Tartalom
Doktori viták, védések

Pataki János István: A végrehajtás, a bírósági végrehajtás 1000 éves története Magyarországon (az államalapítástól az ezredfordulóig)

Call for papers

Konferencia: A jogtudomány helye, szerepe és haszna

Jogrendszerek közötti verseny - Joggazdaságtani konferencia

Habilitációk

Csák Csilla: A pénzügyi biztosítékok anomáliái a környezetjogban

Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések

jtiblog (2015. április 03.) (Christian Koenig: Merre tart az állami támogatások joga?)

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások

Médiaszabadság és -szabályozás az új médiavilágban / Media Freedom and Regulation in the New Media World (nemzetközi konferencia)

Hungarian Particularism in the European Union: Politico-legal Perspectives - updated programme!

EU-Russia Relations After The Crisis in Ukraine: How To Proceed?

The New Generation of Association Agreements between the EU and its East European Neighbours

Lukács Zsuzsanna előadása a Fővárosi Ítélőtábla működéséről

Szabó Marcell, a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes előadása az ombudsmani hivatal működéséről

Választottbíráskodás és a hagyományos bíróságok: kerekasztal-beszélgetés

Tóth Ádám előadása a Magyar Országos Közjegyzői Kamara működéséről

Műhelyvita Peter Van Elsuwege „The choice of legal basis for EU external action in the post-Lisbon case law” c. tanulmányáról

Közbeszerzések: kerekasztal-beszélgetés

Műhelyvita dr. Farkas Krisztina értekezéséről

250 éves a Dei delitti e delle pene - Konferencia Cesare Beccariáról

Exit Stage Right: Human Rights,

25 Jahre Europäisches Privatrecht: Postsozialismus und europäische Integration (ZEuP Kongress)

The Perspectives of Harmonization of the European Contract Law

A gazdaság számokban – egyetemi ideák vagy megmért valóság

MUNAPEST 2015 (Model of United Nations Budapest)

Formation and division of the ancient Rome’s legal professions. Ancient roots of advocate’s ethics and its influence on modern lawyers

Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak

Fulbright-Hungarian Academy of Sciences Fellowship in Constitutional Studies

Call for Applications for a Postdoctoral Fellowship in Law (Budapest)

Doctoral Seminar on EU Immigration & Asylum law in the framework of the Odysseus Summer School

EURIAS Fellowship Programme

Volkswagenstiftung: Föderinitiative

További hírek

Videó: Munkajog, munkajogi szabályozás

Videó: A közpolitikai döntéshozatal jogi környezete a biztonságpolitikában

Videó: Gulyás Gergely előadása az Országgyűlés törvényalkotási bizottságának működéséről

Videó: Hitelezővédelem, adósvédelem (biztosítékok, végrehajtás)

Vendégkutató a Lendület-HPOPs Kutatócsoportnál

Doktori viták, védések
Pataki János István: A végrehajtás, a bírósági végrehajtás 1000 éves története Magyarországon (az államalapítástól az ezredfordulóig)
Név: Pataki János István
Időpont: 2015-04-27 12:00
Helyszín: Alkotmánybíróság (1015 Bp., Donáti u. 35-45., Kistárgyaló)
Call for papers
Konferencia: A jogtudomány helye, szerepe és haszna

A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete felhívást tesz közzé a jogtudomány és a joggyakorlat résztvevői számára „A jogtudomány helye, szerepe és haszna” témakörében tanulmányok készítésére és 20 perces előadások megtartására. 

Határidő: 2015-04-30
Jogrendszerek közötti verseny - Joggazdaságtani konferencia

A nemzeti jogokra sokáig mind a közgazdaságtan, mind a jogtudomány a maga területén háborítatlan monopóliumként tekintett. E nézet szerint a jogalkotókat, jogalkalmazókat, az államokat, a közszolgáltatást nyújtó szervezeteket – többek között – éppen az különbözeti meg a magángazdasági szereplőktől, hogy nincsenek versenynek kitéve. Ezt a nézetet azonban az utóbbi időben mind a két tudományterületen komoly kihívások érték: megjelentek a kormányközi, jogrendszerek közötti versenyt elemző leírások. Ezekkel ma is sokan foglalkoznak a saját szakterületükön, de ezen kutatások eddig egymással párhuzamosan futottak. A konferencia célja, hogy a különböző szakterületeken zajló kutatásokat, kutatókat összegyűjtve próbáljon kapcsolódási pontokat, illetve általánosabb összefüggéseket feltárni.

Határidő: 2015-06-30
Habilitációk
Csák Csilla: A pénzügyi biztosítékok anomáliái a környezetjogban

A tudományos kollokviumi előadás címe: A pénzügyi biztosítékok anomáliái a környezetjogban. 

Az idegen nyelvű előadás címe (a tudományos előadást követően közvetlenül): Die Anomalien der Finanzsicherheiten im Umweltrecht.

A tantárgyi előadás címe: A mezőgazdasági földek tulajdonszerzésének anyagi és eljárási szabályai.

Időpontja: 2015. április 30. (csütörtök) 11:15 óra.

A habilitációs tézisfüzet megtekinthető az ME ÁJK Európai és Nemzetközi Jogi Intézet adminisztrációján (A/6. épület, I. emelet 117. szoba).

Név: Csák Csilla
Időpont: 2015-04-30 11:15
Helyszín: Miskolci Egyetem, A/6. épület, fszt. XIX. előadó
Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések
jtiblog (2015. április 03.) (Christian Koenig: Merre tart az állami támogatások joga?)

Az írás a European State Aid Law Quarterly folyóirat 2014/4. számában jelent meg szerkesztői előszóként és teljes szövege ingyenesen hozzáférhető a Lexxion kiadó honlapjáról.

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások
Médiaszabadság és -szabályozás az új médiavilágban / Media Freedom and Regulation in the New Media World (nemzetközi konferencia)

Az NMHH Médiatanács Médiatudományi Intézete és a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának Médiatudományi Kutatócsoportja nemzetközi médiajogi konferenciát szervez 2015. április 24-én Budapesten Media Freedom and Regulation in the New Media World címmel.

Időpont: 2015-04-24 09:39
Helyszín: Hotel Sofitel Budapest Chain Bridge, 1051 Budapest, Széchenyi tér 2.
Hungarian Particularism in the European Union: Politico-legal Perspectives - updated programme!

The conference explores whether, from a legal and political perspective, the idea of a Hungarian ‘Sonderweg’ in the European Union actually makes sense. In particular, it examines whether a ‘selective’ understanding of EU obligations and other EU commitments – and, in general, the emphasis on national particularism in the European Union – has any public benefits. The conference revisits the general benefits and public importance of EU law, and the relevance of ‘shared interests’ behind the Treaty commitments on one hand, and the frameworks allowing and fostering Member State diversity in the EU, Member State practices of protectionism, exclusionism and particularism, on the other. Finally, it reflects on the consequences for good governance and administration where governments act under the scope of EU law.

PROGRAMME

9:00 Conference opening
9:15 – 10:15 Keynote speech: Matej Avbelj (GSGES): The EU between unity and disunity: how much particularism is too much?
10:15 – 11:15 Panel discussion: Local interests, policies and divergences within the European Union
István Kónya (MTA KRTK): Opportunity or straightjacket: convergence in the European Union
Márton Varju (MTA Lendület-HPOPs): Between compliance and particularism: Member State preferences in the European Union
Pinar Emine Donmez and Éva Zemandl (CEU): Post-crisis transformations in governing Hungary and Turkey: challenging particularist perspectives
11:15 – 11:30 Coffee break
11:30 – 12:30 Keynote speech: Christopher Bovis (Hull): The importance of a single EU market for the Member States
12:30 – 13:30 Lunch
13:30 – 14:30 Panel discussion: Particularism and economic regulation in post-2010 Hungary
Dániel Deák (Corvinus): Unorthodoxy in Hungarian legislation with a particular regard to taxation
Mónika Papp (MTA Lendület-HPOPs): Markets and consumers in the EU and in the Member States
Balázs Horváthy (MTA Lendület-HPOPs): The limits of national particularism in EU external trade policy
14:30 – 14:45 Coffee break
14:45 – 15:45 Keynote speech: Catherine Dupré (Exeter): Dignity-democracy and Hungary: construction and transformation of constitutional time
16:00 End of conference

Contact:
Ms Veronika Czina: czina.veronika@tk.mta.hu
Ms Adrienn Nyircsák: nyircsak.adrienn@tk.mta.hu

Időpont: 2015-05-15 09:00
Helyszín: Central European University, 1051 Budapest, Október 6. utca 7. Room 102
EU-Russia Relations After The Crisis in Ukraine: How To Proceed?

Peter van Elsuwege is a widely recognized expert of EU external relations, and in his speech, he will focus on the legal framework of EU-Russia relations in the light of the ongoing crisis situation in Ukraine. In particular, he will address topical issues such as the impact of the sanctions regime and the implications of the establishment of the Eurasian Economic Union between Russia, Belarus, Kazakhstan and Armenia for the further development of EU-Russia relations.

Időpont: 2015-05-20 07:00
Helyszín: Andrássy University, 1088 Budapest, Pollack Mihály tér 3.
The New Generation of Association Agreements between the EU and its East European Neighbours

In times of rising interest of Eastern Neighbourhood and Caucasian countries to tie its bonds stronger with the EU the lecture makes an important contribution towards a better understanding of EU’s external policy. Professor Elsuwege will discuss in a comparative perspective how the new generation of Association Agreements (AAs) are constructed, why they are unique in their nature and what constitutional challenges for the effective implementation they hold.

Discussant:Prof. Péter Balázs, PhD, Director, Center for EU Enlargement Studies.

Időpont: 2015-04-24 02:00
Helyszín: CEU, Nádor 11, 004 Smart room
Lukács Zsuzsanna előadása a Fővárosi Ítélőtábla működéséről

Az MTA TK Jogtudományi Intézete „Jogrendszer belülről” címmel beszélgetéssorozatot rendez, amelynek célja, hogy a jogtudomány képviselőinek betekintést engedjen a jogrendszer működése során fontos intézmények belső életébe. Ennek érdekében Lukács Zsuzsannát, a Fővárosi Ítélőtábla elnökét mintegy félórás előadás megtartására kértük fel. Az előadást kilencven perc beszélgetés követi, a jelenlevő kutatók kérdései alapján.

Az esemény nyilvános, azon sok szeretettel várunk minden érdeklődőt, de kérjük, részvételi szándékukat előzetesen jelezzék emailben a szilagyi.emese@tk.mta.hu címen.

Időpont: 2015-04-21 02:00
Helyszín: MTA TK JTI (Országház u. 30.) II. emeleti Tanácsterem
Szabó Marcell, a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes előadása az ombudsmani hivatal működéséről

Az MTA TK Jogtudományi Intézete „Jogrendszer belülről” címmel beszélgetéssorozatot rendez, amelynek célja, hogy a jogtudomány képviselőinek betekintést engedjen a jogrendszer működése során fontos intézmények belső életébe. Ennek érdekében Szabó Marcellt, a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettest mintegy félórás előadás megtartására kértük fel. Az előadást kilencven perc beszélgetés követi, a jelenlevő kutatók kérdései alapján.

Az esemény nyilvános, azon sok szeretettel várunk minden érdeklődőt, de kérjük, részvételi szándékukat előzetesen jelezzék emailben a szilagyi.emese@tk.mta.hu címen.

Időpont: 2015-04-30 02:00
Helyszín: MTA TK JTI (Országház u. 30.) II. emeleti Tanácsterem
Választottbíráskodás és a hagyományos bíróságok: kerekasztal-beszélgetés

A beszélgetés résztvevői: Osztovits András tudományos főmunkatárs (MTA TK JTI) Kecskés László MTA levelező tagja, dékán, egyetemi tanár (PTE ÁJK) Varga István dékánhelyettes, habil. egyetemi docens (ELTE ÁJK) Moderátor: Jakab András igazgató (MTA TK JTI) és Szalai Ákos tudományos munkatárs (MTA TK JTI) A kerekasztal-beszélgetés egy hosszabb, fél éven keresztül tartó sorozat egyik ülése.

Az esemény nyilvános, azon minden érdeklődőt szeretettel várunk. Kérjük, részvételi szándékát előzetesen jelezni szíveskedjen a kreisz.brigitta@tk.mta.hu e-mail címen.

Időpont: 2015-04-28 02:00
Helyszín: MTA TK JTI Tanácsterme (1014 Budapest, Országház utca 30. II. emelet)
Tóth Ádám előadása a Magyar Országos Közjegyzői Kamara működéséről

Az MTA TK Jogtudományi Intézete „Jogrendszer belülről” címmel beszélgetéssorozatot rendez, amelynek célja, hogy a jogtudomány képviselőinek betekintést engedjen a jogrendszer működése során fontos intézmények belső életébe. Ennek érdekében Tóth Ádámot, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökét mintegy félórás előadás megtartására kértük fel. Az előadást kilencven perc beszélgetés követi, a jelenlevő kutatók kérdései alapján.

Az esemény nyilvános, azon sok szeretettel várunk minden érdeklődőt, de kérjük, részvételi szándékukat előzetesen jelezzék emailben a szilagyi.emese@tk.mta.hu címen.

Időpont: 2015-04-23 02:00
Helyszín: MTA TK JTI (Országház u. 30.) II. emeleti Tanácsterem
Műhelyvita Peter Van Elsuwege „The choice of legal basis for EU external action in the post-Lisbon case law” c. tanulmányáról

Opponensek: Horváthy Balázs (MTA TK JTI); Bartha Ildikó (Debreceni Egyetem) Nyelv: angol

Időpont: 2015-04-23 10:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
Közbeszerzések: kerekasztal-beszélgetés

A beszélgetés résztvevői: Puskás Sándor a Közbeszerzési Hatóság Döntőbizottságának elnökhelyettese Gyulai-Schmidt Andrea egyetemi docens (PPKE JÁK) Tóth István János tudományos főmunkatárs (MTA KTI) Moderátor: Jakab András igazgató (MTA TK JTI) és Szalai Ákos tudományos munkatárs (MTA TK JTI) A kerekasztal-beszélgetés egy hosszabb, fél éven keresztül tartó sorozat egyik ülése.

Az esemény nyilvános, azon minden érdeklődőt szeretettel várunk. Kérjük, részvételi szándékát előzetesen jelezni szíveskedjen a kreisz.brigitta@tk.mta.hu e-mail címen.

Időpont: 2015-04-21 02:00
Helyszín: MTA TK JTI Tanácsterme (1014 Budapest, Országház utca 30. II. emelet)
Műhelyvita dr. Farkas Krisztina értekezéséről

Műhelyvita dr. Farkas Krisztina "Az eljárás gyorsításának lehetőségei a német,a svájci és az olasz büntető igazságszolgáltatásban" című PhD értekezéséről. A dolgozat megtekinthető a http://www.uni-miskolc.hu/~wwwdeak/muhelyvita_Farkas_Krisztina.pdf honlapon. Részvételi szándékát kérjük előzetesen jelezze a Doktori Iskola irodavezetőjénél!

Időpont: 2015-05-06 01:00
Helyszín: Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar dékáni tanácsterme (A/6. ép. fsz. 31.)
250 éves a Dei delitti e delle pene - Konferencia Cesare Beccariáról

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A konferencia@kre.hu, illetve a rendezveny@okri.hu e-mail címen kérjük szíveskedjenek jelentkezni részvételi szándékukat 2015. április 13-ig.

Időpont: 2015-04-22 10:00
Helyszín: Országos Kriminológiai Intézet (1122 Bp., Maros u. 6/A I. Pusztai terem)
Exit Stage Right: Human Rights,

The Department of Legal Studies and the Center for European Union Research cordially invite you to Exit Stage Right: Human Rights, "Brexit" and EU law after the UK General Election Guest lecture by Ian Rogers QC Chair: Sejal Parmar, Assistant Professor, Department of Legal Studies Discussant: Marie-Pierre Granger, Associate Professor, Department of Public Policy

Időpont: 2015-04-24 01:00
Helyszín: CEU, Nádor u. 9, Faculty Tower, room 309
25 Jahre Europäisches Privatrecht: Postsozialismus und europäische Integration (ZEuP Kongress)

2015. április 24–25. időpontban kerül sor Karunkon a 25 Jahre Europäisches Privatrecht: Postsozialismus und europäische Integration elnevezésű konferenciára. Az esemény a Zeitschrift für europäisches Privatrecht szerkesztő bizottságának háromévenként megrendezésre kerülő tudományos konferenciája, melynek napirendjén az 1990 óta a civilisztika főbb területein bekövetkezett változások kérdései szerepelnek. Az érdeklődők a konferencia@ajk.elte.hu e-mail címen jelezhetik részvételi szándékukat.

Időpont: 2015-04-24 08:45
Helyszín: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Budapest, Egyetem tér 1-3. fszt. 12. Kari Tanácsterem
The Perspectives of Harmonization of the European Contract Law

Reinhard Zimmermann professzor úr (Max Planck Institute for Comparative and International Private Law) angol nyelvű előadást tart Karunkon

Időpont: 2015-04-23 04:00
Helyszín: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Budapest, Egyetem tér 1-3. fszt. 12. Kari Tanácsterem
A gazdaság számokban – egyetemi ideák vagy megmért valóság

Az ELTE ÁJK Közgazdaságtan és Statisztika Tanszék és a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karának Statisztikai és Demográfiai Tanszéke konferenciát rendez „A gazdaság számokban - egyetemi ideák vagy megmért valóság” címmel, 2015. április 24-én.

Időpont: 2015-04-17 11:30
Helyszín: ELTE ÁJK 1053. Budapest, Egyetem tér 1-3. II. emelet 231., Közgazdasági gyakorló
MUNAPEST 2015 (Model of United Nations Budapest)

A MUNAPEST elnevezésű konferencia 2015. április 17-20. között kerül megrendezésre az IDSA szervezésében. A több, mint 150 fős eseményre a világ minden pontjáról, Ausztráliától egészen Algériáig érkeznek egyetemisták, hogy közösen éljék át az MUN által nyújtotta élményeket. A MUNAPEST során a delegáltaknak 5 bizottság egyikében (Biztonsági Tanács,Gazdasági és Szociális Tanács, Menekültügyi Főbiztosság, Európai Unió Tanácsa,Nemzetközi Bíróság) kell más delegáltakkal együttműködniük, miközben minden igyekezetükkel azon vannak, hogy az általuk képviselt állam érdekeit akár mások ellenében is érvényesíteni tudják.

Időpont: 2015-04-17 02:34
Helyszín: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.)
Formation and division of the ancient Rome’s legal professions. Ancient roots of advocate’s ethics and its influence on modern lawyers

Łukas Marzec adjunktus (Jagelló Egyetem, Krakkó) angol nyelvű előadása.

Időpont: 2015-04-27 04:00
Helyszín: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.), IV-es tanterem (I. emelet)
Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak
Fulbright-Hungarian Academy of Sciences Fellowship in Constitutional Studies

Applications are welcome from US citizens who wish to spend from 3 up to 9 months to conduct research on Constitutional Law in Budapest at the Hungarian Academy of Sciences (http://jog.tk.mta.hu/en) during the period August 2016 and July 2017. 

Státusz megnevezése: Fellowship
Jelentkezési határidő: 2015-08-03
Call for Applications for a Postdoctoral Fellowship in Law (Budapest)

With the intention of enhancing their international competitiveness in research and education, the Hungarian Academy of Sciences Centre for Social Sciences Institute for Legal Studies (hereinafter HAS CSS ILS) and the Pázmány Péter Catholic University Faculty of Law and Political Sciences (hereinafter PPCE FLPS) are launching a joint fellowship programme in order to include postdoc foreign researchers in their work.

Státusz megnevezése: Postdoctoral Fellowship
Jelentkezési határidő: 2015-04-30
Doctoral Seminar on EU Immigration & Asylum law in the framework of the Odysseus Summer School

PhD Days – 4 Grants Attributed on a Competitive Basis! Four grants are available for persons who will be selected on the basis of their academic record and possibly specific financial needs. The grants cover the summer school fee (apart the application fee of 100 € as indicated on our website) as well as travel and accommodation costs, so that those persons will only have to pay for their daily subsistence and personal expenses. All the 4 grantees will be integrated in the coordination team of the summer school and required to contribute to its organisation without prejudice to their participation to the classes. This will actually give them the opportunity to have closer contacts with the professors and practitioners who come to teach in the summer school.

Státusz megnevezése: Full grants
Jelentkezési határidő: 2015-05-08
EURIAS Fellowship Programme

The European Institutes for Advanced Study (EURIAS) Fellowship Programme is offering 10-month residencies for postdocs in one of 16 participating institutes (Berlin, Bologna, Budapest, Cambridge, Delmenhorst, Edinburgh, Freiburg, Helsinki, Jerusalem, Lyon, Marseille, Paris, Uppsala, Vienna, Wassenaar, Zürich). For the 2016-2017 academic year, EURIAS offers 43 fellowships (21 junior and 22 senior positions).

Státusz megnevezése: Postdoctoral fellowships
Jelentkezési határidő: 2015-06-05
Volkswagenstiftung: Föderinitiative

"Originality" is a crucial criterion of quality in the humanities and cultural studies. The specific nature of the themes belonging to the humanities and cultural sciences, though, makes it extremely difficult to say precisely what constitutes "original", "new", or "innovative". It may encompass anything that contradicts the established knowledge or generally accepted intuition; or just as well the development of a new approach to research, a new hypothesis, a new theory, observation of a new phenomenon, and discovery of knowledge gaps.

Státusz megnevezése: Postdoctoral Fellowship
Jelentkezési határidő: 2015-05-12
További hírek
Videó: Munkajog, munkajogi szabályozás

Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete által szervezett „Munkajog, munkajogi szabályozás” címmel 2015. április 7-én megtartott kerekasztal-beszélgetés felvétele.

Résztvevők: Kun Attila tszv. egyetemi docens (KRE ÁJK); Kiss György dékán, egyetemi tanár (NKE KTK); Neumann László külső kutató (MTA TK PTI). Moderátor: Jakab András igazgató (MTA TK JTI) és Szalai Ákos tudományos munkatárs (MTA TK JTI).

Videó: A közpolitikai döntéshozatal jogi környezete a biztonságpolitikában

Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi és Politikatudományi Intézetei, valamint a Magyar Politikatudományi Társaság Közpolitikai Szakosztálya által szervezett „A közpolitikai döntéshozatal jogi környezete a biztonságpolitikában” címmel 2015. április 7-én megtartott kerekasztal-beszélgetés felvétele.

Résztvevők: Csiki Tamás kutató, dékáni tanácsadó, Stratégiai Védelmi Kutató Központ (NKE); Gyarmati István igazgató, Demokratikus Átalakulásért Intézet; Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő, egyetemi tanár, Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris Doktori Iskola (BCE); Siklósi Péter védelempolitikáért és védelmi tervezésért felelős helyettes államtitkár, Honvédelmi Minisztérium. Moderátor: Jakab András igazgató (MTA TK JTI).

Videó: Gulyás Gergely előadása az Országgyűlés törvényalkotási bizottságának működéséről

Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete „Jogrendszer belülről” címmel szervez beszélgetéssorozatot, melynek keretében 2015. április 2-án Gulyás Gergely, az Országgyűlés törvényalkotási bizottságának elnöke tartott előadást.

Videó: Hitelezővédelem, adósvédelem (biztosítékok, végrehajtás)

Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete által szervezett „Hitelezővédelem, adósvédelem (biztosítékok, végrehajtás)” címmel 2015. március 31-én megtartott kerekasztal-beszélgetés felvétele.

Résztvevők: Bodzási Balázs helyettes államtitkár (IM), Menyhárd Attila tudományos főmunkatárs (MTA TK JTI), Lajer Zsolt partner (Lajer Ügyvédi Iroda), Imre András ügyvéd (Imre Ügyvédi Iroda). Moderátor: Jakab András igazgató (MTA TK JTI) és Szalai Ákos tudományos munkatárs (MTA TK JTI).

Vendégkutató a Lendület-HPOPs Kutatócsoportnál

Peter van Elsuwege, a Genti Egyetem professzora, az MTA TK Lendület-HPOPs Kutatócsoport vendégeként érkezik rövid kutatóútra az MTA TK Jogtudományi Intézetbe. Budapesti tartózkodása alatt Peter a Lendület-HPOPs Kutatócsoport kutatási programja keretében az uniós lojalitási klauzula (EUMSZ 4 (3). cikk) tagállami érdekek külkapcsolati rendszerekben történő érvényesíthetőségére gyakorolt hatását fogja kutatni.

Nyilvános előadásai: Április 23. 10:00. MTA TK JTI műhelyvita (JTI Tárgyaló): The choice of legal basis for EU external action in the post-Lisbon case law Április 24. 14:00. CEU (Nádor 11, Smart Room): The New Generation of Association Agreements between the EU and its East European Neighbours Május 20. 19:00. Andrássy Egyetem: EU-Russia relations after the crisis in Ukraine: how to proceed?