Tartalom
Doktori viták, védések

Örkényi László: A bírói munkateher komplex mérésének új lehetőségei eljárási, illetve anyagi jogi jogintézmények és tények figyelembe vételével.

Call for papers

ELTE Law Journal Call for Articles

ELTE ÁJK: Kari doktorandusz konferencia

Konferenciafelhívás: Az új technológiák hatása a demokráciára

The Challenges of Artificial Intelligence for Law in Europe: Values, Rights and Regulation in the European Legal Space

Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések

Pázmány Law Working Papers (2022/1)

MTA Law Working Papers (2022/2)

Hungarian Journal of Legal Studies - Acta Juridica Hungarica (Online First)

Hungarian Journal of Legal Studies - Acta Juridica Hungarica (Online First)

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások

Titok és jog - tudományos ülés

A strasbourgi összehasonlító jogi érvelés

Műhelyvita - Gábor Polyák – Klára Szalay: Institutionalising the Digital Services Coordinator: Policy Options in the Hungarian context

Kerekasztal-beszélgetés: Az ukrán válság jogi kérdései

Műhelyvita - Ambrus István: Új típusú szexuális bűncselekmények a digitalizáció tükrében

Műhelyvita

The EU as an actor shaping global security law: blueprint of international regulation, guardian of global security, or else?

További hírek

Kajtár Gábor és Balázs Gergő cikke a European Journal of International Law-ban

Interjú - Nyerő párosok III. – Kukorelli István és Szabó Patrik

Doktori viták, védések
Örkényi László: A bírói munkateher komplex mérésének új lehetőségei eljárási, illetve anyagi jogi jogintézmények és tények figyelembe vételével.

Kapcsolat: https ://www.coosp.etr.u-szeged.hu/Scene-678869/Attendance-247233 8 (külsós résztvevők regisztrációja: doktori.iskola@juris.u-szeged.hu)

A YouTube link közzétéve a http://www.juris.u-szeged.hu/doktori-iskola honlapon.

Név: Örkényi László
Időpont: 2022-03-30 11:00
Helyszín: A védés helye: online (Coospace BBB)
Call for papers
ELTE Law Journal Call for Articles
The Editorial Board of the ELTE Law Journal invites authors to submit their articles for publication in the journal. Research articles and case notes exploring contemporary, practical issues in the field of private law, criminal law, constitutional and administrative law, international law and European law are welcome. We have a strong preference for submissions with a comparative approach and for articles exploring legal issues from the perspective of European law or international law.
Határidő: 2022-05-15
ELTE ÁJK: Kari doktorandusz konferencia
Az ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola 2022. június 10-én, az ELTE Politikatudományi Doktori Iskola 2022. június 17-én tudományos konferenciát szervez az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar PhD-hallgatói számára. A konferencián előadást tarthatnak a kari doktori iskolákkal hallgatói jogviszonyban álló doktoranduszok, a doktorjelöltek, továbbá a szekcióvezető döntése (ha nem azonos, akkor a hallgatót befogadó tanszék vezetőjének javaslatára meghozott döntése) alapján az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán a doktori képzést max. öt évvel korábban befejezett volt hallgatók, ha a Karral szakmai kapcsolatban állnak.
Határidő: 2022-05-02
Konferenciafelhívás: Az új technológiák hatása a demokráciára
Időpont: 2022. május 25. Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 1083 Budapest, Ludovika tér 2. Az Alkotmánybíróság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, valamint az NKE Információs Társadalom Kutatóintézete 2022 tavaszán ismét megrendezi éves konferenciáját a technológiai fejlődésnek az államra, a társadalomra és a jogra gyakorolt hatásával összefüggő témák megvitatására.
Határidő: 2022-04-20
The Challenges of Artificial Intelligence for Law in Europe: Values, Rights and Regulation in the European Legal Space
Határidő: 2022-04-15
Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések
Pázmány Law Working Papers (2022/1)
Nagy Attila: A büntetőeljárásban tett tanúvallomásra ható tényezők.
MTA Law Working Papers (2022/2)
Szilágyi Emese: Amikor a kormány kezdeményez: népszavazás és kormánykampány
Hungarian Journal of Legal Studies - Acta Juridica Hungarica (Online First)
Rrustem Qehaja and Arbnor Ajeti: The principle of publicity as a constitutional category with special focus on civil contested procedure
Hungarian Journal of Legal Studies - Acta Juridica Hungarica (Online First)
Péter Gárdos: Non-assignment clauses as obstacles to true sale securitisations
Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások
Titok és jog - tudományos ülés

A vitaindító büntető jogász előadó és témája: Prof. Gál István László a PTE Állam- és Jogtudományi Kar Büntetőjogi Tanszék egyetemi tanára. „A magyar állam és a bűnügyi védők titkainak büntetőjogi védelme”

A társelőadó és témája: Hegedűs János plébános, a Pécsi Püspöki Bíróság helynöke. „A titok a katolikus egyház teológiájában, pasztorális gyakorlatában és a kánonjogban”

Egyéb hozzászólások, vita, majd azok zárása.

A téma interdiszciplináris jellegére tekintettel várjuk az összes tudományág (egyetemi kar) oktatóit/ tudományos kutatóit, az érdeklődő jogalkalmazókat.

On-line módon (nem személyes megjelenéssel) a tudományos üléshez az alábbi linken keresztül lehet majd csatlakozni. (Az első 100 fő bekapcsolódása lehetséges technikailag.) Join Zoom Meeting https://us06web.zoom.us/j/83831611594?pwd=ejZraE9QQkJWbkQrTnJXcHNVNDQrdz09 Meeting ID: 838 3161 1594 Passcode: 407789

Időpont: 2022-04-20 17:00
Helyszín: PAB Székház (Pécs, Jurisics M. u. 44.) - on-line csatlakozási lehetőséggel
A strasbourgi összehasonlító jogi érvelés

Az ELTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszéke tudományos műhelyvitát rendez Bodnár Eszter „Az összehasonlító jog használata az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatában – az európai konszenzuson túl” című kéziratáról.

Időpont: 2022-04-06 16:00
Helyszín: hibrid: ELTE ÁJK Kari Tanácsterem (jelenléti), MS Teams (online)
Műhelyvita - Gábor Polyák – Klára Szalay: Institutionalising the Digital Services Coordinator: Policy Options in the Hungarian context

The new, coordinated governance system proposed by the draft Digital Services Act (DSA) foresees national contact points, also called the Digital Services Coordinators (DSC). How Member States incorporate the tasks of the DSCs institutionally is crucial for the effectiveness of enforcement of the DSA, and its foreseen future standard setting activities. It is possible that DSCs issue decisions crucial to freedom of expression. Therefore, this article examines the current institutional landscape for hosting the DSC in the Member States and, weighs arguments in the quest for finding the best institutional guarantor in this respect with particular reference to the Hungarian institutional setting.

Opponensek: Gosztonyi Gergely (ELTE ÁJK) és Körtvélyesi Zsolt (TK JTI).

Időpont: 2022-03-24 09:00
Helyszín: Hibrid
Kerekasztal-beszélgetés: Az ukrán válság jogi kérdései
Időpont: 2022-03-31 10:00
Helyszín: Hibrid
Műhelyvita - Ambrus István: Új típusú szexuális bűncselekmények a digitalizáció tükrében

A digitalizáció teljesen újnak tekinthető, a szexuális önrendelkezési jog elleni támadásokat hívott életre, továbbá számos, korábban is előforduló, hasonló jellegű jogsértés elterjedését katalizálta. Jelen munka ezek közül négy esetkör: a deepfake, a revenge porn, az upskirting és a cyberflashing bemutatására és értékelésére vállalkozik. A tanulmány a vonatkozó külhoni szabályozások és joggyakorlat bemutatását követően de lege ferenda javaslatokat fogalmaz meg a hazai törvényhozás számára.

Opponens: Szomora Zsolt egyetemi tanár, SZTE-ÁJTK Bűnügyi Tudományok Intézete

Időpont: 2022-04-07 10:00
Helyszín: Hibrid
Műhelyvita
Bodnár Eszter „Az összehasonlító jog használata az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatában – az európai konszenzuson túl” című kéziratáról
Időpont: 2022-04-06 16:00
Helyszín: ELTE-AJK és Online
The EU as an actor shaping global security law: blueprint of international regulation, guardian of global security, or else?
Időpont: 2022-03-30 13:30
Helyszín: University of Glasgow
További hírek
Kajtár Gábor és Balázs Gergő cikke a European Journal of International Law-ban
A European Journal of International Law 32:3 számában megjelent dr. Kajtár Gábor LL.M. (Cantab), az ELTE ÁJK habilitált docense és Balázs Gergő Barna, az ELTE ÁJK hallgatója tanulmánya ’Beyond Tehran and Nairobi: Can Attacks against Embassies Serve as a Basis for the Invocation of Self-defence?’ címmel. A cikkre Tom Ruys reagált ’Can Attacks against Embassies Serve as a Basis for the Invocation of Self-Defence? A Reply to Gábor Kajtár and Gergő Balázs’ címmel (elérhető itt: https://academic.oup.com/ejil/article/32/3/889/6375210), amelyre Kajtár Gábor és Balázs Gergő Barna az EJIL Talk-on élt viszontválasszal (’On Attacks Against Missions Abroad and Whether International Lawyers Really Ought to Be Zoologists: A Rejoinder to Tom Ruys’), elérhető itt: https://www.ejiltalk.org/on-attacks-against-missions-abroad-and-whether-international-lawyers-really-ought-to-be-zoologists-a-rejoinder-to-tom-ruys/.
Interjú - Nyerő párosok III. – Kukorelli István és Szabó Patrik