Tartalom
Doktori viták, védések

Sarkady Ildikó: Stratégiák és média jogalkotás. A hazai médiaszabályozás elmúlt tíz éve

Varga Judit: A partnerség (PPP) szerepének változása a közpénzügyek jogában

Jakab András MTA doktora címre benyújtott értekezésének nyilvános vitája: „Az európai alkotmányjog nyelve”

Call for papers

European Integration Studies

Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések

Ars Boni (2016/1)

Megjelentek a Jogi Tanulmányok és a Politikatudományi Tanulmányok legújabb kötetei (2016)

Közjogi Szemle (2016/3)

Személyi hírek

Deák Ferenc Díjat kapott Kukorelli István professzor

Friss könyvek

Against the New Constitutionalism

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások

Konferencia: Közigazgatási bíráskodás válaszúton

Political Equality in the Practice of the US Supreme Court and the ECtHR – A Dialogue?

Anna Sledzinska előadása „Constitution as a Marriage Contract: Towards a Theory of Implied Constitutional Terms” címmel

Műhelyvita Szilágyi Emese „The Value of Political Equality – Comparing the Practice of the ECtHR and the Supreme Court of the United States” című tanulmányáról

Műhelyvita Kelemen Katalin (Örebro) „Dissenting Opinions” című tanulmányáról

Könyvbemutató: A jog szociálpszichológiája

Akadémiai székfoglaló: Kiss György: "A foglalkoztatás rugalmassága és a munkavállalói jogállás védelme; új megközelítések a munkajogviszony tartalmának vizsgálatához"

Kutatók Éjszakája az ELTE ÁJK-n

Armin von Bogdandy előadása az ELTE ÁJK-n

Akadémiai széfoglaló előadás: Vörös Imre: A történeti alkotmány az Alkotmánybíróság gyakorlatában

Weltgeschichte und Alltag im Banat - Fälle aus einem Anwaltsarchiv von der Monarchie bis zum Kommunismus.

Freiheit und Verantwortung: Verfassung und Menschenrechte in Ungarn und in Deutschland im Wandel der Zeit

Current challenges to European regionalisms - Sabrina Ragone előadása

MGG Academy 2017 - Agenda for Sustainable Development

Technológia jog – Új globális technológiák jogi kihívásai című kötet bemutatója

Könyvbemutató: A magyar jogrendszer állapota és Az európai alkotmányjog nyelve

Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak

Az Osztrák-Magyar AKCIÓ Alapítvány (OMAA)/ Stiftung Aktion Österreich-Ungarn (AÖU) Kuratóriumának pályázati felhívása a 2016. évre

Graduate Teaching Assistant supporting School of Law Research Groups

EU legitimacy in national parliaments of old and new member states

További hírek

Perbeszédverseny az ME ÁJK-n

Elkészült az Internetes Jogtudományi Enciklopédia egyeztetett címszólistája

Új adatbázisok tesztelhetőek az Országgyűlési Könyvtárban

Weiss Emilia Emlékpályázat - A magyar családjog jelene

Felhívás kéziratok leadására a JTI új monográfiasorozatához

Francia nyelvű perbeszédverseny emberi jogi témában

Doktori viták, védések
Sarkady Ildikó: Stratégiák és média jogalkotás. A hazai médiaszabályozás elmúlt tíz éve
Név: Sarkady Ildikó
Időpont: 2016-10-19 11:30
Helyszín: SZTE ÁJTK : Kari Tanácsterem (Szeged, Tisza Lajos krt. 54.)
Varga Judit: A partnerség (PPP) szerepének változása a közpénzügyek jogában
Név: Varga Judit
Időpont: 2016-10-21 14:00
Helyszín: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Tanácsterem, 4028 Debrecen, Kassai út 26. (C/14. terem)
Jakab András MTA doktora címre benyújtott értekezésének nyilvános vitája: „Az európai alkotmányjog nyelve”

Az értekezés opponensei:

Ádám Antal, az MTA doktora

Kiss László, az állam- és jogtudomány doktora

Kukorelli István, az MTA doktora

A rendezvény nyilvános, a fogadás tervezése végett a részvételi szándék mielőbbi jelzése kéretik az argyelan.zsuzsa@tk.mta.hu címre.

Név: Jakab András MTA doktora címre benyújtott értekezésének nyilvános vitája
Időpont: 2016-10-06 11:00
Helyszín: MTA Székház Nagytermében (1051 Bp., V., Széchenyi István tér 9.)
Call for papers
European Integration Studies

A 'European Integration Studies' című angol nyelvű egyetemi közleményben idén is lehetőség van tanulmányok, szakcikkek, recenziók megjelentetésére. A 0.5 és 2 szerzői ív közötti terjedelmű kéziratok beérkezésének új határideje: 2016. október 30. A lapszám tervezett megjelenése 2016. december. A kéziratok nyelvi lektorálásra kerülnek.

Határidő: 2016-10-30
Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések
Ars Boni (2016/1)

A tartalomból:

Király Péter Bálint: A devizahitelesek megmentése – Nem így kellett volna!

Mátyás Ferenc: Hogyan vezethető be ismét a sorkatonai szolgálat?

Orbán Endre: Teczár-ügy reloaded Környei Mátyás: Uber vs Magyarország "

Megjelentek a Jogi Tanulmányok és a Politikatudományi Tanulmányok legújabb kötetei (2016)
2016. június 10-én nagyszabású konferenciára került sor az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, ahol az állam- és jogtudományi illetve a politikatudományi doktori képzésben részt vevő hallgatók tartottak előadásokat kutatási témáikról. A konferencia nyomán két kötet látott napvilágot az előadások írásos változataival.
Közjogi Szemle (2016/3)

A tartalomból:

Jakab András: Fenntarthatóság az európai alkotmányjogban (online elérhető) http://hvgorac.hu/pdf/KJSZ_2016_3_1-17_Jakab_Andras.pdf

Blutman László: A Brexit a nemzetközi jog látószögéből

Deák Dániel: Túlközpontosítás illiberális államban: strukturális okok

Pap András László: Az illiberális multikulturalizmus magyar modellje: a magyar kisebbségi jog változása 2010-2016 (II. rész)

Ambrus István: Megjegyzések a Kúria Büntető Kollégiuma Joggyakorlat-elemező csoportjának a szabálysértési ügyek bírói gyakorlatáról készült összefoglaló véleményéhez

Hámori Antal: A felszolgálási díj és a fogyasztók védelme

Személyi hírek
Deák Ferenc Díjat kapott Kukorelli István professzor

Trócsányi László igazságügyi miniszter Deák Ferenc-díj kitüntetést adományozott Kukorelli István egyetemi tanár, Karunk Alkotmányjogi Tanszékének egyetemi tanára, az MTA doktora részére.

Friss könyvek
Against the New Constitutionalism
Ever since the Second World War, a new constitutional model has emerged worldwide that gives a pivotal role to judges. Against the New Constitutionalism challenges this reigning paradigm and develops a distinctively liberal position against strong constitutional review that puts the emphasis on epistemic considerations. The author considers whether the minimalist judicial review of Nordic countries is more in line with the best justification of the institution than the Commonwealth model that occupies a central place in contemporary constitutional scholarship.
Szerző: Győrfi Tamás
Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások
Konferencia: Közigazgatási bíráskodás válaszúton

A konferencia célja az általános közigazgatási rendtartásról és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvénytervezetek sarkalatos pontjainak megvitatása, különös tekintettel a közigazgatási bíráskodás strukturális kérdéseire.

A rendezvény tervezett nyitóelőadói:

- Darák Péter, a Kúria elnöke

- Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke

- Trócsányi László igazságügyi miniszter

- Polt Péter Legfőbb Ügyész

- Patyi András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora

A délutáni ülésen a jogtudományi karok közigazgatási jogi tanszékeinek oktatói vitatják meg álláspontjukat három, egymást követő panelülésen az Általános Közigazgatási Rendtartásról és a Közigazgatási Perrendtartásról szóló törvényjavaslatok, továbbá a közigazgatási bíráskodás strukturális kérdéseivel összefüggésben. Az e kérdésekhez kapcsolódó vitaindító előadást F. Rozsnyai Krisztina miniszteri biztos asszony, Lapsánszky András tanszékvezető úr, illetve Hajas Barnabás főosztályvezető úr tartja.

Részvételi szándékát kérjük jelezze az alábbi linken:

https://goo.gl/forms/0eDDY8Zlt8HflrIH2 

Időpont: 2016-10-10 10:00
Helyszín: PPKE JÁK, Szent II. János Pál Díszterem, 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28.
Political Equality in the Practice of the US Supreme Court and the ECtHR – A Dialogue?
The International (Quasi-)Judicial Practices Research Group cordially invites you to its next meeting. The research group will discuss Emese Szilágyi’s presentation on “Political Equality in the Practice of the US Supreme Court and the ECtHR – A Dialogue?”
Időpont: 2016-10-04 14:30
Helyszín: Council Room (H-1014 Budapest, Országház street 30, 2nd floor)
Anna Sledzinska előadása „Constitution as a Marriage Contract: Towards a Theory of Implied Constitutional Terms” címmel
Kérjük, hogy részvételi szándékát előzetesen jelezze Hoffmann Tamásnak.
Időpont: 2016-10-06 09:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
Műhelyvita Szilágyi Emese „The Value of Political Equality – Comparing the Practice of the ECtHR and the Supreme Court of the United States” című tanulmányáról

Kérjük, hogy részvételi szándékát előzetesen jelezze Hoffmann Tamásnak.

Időpont: 2016-10-13 10:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
Műhelyvita Kelemen Katalin (Örebro) „Dissenting Opinions” című tanulmányáról

Opponens: Gárdos-Orosz Fruzsina.

Kérjük, hogy részvételi szándékát előzetesen jelezze Hoffmann Tamásnak.

Időpont: 2016-10-27 09:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
Könyvbemutató: A jog szociálpszichológiája

A Hunyady György és Berkics Mihály szerkesztette, A jog szociálpszichológiája. A hiányzó láncszem című kötetet (Budapest, ELTE Eötvös Kiadó JTI 2015) bemutatja Gajduschek György (tudományos főmunkatárs, osztályvezető, MTA TK JTI) és Csepeli György (professor emeritus, ELTE TáTK Szociálpszichológia Tanszék). A rendezvényt moderálja: Tóth Mihály tudományos tanácsadó, az MTA doktora.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Kérjük, részvételi szándékát előre jelezze az argyelan.laszlone@tk.mta.hu címen.

Időpont: 2016-11-03 10:00
Helyszín: 1014 Budapest, Országház utca 30., JTI tárgyaló
Akadémiai székfoglaló: Kiss György: "A foglalkoztatás rugalmassága és a munkavállalói jogállás védelme; új megközelítések a munkajogviszony tartalmának vizsgálatához"
Időpont: 2016-10-27 11:00
Helyszín: MTA Székház, Nagyterem (1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. II. emelet)
Kutatók Éjszakája az ELTE ÁJK-n
2016. szeptember 30-án ismét megrendezésre kerül a Kutatók Éjszakája, Európa legnagyobb tudománykommunikációs rendezvénysorozata. Ennek keretében a tudomány sokszor titokzatosnak vagy a hétköznapoktól távolinak tűnő világa megmutatja a szórakoztató oldalát. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara idén hat érdekes programmal várja az érdeklődőket, melyekkel azt szeretnénk bemutatni, milyen kapcsolatban áll a jog illetve a politológia a művészetekkel és más tudományterületekkel. Minden érdeklődőt tisztelettel várunk!
Időpont: 2016-09-30 18:00
Helyszín: ELTE Aula Magna (1053 Bp., Egyetem tér 1-3., I.em.)
Armin von Bogdandy előadása az ELTE ÁJK-n
Armin von Bogdandy professzor (Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, University in Frankfurt/Main) „What comes after ‘the Community of Law’? Ways to Cope with the Loss of Trust in Europe” címmel tart előadást az ELTE Állam-és Jogtudományi Karán.
Időpont: 2016-09-30 14:30
Helyszín: ELTE ÁJK Kari Tanácsterem (1053 Bp., Egyetem tér 1-3. fszt.)
Akadémiai széfoglaló előadás: Vörös Imre: A történeti alkotmány az Alkotmánybíróság gyakorlatában
Időpont: 2016-10-04 11:00
Helyszín: MTA Székház, Felolvasóterem (1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. I. emelet)
Weltgeschichte und Alltag im Banat - Fälle aus einem Anwaltsarchiv von der Monarchie bis zum Kommunismus.
Időpont: 2016-10-11 18:00
Helyszín: Andrássy Universität Budapest, Andrássy-Saal
Freiheit und Verantwortung: Verfassung und Menschenrechte in Ungarn und in Deutschland im Wandel der Zeit
Időpont: 2016-11-25 09:45
Helyszín: Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Karlstraße 4, 69117 Heidelberg
Current challenges to European regionalisms - Sabrina Ragone előadása
Sabrina Ragone 2015 óta dolgozik a Max Planck Intézet senior kutatójaként, 2016 óta pedig a Lille-i Katolikus Egyetem óraadója is. Ezt megelőzően oktatói és kutatói pozíciókat töltött be a madridi Politológiai és Alkotmányjogi Kutatóintézetben, a barcelonai Autonóm Egytemen, a Bolognai Egyetemen, a Jaéni Egyetemen, valamint a Bogotai Egyetemen. Doktori fokozatát a Pisai Egyetemen szerezte, Olaszországban és Spanyolországban is habilitált. Számos nemzetközi kutatási projekt résztvevője, nemzetközi konferencia előadója, jelentős számú publikációja jelent meg angol, olasz és spanyol nyelven.
Időpont: 2016-10-13 18:00
Helyszín: ELTE ÁJK A/1. terem (1053 Bp., Egyetem tér 1–3. fszt.)
MGG Academy 2017 - Agenda for Sustainable Development

Scholarship funded Academy for 3,5 months in Germany, Italy and Belgium - addressed to young professionals The German Development Institute (https://www.die-gdi.de/en/) has conducted the network “Managing Global Governance” (MGG) since 2007. This network brings together young professionals from several countries all over the world and the German Development Institute (DIE) aims to open this network to countries in Central-Europe. Zeljko Crncic, Senior Researcher at DIE, is going to present the network as well as the MGG Academy 2017 with the related scholarship possibilities. Among students, the presentation is addressed to those who are going to finish their studies next summer as well as MA graduates interested in applying to the programme.

Időpont: 2016-10-04 18:00
Helyszín: Andrássy Universität Budapest, Andrássy-Saal
Technológia jog – Új globális technológiák jogi kihívásai című kötet bemutatója
Időpont: 2016-10-11 16:00
Helyszín: PADA (1013 Budapest, Döbrentei utca 1.)
Könyvbemutató: A magyar jogrendszer állapota és Az európai alkotmányjog nyelve

A rendezvény programja:

Jakab András – Gajduschek György (szerk.): A magyar jogrendszer állapota (Budapest: MTA TK JTI 2016) c. kötetet bemutatja Vékás Lajos akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke (a kötet letölthető: http://jog.tk.mta.hu/a-magyar-jogrendszer-allapota-kotet)

Jakab András: Az európai alkotmányjog nyelve (Budapest: NKE 2016) és uő, European Constitutional Language (Cambridge e.a.: Cambridge University Press 2016) c. köteteket bemutatja Tölgyessy Péter alkotmányjogász, az MTA TK Politikatudományi Intézet tudományos munkatársa.

A rendezvényt moderálja: Harmathy Attila akadémikus, az MTA Jogtudományi Bizottságának elnöke

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Kérjük, részvételi szándékát előre jelezze az argyelan.laszlone@tk.mta.hu címen.

Időpont: 2016-10-20 10:00
Helyszín: 1014 Budapest, Országház utca 30., Jakobinus terem
Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak
Az Osztrák-Magyar AKCIÓ Alapítvány (OMAA)/ Stiftung Aktion Österreich-Ungarn (AÖU) Kuratóriumának pályázati felhívása a 2016. évre
Státusz megnevezése: kutató, egyetemi oktató, PhD-hallgató
Jelentkezési határidő: 2016-10-30
Graduate Teaching Assistant supporting School of Law Research Groups

The University of Glasgow - College of Social Sciences, School of Law invites applications for these posts. The roles will combine part-time study for a funded PhD with a 0.5 FTE appointment as a Graduate Teaching Assistant. A key part of the role will be to collaborate with one of the four new Research Groups in the School of Law (CREATe; International Law & Security; Law Reform & Public Policy; Legal Theory).

Státusz megnevezése: PhD student
Jelentkezési határidő: 2016-10-16
EU legitimacy in national parliaments of old and new member states
The PhD project will involve a comparative legal investigation into how legitimacy of the EU is established by national parliaments in an old and a ‘new’ EU member state (i.e. UK/Germany/Netherlands/France/Italy; Poland/Hungary/Czech Republic or any EU member state admitted after 2004 to the EU). The research aims to critically assess what EU legitimacy means for different national parliaments through a comparative analysis of conceptions of EU legitimacy in an old (UK/Germany/Netherlands/France/Italy) and a ‘new’ member state (Poland/Hungary/Czech Republic/Latvia/etc.).
Státusz megnevezése: PhD Student
Jelentkezési határidő: 2016-10-30
További hírek
Perbeszédverseny az ME ÁJK-n

A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézete perbeszédversenyt rendez III., IV. és V. éves joghallgatók részére. Jelentkezési határidő: október 17. Jogesetek kiosztása: október 25. 14 óra.

Elkészült az Internetes Jogtudományi Enciklopédia egyeztetett címszólistája
Csaknem hároméves előkészítő munka, számos műhelyvita és még több közvetlen egyeztetés nyomán elkészült az Internetes Jogtudományi Enciklopédia egyeztetett címszólistája. A projekt a Jogtudományi Intézet legjelentősebb vállalkozása, amelynek célja a magyar jogtudomány aktuális tudásállapotának minél szélesebb közönséghez való eljuttatása. A projekt honlapjáról letölthetők a projektterv részletei, a címszólisták és a szerzői útmutató.
Új adatbázisok tesztelhetőek az Országgyűlési Könyvtárban

Beiratkozott olvasóink október 7-ig tesztelhetnek négy külföldi újság-archívumot:

- The Economist Historical Archive, 1843-2012

- The Financial Times Historical Archive, 1888-2010

- The Independent Digital Archive, 1986-2012

- The Telegraph Historical Archive, 1855-2000

Weiss Emilia Emlékpályázat - A magyar családjog jelene
A HVG-ORAC Kiadó és a Családi Jog folyóirat szerkesztőbizottsága – az Alapítvány az új Polgári Törvénykönyvért támogatása mellett – tanulmányírói pályázatot ír ki Weiss Emilia emlékére. A pályázaton a magyar családjoggal, a hazai családjog egyes kérdéseivel foglalkozó tanulmányokkal lehet részt venni, amelyek a családjog elméleti, illetve gyakorlati kérdéseit tárgyalják tudományos igénnyel. A tanulmányban jogtörténeti visszatekintés, illetve külföldi kitekintés is lehetséges, az írásnak azonban elsősorban a hazai családjog valamely aktuális kérdését, jogintézményét kell elemeznie, ideértve a jogalkalmazási gyakorlatot is. A pályaműveket szakmai zsűri bírálja el, s ennek során mind a tartalmi, mind pedig a formai követelmények teljesítése értékelésre kerül. A zsűri értékeli a témaválasztást, a választott téma kidolgozásának színvonalát, az írás logikus és megfelelően tagolt szerkezeti kialakítását, gondolatmenetét, mondanivalójának eredetiségét, nyelvi igényességét, valamint a hivatkozások korrektségét.
Felhívás kéziratok leadására a JTI új monográfiasorozatához

Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete elektronikus monográfiasorozatot indít. Ennek keretében a sorozat szerkesztőbizottsága felhívást intéz a jogtudomány művelőihez alapkutatások eredeti eredményeit tartalmazó magyar nyelvű tudományos monográfia kéziratának (vagy az alábbiak szerint két mintafejezetének) benyújtására.

A mű elektronikus formátumban történő elkészítését a Jogtudományi Intézet vállalja. Az elkészült e-könyv az Intézet honlapján kerül elhelyezésre, továbbá az Intézet a könyv korlátozott példányszámú, nyomtatott formátumú megjelenését is finanszírozza. A művet az Intézet partneradatbázisaiban, a könyvről készült recenziót az Állam- és Jogtudomány folyóiratban helyezzük el, valamint könyvbemutatót is rendezünk a kötethez.

Francia nyelvű perbeszédverseny emberi jogi témában
A Francia Intézet, Franciaország Magyarországi Nagykövetsége és az ELTE ÁJK emberi jogi témájú francia nyelvű perbeszédversenyt szervez egyetemi hallgatók és fiatal jogászok számára. A döntőre 2016. november 25-én kerül sor a Kúria épületében. A versenyre 2016. október 14-ig lehet jelentkezni.