Tartalom
Call for papers

Eljárásjogi Szemle - publikációs felhívás

Call for abstracts: the neglected methodologies of international law

Terrorism and Belligerency

Fifth Annual International & Comparative Urban Law Conference Call for Conference Participants

Law into the Future: Perspectives from Asia

War and Imprisonment

Interdisciplinary Conference on Migration: Vulnerability, Protection, and Agency

2018 Law & Humanities Junior Scholar Workshop — Palo Alto, CA

CEE Forum in Timisoara: Constitutional Identity and Social Memories in Central and Estern Europe

Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések

Eljárásjogi Szemle (II/3.)

Közjavak (2017/3.)

Friss könyvek

A magyar család jogi rendje

A Magyar Tudományos Akadémia helyzete és reformlehetőségei

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások

A Közigazgatás-tudományi Kutatócsoport ülése

Műhelyvita Fiala-Butora János „Legal capacity for all? – How much has the paradigm shifted in Article 12 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities?” című tanulmányáról

Konferencia: „Jelen és jövő – az állatvédelmi reform jogi és pszichológiai oldalai”

A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete könyvbemutatója

Verebics János előadása: „Hogyan jöttek be a magyar civiljogba a szovjet intézmények (1947–1951)”

Műhelyvita Bodnár Eszter „The theory of open justice: justifications and limitation” című tanulmányáról

További hírek

Főtitkári Elismerésben részesül a JTI munkatársa

The Hague Academy of International Law invites applications for the 2018 summer courses in Public International Law and Private International Law.

Call for papers
Eljárásjogi Szemle - publikációs felhívás

Az Eljárásjogi Szemle második évfolyam negyedik lapszámába továbbra is különböző műfajú írásokat (tudományos szakcikkeket, jogesetek kritikai elemzését, esetlegesen recenziókat, konferencia beszámolókat) várunk max. 1 szerzői ív terjedelemben. A szaklap elektronikus formában a www.eljarasjog.hu weboldalon érhető el, nyomtatott formában a HVG-ORAC Kiadónál megrendelhető. Kérjük, hogy kézirataikat 2017. december 10-ig – angol nyelvű összefoglaló kíséretében – a következő e-mail címre küldjék el: harsagi.viktoria@jak.ppke.hu

Az adott témához tartozó szakirodalom figyelembevétele ajánlott. A formai követelményeket az alábbi oldalon találják: www.eljarasjog.hu/szerzoknek/ 

Határidő: 2017-12-10
Call for abstracts: the neglected methodologies of international law

We invite proposals of early career researchers for papers at a workshop on 'The Neglected Methodologies of International Law – Empirical, Socio-Legal and Comparative'. Methodologies of international law remain predominantly doctrinal. However, new approaches to international legal research are emerging. These range from pioneering socio- legal studies in the fields of international economic law and investment to quantitative studies of UN Security Council’s practice to transplantation techniques in the field of international criminal law and global constitutionalism. The aim of the workshop is to critically assess the potential long-term implications for the development of international law as a discipline.

Határidő: 2017-11-15
Terrorism and Belligerency

The Minerva Center for the Rule of Law under Extreme Conditions (RLEC) at the University of Haifa, Faculty of Law and the Geography and Environmental Studies Department, invite submissions for participation in the second young researchers workshop on "Terrorism and Belligerency". The workshop will be held at the Minerva Center, University of Haifa.

Határidő: 2017-11-17
Fifth Annual International & Comparative Urban Law Conference Call for Conference Participants
The Fordham Urban Law Center, in partnership with the Mackenzie Presbyterian University (MBU), is pleased to announce a call for participation in the Fifth Annual International and Comparative Urban Law Conference. The Conference will be held on Thursday June 21st and Friday July 22nd, 2018 at MBU in Sao Paulo, Brazil. Since 2014, the Conference has welcomed leading scholars from a range of urban law perspectives to present their research. Now in its fifth year, the Conference will build on this tradition, again providing a dynamic forum for legal scholars from around the globe to engage diverse international, comparative, and interdisciplinary perspectives on the intersection of cities and law.
Határidő: 2018-02-19
Law into the Future: Perspectives from Asia
The purpose of the annual conference is to bring together scholars of Asian law from within and outside Asia to interact, share ideas and build collegial networks which may facilitate dialogue and research collaborations. We hope that the research forum will be widely used to bring together collaborators in various projects. Presenters and non-presenters are encouraged to connect with fellow academics before the conference and to start thinking about potential research projects.
Határidő: 2017-11-24
War and Imprisonment
The capture and confinement of human beings has been—and remains—a central feature of warfare and periods of mass violence both within and between nation-states and among non-state actors.  Prisoners apprehended and held during times of conflict—whether military or political—have been both blessing and curse to their keepers.  While often valued as cheap labor and lucrative bargaining chips, the high costs—economic, social, political, and environmental—associated with mass imprisonment continue to challenge even the best organized bureaucratic states.  This conference seeks to explore these historical and contemporary dynamics across geographic time and space. 
Határidő: 2017-12-15
Interdisciplinary Conference on Migration: Vulnerability, Protection, and Agency
The conference is organized by the research group on International Law and Governance in collaboration with the research group on Human Rights, Armed Conflict, and Law of Peace and Security at the University of Oslo, and the Peace Research Institute of Oslo (PRIO).
Határidő: 2017-12-15
2018 Law & Humanities Junior Scholar Workshop — Palo Alto, CA

The paper competition is open to untenured professors, advanced graduate students, and post-doctoral scholars in law and the humanities. In addition to drawing from numerous humanistic fields, we welcome critical, qualitative work in the social sciences. Based on anonymous evaluation by an interdisciplinary selection committee, between five and ten papers will be chosen for presentation at the June Workshop. At the Workshop, two senior scholars will comment on each paper. Commentators and other Workshop participants will be asked to focus specifically on the strengths and weaknesses of the selected scholarly projects, with respect to subject and methodology. The selected papers will then serve as the basis for a larger conversation among all the participants about the evolving standards by which we judge excellence and creativity in interdisciplinary scholarship, as well as about the nature of interdisciplinarity itself.

Határidő: 2018-01-05
CEE Forum in Timisoara: Constitutional Identity and Social Memories in Central and Estern Europe

Almost every constitution in Central and Eastern Europe contains the general characteristics of the community that has given itself a constitutional act. These characteristics are most often based on a national or civic approach to the notion of community, the appeal to the belief in God or the remembrance of the fight for independence and the suffering caused by the 20th-century totalitarianism. However, a certain amount of time always passes between the act of establishing a constitution and its future uses. The community faces new challenges and gains new experiences. Therefore, the real subject of the constitution is always already changing. In this context, should the constitution be read traditionally as a narrative about what it is and where the constitutional order came from or should it be read in a more prospective manner, which would aspire to explain what kind of society the community guided by that particular constitution wants to become? Does CEE constitutions' language prefer one perspective to the other?

Határidő: 2018-01-15
Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések
Eljárásjogi Szemle (II/3.)

Az Eljárásjogi Szemle második évfolyamának harmadik negyedévi lapszáma hamarosan olvasható a lap internetes oldalán is. A szaklap elektronikus formában a www.eljarasjog.hu weboldalon érhető el, nyomtatott formában a HVG-ORAC Kiadónál megrendelhető. Reméljük, hogy széles szakmai közönség forgatja majd haszonnal a folyóiratot. 

Közjavak (2017/3.)
Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport által alapított, a MTA IX. osztályának besorolása alapján „D” kategóriás folyóirat negyedévente, elektronikusan, online eléréssel jelenik meg a kozjavak.hu/kozjavak oldalon. A 2017/3. szám „Állam és mások” rovatában Szilágyi Emese tanulmánya az alkotmányjogi oktatás nehézségeit tárgyalja. Bartha Ildikó és Nagy Zoltán a környezetvédelmi közterhek hatásmechanizmusát vizsgálja az energiaadó példáján. Józsa Zoltán a magyar önkormányzati rendszer 25 évének tapasztalatát dolgozza fel. Bordás Péter tanulmánya az önkormányzati szerepeket vizsgálja a globális hatások közepette a XXI. század elején. A „Felnőttképzés és társadalom” rovatban Tóth Judit a felnőttképzés és a társadalmi kirekesztettség viszonyát vizsgálja, míg Szólik Ivett tanulmánya a nyelvoktatás problémájához szól hozzá. A „Fórum” rovatban Bartha Ildikó és Bordás Péter összefoglalója olvasható egy, az MTA ÁJB Közjogi Albizottsága által a jogalkotás szakszerűsége és a jog közérthetősége témájában tartott konferenciáról. Valentényi-Szilágyi Bernadett tanulmánya a közpénzek keletkezéskori védelmének kérdéseiről rendezett konferenciáról ad tudósítást. A folyóirat továbbra is várja a megjelentetésre szánt tanulmányokat a bordas.peter@law.unideb.hu címre.
Friss könyvek
A magyar család jogi rendje
A könyv a mai magyar családjogot minden lényeges elméleti és gyakorlati kérdésre kiterjedően, magas színvonalon mutatja be. Az „élő” családjog monografikus feldolgozását tartalmazza, részletesen elemzi a házasság, a rokonság és a gyámság szabályait, azok történeti előzményeit és gyakorlati érvényesülését. A szerző a tételes jogszabályok, változó gyakorlatok és az újszerű problémák sokasága között vezeti a jogkeresőket e nehéz jogterület útvesztőiben. Helyes arányérzékkel bontja ki a témához kapcsolódó elvi és dogmatikai kérdéseket, a bírói és a gyámhivatali gyakorlatot, annak nemzetközi magánjogi összefüggéseit, a szerteágazó joganyagból mindenütt a szükségest és a lehető legtöbbet adva. Mind az egyetemeken folyó nappali és posztgraduális képzésben oktatók és hallgatók, mind a gyakorló szakemberek számára rendkívül hasznos ismereteket nyújt, és olvasmányos stílusa, közérthető fogalmazása miatt nem jogász érdeklődőknek is figyelmébe ajánljuk. (Kőrös András ajánlása)
Szerző: Barzó Tímea
A Magyar Tudományos Akadémia helyzete és reformlehetőségei

A kötet az MTA TK kutatóinak részvételével 2014-ben megalakult, National Academies of Sciences and Research Organisations néven működő kutatócsoport munkájából született. A kutatócsoport létrejöttét az az igény motiválta, hogy az akadémiai kutatás intézményi környezetét, amely fontos szerepet játszik egy ország tudományos teljesítményében, tudományos módszerekkel vizsgáljuk. A kétnyelvű kötet a Magyar Tudományos Akadémia szabályozási környezetét vizsgálja közép-kelet-európai kitekintéssel. A kutatás bevallott célja, hogy végső soron a hazai és európai gyakorlat hasznosítsa az eredményeket. Célunk, hogy a kutatócsoportunk keretében zajló kutatások a szélesebb nyilvánosság, különösen az érintettek és döntéshozók számára is elérhetővé és hasznosíthatóvá váljanak. Ugyancsak szeretnénk hozzájárulni az MTA megújulásához, és bízunk benne, hogy az intézményi reformokról szóló belső diskurzust újabb érvekkel gazdagíthatjuk. A kötet műfaját tekintve vitaindító – közös gondolkodásra hívó munka az MTA jövőjének biztosítása, presztízsének és intézményi helyzetének tartós megőrzése érdekében. Ehhez a sikerekről nem megfeledkezve, őszintén fel kell tárni a szervezeti és működési kihívásokat és nehézségeket. Azt kérjük az olvasótól, hogy ennek szellemében, a nyíltság és a konstruktivitás jegyében olvassa a kötet tanulmányait, és még a kritikusabb részeknél se feledje el, hogy a kötet magyar anyagai az MTA hagyományait ápoló, hírnevét legjobb tudásuk szerint öregbítő és a köztestület iránt maradéktalanul elkötelezett kutatók tollából származnak.

A kötetben megjelent írások a szerzők véleményét tartalmazzák, és nem értelmezhetők az MTA TK hivatalos állásfoglalásaként.

Szerző: Jakab András és Körtvélyesi Zsolt (szerk.)
Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások
A Közigazgatás-tudományi Kutatócsoport ülése

A Közigazgatás-tudományi Kutatócsoport ülésének programja: az Internetes Jogtudományi Enciklopédia Közigazgatási jog rovatának kéziratvitája Tamás András Közigazgatási jog című szócikkéről

Időpont: 2017-11-16 13:00
Helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza JTI Tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
Műhelyvita Fiala-Butora János „Legal capacity for all? – How much has the paradigm shifted in Article 12 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities?” című tanulmányáról
Opponens:  Hoffmann Tamás.
Időpont: 2017-11-16 14:00
Helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza JTI Tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
Konferencia: „Jelen és jövő – az állatvédelmi reform jogi és pszichológiai oldalai”

Megnyitó - Kajó Cecília: Állatvédelmi reform Magyarországon

10:00–11:00 Antal Gábor, krízisintervenciós tanácsadó szakpszichológus: Állatkínzók pszichológiája – hogyan lesz valakiből állatkínzó? Kínozták-e az állatkínzót gyermekkorában? Felmenthetjük-e az állatkínzót tettei alól?

11:00–12:00 Kozma Tamás: 25 éves az Illatos út – a gyepmesteri telepek szerepe az állatkínzások megelőzésében, visszaszorításában

12:00–13:00 Ebéd (önköltségesen a kutatóközpont éttermében)

13:00–14:00 Csatlós Csilla, coach: Állatvédők hétköznapjai – összefogás, széthúzás. Kell-e profi marketing?

14:00–15:00 prof. Domokos Andrea: Az állatok büntetőjogi védelme  

Az előadások után: kerekasztal és beszélgetés (kérdéseket előzetesen is várunk az info@allatmentoszolgalat.com címre). Regisztrálni „Regisztrálok” tárgy feltüntetésével az info@allatmentoszolgalat.com e-mail címen lehet, a szövegben kérjük leírni a résztvevő nevét (és ha állatvédő szervezet részéről érkezik, a szervezet nevét is).

Időpont: 2017-11-22 10:00
Helyszín: MTA TK konferenciatermében (Budapest IX., Tóth Kálmán utca 4., MTA HTK K épületszárny fszt. 11.)
A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete könyvbemutatója

A rendezvényt moderálja: Szente Zoltán tudományos tanácsadó, MTA TK JTI.

A rendezvény programja

Katalin Kelemen: Judicial Dissent in European Constitutional Courts. A Comparative and Legal Perspective (Abingdon: Routledge, 2017). A kötetet bemutatja Bitskey Botond, az Alkotmánybíróság főtitkára

Kirs Eszter: Tettesek és bűnrészesek a délszláv háborúban – Gotovina, Perišić, Šešelj és Orić felmentésének nemzetközi büntetőjogi háttere (Budapest: L’Harmattan, megjelenés alatt). A kötetet bemutatja Hoffmann Tamás tudományos főmunkatárs, MTA TK JTI

Magyary Zoltán összes munkái (1923). Kritikai kiadás. (A magyar állam költségvetési joga. Közigazgatási jogi tanulmány.) Sorozatszerkesztő: Patyi András; válogatta, összeállította, bevezető tanulmány: Koi Gyula (Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, megjelenés alatt). A kötetet bemutatja Patyi András egyetemi tanár, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora

András László Pap: Democratic Decline in Hungary. Law and Society in an Illiberal Democracy (Abingdon: Routledge, 2017). A kötetet bemutatja Chronowski Nóra tanszékvezető egyetemi docens, ELTE ÁJK

Időpont: 2017-11-23 10:00
Helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza JTI Tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
Verebics János előadása: „Hogyan jöttek be a magyar civiljogba a szovjet intézmények (1947–1951)”
Időpont: 2017-11-30 10:00
Helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza JTI Tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
Műhelyvita Bodnár Eszter „The theory of open justice: justifications and limitation” című tanulmányáról

Opponens: Bencze Mátyás (MTA TK JTI).

Időpont: 2017-12-07 10:00
Helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza JTI Tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
További hírek
Főtitkári Elismerésben részesül a JTI munkatársa

A Magyar Tudományos Akadémia szolgálatában magas színvonalon végzett, kiemelkedő munkájáért az MTA főtitkára, Török Ádám Főtitkári Elismerésben részesítette Sulyok Gábort, intézetünk tudományos főmunkatársát. A kitüntetés átadására 2017. november 23. (csütörtök) napján 15:00 órakor kerül sor, az MTA Székházában.

The Hague Academy of International Law invites applications for the 2018 summer courses in Public International Law and Private International Law.