatáshoz (116551 számú kutatás) kapcsolódó kutatási és szervezési feladatokat végzi magyar és angol nyelven. 

Előny, ha a jelentkezőnek vannak már tapasztalatai a következő területeken: adatvédelem, szerzői jog, versenyjog.  A kutató feladatai: a kutatáshoz kapcsolódó szakirodalmak és rendezvények figyelemmel kísérése, összefoglalók készítése, - közreműködés a pályázattal kapcsolatos szervezési és adminisztratív feladatok ellátásában, - közreműködés az SZKK Big Data Kutatócsoportjának szervezési feladataiban és rendszeres publikálás a megadott témakörben.

Státusz megnevezése: Határozott idejű, 2020. 01. 31–ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Jelentkezési határidő: 2017-01-19
Főtanácsadói álláshelyek a Kúrián

Kúria elnöke pályázatot hirdet

· a Kúria Büntető Kollégiumába 1 főtanácsadói munkakör,

· a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának Közigazgatási Szakágába 3 főtanácsadói munkakör,

· a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának Munkaügyi Szakágába 1 főtanácsadói munkakör,

· a Kúria Polgári Kollégiumába 2 főtanácsadói munkakör betöltésére.

Státusz megnevezése: Igazságügyi alkalmazott
Jelentkezési határidő: 2017-01-20
Lendület program
A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA) elnöke a Lendület program keretében nyílt pályázati eljárású felhívást tesz közzé 2017-ben induló kutatócsoportok létrehozására. A Lendület program célja az akadémiai intézményekben és egyetemeken folyó kutatások dinamikus megújítása nemzetközileg kimagasló teljesítményű kutatók és kiemelkedő fiatal tehetségek külföldről történő hazahívásával, illetve itthon tartásával. A Lendület program a kiválóság és a mobilitás együttes támogatására irányul, ennek megfelelően célja, hogy a befogadó kutatóhelyeken új téma kutatására alakuló kutatócsoportok számára biztosítson forrást. 2017-ben az új Lendület-kutatócsoportok támogatására rendelkezésre álló, várhatóan 600 M Ft-ból megközelítőleg 16-18 új kutatócsoport indítható. A teljes támogatási időszak – a jelen pályázati kiírásban és a támogatási szerződésben foglaltak szerint – maximum 5 év. Akadémiai kutatóintézet-hálózati csoport vezetője által elnyert sikeres projekt esetén – a 33/2016. (XII. 1.) számú MTA elnöki határozat rendelkezései szerint – a csoportvezető személyi bértámogatásának összege a projekt lezárást követően beépülhet a fogadó kutatóhely költségvetésébe.
Státusz megnevezése: kutató
Jelentkezési határidő: 2017-01-17
További hírek
Alapításának 350. évfordulóját ünnepli az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara
350 évvel ezelőtt, 1667. január 2-án került írásba foglalásra az a megállapodás, amely tartalma szerint Karunk alapító okirata. Ezzel egészült ki a Nagyszombati Egyetem a jogtudományi karral, amelynek nyomán az oktatás a Karon 1667. január 17-én kezdődött meg.
2017 HIF Conference Support Scholarships

Interested and qualified individuals can apply for grants up to $2,000. Application deadline is February 5, 2017. The Hungary Initiatives Foundation is committed to strengthening the exchange of knowledge and skills between the United States and Hungary. Therefore we would like to provide an opportunity for talented Hungarians and Americans to share their knowledge and gain new professional experiences. The Hungary Initiatives Foundation invites interested individuals to apply for grants to participate at workshops or conferences both in Hungary and in the U.S. Eligibility

•The application is open to Hungarian citizens (with a permanent residence in Hungary) for conferences held in the US, and US citizens for conferences held in Hungary

•The applicant must be associated with an academic or research institution in the US or in Hungary and must be delegates who are not fully funded by industry Available grant

•Applicants can request funding up to $2,000 per conference participation.

•Grants can only be used for covering registration fees and travel expenses, including lodging.

•The date of the conference must be between March 15, 2017-December 1, 2017.

Az MTA TK Jogtudományi Intézete januári rendezvényeinek helyszíne az ELTE ÁJK

A kutatóközpont új épületbe költözése miatt a Jogtudományi Intézet januári rendezvényeinek helyszíne az ELTE ÁJK kari tanácsterme (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.).