Tartalom
Doktori viták, védések

Mészáros János: Adatvédelem a XXI. században és az internet világában

Call for papers

VI. Jog és irodalom szimpózium

Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések

Állam- és Jogtudomány (2017/1. )

MTA Law Working Papers - H. Szilágyi István – Gajduschek György: Nevelés és büntetés. A büntetési igény alakulása a magyar lakosság jogtudatában az újabb hazai empirikus kutatások fényében, különös tekintettel a nevelési elvek hatására (2017/7)

MTA Law Working Papers - György Gajduschek: Why People Obey the Law in Hungary? Thoughts over pieces of empirical evidence (2017/8)

Személyi hírek

Viski László és Vámbéry Rusztem Emlékérmek átadása

Vékás Lajos a Sapientia EMTE díszdoktora

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások

Public Services and Autonomies in the Member States of the EU

Új eljárásjogi kódexeink III.: Az új büntetőeljárásról szóló törvény

Műhelyvita Szép Viktor „Kizárólagos hatáskör az Unió külpolitikájában? Gazdasági szankciók alkalmazása harmadik államokkal szemben” című tanulmányáról

Könyvbemutató: Comparative Constitutional Reasoning és The Enforcement of EU Law and Values

Single(?) market? Reguláció és az uniós politikák változásai. Az MTA–DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tudományos vitaülése

Műhelyvita Nagy Kriszta „A médiaműveltség médiapolitikai jelentősége és szabályozási keretei” című tanulmányáról

Műhelyvita Papp Mónika „Az EU állami támogatási jogának modernizációja” című tanulmányáról

A jogalkotás szakszerűsége és a jog közérthetősége: Tudományos vitaülés

The ELTE Faculty of Law will host the conference promoting the new Ius Commune Casebook for the Common Law of Europe on 19 June 2017. 

Jogi kultúra, jogtudat, jogászképzés

The Influence and Effects of EU Business Law in the Western Balkans: 1st EU Business Law Forum

További hírek

Új angol nyelvű képzést indít az ELTE ÁJK

Támogatott IM projektek zárókonferenciája az ELTE ÁJK-n - beszámoló

Beszámoló az ELTE ÁJK jubileumi agrárjogi konferenciájáról

Doktori viták, védések
Mészáros János: Adatvédelem a XXI. században és az internet világában
Név: Mészáros János
Időpont: 2017-06-23 14:00
Helyszín: SZTE ÁJTK : Kari Tanácsterem (Szeged, Tisza Lajos krt. 54.)
Call for papers
VI. Jog és irodalom szimpózium

2017-ben az MTA TK JTI Interdiszciplináris jogi kutatások csoportja szervezi meg a VI. „jog és irodalom” szimpóziumot, melyre ez úton meghívunk minden érdeklődőt előadás tartására.

A 2006 óta folyamatosan szervezett „jog és irodalom” szimpóziumok lehetőséget adnak a jogtudomány és az irodalomtudomány különféle kortárs kutatási irányainak összekapcsolására, és e tudásterületek kölcsönhatásainak kiaknázására a jogi és irodalmi problémák és kérdések megismerésébe. Az első szimpóziumot a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karán (2006) szervezték, ezt követően a Debreceni Egyetem doktori iskolája (2008), a Pázmány Péter Katolikus Egyetem piliscsabai bölcsészkara (2010), a Szegedi Tudományegyetem jogi kara (2012), és újra a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi kara (2014) adott otthont a rendezvénynek. 2016-ban, az előző kezdeményezésektől függetlenül, a Sapientia EMTE kolozsvári jogi karán rendeztek kétnapos konferenciát a „jog és irodalom” tárgyában, különös tekintettel az erdélyi irodalom perspektíváira.

A szimpóziumokon elhangzott előadások szerkesztett formában folyóirat különszámként (Iustum Aequum Salutare, 2007/2) vagy tanulmánykötet (Iustitia kirándul (2009), Iustitia modellt áll (2011), Iustitia mesél (2013), Iustitia körülnéz (2017)) formájában megjelentek.

Részvételre jelentkezni egy előadás cím és egy maximum egy oldalas előadás-absztrakt megküldésével lehet a következő email címen: fekete.balazs@tk.mta.hu

A szimpózium időpontja: 2017. október 10.

Határidő: 2017-09-15
Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések
Állam- és Jogtudomány (2017/1. )

A tartalomból:

Badó Attila – Feleky Gábor – Lőrinczi János: Laikus és professzionális bírák viszonya a kevert bíróságban – egy empirikus vizsgálat eredményei a magyar ülnökrendszerről

Hoffmann Tamás: Az emberiesség elleni bűncselekmények nemzetközi és magyar jogi szabályozása

Schweitzer Gábor: Egyetemi sikerek, akadémiai kudarcok – adalékok Magyary Zoltán tudományos pályafutásához (1923–1930)

Szalai Ákos: A másért viselt felelősség és a helytállás joggazdaságtani elemzése

Ződi Zsolt: Jog és jogtudomány a Big Data korában

MTA Law Working Papers - H. Szilágyi István – Gajduschek György: Nevelés és büntetés. A büntetési igény alakulása a magyar lakosság jogtudatában az újabb hazai empirikus kutatások fényében, különös tekintettel a nevelési elvek hatására (2017/7)
Tanulmányunk egy 2015-ben reprezentatív mintán végzett empirikus jogtudatkutatás eredményeire, valamint a korábbi hazai és nemzetközi vizsgálatok összehasonlító elemzésére támaszkodva igyekszik feltárni a magyar lakosság körében megfigyelhető viszonylagosan magas büntetési igény mögött álló társadalmi tényezőket. Kiinduló feltevésünk szerint a nevelési elvek terén mutatkozó szigorúság összefügg a büntetési igény mértékével, a kutatás eredményei azonban nem támasztották alá egyértelműen ezt a hipotézist.
MTA Law Working Papers - György Gajduschek: Why People Obey the Law in Hungary? Thoughts over pieces of empirical evidence (2017/8)
The paper is a first attempt of interpreting result of various surveys that seem to contradict the current mainstream scholarly belief that it is procedural fairness in law enforcement that is crucial to legitimate law and authorities that apply law in everyday practice. This approach also argues that sanctioning, applying penalty against those who break the law is highly inefficient (costly and its deterrence effect in fact minimal). Based on Hungarian survey data collected by our team as well as on some other published and unpublished data I will attack the above described theory, at least as a general theory that supposed to be valid anywhere outside the Anglo-American World. Most importantly I will argue that sanctions play a crucial role in determining people’s law-abiding behavior. I am convinced that – despite some comparative attempts to test and prove to theory in a non-Anglo-Saxon context – the theory may be highly ethnocentric, thus, it is questionable if that fits to other social-cultural-legal systems, such as the one in Eastern Europe.
Személyi hírek
Viski László és Vámbéry Rusztem Emlékérmek átadása

2017. április 27-én, a Magyar Kriminológiai Társaság közgyűlésén a Viski László és Vámbéry Rusztem emlékérmek átadásra kerültek. Lévay Miklós Viski László Emlékéremben, Borbíró Andrea Vámbéry Rusztem Emlékérem I. fokozatában, Müller Anikó pedig Vámbéry Rusztem Emlékérem II. fokozatában részesült.

Vékás Lajos a Sapientia EMTE díszdoktora
A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Doctor honoris causa címet adományozott Vékás Lajos Széchenyi-díjas akadémikusnak, az ELTE professor emeritusának, korábbi rektorának a jogtudományokban elért kiemelkedő tudományos tevékenységéért, nemzetközi szintű munkásságáért és a Sapientiával fenntartott tartalmas kapcsolatáért. Az intézmény első alkalommal ítélte oda az elismerést.
Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások
Public Services and Autonomies in the Member States of the EU
The Department of Administrative Law of the Eötvös Lorand University, Faculty of Law (Budapest) will host on June 19–20, 2017 respectively, an international conference, Public Services and Autonomies in the Member States of the European Union that will be held in Budapest, Hungary. The conference focuses on the role of autonomous bodies in the field of the provision and management of public services. The following topics will be discussed: the role of the local governments and autonomous bodies in the field of public service provision, the spatial structure of the public service provision, recent challanges of local government reforms and agencification, consumer protection in the field of the public service provision. The lecturer will peresent the main European models, the conference will focus on the comparision of the diferent systems, as well.
Időpont: 2017-06-19
Helyszín: ELTE Law Faculty
Új eljárásjogi kódexeink III.: Az új büntetőeljárásról szóló törvény

Az ELTE ÁJK Jubileumi Konferenciasorozatának következő eseménye az új büntetőeljárásról szóló törvénnyel kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik.

10:00–10:15 Dékáni megnyitó – Menyhárd Attila (ELTE)

I. Panel [Moderátor: Hack Péter (ELTE)]

10:15–10:35 Erdei Árpád: Az új eljárási törvény elvei

10:35–10:55 Fantoly Zsanett: Közeledő büntetőeljárási rendszerek, azaz nemzetközi tendenciák és angolszász jogintézmények az új büntetőeljárási törvény tervezetében

10:55–11:15 Herke Csongor: Régi-új kényszerintézkedések az új büntetőeljárási kódexben

11:15–11:35 Holé Katalin: Az emberi méltósághoz való jog egyes aspektusai az új büntetőeljárási törvény tükrében

11:35–12:00 Vita

12:00–13:00 Ebédszünet

II. Panel [Moderátor: Szomora Zsolt (SZTE)]

13:00–13:20 Tóth Mihály: „Regulák ifjabbaknak és kezdőknek”

13:20–13:40 Király Eszter: Az új büntetőeljárási kódex jogerőfelfogása

13:40–14:00 Kabódi Csaba: A rendkívüli perorvoslatok rendszere („Hányszor kell megvizsgálni egy büntető ügyet ahhoz, hogy az igazság törvényes keretek között megállapíthatóvá legyen?”)

14:00–14:20 Mohácsi Barbara: A különeljárások rendszere az új büntetőeljárási törvényben

14:20–14:45 Vita

14:45–15:00 Szünet

III. Panel [Moderátor: Tóth Mihály (PTE)]

15:00–15:20 Finszter Géza: Leplezett eszközök a nyomozásban

15:20–15:40 Gácsi Anett Erzsébet: A terhelti együttműködés rendszere az új büntetőeljárási törvényben

15:40–16:00 Horváth Georgina: A relatív eljárási szabálysértések.

16:00–16:20 Hack Péter: Esélyek és kockázatok az új eljárási törvény szabályozásában

16:20–16:45 Vita

16:45–17:00 A konferencia zárása

Időpont: 2017-06-23
Helyszín: ELTE ÁJK Kari Tanácsterem (1053 Bp., Egyetem tér 1-3. fszt.)
Műhelyvita Szép Viktor „Kizárólagos hatáskör az Unió külpolitikájában? Gazdasági szankciók alkalmazása harmadik államokkal szemben” című tanulmányáról

Opponens: Horváthy Balázs.

Kérjük, részvételi szándékát előzetesen jelezze Szilágyi Emesének.

Időpont: 2017-06-15 10:00
Helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza JTI Tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
Könyvbemutató: Comparative Constitutional Reasoning és The Enforcement of EU Law and Values

A Jakab András, Arthur Dyevre és Giulio Itzcovich szerkesztette, Comparative Constitutional Reasoning című kötetet (Cambridge University Press, 2017) bemutatja Sajó András akadémikus.

A Jakab András és Dimitry Kochenov szerkesztette, The Enforcement of EU Law and Values. Ensuring Member States’ Compliance című kötetet (Oxford University Press, 2017) bemutatja Kecskés László akadémikus.

Az eseményt moderálja Vörös Imre akadémikus.

Időpont: 2017-06-22 10:00
Helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza JTI Tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
Single(?) market? Reguláció és az uniós politikák változásai. Az MTA–DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tudományos vitaülése

A piaci tevékenységek működtetésének szabályozási környezete, a reguláció különböző „színtereinek” szerepe Európa-szerte átalakulóban van. Míg a megelőző két évtizedet inkább a nemzetközi piacnyitás akadályainak elhárítására törekvés és az integrációk erősödése jellemezte, utóbb a liberalizáció ellenében átértékelődnek a korábban korlátozásra ítélt kormányzati fellépési eszközök, hangsúlyosabbá téve az ezeket – ténylegesen vagy formálisan – megalapozó társadalmi megfontolásokat is. Látványos lendületet adott e folyamatnak a 2008-as gazdasági és pénzügyi válság, utat engedve a kormányzati felügyeleti funkciók kiterjedésének, a különböző beavatkozási formák (állami tulajdonszerzés, árszabályozás) térnyerésének. Az átalakulás ugyanakkor szabályozási ágazatonként sajátos tartalommal és jellemzőkkel bír.

A vitaülésen az MTA–DE Közszolgáltatási Kutatócsoport mutatja be a kormányzati szerepek változását vizsgáló eddigi projekt-eredményeit a Közszolgáltatások megszervezése és politikái. Merre tartanak? című enciklopédikus kötet (Horváth és Bartha, szerk., 2016) alapján. Az MTA Jogtudományi Intézet keretében folytatott kutatások koncepciójához és eredményeihez is kapcsolódva két területet emelünk ki az uniós jog szerinti politikák, az ún. szabályozott ágazatok köréből. Keressük a különböző projekt-irányok közös nevezőit, a jövőbeni hasznos kooperációk lehetséges útjait.

A beszélgetést moderálja: Horváth M. Tamás (DE ÁJK, MTA–DE Közszolgáltatási Kutatócsoport); Varju Márton (DE ÁJK, MTA TK JTI).

A beszélgetés résztvevői: az MTA TK JTI munkatársai és az MTA Közjogi albizottság tagjai, az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport kutatói hálózatának tagjai.

Háttéranyag:

Horváth M. T. – Bartha I. (szerk.): Közszolgáltatások megszervezése és politikái. Merre tartanak? Budapest, Dialóg-Campus, 2016

The Legal and Regulatory Environment for Economic Activity in Hungary: Market Access and Level Playing-Field in the Single Market. A Legal Expert Review Report (Lendület-HPOPs Research Group, 2017).

Időpont: 2017-06-29 10:00
Helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza JTI Tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
Műhelyvita Nagy Kriszta „A médiaműveltség médiapolitikai jelentősége és szabályozási keretei” című tanulmányáról

Opponensek:  Gosztonyi Gergely (ELTE ÁJK), Z. Karvalics László (SZTE BTK).

Kérjük, részvételi szándékát előzetesen jelezze Szilágyi Emesének.

Időpont: 2017-07-06 10:00
Helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza JTI Tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
Műhelyvita Papp Mónika „Az EU állami támogatási jogának modernizációja” című tanulmányáról

Opponens:  Hargita Eszter (Miniszterelnökség, Támogatásokat Vizsgáló Iroda).

Kérjük, részvételi szándékát előzetesen jelezze Szilágyi Emesének.

Időpont: 2017-07-13 10:00
Helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza JTI Tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
A jogalkotás szakszerűsége és a jog közérthetősége: Tudományos vitaülés

Hogyan beszélhetünk a mai társadalmi, gazdasági, kulturális egyenlőtlenségek láttán jogegyenlőségről, a joghoz való hozzáféréséről, tisztességes eljárásról szakszerűtlenül megalkotott jogszabályok mellett? A jogszabálytervezetek sem előzetes, sem párhuzamos, sem utólagos vizsgálata nem tudott gyakorlattá válni Magyarországon – mindez nagy részben a kormányzás módjából, kultúrájából, hagyományaiból adódik. További problémát jelent, hogy jogszabályokban, közigazgatási határozatokban, bírósági ítéletekben vagy a jogi eljárások során használt jogi nyelv a laikusok számára gyakran érthetetlen, követhetetlen szövegfolyamként jelenik meg. A Közjogi Albizottság tudományos ülésén e felvetések közjogi alapjait vitatjuk meg.

A beszélgetést moderálja: Horváth M. Tamás (DE ÁJK, MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport)

Vitaindító gondolatok: 

A jogi nyelv logikai alapstruktúrája – Szabó Miklós (ME ÁJK) 

Jogi szövegtípusok. Egy lehetséges osztályozás – Ződi Zsolt (MTA TK JTI) 

A jogi nyelv rétegei, a professzionális és laikus nyelv találkozása – Vinnai Edina (ME ÁJK)

Felkért hozzászólók: 

A minőségi jogalkotás közjogi keretei vagy kényszerei – Tóth Judit (SZTE ÁJK) 

A választás szabadsága – Józsa Zoltán (SZTE ÁJK)

A beszélgetés résztvevői: az MTA Közjogi albizottság tagjai; "A tisztességes eljárás nyelvi aspektusai" c. OTKA projekt résztvevő kutatói

Háttéranyag:

Szabó Miklós: A jog nyelvi erőtere. In: Szabó Miklós (szerk.): A jog nyelvi dimenziója (2015, Miskolc, Bíbor Kiadó), 179–188. o.

Vinnai Edina: Az első „jog és nyelv” kutatás hazánkban. Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, IX. évfolyam, 1. szám (2014): 60-67. o.

Ződi Zsolt: Alkalmas-e a Google jogi problémák megoldására? In: Szabó Miklós (szerk.): A jog nyelvi dimenziója (2015, Miskolc, Bíbor Kiadó), 283–296. o.

Időpont: 2017-06-14 14:00
Helyszín: MTA Irodaház (1051 Bp. Nádor u. 7.), fsz. 29. számú tárgyaló
The ELTE Faculty of Law will host the conference promoting the new Ius Commune Casebook for the Common Law of Europe on 19 June 2017. 

Programme

Introduction

9:30-9:35 Prof. Attila Menyhárd (Professor of Private Law at ELTE University): Welcome and opening

9:35-9:55 Prof. Arthur Hartkamp (Professor of European Private Law at Radboud University Nijmegen, chairman of the international researchgroup for the Casebook, editor and author): General introduction of the project and the Casebook

9:55-10:10 Prof. Attila Menyhárd (Professor of Private Law at ELTE University): General reflections Introduction to the Casebook along the lines of Non-discrimination

10:10-10:30 Prof. Carla Sieburgh (Professor of Private Law at Radboud University Nijmegen, editor and author)

10:30-11:45 Dr. habil. Réka Sommssich (Associate Professor of European Union Law at ELTE University): Reflections on Chapter 4 and Chapter 5.2

10:45-11:00 Coffee break

Competition law

11:00-11:20 Prof. Wouter Devroe (Professor of EU and Economic Law at KU Leuven and Professor of Competition Law at Maastricht University, editor and author): Overview of findings, further developments, and agenda for future research

11:20-11:35 Gábor Fejes (Partner, Oppenheim): Reflections on Chapter 2 Implementation of Directives/Ex Officio Application

11:35-11:55 Balázs Fekete (Senior Lecturer in Law at ELTE University, author): Overview of findings, further developments, and agenda for future research

11:55-12:10 Miklós Boronkay (Attorney at law, Szecskay Attorneys at Law): Reflections on Chapter 6 & 7

12:10-12:25 Discussion

12:25-12:40 Coffee break

Időpont: 2017-06-19 09:30
Helyszín: Kari Tanácsterem, ELTE ÁJK Budapest, 1053, Egyetem tér 1-3.
Jogi kultúra, jogtudat, jogászképzés

Az ELTE ÁJK jubileumi konferenciasorozatának ezen része a jogi kultúra, a jogtudat és a jogászképzés témák köré szerveződik.

Program

10:00–10:15 Megnyitó – Somssich Réka dékánhelyettes (ELTE)

10:15–10:35 Gajduschek György (MTA TK JTI): Miért engedelmeskednek a magyarok a jognak? (Miért, engedelmeskednek?)

10:35–10:55 H. Szilágyi István (PPKE ÁJK): Néhány megjegyzés a jogi kultúra fogalmához

10:55–11:15 Fekete Balázs (ELTE): A jogosultság-kultúra hiánya Magyarországon

11:15–11:35 Fleck Zoltán (ELTE): Jogosultságok valósága

11:35–11:55 Kiss Valéria (ELTE): Sérülékeny identitások

11:55–12:15 Tóth Fruzsina (ELTE): Párhuzamos történelem

A két kutatáshoz kapcsolódó előadásokra reflektál:

Zsidai Ágnes (ELTE)

Nagy Tamás (SZTE)

Időpont: 2017-06-16 10:00
Helyszín: ELTE ÁJK Kari Tanácsterem (1053 Bp., Egyetem tér 1-3. fszt.)
The Influence and Effects of EU Business Law in the Western Balkans: 1st EU Business Law Forum

Concept and background 

15 years ago, the Copenhagen European Council closed not only the first phase of the accession of the Central and Eastern European countries, but the Member States opened also a wide window on the future of Western Balkans and laid down the stabilisation and association policy objectives of the European Union towards the countries of the region. The Conclusions of the European Council meeting held in December 2002 confirmed the status of the Western Balkan countries as potential candidates and emphasised its determination to support the efforts of these countries to move closer to the European Union. The Thessaloniki Agenda for the Western Balkans, adopted one year later, assured the full support of the EU Member States to the endeavours of the region to consolidate democracy, stability and to promote economic development as well. The Agenda gave priority to further liberalisation of trade relations and urged the Western Balkan countries to accelerate the momentum of structural reforms, promote good governance and create a business environment that stimulates economic activity and foreign investment.

Today the potential candidates have a significant trade relationship with the European Union and their business environment as well as market conditions are progressively becoming more stable and transparent. At this time, the Former Yugoslav Republic of Macedonia, Montenegro and Serbia are already under negotiation for EU membership, but Albania, Bosnia and Herzegovina and Kosovo have also the prospect of joining the negotiations in the future. The accession process is enhanced also by the harmonisation of the legal orders of the potential candidate countries with the framework of the acquis of the European Union. The converging tendency of laws is specifically addressed in the approximation clauses of the Stabilisation and Association Agreements concluded by the Western Balkan countries with the European Union. These standard clauses require the candidate countries to make their existing and future legislation gradually compatible to the EU law and to ensure the proper implementation of these norms.

The main purpose of the Forum is to identify the relevant aspects of this process and shed light on its legal, political, economic and social implications. The sessions are devoted to discover specifically the national implementation and certain external aspects of EU Internal Market Law, question related to dispute resolution models and financing issues of EU commercial transactions.

Időpont: 2017-06-15 16:00
Helyszín: Széchenyi István University, Faculty of Law and Political Sciences (Győr)
További hírek
Új angol nyelvű képzést indít az ELTE ÁJK
Karunkon a nemzetközi és európai adózás területén 2017 szeptemberétől új angol nyelvű képzés indul végzett jogászok és közgazdászok számára, ami jogászoknak LL.M diplomát ad. Az egyéves képzés levelező rendszerben minden második pénteken és szombaton történő oktatással folyik az ELTE oktatóin kívül számos neves külföldi oktató részvételével, valamint elismert hazai szakemberek közreműködésével.
Támogatott IM projektek zárókonferenciája az ELTE ÁJK-n - beszámoló
2017. május 25-én került sor az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán arra a konferenciára, melynek keretében az Igazságügyi Minisztérium által támogatott kutatási és oktatásfejlesztési programok vezetői számoltak be az eddig elvégzett munkájukról és kutatási eredményeikről. A konferencián részt vett Trócsányi László igazságügyi miniszter és Vízkelety Mariann igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkár is.
Beszámoló az ELTE ÁJK jubileumi agrárjogi konferenciájáról

Az agrárjog jogintézményeinek magán- és közjogi, illetőleg nemzetközi és uniós jogi beágyazottsága; új feszültségviszonyok a szabályozásban és a doktrínában. 2017. május 16-án zajlott az agrárjog aktuális kérdéseit tárgyaló konferencia a jubileumi eseménysorozat keretében.