Jogtudományi Hírlevél 2017/21 (2017. 11. 24.)

Tisztelt olvasóink, kedves kollégák! 

Szerkesztőségünk gyakran kap olyan leveleket, amelyekben arra kérnek bennünket hogy valamilyen hírt tegyünk közzé a hírlevélben. Ha a hír köthető valamilyen intézményhez és fontos, olykor eleget is teszünk a kérésnek, azonban a hírlevél szerkesztése alapvetően más módon történik.

Ha a jogtudományt világát érintő valamilyen hírértékű eseményt szeretnének megjelentetni, kérjük, hogy elsősorban valamelyik intézményi hírlevél-felelőshöz forduljanak! A hírlevél-felelősök listáját ezen az oldalon találhatják. Ennek a szerkesztési módszernek az a magyarázata, hogy nem mi akarjuk meghatározni, hogy mi a fontos a jogtudomány világában: azt szeretnénk ha ezt a jogi karok, a jogtudomány intézményei maguk dönthetnék el.  

További fontos információ, hogy a hírlevélben csak olyan híreket tudunk közzétenni, amelyeknek van nyoma az interneten, azaz hozzájuk rendelhető egy URL. 

Reméljük hírlevelünk továbbra is hasznos forrásként fog szolgálni a jogtudomány területén! 

Üdvözlettel,

Ződi Zsolt, a Jogtudományi Hírlevél szerkesztője

Tartalom
Call for papers

The Power of Public Law in the 21st Century (20 April 2018, Budapest)

10th World Congress of Constitutional Law (18–22 June 2018, Seoul, Korea)

The Power of Public Law in the 21st Century

Parlamenti Szemle

Habilitációk

Szabó Zsolt: Az Országgyűlés alkotmányos státusza és kapcsolatai más hatalmi ágakkal; A parlament ügyrendi autonómiája nemzetközi összehasonlításban

Személyi hírek

Mestertanár Aranyérmet kapott Menyhárd Attila

"Az ELTE ígéretes kutatója" címet nyert Kajtár Gábor

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások

A német–török bilaterális kapcsolatrendszer alapkérdései – a két ország viszonyának hatása az Európai Unióra

A komplex szellemi tulajdonvédelmi kutatás- és oktatásfejlesztés

Helyi környezeti problémák és válaszok Magyarországon és Romániában (Local environmental problems and answers in Hungary and Romania)

Europäische Menschenrechtskonvention als lebendiges Instrument am Beispiel der Fallstudie Kozak v. Poland

Verebics János előadása: „Hogyan jöttek be a magyar civiljogba a szovjet intézmények (1947–1951)”

Műhelyvita Bodnár Eszter „The theory of open justice: justifications and limitation” című tanulmányáról

Rule of law backsliding in the EU: Lessons from Hungary and Poland – guest lecture by Laurent Pech

The European Parliament: A constrained environmental leader? – guest lecture by Charlotte Burns

Az Európai Unió a nemzetközi jogban

Mit nyújthat a statisztika?

A 2012-es Btk. első évei és a levonható következtetések

Brexit és az európai integráció

Péntek 13 - Kritikai kiadás - munkajogi konferencia beszámoló

További hírek

Együttműködési megállapodást kötött az ELTE ÁJK és a Fővárosi Ítélőtábla

Call for papers
The Power of Public Law in the 21st Century (20 April 2018, Budapest)
Let us call your attention to the International conference on ’The Power of Public Law in the 21st Century’, that will be held on 20 April 2018 at the ELTE Eötvös Loránd University, Budapest. The conference is organised on the occasion of the inauguration of the Central and Eastern European Regional Chapter of the International Society of Public Law (ICON-S). The Conference will convene a group of scholars to reflect on the current challenges and trends present in Public Law from the perspective of Constitutional Law, International Law, European Law, Administrative Law and Legal Theory. The keynote speakers of the Conference are Armin von Bogdandy, Director of the Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law in Heidelberg and Andrea Pin, Associate Professor of Comparative Public Law, University of Padua. You can find further information and the call for papers here: https://www.ajk.elte.hu/en/content/the-power-of-public-law-in-the-21st-century.t.4273. The deadline for abstract submission is 10 January 2018.
Határidő: 2018-01-10
10th World Congress of Constitutional Law (18–22 June 2018, Seoul, Korea)
Határidő: 2018-03-30
The Power of Public Law in the 21st Century
2018. április 20-án kerül sor az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara és az International Society of Public Law (ICON-S) „The Power of Public Law in the 21st Century” című nemzetközi konferenciájára. A szervezők 2018. január 10-ig várnak absztraktokat a jelentkezőktől. A konferencián az alkotmányjog, nemzetközi jog, európai jog, közigazgatási jog és jogelmélet területéről érkező kutatók reflektálnak a közjog aktuális kihívásaira és trendjeire. A konferencia meghívott előadója Armin von Bogdandy, a heidelbergi Max Planck Összehasonlító Közjogi és Nemzetközi Jogi Intézetének igazgatója és Andrea Pin, a Padovai Egyetem docense. A konferenciára az ICON-S Közép- és Kelet-Európai Csoportjának megalapításának alkalmából kerül sor.
Határidő: 2018-01-10
Parlamenti Szemle
A Parlamenti Szemle következő száma 2018. január 31-ig várja rovataihoz a kéziratokat. A korábbi számok és a formai követelmények, valamint a lektori értékelő lap elérhető a folyóirat honlapján: https://parlamentiszemle.hu/
Határidő: 2018-01-31
Habilitációk
Szabó Zsolt: Az Országgyűlés alkotmányos státusza és kapcsolatai más hatalmi ágakkal; A parlament ügyrendi autonómiája nemzetközi összehasonlításban
Név: Szabó Zsolt
Időpont: 2017-12-07 11:40
Helyszín: Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, 9026 Győr, Áldozat u. 12., J3-as terem
Személyi hírek
Mestertanár Aranyérmet kapott Menyhárd Attila

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács Mestertanár Aranyérmet adományozott Menyhárd Attila tanszékvezető egyetemi tanár, az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar dékánja részére. A kitüntetés a felsőoktatásban végzett, diáktudományos tevékenységet támogató, színvonalas és eredményes munkát díjazza. Az elismerés átadására 2017. november 20-án a Magyar Tudományos Akadémián került sor, a XXXIII. OTDK-t lezáró kitüntetés átadó ünnepi ülésen.

"Az ELTE ígéretes kutatója" címet nyert Kajtár Gábor

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tudományos Tanácsa harmadik alkalommal írta ki a negyven évnél fiatalabb kutatók elismerésére „Az ELTE Ígéretes Kutatója” pályázatot. A felhívásra idén 59 érvényes pályamű érkezett, amelyekből a Tanács tudományterületenként egyet ítélt nyertesnek. Az elismeréssel járó egymillió forintos jutalmat tehát összesen heten vehetik át.

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások
A német–török bilaterális kapcsolatrendszer alapkérdései – a két ország viszonyának hatása az Európai Unióra
Időpont: 2017-11-27 17:00
Helyszín: SZTE ÁJTK Kari Társalgó Szeged, Tisza Lajos krt. 54.
A komplex szellemi tulajdonvédelmi kutatás- és oktatásfejlesztés
Időpont: 2017-11-30 14:00
Helyszín: SZTE ÁJTK Kari Tanácsterem, Szeged, Tisza Lajos krt. 54.
Helyi környezeti problémák és válaszok Magyarországon és Romániában (Local environmental problems and answers in Hungary and Romania)

Helyi környezeti problémák és válaszok Magyarországon és Romániában (Local environmental problems and answers in Hungary and Romania) címmel szervez műhelykonferenciát 2017. november 30-án a Sapientia EMTE Kolozsvári Kara és a Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kara. A konferencia helyszíne a Kolozsvári Kar Tordai úti épülete.

Részletes program: http://kv.sapientia.ro/hu/hirek/helyi-kornyezeti-problemak-es-valaszok-magyarorszagon-es-romaniaban

Időpont: 2017-11-30 10:00
Helyszín: Sapientia EMTE Kolozsvári Kar, Kolozsvár, Tordai út 4.
Europäische Menschenrechtskonvention als lebendiges Instrument am Beispiel der Fallstudie Kozak v. Poland
Die Universalität und Offenheit der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK), erfordert die Bestimmung ihrer detaillierten Bedeutung durch materielles Recht. Ein wesentliches Element dieses Prozesses ist, dass die EMRK ein lebendiges Instrument ist. Im Vortrag wird auf die Fragen eingegangen, was die offene Textualität ist; wie sie in typischen Situationen funktioniert; wie sie in Extremsituationen angewandt wird; und ob sie eine unendliche Rekursion ist. Diese Fragen werden anhand von Fallstudie Kozak v. Poland behandelt. Joanna Osiejewicz Assistenzprofessor für Rechtswissenschaften, Fakultät für Recht und Verwaltung sowie Direktorin des Labors für Rechtskommunikation an der Universität Zielona Góra, Polen. Sie promovierte in Rechtswissenschaften sowie in Angewandten Sprachwissenschaften.
Időpont: 2017-12-13 17:00
Helyszín: Andrássy Universität Budapest
Verebics János előadása: „Hogyan jöttek be a magyar civiljogba a szovjet intézmények (1947–1951)”
Időpont: 2017-11-30 10:00
Helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza JTI Tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
Műhelyvita Bodnár Eszter „The theory of open justice: justifications and limitation” című tanulmányáról
Opponens: Bencze Mátyás (MTA TK JTI) A vita nyelve: angol
Időpont: 2017-11-07 10:00
Helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza JTI Tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
Rule of law backsliding in the EU: Lessons from Hungary and Poland – guest lecture by Laurent Pech

Rule of law backsliding may be defined as the process through which elected public authorities deliberately implement governmental blueprints which aim to systematically weaken, annihilate or capture internal checks on power with the view of dismantling the liberal democratic state and entrenching the long-term rule of the dominant party. This address will explain how current Hungarian and Polish authorities have been building electoral autocracies with the aim of establishing de facto one-party states before offering a critical assessment of the EU institutions’ so far unsuccessful attempts to prevent or roll back rule of law backsliding in these two countries. It will also be argued rule of law backsliding is a decisive issue for the whole EU because it not only affects the citizens of the country where this phenomenon is happening, but it also affects both EU citizens residing in any such ‘illiberal regime’ and, indirectly, all residents in the EU through these regimes’ participation in the EU’s decision-making processes and the adoption of norms that bind all in the EU.

Időpont: 2017-12-04 17:20
Helyszín: CEU, Budapest, V., Nádor utca 15., 103.
The European Parliament: A constrained environmental leader? – guest lecture by Charlotte Burns

The European Parliament (EP) established a reputation as an environmental champion, via its amendments to legislation and through reinforcing the global environmental leadership efforts of the European Commission. The Parliament has been beneficiary of Treaty amendments that have increased its power, most recently in the Lisbon Treaty, which extended the EP’s rights as a co-legislator to a wider range of policies and offered the EP a veto on international environmental agreements. Yet there have been a series of challenges to the EP’s scope to exercise leadership. The EU has become more heterogeneous as its membership has extended; a new far right grouping has been established in the EP; and policy-makers have had to deal with a "conglomerate of crises" (Falkner 2016) and Brexit. More generally the EU’s wider policy ambition appears to be in retreat. These conditions may act as a constraint upon the Parliament and beg the following questions: Is the EP still an environmental leader? If so what kind? How might we measure such leadership? Does it matter?

Időpont: 2017-12-06 17:20
Helyszín: CEU, Budapest, V., Nádor utca 15., 101.
Az Európai Unió a nemzetközi jogban
Az ELTE ÁJK alapításának 350. évfordulóját ünneplő jubileumi konferenciasorozat keretében az ELTE ÁJK Nemzetközi Jogi Tanszéke és a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Nemzetközi- és Európajogi Tanszéke az Európai Unió joga és a nemzetközi jog metszéspontjairól, konfliktusairól és konvergenciájáról tart konferenciát. Az előadások az uniós jog és a nemzetközi jog viszonyának strukturális kérdésein túl a kisebbségvédelem, a felsőoktatás, a beruházásvédelem és a környezetvédelem területén vizsgálják a két jogrendszer egymásra hatását, és az uniós jog fejlődésének lehetséges irányait.
Időpont: 2017-11-29 10:30
Helyszín: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanácsterme (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3., földszint)
Mit nyújthat a statisztika?
Karunk ünnepi konferenciát rendez „Mit nyújthat a statisztika? Keleti Károly halálának 125. és az ELTE ÁJK statisztika oktatásának 240. évfordulóján” címmel. Az ünnepi konferencia megemlékezik Keleti Károlyról, aki kiemelkedő szerepet töltött be a hazai statisztikai szakpolitika intézményesítésében. Elévülhetetlen érdemeket szerzett a Statisztikai Hivatal megszervezésében, amelyre 1871-ben kapta meg a kormányzat támogatását. Keleti Károly a Statisztikai Hivatal első elnökeként mai egyetemünk Jogtudományi Karának magántanára is volt. Ily módon kapcsolódik az 1777-ben, a jezsuita rend feloszlatását követően, Mária Terézia uralkodói döntése alapján a Budára költözött – az Eötvös Loránd Tudományegyetem jogelődje, a Pázmány Péter Egyetemen –, megalakult Statisztikai Tanszékhez. Kezdetben két féléven át oktattak Statisztikát, az első szemeszterben Magyarország, a másodikban az európai országok és az Európán kívüli földrészek statisztikai összefüggéseit tanították.
Időpont: 2017-12-05 14:00
Helyszín: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Közgazdasági gyakorló, II. em. 231.
A 2012-es Btk. első évei és a levonható következtetések
Magyarország negyedik Büntető Törvénykönyvét 2012. július 13-án hirdették ki, és 2013. július 1-jén lépett hatályba. A kódex első fél évtizede az ELTE ÁJK jubileumi konferenciasorozatának keretében alkalmat ad a számvetésre. Az előadók saját kutatási területükön keresztül azt mutatják be, hogyan érvényesültek az eredeti büntetőpolitikai, jogalkotói szándékok. Az egyes felszólalások érintenek konkrét dogmatikai elemeket, nemzetközi és hazai felsőbírósági gyakorlatot, továbbá kiterjednek szankciótani kérdésekre is.
Időpont: 2017-12-08 10:00
Helyszín: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanácsterme (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3., földszint)
Brexit és az európai integráció
Prof. Dr. Peter-Tobias Stoll, a göttingeni Georg-August egyetem Nemzetközi és Európa Jogi Intézetéből „Brexit és az európai integráció” címmel tart előadást karunkon. Az előadáson előzetes regisztrációval lehet részt venni.
Időpont: 2017-12-08 15:00
Helyszín: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar IV. tanterem (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3., I. emelet)
Péntek 13 - Kritikai kiadás - munkajogi konferencia beszámoló
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Munkajogi és Szociális Jogi Tanszéke a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen Jog- és Államtudományi Kara Munkajogi Tanszékével együttműködésben rendezett 2017. október 13-án konferenciát „Péntek 13 – Kritikai kiadás” címmel, amelynek előadói a hatályos munkajogi és társadalombiztosítási szabályozás egyes aktuális kérdéseit mutatták be.
Helyszín: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar
További hírek
Együttműködési megállapodást kötött az ELTE ÁJK és a Fővárosi Ítélőtábla

2017. november 14-én együttműködési megállapodást írt alá a Fővárosi Ítélőtáblán Ribai Csilla elnök és Menyhárd Attila, az ELTE ÁJK dékánja.