Tartalom
Doktori viták, védések

Gurbai Sándor : A gondnokság alá helyezett személyek választójoga a nemzetközi jog, az európai regionális jog és a komparatív közjog tükrében

Sólyom Borbála: Az adócsalás és az adóelkerülés elleni harc az Európai Unióban az általános forgalmi adózás területén különös tekintettel az Európai Bíróság joggyakorlatára

Habilitációk

Bónis Péter : A kontraktuális felelősség a középkortól az új Polgári Törvénykönyvig

Szomora Zsolt: A bűncselekmény elkövetői; A becsület mint jogi tárgy dogmatikai és alapjogi nézőpontból

Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések

Közjogi Szemle (2015/1)

MTA Law Working Papers (2015/5)

MTA Law Working Papers (2015/6)

Friss könyvek

Magyar Jogtudósok (IV. kötet)

A jog tudománya. Tudománytörténeti és -elméleti írások, gyakorlati tanácsokkal

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások

The Global Round Table 2015 Main Event: Morality in Politics

Az államok patológiája: Válság és hanyatlás, bomlás és bukás az államok életében

A közpolitikai döntéshozatal jogi környezete a rendészeti politikában: kerekasztal-beszélgetés

A pénzpiac szabályozása: kerekasztal-beszélgetés

Műhelyvita Könczöl Miklós „A jövő nemzedékek jogai?” c. tanulmányáról

Juhász Endre előadása az Európai Unió Bíróságának működéséről

Műhelyvita Mattias Kumm „The Legitimacy of Enforcement against Member States” c. tanulmányáról

Jogászok májusi kongresszusa: Az európai integrációs folyamatok végrehajtási problémái különböző jogágakban

EUCelLEX Workshop: From Bench to Bed: Ethical and Legal Implications of stem cell sources/procurement, and roadmaps from research to therapy

Hungarian Particularism in the European Union: Politico-legal Perspectives - updated programme!

Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak

Postdoctoral positions in: Legal Transfer in the Common Law World or Legal History of the European Union

PhD positions in: Legal Transfer in the Common Law World or Legal History of the European Union

További hírek

Videó: Szellemi tulajdon védelme

Videó: Tóth Ádám előadása a Magyar Országos Közjegyzői Kamara működéséről

Videó: Közbeszerzések

Videó: A közpolitikai döntéshozatal jogi környezete a kisebbségekkel kapcsolatos politikában

Doktori viták, védések
Gurbai Sándor : A gondnokság alá helyezett személyek választójoga a nemzetközi jog, az európai regionális jog és a komparatív közjog tükrében
Név: Gurbai Sándor
Időpont: 2015-05-21 03:00
Helyszín: PPKE JÁK Kari Tanácsterem (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28. II. em.)
Sólyom Borbála: Az adócsalás és az adóelkerülés elleni harc az Európai Unióban az általános forgalmi adózás területén különös tekintettel az Európai Bíróság joggyakorlatára
Név: Sólyom Borbála
Időpont: 2015-05-07 15:30
Helyszín: PPKE JÁK Szent II. János Pál terem - Díszterem (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28. II. em.)
Habilitációk
Bónis Péter : A kontraktuális felelősség a középkortól az új Polgári Törvénykönyvig

A nyilvános tantárgyi előadás címe: Werbőczy István Tripartituma, Helyszín: TEOKJ I. előadó (4028 Debrecen, Kassai út 26., fszt. 113. terem), Időpontja: 2015. május 5-én (kedden) 12:00 órakor

A tudományos előadás címe: A kontraktuális felelősség a középkortól az új Polgári Törvénykönyvig

Az idegen nyelvű előadás címe (a tudományos előadást követően közvetlenül): La responsabilità contrattuale dal Medioevo al Codice civile ungherese Helyszín: DE ÁJK Kari Tanácsterem (4028 Debrecen, Kassai út 26., C/)

Név: Bónis Péter
Időpont: 2015-04-05 12:00
Helyszín: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 4028 Debrecen, Kassai út 26., TEOKJ I. előadó
Szomora Zsolt: A bűncselekmény elkövetői; A becsület mint jogi tárgy dogmatikai és alapjogi nézőpontból

SZOMORA ZSOLT egyetemi docens, állam- és jogtudományból PhD fokozattal rendelkező oktató (SZTE ÁJTK Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék, Szeged)

Habilitációs tantermi előadás: 2015. május 6. (szerda) 10.00 óra Címe: A bűncselekmény elkövetői Helye: SZTE ÁJTK Pólay terem (Szeged, Tisza Lajos krt. 54.)

Habilitációs tudományos előadás: 2015. május 6. (szerda) 11.30 óra Címe: A becsület mint jogi tárgy dogmatikai és alapjogi nézőpontból Helye: SZTE ÁJTK Kari Tanácsterem (Szeged, Tisza Lajos krt. 54.)

Név: Szomora Zsolt
Időpont: 2015-05-06 12:00
Helyszín: SZTE ÁJTK Pólay terem (Szeged, Tisza Lajos krt. 54.)
Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések
Közjogi Szemle (2015/1)
MTA Law Working Papers (2015/5)
Gábor Halmai: Religion and Constitutionalism
MTA Law Working Papers (2015/6)
Tajti Tibor: A csődstigma, a második esély mentalitás és a csődjog viszonyáról - amit az összehasonlító jog sugall
Friss könyvek
Magyar Jogtudósok (IV. kötet)
Az olvasó a kiemelkedő magyar (magyarországi) jogtudósok életét és munkásságát bemutató sorozat negyedik kötetét tartja kezében. A sorozat első kötete 1999-ben, második 2001-ben, harmadik pedig 2006-ban látott napvilágot.
Szerző: Hamza Gábor (szerk.) - Siklósi Iván (társszerk.)
A jog tudománya. Tudománytörténeti és -elméleti írások, gyakorlati tanácsokkal

Ez a kötet többrétű és sokéves kutatási projekt eredménye, amely hármas célt tűzött ki maga elé. Egyrészt a jogtudomány általános módszertani problémáit és megközelítési módjait kívántuk bemutatni. Önálló fejezetek szólnak a jogdogmatikai, az empirikus szociológiai, a politikai filozófiai és a de lege ferenda megközelítésről. Másrészt a magyar jogtudomány helyzetével kívántunk számot vetni és ennek fényében azonosítani a legfontosabb teendőket. Ezért részletesen foglalkozunk a magyar jogtudomány egyes területeinek történetével a kezdetektől napjainkig, amelyről sporadikusan születtek ugyan elemzések a rendszerváltás után, de átfogó képet nem kaphattunk a helyzetről. Harmadrészt szükségesnek láttuk, hogy a pályakezdő jogtudományi kutatók számára készüljön egy olyan iránymutató összegzés, amely rendszerezetten bemutatja a jogtudományi pályával kapcsolatos alapvető tudnivalókat. A könyv ezért alkalmas arra, hogy tananyagként használják a doktori képzésben, hiszen a hallgatók a tapasztalatok szerint kifejezetten igénylik és kérik az ilyen jellegű útmutatásokat, de eddig ehhez hasonló kötet nem állt rendelkezésükre.

Reményeink szerint ez a munka hasznos minden olyan – akár szenior, akár junior – magyar jogtudós számára, aki szeretné jobban megérteni szakmája módszertani és intézményi problémáit, valamint reflektálni akar saját tevékenysége mércéire és hasznosságára.

További részletek: http://www.hvgorac.hu/sites/portal/a_jog_tudomanya@901516_kiadvany.html

Szerző: Jakab András, Menyhárd Attila (szerk.)
Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások
The Global Round Table 2015 Main Event: Morality in Politics
Időpont: 2015-04-30 09:00
Helyszín: PPKE JÁK Szent II. János Pál terem - Díszterem (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28. II. em.)
Az államok patológiája: Válság és hanyatlás, bomlás és bukás az államok életében

Délelőtti szekció (10:00-12:00, szekcióvezető: Szigeti Péter) 

Egresi Katalin: A rómaiak hanyatlása és bukása - A "bukás" toposza, ahogyan Montesquieu és más klasszikusok látták 

Halász Iván: Az állam válsága, bukása és újjáépülése - Fogalmi keretek és konkrét esetek

Sólyom Péter: Egy állam összeomlása és újraalapítása - német tapasztalatok, alkotmányjogi megközelítésben

Vidovics-Dancs Ágnes: Az államcsőd - fogalom és fogalomtörténet

Délutáni szekció (13:00-15:30, szekcióvezető: Halász Iván)

Szigeti Péter: Létezhet-e "maffiaállam"?

Ziegler Dezső Tamás - Unger Anna: A "gettó-állam"

Pongrácz Alex: A "bukott állam" (failed state)

Ganczer Mónika: Az államutódlás - Az államok továbbélése és megszűnése

Takács Péter: Az Iszlám Állam (ISIS). Állam-e?

Időpont: 2015-05-15 10:00
Helyszín: Széchenyi István Egyetem, Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, Győr, Áldozat u. 12. Deák-terem (fszt.)
A közpolitikai döntéshozatal jogi környezete a rendészeti politikában: kerekasztal-beszélgetés

A beszélgetés résztvevői:

Barabás Tünde kriminológus, osztályvezető, Kutatásszervezési, Dokumentációs és Nemzetközi Kapcsolatok Osztály, Országos Kriminológiai Intézet, egyetemi docens, Kriminológiai Tanszék (NKE)

Christián László tanszékvezető, egyetemi docens, Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszék, Rendészettudományi Kar (NKE)

Hajas Barnabás egyetemi adjunktus, Alkotmányjogi Tanszék (PPKE)

A beszélgetést vezeti:

Jakab András igazgató (MTA TK JTI)

Időpont: 2015-05-05 10:00
Helyszín: MTA TK JTI Tárgyaló (1014 Budapest, Országház utca 30., II. emelet)
A pénzpiac szabályozása: kerekasztal-beszélgetés

A beszélgetés résztvevői:

Halustyik Anna tszv. egyetemi docens (PPKE JÁK) Király Júlia címzetes egyetemi tanár (BCE GTK) Bodnár Zoltán egyetemi docens (ELTE ÁJK)

Moderátor: Jakab András igazgató (MTA TK JTI) és Szalai Ákos tudományos munkatárs (MTA TK JTI)

Az esemény nyilvános, azon minden érdeklődőt szeretettel várunk. Kérjük, részvételi szándékát előzetesen jelezni szíveskedjen a kreisz.brigitta@tk.mta.hu e-mail címen.

Időpont: 2015-05-05 02:00
Helyszín: MTA TK JTI Tanácsterme (1014 Budapest, Országház utca 30. II. emelet)
Műhelyvita Könczöl Miklós „A jövő nemzedékek jogai?” c. tanulmányáról

Opponensek: Debisso Kinga (Alapvető Jogok Biztosának Hivatala), Szalai Ákos (MTA TK JTI)

Nyelv: magyar

Kérjük, részvételi szándékát előzetesen jelezze Hoffmann Tamásnak.

Időpont: 2015-05-21 10:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
Juhász Endre előadása az Európai Unió Bíróságának működéséről

Az MTA TK Jogtudományi Intézete „Jogrendszer belülről” címmel beszélgetéssorozatot rendez, amelynek célja, hogy a jogtudomány képviselőinek betekintést engedjen a jogrendszer működése során fontos intézmények belső életébe. Ennek érdekében Juhász Endrét, az Európai Unió Bíróságának bíráját mintegy félórás előadás megtartására kértük fel. Az előadást kilencven perc beszélgetés követi, a jelenlevő kutatók kérdései alapján.

Az esemény nyilvános, azon sok szeretettel várunk minden érdeklődőt, de kérjük, részvételi szándékukat előzetesen jelezzék emailben a szilagyi.emese@tk.mta.hu címen.

Időpont: 2015-05-28 02:00
Helyszín: MTA TK JTI (Országház u. 30.) II. emeleti Tanácsterem
Műhelyvita Mattias Kumm „The Legitimacy of Enforcement against Member States” c. tanulmányáról

Opponensek: Varju Márton (MTA TK JTI) és Sonnevend Pál (ELTE ÁJK)

Nyelv: angol

Kérjük, részvételi szándékát előzetesen jelezze Hoffmann Tamásnak!

Időpont: 2015-05-28 10:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
Jogászok májusi kongresszusa: Az európai integrációs folyamatok végrehajtási problémái különböző jogágakban

A konferencia megrendezése az Ungvári Nemzeti Egyetem Jogtudományi kar kedvezményezése és az Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériumának „Fiatal kutatók és diákok nemzeti és nemzetközi kongresszusok, fórumok, tudományos konferenciák és szemináriumok 2014-ben” (№1/11-205, kelt: 2014.01.14) terve alapján fog megtörténni. A tervek szerint a konferencia kezdete előtt az anyagok gyűjteményét publikálni fogjuk. A konferencia témája: „Az európai integrációs folyamatok végrehajtási problémái különböző jogágakban”.

A konferencia tervei szerint a következő tematikus területeken van lehetőség munkálkodni: 1. Állam- és jogtörténet, politikai és jogi tanulmányok története, jogfilozófia. 2. Alkotmányjog és eljárás, önkormányzati jog, összehasonlító jog. 3. Nemzetközi közjog, nemzetközi magánjog, EU jog. 4. Közigazgatási jog és a folyamat, pénzügyi jog. 5. Polgári, kereskedelmi jog és eljárás, családjog. 6. Büntetőjog, kriminológia, büntetőjog végrehajtása. 7. Büntetőeljárás, kriminalisztika,bírósági vizsgálat, működési és keresési tevékenység. 8. Munkajog, társadalombiztosítási jog. 9. Földjog, agrárjog, környezetvédelmi jog, természetvédelmi jog. 10. Tájékoztatásra vonatkozó jog, internet jog, médiajog, tájékoztatáshoz való jog biztonság. 11. Legújabb jogterületek. 12. Bírói testület, ügyészség, ügyvédség.

Munkanyelvek: ukrán, orosz, angol, német, szlovák, cseh, magyar, román, lengyel és fehérorosz.

Időpont: 2015-05-15 11:59
Helyszín: Ungvári Nemzeti Egyetem Jogtudományi Kara
EUCelLEX Workshop: From Bench to Bed: Ethical and Legal Implications of stem cell sources/procurement, and roadmaps from research to therapy

2015. május 18-19-én az Európai Unió 7. Keretprogramja által finanszírozott EUCelLEX kutatási program keretében, a Közép Európai Egyetem Bioetikai és Jogi Kutatóközpontja (CEU CELAB) nemzetközi műhelynapokat tart az őssejt kinyerés, valamint az őssejt-kutatástól és az őssejtek terápiás alkalmazásáig vezető lehetséges útvonalak jogi és etikai kérdéseiről.

Időpont: 2015-05-18 12:17
Helyszín: Nador u. 9, Monument Building
Hungarian Particularism in the European Union: Politico-legal Perspectives - updated programme!

The conference explores whether, from a legal and political perspective, the idea of a Hungarian ‘Sonderweg’ in the European Union actually makes sense. In particular, it examines whether a ‘selective’ understanding of EU obligations and other EU commitments – and, in general, the emphasis on national particularism in the European Union – has any public benefits. The conference revisits the general benefits and public importance of EU law, and the relevance of ‘shared interests’ behind the Treaty commitments on one hand, and the frameworks allowing and fostering Member State diversity in the EU, Member State practices of protectionism, exclusionism and particularism, on the other. Finally, it reflects on the consequences for good governance and administration where governments act under the scope of EU law.

PROGRAMME

9:00 Conference opening

9:15 – 10:15 Keynote speech: Matej Avbelj (GSGES): The EU between unity and disunity: how much particularism is too much?

10:15 – 11:15 Panel discussion: Local interests, policies and divergences within the European Union István Kónya (MTA KRTK): Opportunity or straightjacket: convergence in the European Union Márton Varju (MTA Lendület-HPOPs): Between compliance and particularism: Member State preferences in the European Union Pinar Emine Donmez and Éva Zemandl (CEU): Post-crisis transformations in governing Hungary and Turkey: challenging particularist perspectives

11:15 – 11:30 Coffee break

11:30 – 12:30 Keynote speech: Christopher Bovis (Hull): The importance of a single EU market for the Member States

12:30 – 13:30 Lunch

13:30 – 14:30 Panel discussion: Particularism and economic regulation in post-2010 Hungary Dániel Deák (Corvinus): Unorthodoxy in Hungarian legislation with a particular regard to taxation Mónika Papp (MTA Lendület-HPOPs): Markets and consumers in the EU and in the Member States Balázs Horváthy (MTA Lendület-HPOPs): The limits of national particularism in EU external trade policy

14:30 – 14:45 Coffee break

14:45 – 15:45 Keynote speech: Catherine Dupré (Exeter): Dignity-democracy and Hungary: construction and transformation of constitutional time

16:00 End of conference

Contact:

Ms Veronika Czina: czina.veronika@tk.mta.hu

Ms Adrienn Nyircsák: nyircsak.adrienn@tk.mta.hu

Időpont: 2015-05-15 09:00
Helyszín: Central European University, 1051 Budapest, Október 6. utca 7. Room 102
Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak
Postdoctoral positions in: Legal Transfer in the Common Law World or Legal History of the European Union

You will develop, co-ordinate and pursue an independent project in one of the two research fields. Your research will turn on (1) the development of rules, principles, doctrines and institutions of English law outside England, for example in selected jurisdictions of the British Empire; or (2) the legal history of selected areas of EU law, particularly in their interaction with the legal sys-tems of the member states. You will publish your findings and actively participate in the research activities of the Institute under the guidance of Professor Vogenauer.

Státusz megnevezése: Postdoctoral Research Associate
Jelentkezési határidő: 2015-06-12
PhD positions in: Legal Transfer in the Common Law World or Legal History of the European Union

You will develop, co-ordinate and pursue a doctoral project in one of the two research fields. Your doctoral thesis will turn on (1) the development of rules, principles, doctrines and institutions of English law outside England, for example in selected jurisdictions of the British Empire; or (2) the legal history of selected areas of EU law, particularly in their interaction with the legal sys-tems of the member states. You will publish your findings and actively participate in the research activities of the Institute under the guidance of Professor Vogenauer.

Státusz megnevezése: Doctoral Student
Jelentkezési határidő: 2015-06-12
További hírek
Videó: Szellemi tulajdon védelme
A kerekasztal-beszélgetés résztvevői: Szalai Ákos, Pogácsás Anett, Faludi Gábor, Simon Dorottya, Jakab András
Videó: Tóth Ádám előadása a Magyar Országos Közjegyzői Kamara működéséről
Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete „Jogrendszer belülről” címmel szervez beszélgetéssorozatot, melynek keretében 2015. április 23-án Tóth Ádámot, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnöke tartott előadást.
Videó: Közbeszerzések

A gazdasági jog jelentősége: a jog hatása a gazdaság és a társadalom működésére

Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete által szervezett „Közbeszerzések” című 2015. április 21-én megtartott kerekasztal-beszélgetés felvétele.

Résztvevők: Puskás Sándor a Közbeszerzési Hatóság Döntőbizottságának elnökhelyettese; Gyulai-Schmidt Andrea egyetemi docens (PPKE JÁK); Tóth István János tudományos főmunkatárs (MTA KTI)

Moderátor: Jakab András igazgató (MTA TK JTI) és Szalai Ákos tudományos munkatárs (MTA TK JTI)

Videó: A közpolitikai döntéshozatal jogi környezete a kisebbségekkel kapcsolatos politikában

A közpolitikai döntéshozatal jogi környezete: jogalkotási eljárás, érdekegyeztetés, alkotmányos és EU-jogi korlátok Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi és Politikatudományi Intézetei, valamint a Magyar Politikatudományi Társaság Közpolitikai Szakosztálya által szervezett „A közpolitikai döntéshozatal jogi környezete a kisebbségekkel kapcsolatos politikában ” címmel 2015. április 21-én megtartott kerekasztal-beszélgetés felvétele.

Résztvevők: Dobos Balázs tudományos munkatárs (MTA TK KI) Papp Z. Attila egyetemi docens, Szociológiai Intézet (ME BTK); igazgató, tudományos főmunkatárs (MTA TK KI) Szalayné Sándor Erzsébet a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes, Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Vizi Balázs egyetemi docens, Nemzetközi Jogi és Európai Jogi Tanszék (NKE), tudományos főmunkatárs (MTA TK KI)

Moderátor: Jakab András igazgató (MTA TK JTI)