Tartalom
Doktori viták, védések

Műhelyvita Hoffman István nagydoktori értekezéséről: Az önkormányzati feladatok összehasonlításának és összehasonlíthatóságának általános kérdései

Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések

Jogelméleti Szemle (2018/1)

Polgári Jog (2018/2.)

MTA Law Working Papers (2018/6.)

MTA Law Working Papers (2018/7.)

MTA Law Working Papers (2018/8.)

JTIblog (2018_1)

JTIblog (2018_2)

JTIblog (2018_3)

Friss könyvek

Demokrácia – piacgazdaság – hatalommegosztás

Reinventing Government. Constitutional Changes in Hungary

Szerződési jog. Különös rész

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások

Konferencia Kemenes Béla születésének 90. évfordulója alkalmából

Datenschutz-Grundverordnung (GDPR). Perspektiven aus der Praxis

Közszolgálati sztrájkok Magyarországon

Konferencia: A modern állam kihívásai

Polgári Jogot Oktatók XXIV. Országos Találkozója

Workshop: Nemzetközi emberi jogi bíráskodás és alkotmánybíráskodás – komplementaritás és szinergiák

International workshop: Rights Consciousness and Legal Cultures – Theoretical Perspectives

A Nemzetközi Jogi Egyesület Magyar Tagozata és az MTA TK JTI közös szakmai rendezvénye

Workshop: Human Rights of Asylum Seekers in Italy and Hungary

Konferencia: A nemzeti kisebbségek jogi és demográfiai helyzete és kihívásai a Kárpát-medencében

Central and Eastern European e|Dem and e|Gov Days 2018

IX. Önkormányzati Vagyongazdálkodási Konferencia

Workshop: Nemzetközi emberi jogi bíráskodás és alkotmánybíráskodás

International conference: The Power of Public Law in the 21st Century

International conference: The New Hungarian Arbitration Act. Views from Hungary and Abroad

Doktori viták, védések
Műhelyvita Hoffman István nagydoktori értekezéséről: Az önkormányzati feladatok összehasonlításának és összehasonlíthatóságának általános kérdései
Név: Műhelyvita Hoffman István nagydoktori értekezéséről
Időpont: 2018-04-19 10:00
Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza JTI tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések
Jogelméleti Szemle (2018/1)

A Jogelméleti Szemle egy 18 évvel ezelőtt indult, negyedévente megjelenő elektronikus folyóirat. Magyar és idegen nyelvű jogelméleti és jogszociológiai írásokat közöl, emellett a különböző jogági tudományok területéhez tartozó, illetve társadalomelméleti jellegű tanulmányokat is befogad közlésre. A legújabb (open acces hozzáférésű) szám tartalomjegyzéke:

Tanulmányok
Budai Balázs Benjámin: Hangsúlyváltozás az e-közigazgatás front office-ában
Cservák Csaba: Hispánia alapjogvédelmi szervezetrendszeréről
Egri-Kovács Krisztián: Az alkotmánybíráskodás kialakulása
Fodor András Péter: A magyar kötelmi jog általános része – Fejlődéstörténet és rendszerezés
Kiss Adrienn: Albánok és az önrendelkezés
Kiss, Valéria: Legal consciousness and life story research, Empirical investigation of the concept of ’living law’. Methodological problems of the research on legal consciousness II.
Makkos Nándor: Felnőttképzés, esélyegyenlőség, közigazgatás
Nagy-Barna Krisztina: A kockázati tőkebefektetéshez kapcsolódó szindikátusi szerződés, kitekintéssel a csendes társaság intézményére
Schiffner Imola: Az uniós polgár családtagjainak jogi helyzete az Európai Bíróság legújabb jogeseteiben, különös tekintettel a Zambrano-doktrína alkalmazására
Tribl Norbert: Az alkotmányos identitás fogalomrendszere jogelméleti megközelítésben
Vita
Pokol Béla: Alkotmánybírósági törvényünk ellentmondásai és feszültségei (eszményiek és praktikusak)
Szmodis Jenő: Terminológiai problémák az ún. jurisztokratikus állam fogalma körül

Archívum
Hamza Gábor: Emlékezés Móra Mihályra születésének évfordulóján
Interjú
Hegedős, Soma: „Der Islam ist eine völlig andere Religion.” – Ein wissenschafltiches Gespräch mit dem Islamwissenschaftler Tilman Nagel

 

Polgári Jog (2018/2.)
A Wolters Kluwer által 2016 januárjában indított folyóirat havonta, elektronikusan, online eléréssel jelenik meg az Új Jogtár felületén, a többi kiadványtól független hozzáféréssel. A folyóirat főszerkesztője Vékás Lajos, szerkesztőbizottságának tagjai: Csehi Zoltán, Gárdos Péter, Kisfaludi András és Parlagi Mátyás. A friss számban Élő Dániel tanulmánya a jogalkotással okozott kár kérdéseit tárgyalja, Dúl János jogesetelmzése az üzletrészen fennálló haszonélvezeti jogi öröklési és társasági jogi gyakorlatát mutatja be. A lapszám három polgári jogi tárgyú döntvényt tartalmaz, amelyek közül az egyik az e-maillel és az elektronikus iratok írásbeli nyilatkozatnak minősülésével, a másik a munkavállaló véleménynyilvánítási szabadságával, a harmadik pedig a részvénykönyvbe való bejegyzéssel foglalkozik. A Fórum rovatban Kovács Krisztián az MTA ÁJB Civlisztikai Albizottságának üléséről számol be. A folyóirat továbbra is várja szerzők jelentkezését. További információ: https://wolterskluwer.hu/polgari-jog-folyoirat-bemutatasa/
MTA Law Working Papers (2018/6.)

Somody Bernadette – Vissy Beatrix: Az alkotmánybírósági döntések rendesbírósági végrehajtása: normatív elvárások – tényleges gyakorlat

MTA Law Working Papers (2018/7.)
Balázsy Péter: Velünk élő tálio – a halálbüntetés napjainkban
MTA Law Working Papers (2018/8.)
Drinóczi Tímea: A tagállami identitás
JTIblog (2018_1)

Mécs János: Koordinált jelöltállítás és választási rendszer

JTIblog (2018_2)

Bergendi-Rácz Diána: Recenzió Jakab Éva „Apropó jogharmonizáció: gondolatok az ókori kellékszavatossági modell kapcsán” című írásáról

JTIblog (2018_3)

Vági Renátó: Megvéd-e minket a GDPR a Cambridge Analyticától?

Friss könyvek
Demokrácia – piacgazdaság – hatalommegosztás
Szerző: Smuk Péter (szerk.)
Reinventing Government. Constitutional Changes in Hungary
Szerző: István Stumpf
Szerződési jog. Különös rész

A szerzők a szerződéstípusok hatályos-tételes joganyagának feldolgozását tűzték ki célul, azok valós szabályozási hátterét kívánják bemutatni. A Ptk.-n kívüli fontosabb külön jogszabályok polgári jogi rendelkezéseinek lényeges tartalmát (lásd például a lakásbérleti, az építési-kivitelezési vagy éppen a fuvarozási szerződést) a Ptk. irányadó szabályaival együtt, azokkal szerves egységben, az adott szerződéstípus szabályozási csomópontjai szerint haladva ismertetik és elemzik. Mivel az egyes szerződéstípusok logikáját kívánják befogadhatóvá tenni a hallgatók számára, a könyv utal a kapcsolódó jelentősebb bírósági határozatokra és a szerződésszerkesztési gyakorlatban elterjedt megoldásokra is. A szerzők gyakorlatorientált, szemléletes megközelítésre törekedtek. Ennek következtében a tankönyv számos, a nyilvánosan hozzáférhető bírói gyakorlatból vett valós példát, kitalált esetet, összevetést, elhatárolást és több táblázatot is tartalmaz. A könnyebb tájékozódás érdekében a tankönyvet margószámokkal és az ezekre utaló szövegközi utalásokkal, illetve tárgymutatóval is ellátták. Noha a kötet elsősorban tankönyv, és ekként a hallgatók számára készült, a szerzők remélik, hogy gyakorló jogászok is haszonnal forgathatják. A szerzők az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának oktatói.

Szerző: Fuglinszky Ádám, Tőkey Balázs
Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások
Konferencia Kemenes Béla születésének 90. évfordulója alkalmából
Időpont: 2018-05-17 14:00
Helyszín: SZTE ÁJTK Kari Tanácsterem (Szeged, Tisza Lajos krt. 54. I. em.)
Datenschutz-Grundverordnung (GDPR). Perspektiven aus der Praxis

Die neue Datenschutz-Grundverordnung ist ein Meilenstein in der Entwicklung des europäischen Datenschutzrechts. Im digitalen Zeitalter von Google und Facebook werden personenbezogenen Daten massenweise bearbeitet und auch kommerziell verwendet. Die neue Datenschutzverordnung setzt neue Anforderungen und führt neue Sanktionen ein, und ist für jede Firma von grundsätzlicher Bedeutung. Ádám Liber wird die Fragen dieses Rechtsgebietes praxisbezogen beleuchten. Ádám Liber studierte Jura in Budapest und Leipzig, erwarb sein LLM an der Suffolk University, ist Rechtsanwalt in Budapest bei Baker McKenzie mit enormen Erfahrung im Datenschutzrecht und in der Implementierung der Datenschutzverordnung.

Időpont: 2018-05-02 18:00
Helyszín: Andrássy Universität Budapest
Közszolgálati sztrájkok Magyarországon

Szeretettel hívunk minden érdeklődőt az MTA Emberi Erőforrások Gazdaságtana Bizottság Munkaügyi Kapcsolatok Albizottsága (újjá)alakuló ülésére és szakmai fórumára, melyet „Közszolgálati sztrájkok Magyarországon" témában rendez 2018. április 23-án 10 órai kezdettel a Magyar Tudományos Akadémián. A tervezett program:

10:00 A rendezvény megnyitása
10:00–10:15 A bizottság új elnökének és titkárának megválasztása
10:15–10:45 Zemplényi Adrienne (Alapjogi Biztos Hivatala): Közszolgálati sztrájkok – az ombudsmani vizsgálatok tükrében
10:45–11:15 Berki Erzsébet: Megállapodás a köztisztviselők sztrájkjogának gyakorlásáról (1994)
11:15–11:45 Csonka László (ügyvéd): Közszolgálati sztrájk az ügyvéd szemével 
11:45–12:10 Boros Péterné (Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete): Az önkormányzati sztrájkok tapasztalatai
12:10–12:35 Szűcs Viktória (Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete): A szociális szféra sztrájkjainak tapasztalatai
12:35–13:00 Hozzászólások, vita

Időpont: 2018-04-23 10:00
Helyszín: Tudományos Akadémia Képes termében (Budapest, V. Széchenyi István tér 9. I. emelet)
Konferencia: A modern állam kihívásai
Időpont: 2018-05-10 10:00
Helyszín: Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kari Könyvtár (A/5-ös épület 209.)
Polgári Jogot Oktatók XXIV. Országos Találkozója

A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi Tanszéke, a Modern Magyar Polgári Jogi és Európai Magánjogi Kutató Központ és a Novotni Alapítvány 2018. június 8-án rendezi meg a polgári jogot oktatók soron következő országos találkozóját, immár huszonnegyedik alkalommal. Az idei tanácskozás célja – híven a választott mottóhoz – a dologi jog területén észlelt újszerű jelenségek, problematikus kérdések megvitatása. Felkért előadók: Juhász Ágnes (ME ÁJK), Kőrös András (nyugalmazott bíró, Kúria), Lenkovics Barnabás (SZE DFK), Menyhárd Attila (ELTE ÁJK), Papp Tekla (NKE ÁKK), Szrogh Csaba (Miskolci Törvényszék, bíró).

A tanszék e jeles eseményre tisztelettel meghívja a polgári jog, a magánjog oktatóit, a jogász szakma képviselőit, hogy a vitaindító előadásokat követően hozzászólásaikkal, véleményükkel, a tapasztalatuk megosztásával járuljanak hozzá a Polgári Törvénykönyvnek a dologi jogi rendelkezéseit érintő, újonnan formálódó elméleti-didaktikai és gyakorlati gondolkodáshoz. A konferencia véglegesített programját a későbbiekben tesszük közzé. A konferencián elhangzó előadásokat, továbbá a kapcsolódó tanulmányokat szerkesztett formában a Novotni Alapítvány megjelentetni kívánja 2018 végére. Amennyiben szállásigénye lenne, kérjük azt a reka.pusztahelyi@gmail.com címen jelezze, és további tájékoztató információkat küldünk a konferencia helyszínéhez közeli szálláslehetőségekről.

Időpont: 2018-06-08 09:00
Helyszín: Miskolci Egyetem ÁJK Dékáni Tanácsterem A6. fsz. 31.
Workshop: Nemzetközi emberi jogi bíráskodás és alkotmánybíráskodás – komplementaritás és szinergiák

A workshop az Emberi Jogok Európai Bírósága és a magyar Alkotmánybíróság eljárása közötti hasonlóságokat és a két intézmény közötti viszonyt kívánja megvitatni. Középpontjában eljárási kérdések állnak. A résztvevők a tudomány és a gyakorlat képviselői. A hangsúly a közös eszmecserén van, ezért a 15 perces előadásokat a workshop mindkét részében 30 perc vita követi.

Időpont: 2018-04-27 10:00
Helyszín: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanácsterem (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. földszint)
International workshop: Rights Consciousness and Legal Cultures – Theoretical Perspectives
Időpont: 2018-04-25 09:30
Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza JTI tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
A Nemzetközi Jogi Egyesület Magyar Tagozata és az MTA TK JTI közös szakmai rendezvénye
Időpont: 2018-04-26 14:00
Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza JTI tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
Workshop: Human Rights of Asylum Seekers in Italy and Hungary
Időpont: 2018-04-18 14:00
Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza JTI tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
Konferencia: A nemzeti kisebbségek jogi és demográfiai helyzete és kihívásai a Kárpát-medencében
Időpont: 2018-04-23 09:00
Helyszín: A Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza (6720 Szeged, Somogyi u. 7.)
Central and Eastern European e|Dem and e|Gov Days 2018
Időpont: 2018-05-03 08:00
Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Ludovika Főépület
IX. Önkormányzati Vagyongazdálkodási Konferencia
Időpont: 2018-04-27 08:30
Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar, Magyary előadó terem (1118 Budapest, Ménesi út 5.)
Workshop: Nemzetközi emberi jogi bíráskodás és alkotmánybíráskodás
Időpont: 2018-04-27 10:00
Helyszín: ELTE ÁJK Kari Tanácsterem (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3., fszt.)
International conference: The Power of Public Law in the 21st Century
Időpont: 2018-04-20 09:00
Helyszín: ELTE ÁJK (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.)
International conference: The New Hungarian Arbitration Act. Views from Hungary and Abroad
Időpont: 2018-05-17 12:30
Helyszín: Central European University, Budapest V., Nádor street 15, Room 103.