Tartalom
Call for papers

Workshop on the Text Mining of Political and Legal Texts

Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések

Blog of the IACL, AIDC (Bodnár Eszter írása az IACL, AIDC blogján)

Állam- és Jogtudomány (2017/3.)

Állam- és Jogtudomány (2017/4. (Különszám: Az Európai Emberi Jogi Egyezmény 25 éve Magyarországon))

Személyi hírek

Mestertanár Aranyérem kitüntetésben részesült Stumpf István, a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar oktatója

Pro Scientia Aranyérem kitüntetésben részesült Csitei Béla, a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar doktorandusza

Az MTA TK Jogtudományi Intézet 2017. évi Életműdíja

Vékás Lajos a Bécsi Egyetem díszdoktora lett

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások

„Fogyasztóvédelem – Együttesen a pénzügyi tudatosságért” – sajtótájékoztató és TDK-ülés

VII. Jogi Kari Könyvünnep

VIII. Szegedi Jogtörténeti Napok: jogtörténeti kutatásokat folytató doktoranduszok konferenciája

Természeti erőforrások joga, különös tekintettel a mezőgazdasági földekre

A jogtudomány sajátossága – doktoranduszkonferencia

Nagy Ferenc előadása: Tendenciák a büntetőjogban

Az Acta Juridica Hungarica folyóirat rendezvénye

A szabálysértési eljárás

Pénzügyi jogi alapkérdések a XXI. század elején

Konferencia beszámoló - Jog és politika viszony a XXI. században

Konferencia beszámoló - Tradicionális jog - modern jogalkotás

Kirs Eszter előadása: The ICTY’s Role in the Struggle against the Denial of Genocide

Call for papers
Workshop on the Text Mining of Political and Legal Texts
With this call for papers we invite presentations for the PolText Incubator Workshop in Budapest, Hungary. The workshop is hosted by the PolText Incubator project of the Centre for Social Sciences, Hungarian Academy of Sciences. The aim of the event is to attract researchers from the social sciences and beyond, to present their current research or methodological innovations and/or software solutions in the field of text mining and related big data approaches. While the focus is on political and legal textual sources (such as legislative and administrative documents or media reports) proposals from related fields will also be considered. Major streams of the workshop include Topics in Political Text Mining, Topics in Legal Text Mining, and Applied Text Mining Methods.
Határidő: 2018-01-30
Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések
Blog of the IACL, AIDC (Bodnár Eszter írása az IACL, AIDC blogján)

Bodnár Eszter: In the grey zone of direct democracy: government-initiated national surveys in Australia and Hungary, https://wp.me/p5sPRr-QJ

Állam- és Jogtudomány (2017/3.)

TANULMÁNY

Fekete Balázs – Róbert Péter: Magyar jogi attitűdök tipizálása nemzetközi kontextusban

Szabados Tamás: A tagállamok közötti beruházásvédelmi egyezmények az uniós jogban

Verebics János: A szovjet polgári jog és hatása az alakulóban lévő magyar civilisztikára, 1948–1951

Zaccaria Márton Leó: Szociálisan védett vagy gazdaságilag veszélyeztetett? Munkavállalói alapjogok az Európai Unió Bíróságának joggyakorlatában

Zsugyó Virág: Az alkotmányellenes alkotmánymódosítás egyes elméleti kérdései az alkotmányosság tükrében

RECENZIÓ

Kevevári István: Hegyi Szabolcs – Vinnai Edina – Ződi Zsolt (szerk.): Orbis Iuris. Ünnepi tanulmánykötet Szabó Miklós 65. születésnapjára

Könczöl Miklós: Ficsor Krisztina: Formalizmus a bírói gyakorlatban. A formalista bírói érvelés jogelméleti alapjai

Schweitzer Gábor: Pribula László (szerk.): A jogalkalmazás vitatott területei – Vallásszabadság és egyházjog

Spindler Zsolt: Bódig Mátyás – Ződi Zsolt (szerk.): A jogtudomány helye, szerepe és haszna

Vadász Vanda: Somssich Réka: Egységes jog – egységes értelmezés? Az uniós jog értelmezése a tagállami bíróságok szintjén

Állam- és Jogtudomány (2017/4. (Különszám: Az Európai Emberi Jogi Egyezmény 25 éve Magyarországon))

Paczolay Péter: Előszó

Bárd Károly – Bárd Petra: Összhang vagy kollízió? Hol tart Magyarország 25 évvel az EEJE-hez való csatlakozás után a strasbourgi elvárásoknak való megfelelésben?

Polgári Eszter: A tagállamoknak biztosított mérlegelési szabadság doktrínája az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatában

Kadlót Erzsébet – Karsai Dániel: A fizikai integritás védelmi szintje Magyarországon – 3. cikkel kapcsolatos magyar ügyek Strasbourgban

Róth Erika: Az egyezménykonform előzetes letartóztatáshoz vezető út

Békés Ádám: A tisztességes eljáráshoz való jog érvényesülése Magyarországon a strasbourgi bíróság esetjoga alapján

Sajó András: A társadalmi tényező a magánéletben – a „magánélethez való jog” (private life) genealógiája

Uitz Renáta: A lelkiismereti és vallásszabadság az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatában – a Kokkiknakis ítélettől az állami semlegesség követelményéig

Bayer Judit: Az Emberi Jogok Európai Bíróságának 10. cikkel kapcsolatos joggyakorlatának egyes súlypontjai

Koltay András: Az internetes kapuőrök és az Emberi Jogok Európai Egyezményének 10. cikke – a sajtószabadság új alanyai

Kirs Eszter: Az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlata a gyűlöletbűncselekmények esetén folytatott büntetőeljárások tárgyában

Személyi hírek
Mestertanár Aranyérem kitüntetésben részesült Stumpf István, a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar oktatója

A XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia rendezvényeihez kapcsolódóan az Országos Tudományos Diákköri Tanács Elnöksége 2017. szeptember 5-én hozott döntése alapján eddigi tudományos diákköri munkát támogató tevékenységéért, kiemelkedő témavezetői és tudományszervezői munkájáért Mestertanár Aranyérem kitüntetésben részesítette Stumpf Istvánt, a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar oktatóját. A Mestertanár Aranyérem kitüntetés átadására a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia ünnepi záró ülésén, 2017. november 20-án (hétfőn) a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében került sor. Stumpf István pályafutásáról, tapasztalatairól és tudományos eredményeiről tartott nagy érdeklődésre számot tartó előadást 2017. november 22-én (szerdán) a Széchenyi István Egyetem Tudományos és Művészeti Diákköri Konferenciáján.

Pro Scientia Aranyérem kitüntetésben részesült Csitei Béla, a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar doktorandusza

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács az állam- és jogtudomány területén elért kimagasló tudományos diákköri eredményei, valamint a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karán kifejtett példamutató tanulmányi előmenetele alapján Pro Scientia Aranyérem kitüntetésben részesítette Csitei Bélát, a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar doktoranduszát. A Pro Scientia Aranyérem kitüntetés átadására a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia ünnepi záró ülésén, 2017. november 20-án (hétfőn) a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében került sor.

Az MTA TK Jogtudományi Intézet 2017. évi Életműdíja
Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete a 2017. évi Életműdíjat prof. dr. Nagy Ferenc egyetemi tanár (Szegedi Tudományegyetem) részére adományozza. A rendezvényen a díjazott hatvanperces előadást tart Tendenciák a büntetőjogban címmel.
Vékás Lajos a Bécsi Egyetem díszdoktora lett
A Bécsi Egyetem 2017. november 28-án ünnepi külsőségek között tiszteletbeli doktorrá avatta Vékás Lajost, Karunk Polgári Jogi Tanszékének professor emeritusát.
Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások
„Fogyasztóvédelem – Együttesen a pénzügyi tudatosságért” – sajtótájékoztató és TDK-ülés

14.00–15.00 – Sajtótájékoztató. Nyilatkozók: Fazekas Judit, az SZE ÁJK dékánja; Keszthelyi Nikoletta helyettes államtitkár; Kovács Erika, a PBT elnöke; Szabó József igazgató, Magyar Nemzeti Bank; Morvai Gábor, a FOME-PTI koordinátora

15.00–16.00 – Előadások A fogyasztóvédelem aktuális helyzete (előadó: Keszthelyi Nikoletta helyettes államtitkár, NFM); Per nélküli megoldás a pénzügyi fogyasztói jogvitákban (előadó: Kovács Erika, a Pénzügyi Békéltető Testület elnöke); Pénzügyi fogyasztóvédelem, pénzügyi ismeretterjesztés a Magyar Nemzeti Banknál (előadó: Szabó József igazgató, Magyar Nemzeti Bank); Független és pártatlan pénzügyi fogyasztóvédelmi tanácsadás (előadó: Morvai Gábor, a Pénzügyi Tanácsadó Irodahálózat vezető koordinátora)

16.00–16.30 – Beszélgetés a hallgatókkal, kérdések és válaszok

Időpont: 2017-11-29 14:00
Helyszín: Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, Deák-terem (9026 Győr, Áldozat u. 12.)
VII. Jogi Kari Könyvünnep
Időpont: 2017-12-12 16:00
Helyszín: SZTE ÁJTK Kari Társalgó Szeged, Tisza Lajos krt. 54.
VIII. Szegedi Jogtörténeti Napok: jogtörténeti kutatásokat folytató doktoranduszok konferenciája
Időpont: 2017-12-06 13:00
Helyszín: Szegedi Akadémiai Bizottság székháza, díszterem (Szeged, Somogyi utca 7.)
Természeti erőforrások joga, különös tekintettel a mezőgazdasági földekre

A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara és a Természeti és Humán Erőforrások Joga Kutató Központja 2017. november 30-ánkonferenciát szervezett „Természeti erőforrások joga, különös tekintettel a mezőgazdasági földekre” címmel az Igazságügyi Minisztérium által támogatásban részesített projekt keretében.

Időpont: 2017-11-30 13:00
Helyszín: Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar
A jogtudomány sajátossága – doktoranduszkonferencia
Időpont: 2017-12-11 10:00
Helyszín: Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar (9026 Győr, Áldozat u. 12.)
Nagy Ferenc előadása: Tendenciák a büntetőjogban
Időpont: 2017-12-14 10:30
Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza JTI Tanácsterem (Budapest, Tóth Kálmán u. 4., T.0.25.)
Az Acta Juridica Hungarica folyóirat rendezvénye
Főszerkesztői köszöntő A folyóirat 2017-es tevékenységének ismertetése Az 58/2. lapszám bemutatása Kerekasztal-beszélgetés, téma: a 2008-as gazdasági válság után bekövetkezett alkotmányos változások a régiónkban. Résztvevők: Halász Iván (főmunkatárs, MTA TK JTI), Drinóczi Timea (egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem), Csink Lóránt (egyetemi docens, Pázmány Péter Katolikus Egyetem) és Pozsár-Szentmiklósy Zoltán (adjunktus, Eötvös Loránd Tudományegyetem)
Időpont: 2017-12-14 12:30
Helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza JTI Tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
A szabálysértési eljárás
A Magyar Kriminológiai Társaság A szabálysértési elzárás kriminálpolitikai, alapjogi, végrehajtási kérdései címmel tudományos ülést rendez. Az ülésen Vig Dávid egyetemi adjunktus, a Magyar Helsinki Bizottság rendészeti programvezetője ad elő, az ülést Gönczöl Katalin professor emeritus vezeti.
Időpont: 2017-12-14 17:00
Helyszín: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar I.em.114.
Pénzügyi jogi alapkérdések a XXI. század elején
Az ELTE ÁJK alapításának 350. évfordulóját ünneplő jubileumi konferenciasorozat keretében az ELTE ÁJK Pénzügyi Jogi Tanszéke és a Miskolci Egyetem ÁJK Pénzügyi Jogi Tanszéke a pénzügyi jog XXI. század eleji alapkérdéseiről tart konferenciát. A konferencia átalakuló világunk értelmezésével foglalkozik a pénzügyi jog tárgykörében megfogalmazható kérdések útján. Az alapkérdés: mi az állam és a pénzügyi jog szerepe, lehetőségei a globalizáció, a digitális gazdaság és a környezeti veszélyek tudatosulásának korában? Többek között szóba kerülnek a jogalkalmazói jogértelmezés, az európai adóharmonizáció, a környezetvédelmi szempontú adóztatás, a jegybanki autonómia, a nyugdíjrendszer fenntarthatóságának, valamint a digitális gazdaság adóztatásának problémái.
Időpont: 2017-12-15 10:00
Helyszín: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanácsterme (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3., földszint)
Konferencia beszámoló - Jog és politika viszony a XXI. században
Karunk jubileumi konferenciasorozata keretében 2017. november 23-án rendezte meg a Politikatudományi Intézet a „Jog és politika viszonya a XXI. században” című konferenciát, amelyen az előadók a témát általános politikaelméleti és politikai filozófiai megközelítésből elemezték.
Időpont: 2017-11-23
Helyszín: ELTE ÁJK
Konferencia beszámoló - Tradicionális jog - modern jogalkotás
Az ELTE jubileumi konferenciasorozat részeként 2017. november 3-án került megrendezésre a Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék rendezvénye, amelynek témájául a magyar jogtörténet mai szerepe, a múlt és jelen kapcsolata, a joghistória tanulsága és napjaink jogára gyakorolt hatása szolgált.
Időpont: 2017-11-03
Helyszín: ELTE ÁJK
Kirs Eszter előadása: The ICTY’s Role in the Struggle against the Denial of Genocide
Időpont: 2017-12-09 11:00
Helyszín: Columbia University, Institute for the Study of Human Rights, NY