Tartalom
Doktori viták, védések

Jámbor Adrienn: Az állatvédelem joga

Gyirán Zoltán : Adósságkezelés, adósságrendezés az önkormányzati pénzügyekben

Czékmann Zsolt: Az információs társadalom és az elektronikus kormányzat kiépítésének egyes kérdései Magyarországon - munkahelyi vita

Halmos Szilvia: A fogyatékosság orvosi és társadalmi modelljének szintézise, különösen a munkajogban

Marinkás György: Az őslakos népek védelmének aktuális jogi kihívásai - nyilvános vita

Call for papers

"Az ezerarcú magánjog: a jogfejlődés útjai és lehetőségei a XXI. században"

Határokon átnyúló családi ügyek - Nemzetközi személyes- és családjogi kérdések a XXI. században

Felhívás vendégszerkesztésre és tematikus különszám elkészítésére az Állam- és Jogtudományhoz

Habilitációk

Szmodis Jenő: A jogelmélet mint multidiszciplináris tudomány

Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések

MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja- Dodik Setiawan Nur Heriyanto: Contracting Out Public Services to NGO (Comparative Practices in Asian Countries) (2016. március 9.)

MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja - Madai Sándor: Migrációs kihívások – hiányzó európai válaszok? (2016. március 13.)

Szuverén - Tóth Gábor Attila: Vázlat az európai alkotmányfejlődésről (2016. március 13.)

Ars Boni (2015/4)

Lendület HPOPs kutatócsoport blogja: Szép Viktor: Veszélyben vannak-e az uniós szankciók? A magyar külpolitikai álláspont egy lehetséges magyarázata az Oroszországgal szemben bevezetett korlátozó intézkedések tükrében (2016. 03. 06. )

A Lendület HPOPs kutatócsoport blogja: Fekete Balázs: A történelem visszatér: a március 7-ei Európai Tanács váratlan tanulsága (2016. 03. 13.)

Polgári jog (2016. március)

Verfassungsblog - Renáta Uitz: Poland, Hungary and Europe: Pre-Article 7 Hopes and Concerns (2016. március 14.)

MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja - Szilágyi János Ede: A vízhez való jog és a magyar víziközmű-szolgáltatások (2016. március 17.)

Friss könyvek

Загадка права и правового мышления Избранные произведения [The enigma of law and of legal philosophysing: Selected works]

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások

Vortrag von Anna Tomashek, Gibt es die gerechte Revolution? Das ethische Dilemma von Revolutionären

VIII. Országos Polgári Jogi Activity és Jogesetmegoldó Verseny

Műhelyvita Chronowski Nóra - Petrétei József „Az alkotmányi eljárásjog és az eljárási alkotmányosság következményei" c. kéziratáról

Catalin Stanescu: “Search for Harmonization: Why Does the EU Need to Regulate Unfair Debt Collection Practices - Issues and Examples from Hungary and Romania”

Műhelyvita Ciarán Burke "Brexit, UK constitutional law and the EU" c. tanulmányáról

Műhelyvita Szilágyi Emese "Mi a család ma?" c. tanulmányáról

Ian Cram: "Towards Republican Self-Rule? - Virtuous Citizen Journalists and Political Expression” c. tanulmányáról

Amy Gajda: "Privacy Before The Right to Privacy”

A magyar lakosság jogtudata az újabb empirikus kutatások tükrében - Tudományos szimpózium

Véleménynyilvánítás szabadsága, média és a közjó - Kerekasztal-konferencia

Contemporary Global Challenges and National Interests

Könyvbemutató - Pozsár-Szentmiklósy Zoltán: Alapjogok mérlegen. Az általános alapjogi teszt dogmatikája c. művéről

XXVIIth FIDE Congress - Európai Jogászok Nemzetközi Szövetségének Kongresszusa

Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak

ERC-Project on Private-Public Arbitration

International IDEA: Intensive Fellowship for Constitution Makers

Max Planck Luxembourg PhD Scholarships 2017

További hírek

Holland Emberi Jogi Alap – Pályázati felhívás

Doktori viták, védések
Jámbor Adrienn: Az állatvédelem joga
Név: Jámbor Adrienn
Időpont: 2016-04-07 13:00
Helyszín: Miskolci Egyetem Dékáni Tanácsterem (A/6. épület fsz. 31.)
Gyirán Zoltán : Adósságkezelés, adósságrendezés az önkormányzati pénzügyekben
Név: Gyirán Zoltán
Időpont: 2016-04-08 10:00
Helyszín: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar (4028 Debrecen, Kassai út 26.) kari tanácsterem (4028 Debrecen, Kassai út 26., C/14.)
Czékmann Zsolt: Az információs társadalom és az elektronikus kormányzat kiépítésének egyes kérdései Magyarországon - munkahelyi vita
Név: Czékmann Zsolt
Időpont: 2016-03-31 13:00
Helyszín: Miskolci Egyetem Dékáni Tanácsterem (A/6. épület fsz. 31.)
Halmos Szilvia: A fogyatékosság orvosi és társadalmi modelljének szintézise, különösen a munkajogban
Név: Halmos Szilvia
Időpont: 2016-04-07 14:00
Helyszín: PPKE JÁK Kari Tanácsterem (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28. II. em.)
Marinkás György: Az őslakos népek védelmének aktuális jogi kihívásai - nyilvános vita
Név: Marinkás György
Időpont: 2016-04-05 11:00
Helyszín: Miskolci Egyetem Dékáni Tanácsterem (A/6. épület fsz. 31.)
Call for papers
"Az ezerarcú magánjog: a jogfejlődés útjai és lehetőségei a XXI. században"
A Magánjogot Oktatók Egyesületének nyolcadik és a Magánjogot Oktató Fiatalok tizedik konferenciája az NKE NETK Európai Köz- és Magánjogi Tanszékével közös szervezésben. Időpont: 2016. május 20. Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Ludovika Főépület (1083 Budapest, Ludovika tér 2.)
Határidő: 2016-04-10
Határokon átnyúló családi ügyek - Nemzetközi személyes- és családjogi kérdések a XXI. században

A konferencia 2016. április 14-én kerül megrendezésre a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán. A konferencián a nemzetközi személyes- és családjogi témákban 20 perces előadások megtartására van lehetőség. A jelentkezéseket a következő e-mailcímre várjuk: nmj.konferencia.2016@gmail.com. Az elhangzott előadásokat egy tanulmánykötetben tervezzük megjelentetni, melynek részleteit a későbbiekben tesszük közzé.

Határidő: 2016-03-25
Felhívás vendégszerkesztésre és tematikus különszám elkészítésére az Állam- és Jogtudományhoz
A Szerkesztőség összhangban a nemzetközi gyakorlattal vendégszerkesztői felhívást tesz közzé. A folyóirat szerkesztői szeretnének lehetőségét biztosítani, hogy egy meghatározott témához kapcsolódva – vendégszerkesztők közreműködésével – tematikus különszám jelenjen meg.
Határidő: 2016-04-30
Habilitációk
Szmodis Jenő: A jogelmélet mint multidiszciplináris tudomány
Név: Szmodis Jenő
Időpont: 2016-04-01 11:00
Helyszín: TEOKJ I. előadó (4028 Debrecen, Kassai út 26., A/19. terem)
Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések
MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja- Dodik Setiawan Nur Heriyanto: Contracting Out Public Services to NGO (Comparative Practices in Asian Countries) (2016. március 9.)

The term “Non-Governmental Organization”, generally abbreviated as NGO, has been recognized as a universal designation for private and independent organizations working for non-profit outcomes since the enactment of the United Nations Charter 1945. Up to present, the activities of NGOs are diverse in many areas and not only limited to their involvement in the United Nation’s forum. They even play an essential role in the social and economic development of a state.
 

MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja - Madai Sándor: Migrációs kihívások – hiányzó európai válaszok? (2016. március 13.)

Az erősödő migrációs nyomás válaszokra késztette Európát. Úgy tűnik azonban, hogy ezek a válaszok közel sem egységesek. Sőt, lassan Európán is túlnyúlnak, hiszen a 2015. évi ENSZ-közgyűlésen is több politikus felszólalásának központi eleme volt a probléma. Az EU-ban megfigyelhető szerteágazó megoldási elképzelésekben azonban szükségszerűen közös pont a válság rendészeti úton történő mederben tartása. Tudjuk, s ezt az európai döntéshozók is pontosan tudják, hogy a válság hosszú távú megoldása kizárólag a migránsokat kibocsátó országok politikai-gazdasági stabilizálása lehet. Ennek bekövetkeztéig azonban kezelnünk kell azokat a társadalmi feszültségeket, amelyek együtt járnak e jelenséggel, s indulatokat szítanak a befogadó államokban. Ez nyilvánvalóan rendészeti feladat is. Gondoljunk csak bele! Milyen jelentős volumenű plusz erőforrásokat igényel a helyzet kezelése? S ezeket honnan teremtik elő az érintett kormányok? Kizárólagos felelőssége van az egyes tagországoknak a helyzet kezelésekor, vagy esetleg az EU humánerőforrás terén, financiális oldalról, s egyáltalán politikai kooperációban gondolkodik? Nyilván igen, azonban jelenleg több elképzelés látott napvilágot, s ezek között jelentős hangsúlyeltolódások figyelhetőek meg. A bejegyzés arra a kérdésre keresi a választ, hogy milyen tendenciák figyelhetők meg – a migrációs kérdéssel összefüggésben – a rendészeti közszolgáltatások szervezését illetően a jövőben.

Szuverén - Tóth Gábor Attila: Vázlat az európai alkotmányfejlődésről (2016. március 13.)

Az európai együttműködés világraszóló újdonság. Demokratikus továbbfejlesztése szörnyen nehéz. Ám elvi, társadalmi és természeti okok miatt nincs út „vissza a nemzetállamhoz”. Vagy ha mégis, akkor az autokrácia zsákutcájába vezet.

Ars Boni (2015/4)

A tartalomból:

Makk János: A kettős állampolgársági szabályozás értékelése európai kontextusban.

Szalbot Balázs: Az alkotmányi eljárásjog szükségszerűségéről

Simonyi Nelli Zita: A hatékony szerződésszegés

Weidinger Péter: Elektronikus pert hoz az új esztendő

Lendület HPOPs kutatócsoport blogja: Szép Viktor: Veszélyben vannak-e az uniós szankciók? A magyar külpolitikai álláspont egy lehetséges magyarázata az Oroszországgal szemben bevezetett korlátozó intézkedések tükrében (2016. 03. 06. )

- A magyar kormány – bár ellenezte, mégis – megszavazta és fenntartotta az uniós szankciókat Oroszország ellen. 

- A magyar külpolitikai álláspontot elsősorban az EU külpolitikájának sajátos jellege magyarázza. 

- A közös fellépést Magyarország egyedül nem fogja megakadályozni.

A Lendület HPOPs kutatócsoport blogja: Fekete Balázs: A történelem visszatér: a március 7-ei Európai Tanács váratlan tanulsága (2016. 03. 13.)

- Az Európai Tanács 2016. március 7-ei ülése részben Ciprus támogatásának hiányában nem tudta az EU-Törökország megállapodást véglegesíteni.

- A ciprusi „vétó” oka az észak-ciprusi területek török megszállása és az ezen alapuló politikai konfliktus.

- A 2004-et követőn csatlakozott új tagállamokkal több hasonló, történelmi természetű konfliktus is az uniós politika részévé vált.

- Ezek az „importált” történelmi konfliktusok megnehezítik az EU saját, önálló érdekének érvényesítését.

Polgári jog (2016. március)

Wolters Kluwer által ez év januárjában indított folyóirat havonta, elektronikusan, online eléréssel jelenik meg az Új Jogtár felületén, a többi kiadványtól független hozzáféréssel. A folyóirat főszerkesztője Vékás Lajos, szerkesztőbizottságának tagjai: Csehi Zoltán, Gárdos Péter, Kisfaludi András és Parlagi Mátyás. A folyóirat tanulmányai és jogeset-magyarázatai double-blind peer review rendszerben lektoráltak. E számban Leszkoven László és Ujhelyi Dávid tanulmánya, valamint a Patai Szabolcs és Szabó Sarolta Édua által írt jogesetmegoldás jelent meg. A folyóirat továbbra is várja szerzők jelentkezését. A folyóiratról részletes információk a következő címen érhetők el: http://wolterskluwer.hu/szerzoknek/polgari-jog/

Verfassungsblog - Renáta Uitz: Poland, Hungary and Europe: Pre-Article 7 Hopes and Concerns (2016. március 14.)
The European Commission’s opening of a rule of law dialogue with Poland in the new pre-Article 7 format developed last year is an important test of European constitutionalism both on the EU and on the Member State level. The mechanism is meant to address systemic violations of the rule of law in several steps, in the format of a structured dialogue. The new procedure does not preclude or prevent the launching of an infringement procedure by the Commission. The probe into Poland’s measures against the Constitutional Tribunal and its new media regulation is expected to test the viability of an EU constitutional enforcement mechanism against a Member State.
MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja - Szilágyi János Ede: A vízhez való jog és a magyar víziközmű-szolgáltatások (2016. március 17.)

A bejegyzés a vízhez való jog magyarországi érvényesülésével foglalkozik, és – a korábban már felvetett kérdésekhez kapcsolódva – alapvetően megtörtént ügyek kapcsán érinti a kérdést, elsődlegesen a víziközmű-szolgáltatásokra koncentrálva.

Friss könyvek
Загадка права и правового мышления Избранные произведения [The enigma of law and of legal philosophysing: Selected works]

Az MTA TK JTI emeritus professzorának Varga Csabának Szentpéterváron, az Alef-pressz kiadó gondozásában jelent meg orosz nyelvű tanulmánykötete. A kötetet Mihail Antonov (Nemzeti Kutatóegyetem, Szentpétervár) szerkesztette, és túlnyomórészt Jekatyerina Szamokina (Humanitárius Egyetem, Szentpétervár) fordította. A könyvbemutatónak a Jelcin Elnöki Könyvtár – Orosz Nemzeti Könyvtár és a Humanitárius Egyetem adott otthont Szentpétervárott. Magyar jogtudományi könyv utoljára negyven éve jelent meg Oroszországban orosz nyelven.

Szerző: Varga Csaba
Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások
Vortrag von Anna Tomashek, Gibt es die gerechte Revolution? Das ethische Dilemma von Revolutionären

Die zentrale Frage, die im Vortrag beleuchtet werden soll, lautet: Gibt es die gerechte Revolution? Da politische Revolutionen per definitionem gegen die geltende Rechtsordnung verstoßen und häufig mit Gewalt und Chaos einhergehen, stellen sie hoch legitimationsbedürftige Ereignisse dar. Kein Wunder, dass das konservative und liberale Denken einem Revolutionsrecht seit der Französischen Revolution sehr kritisch gegenüberstand. Durch die Erfahrungen mit den totalitären Systemen im 20. Jahrhundert ist die Einstellung gegenüber einem Widerstands- und
Revolutionsrecht jedoch deutlich offener geworden. Aber auch bei einer grundsätzlichen Befürwortung eines Revolutionsrechts, muss genau geklärt werden, unter welchen Bedingungen eine Revolution legitim ist bzw. welchen Kriterien sie genügen muss, um als gerecht bezeichnet werden zu können. Die These des Vortrags lautet, dass es für Revolutionäre in der Realität unmöglich ist, allen ethischen Kriterien Rechnung zu tragen und eine legitime Revolution umzusetzen. Nach einer kurzen Reflexion darüber, inwieweit der Ungarische Volksaufstand des Jahres 1956 als Revolution bezeichnet werden kann, soll abschließend ein Bezug zu diesem Ereignis hergestellt werden.

Anna Tomashek studierte Politikwissenschaft (Magister Artium) und Pädagogik an der Katholischen Universität (KU) Eichstätt-Ingolstadt. Seit 2012 ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Politikwissenschaft II, Politische Theorie und Philosophie (Prof. Dr. Dr. Manfred Brocker) an der KU Eichstätt-Ingolstadt. In ihrem Dissertationsvorhaben setzt sie sich mit dem Thema der Ethik von Revolutionen auseinander.
 

Der Vortrag ist die erste Veranstaltung einer Veranstaltungsreihe, die der akademische Mittelbau der Andrássy Universität Budapest anlässlich des sechzigjährigen Jubiläums des ungarischen Volksaufstands von 1956 organisiert. 

Időpont: 2016-04-06 19:00
Helyszín: Andrássy Universität Budapest, 1088 Budapest, Pollack Mihály tér 3., ÖKF-Bibliothek
VIII. Országos Polgári Jogi Activity és Jogesetmegoldó Verseny
Időpont: 2016-03-18 11:30
Helyszín: Miskolci Egyetem ÁJK Mintatárgyalója (C/2. épület)
Műhelyvita Chronowski Nóra - Petrétei József „Az alkotmányi eljárásjog és az eljárási alkotmányosság következményei" c. kéziratáról

Opponensek: Szente Zoltán (MTA TK JTI), Papp Imre (ELTE ÁJK).

Kérjük, hogy részvételi szándékát előzetesen jelezze Hoffmann Tamásnak.

Időpont: 2016-03-24 10:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
Catalin Stanescu: “Search for Harmonization: Why Does the EU Need to Regulate Unfair Debt Collection Practices - Issues and Examples from Hungary and Romania”
Időpont: 2016-03-24 14:00
Helyszín: ILS, CSS, HAS
Műhelyvita Ciarán Burke "Brexit, UK constitutional law and the EU" c. tanulmányáról

Opponensek: Uwe Puetter (CEU) és Papp Mónika (MTA TK JTI). Kérjük, hogy részvételi szándékát előzetesen jelezze Hoffmann Tamásnak.

Időpont: 2016-03-31 09:30
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
Műhelyvita Szilágyi Emese "Mi a család ma?" c. tanulmányáról

Kérjük, hogy részvételi szándékát előzetesen jelezze Hoffmann Tamásnak.

Időpont: 2016-04-07 10:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
Ian Cram: "Towards Republican Self-Rule? - Virtuous Citizen Journalists and Political Expression” c. tanulmányáról
Kérjük, hogy részvételi szándékát előzetesen jelezze Hoffmann Tamásnak.
Időpont: 2016-04-14 10:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
Amy Gajda: "Privacy Before The Right to Privacy”
Kérjük, hogy részvételi szándékát előzetesen jelezze Hoffmann Tamásnak.
Időpont: 2016-04-21 10:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
A magyar lakosság jogtudata az újabb empirikus kutatások tükrében - Tudományos szimpózium
Időpont: 2016-03-31 13:00
Helyszín: PPKE JÁK Kari Tanácsterem (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28. II. em.)
Véleménynyilvánítás szabadsága, média és a közjó - Kerekasztal-konferencia
Időpont: 2016-04-22 14:00
Helyszín: PPKE JÁK Kari Tanácsterem (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28. II. em.)
Contemporary Global Challenges and National Interests

A konferencián előad a Jogtudományi Intézet emeritus professzora Varga Csaba is, jogi eszményeink egyetemességének és különösségének mai dilemmáiról.

Időpont: 2016-05-19 10:00
Helyszín: Szentpétervár
Könyvbemutató - Pozsár-Szentmiklósy Zoltán: Alapjogok mérlegen. Az általános alapjogi teszt dogmatikája c. művéről

A kötetet bemutatják: Kovács Ágnes, egyetemi adjunktus (DE ÁJK), Sulyok Tamás, az Alkotmánybíróság elnökhelyettese.

Moderátor: Stumpf István, egyetemi tanár (SZIE ÁJK), alkotmánybíró.

Időpont: 2016-03-31 17:00
Helyszín: Budapesti Ügyvédi Kamara díszterme (1055 Budapest, Szalay utca 7.)
XXVIIth FIDE Congress - Európai Jogászok Nemzetközi Szövetségének Kongresszusa
Időpont: 2016-05-18 21:00
Helyszín: PPKE JÁK (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28.) - Kempinski Hotel Corvinus
Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak
ERC-Project on Private-Public Arbitration
The Faculty of Law is offering a position for a Postdoctoral researcher in the ERC-funded project ‘Transnational Private-Public Arbitration as Global Regulatory Governance: Charting and Codifying the Lex Mercatoria Publica’, coordinated by Prof Stephan Schill. The project is conducted within the framework of the Amsterdam Center for International Law (ACIL), one of the centres of excellence of the University of Amsterdam. ACIL aims to promote high-quality research and education on public international law. Its research programme focuses on development and application of international law and its interaction with national legal orders.
Státusz megnevezése: Postdoctoral researcher
Jelentkezési határidő: 2016-04-15
International IDEA: Intensive Fellowship for Constitution Makers
Státusz megnevezése: Fellow
Jelentkezési határidő: 2016-03-31
Max Planck Luxembourg PhD Scholarships 2017
The Max Planck Institute Luxembourg for International, European and Regulatory Procedural Law offers a limited number of PhD scholarships for foreign scholars to support their research stay at the Institute for up to twelve months.
Státusz megnevezése: PhD Student
Jelentkezési határidő: 2016-04-30
További hírek
Holland Emberi Jogi Alap – Pályázati felhívás
A Holland Királyság budapesti nagykövetsége pályázatot hirdet az Emberi Jogi Alap forrásaira a 2016. március 10. és április 8. közötti időszakra.