Tartalom
Doktori viták, védések

Szentgáli-Tóth Boldizsár: (Műhelyvita) „Hogyan tovább kétharmad? A minősített többségű törvényalkotás múltja, jelene, jövője Magyarországon”

Farkas Ádám: „Az állam fegyveres védelmének alapvonalai és Kiegyezést követő polgári evolúciója”

Horgos Livia Mária: „A ius puniendi jogállami tartalmának kiteljesedése”

Call for papers

Eljárásjogi Szemle

6th Comparative Law Workshop – ELTE Law Faculty

A fegyveres védelem, a honvédelem és a katonai büntetőjog kortárs szabályozási, valamint rendszertani kérdései

Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések

Pro Futuro (2018/1.)

JTIBlog (2018_7)

JTIBlog (2018_8)

JTIBlog (2018_9)

JTIBlog (2018_10)

MTA Law Working Papers (2018/13.)

MTA Law Working Papers (2018/14.)

Polgári Jog (2018/7–8. )

MTA Law Working Papers (2018/15.)

Internetes Jogtudományi Enciklopédia (IJOTEN) (2018/34–42.)

Személyi hírek

Az ELTE ÁJK-n kitüntetésben, elismerésben részesülők névsora

Friss könyvek

Az ELTE ÁJK 2018-as doktori konferenciájának tanulmánykötetei

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások

Frank Füredi (University of Kent) előadása: „Juridification – the turn towards the regulation of interpersonal relations”

3rd Contemporary Issues of Public Administration

III. International Week of Criminal Law

Jogi terminológia konferencia

Szente Zoltán „A parlamentek története” című könyvének bemutatója

Kutatók Éjszakája 2018 – Az MTA TK Jogtudományi Intézetének programja

Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak

Postdoc Rule of Law backsliding in the European Union (University of Groningen)

Kutatói ösztöndíj („Democracy and Rule of Law in the European Union: A Comparative Analysis of Theories and Practices”; LUISS University, Róma)

Kutatói ösztöndíj („Rules on Parliamentary Groups in Relation to the Electoral Legislation”; LUISS University, Róma)

Pályázat az Országgyűlés és Hivatala munkájának megismerését szolgáló ösztöndíjprogramra

Pályázat: fenntartható közbeszerzési témában készült szakdolgozat, évfolyamdolgozat vagy tanulmány

További hírek

Az Országos Bírósági Hivatal fotópályázata

Doktori viták, védések
Szentgáli-Tóth Boldizsár: (Műhelyvita) „Hogyan tovább kétharmad? A minősített többségű törvényalkotás múltja, jelene, jövője Magyarországon”
Név: Szentgáli-Tóth Boldizsár
Időpont: 2018-09-13 10:00
Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza JTI tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
Farkas Ádám: „Az állam fegyveres védelmének alapvonalai és Kiegyezést követő polgári evolúciója”
Név: Farkas Ádám
Időpont: 2018-09-13 14:00
Helyszín: Széchenyi István Egyetem, 9026 Győr, Áldozat u. 12.
Horgos Livia Mária: „A ius puniendi jogállami tartalmának kiteljesedése”
Név: Horgos Livia Mária
Időpont: 2018-09-20 11:00
Helyszín: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, A/19. (4028 Debrecen, Kassai út 26.)
Call for papers
Eljárásjogi Szemle

Örömmel tudatjuk a tisztelt szakmai olvasóközönséggel, hogy az Eljárásjogi Szemle harmadik évfolyamának első negyedévi lapszáma már olvasható a lap internetes oldalán is. A szaklap elektronikus formában a www.eljarasjog.hu weboldalon érhető el, nyomtatott formában a HVG- ORAC Kiadónál megrendelhető. Reméljük, hogy széles szakmai közönség forgatja majd haszonnal a folyóiratot. A 2018. évi második lapszámba továbbra is várunk különböző műfajú írásokat (tudományos szakcikkeket, jogesetek kritikai elemzését, esetlegesen recenziókat, konferencia beszámolókat) max. egy szerzői ív terjedelemben. Kérjük, hogy kézirataikat 2018. szeptember 30-ig – angol nyelvű összefoglaló kíséretében – a következő e-mail címre küldjék el: harsagi.viktoria@jak.ppke.hu. Az adott témához tartozó szakirodalom figyelembevétele ajánlott. A formai követelményeket az alábbi oldalon találják: www.eljarasjog.hu/szerzoknek/

Határidő: 2018-09-30
6th Comparative Law Workshop – ELTE Law Faculty

Ebben az évben az ELTE ÁJK rendezi a Firenzei Egyetem jogi karával közösen a 6. olasz–magyar összehasonlító jogi workshopot. A rendezvényre doktori fokozat megszerzése előtt álló vagy doktori fokozatot szerzett fiatal kutatók absztraktjait várják a szervezők.

Határidő: 2018-10-05
A fegyveres védelem, a honvédelem és a katonai büntetőjog kortárs szabályozási, valamint rendszertani kérdései
Határidő: 2018-11-18
Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések
Pro Futuro (2018/1.)

Napvilágot látott a Pro Futuro című folyóirat 2018/1. száma. A mintegy 200 oldalas kiadvány tartalmához – az eddigiekhez hasonlóan – honlapunkon keresztül szabad elérést biztosítunk minden érdeklődő számára.

A lapszám tartalma: A jog filozófiai elgondolása (Melkevik, Bjarne); A határon átnyúló víztartó rétegek vízkészlet-megosztására vonatkozó nemzetközi szokásjogi elvek és nemzetközi vitarendezési mechanizmusok (Bazánth Barbara, Mordivoglia Clio, Sulyok Katalin); A konzuli védelem európai közigazgatási szervezete (Csatlós Erzsébet); A DDoS támadások büntetőjogi szabályozása az Egyesült Államokban, Európában és Magyarországon (Mezei Kitti); Kollektív igényérvényesítés Európa egyes államaiban (Jagusztin Tamás); Mérlegelés az adóigazgatási eljárásban (Pfeffer Zsolt); A személyes adatok értéke a Facebook–WhatsApp összefonódás versenyjogi értékelésében (Polyák Gábor, Pataki Gábor); Anyagi és eljárásjogi változások a civil szervezetek nyilvántartásában: 2010–2017 (Pálfay Szilárd); A nem vagyoni kártérítés és rehabilitáció jogi szabályozása és gyakorlati érvényesülése Angliában (Fazekas Éva); A környezetpolitika múltja, jelene, jövője – gondolatok egy könyv alapján (Bányai Orsolya).
Köszönjük szépen a közreműködését mindazon kollégáknak, akik a tanulmányok szerzőjeként, lektorként, tanácsadóként a segítségünkre voltak.
A következő számokba folyamatosan várjuk a kéziratokat.

JTIBlog (2018_7)
Fabók Zoltán: Csődtörvény-módosítás a Parlament előtt. Tényleg veszélyben az egész magyar gazdaság?
JTIBlog (2018_8)
Szentgáli-Tóth Boldizsár: Interjú Szilágyi Emesével az Alaptörvény hetedik módosításáról
JTIBlog (2018_9)
Fekete Balázs: Mire jó az alapkutatás a jogtudományban? Válaszkísérlet a jogi kultúra fogalma segítségével
JTIBlog (2018_10)
Mécs János: Egy hibás érv a győzteskompenzáció mellett
MTA Law Working Papers (2018/13.)
Vadász Viktor: Krízis a bírósági igazgatásban?
MTA Law Working Papers (2018/14.)
Simon István: Az Alaptörvény hatása az adójogra, különös tekintettel a magánszemélyek adózásában bekövetkezett változásokra
Polgári Jog (2018/7–8. )
A Wolters Kluwer által 2016 januárjában indított folyóirat havonta, elektronikusan, online eléréssel jelenik meg az Új Jogtár felületén, a többi kiadványtól független hozzáféréssel. A folyóirat főszerkesztője Vékás Lajos, szerkesztőbizottságának tagjai: Csehi Zoltán, Gárdos Péter, Kisfaludi András és Parlagi Mátyás. A nyári duplaszámban Gárdos István és Gárdos Péter háromrészes tanulmányának záró része a csődtörvény rendhagyó biztosítékainak szabályait elemzi. Szabó Sarolta Édua tanulmánya az új választottbírósági törvény hatályát és az abból fakadó lehetséges következtetéseket vizsgálja. Csaba Orsolya jogesetelemzése a bíróság által létrehozott adásvételi szerződés hatályával és megváltoztathatóságával kapcsolatos bírósági gyakorlatot mutatja be és értelmezi. A lapszám öt polgári jogi tárgyú döntvényt tartalmaz, amelyek a fogyasztó fogalmával, a magántitok sérelmével, a levéltitokkal, az észszerű előreláthatóság tartalmával és a gazdasági társaság tagjának határozathozatalból való kizártságának fogalmával foglalkoznak. A Fórum rovatban Kovács Krisztián a IV. Wolters Kluwer Polgári Jogi és Eljárásjogi Konferencia első napjáról, Pusztahelyi Réka pedig a Polgári Jogot Oktatók XXIV. Országos Találkozójáról számol be. A folyóirat továbbra is várja szerzők jelentkezését. A folyóiratról részletes információk a következő címen érhetők el: https://wolterskluwer.hu/polgari-jog-folyoirat-bemutatasa.
MTA Law Working Papers (2018/15.)
Kukorelli István – Milánkovich András – Szentgáli-Tóth Boldizsár: Népszavazási jogorvoslatok – a modellváltás tapasztalatai
Internetes Jogtudományi Enciklopédia (IJOTEN) (2018/34–42.)

Friss szócikkek az IJOTEN honlapján:
[42] Nemzetközi bíróságok döntései (Nemzetközi jog rovat) – Csapó Zsuzsanna
[41] A népek önrendelkezési joga (Nemzetközi jog rovat) – Tóth Norbert
[40] Örökbefogadás (Családjog rovat) – Katonáné Pehr Erika
[39] Közigazgatási jog (Közigazgatási jog rovat) – Tamás András
[38] A tagállami identitás védelme (EU-jog rovat) – Drinóczi Tímea
[37] Adószabályok a közös tőkepiacon (EU-jog rovat) – Deák Dániel
[36] Nemzetközi szervezetek határozatai (Nemzetközi jog rovat) – Hárs András
[35] Parlament (Alkotmányjog rovat) – Smuk Péter
[34] Petíciós jog (Alkotmányjog rovat) – Bódi Stefánia

Személyi hírek
Az ELTE ÁJK-n kitüntetésben, elismerésben részesülők névsora
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara 2018. szeptember 10-én tartja 353. tanévének ünnepélyes megnyitóját. Ennek keretében kerül sor a kari kitüntetések, elismerések átadására.
Friss könyvek
Az ELTE ÁJK 2018-as doktori konferenciájának tanulmánykötetei

Az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolához tartozó hallgatók tanulmányai a Jogi Tanulmányok, míg a Politikatudományi Doktori Iskola hallgatóinak tanulmányai a Politikatudományi Tanulmányok cím alatt érhetők el.

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások
Frank Füredi (University of Kent) előadása: „Juridification – the turn towards the regulation of interpersonal relations”
Időpont: 2018-09-20 10:00
Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza JTI tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
3rd Contemporary Issues of Public Administration
Időpont: 2018-09-26 14:30
Helyszín: Szegedi Tudományegyetem ÁJK, 6720 Szeged, Tisza L. krt. 54., kari társalgó
III. International Week of Criminal Law
Időpont: 2018-09-17
Helyszín: Szegedi Tudományegyetem ÁJK
Jogi terminológia konferencia
Időpont: 2018-09-06 09:30
Helyszín: Párbeszéd Háza, Pázmány Péter konferenciaterem, 1085 Budapest, Horánszky utca 20.
Szente Zoltán „A parlamentek története” című könyvének bemutatója
Időpont: 2018-09-11 17:00
Helyszín: Országház, Kossuth terem
Kutatók Éjszakája 2018 – Az MTA TK Jogtudományi Intézetének programja
Időpont: 2018-09-28 18:00
Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza JTI tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak
Postdoc Rule of Law backsliding in the European Union (University of Groningen)
Státusz megnevezése: posztdoktor
Jelentkezési határidő: 2018-09-09
Kutatói ösztöndíj („Democracy and Rule of Law in the European Union: A Comparative Analysis of Theories and Practices”; LUISS University, Róma)
Státusz megnevezése: kutató
Jelentkezési határidő: 2018-09-28
Kutatói ösztöndíj („Rules on Parliamentary Groups in Relation to the Electoral Legislation”; LUISS University, Róma)
Státusz megnevezése: kutató
Jelentkezési határidő: 2018-09-28
Pályázat az Országgyűlés és Hivatala munkájának megismerését szolgáló ösztöndíjprogramra
Státusz megnevezése: hallgatók
Jelentkezési határidő: 2018-09-17
Pályázat: fenntartható közbeszerzési témában készült szakdolgozat, évfolyamdolgozat vagy tanulmány
Státusz megnevezése: hallgatók, közbeszerzési szaktanácsadók
Jelentkezési határidő: 2018-10-31
További hírek
Az Országos Bírósági Hivatal fotópályázata