Jogtudományi Hírlevél 2017/14 (2017. 07. 07.)

Kedves Kollégák! 

A Jogtudományi Hírlevél megjelentetése a már szokásos módon 2017 nyarán is szünetel.

A legközelebbi hírlevél szeptember 1-jén jelenik meg. 

Minden kedves olvasónknak kellemes pihenést, a nyarat munkával töltőknek pedig sok inspiráló gondolatot és kitartást kívánok az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetének munkatársai nevében is.

Ződi Zsolt

szerkesztő

Tartalom
Doktori viták, védések

Gyüre Annamária Csilla: Az éghajlat védelmének jogi keretei

Call for papers

Democratic Governance Workshop

Hans Kelsen’s Pure Theory of Law: Conceptions and Misconceptions

Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések

MTA Law Working Papers - Szilágyi Emese: Nem tréfadolog – karikatúraügyek a strasbourgi mérlegen (2017/10)

MTA Law Working Papers - Badó Attila – Feleky Gábor – Lőrinczi János – Patyi Zsófia: Összehasonlító motivációs vizsgálat a szegedi joghallgatók körében (2017/11)

Közjogi Szemle (2017/2.)

JTI Blog - Fabók Zoltán: Az átdolgozott Fizetésképtelenségi Rendelettel kapcsolatos magyar jogalkotói feladatok (2017. 06. 22.)

Személyi hírek

Lamm Vanda lett az MTA IX. osztályának elnöke

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások

Műhelyvita Papp Mónika „Az EU állami támogatási jogának modernizációja” című tanulmányáról

Doktori viták, védések
Gyüre Annamária Csilla: Az éghajlat védelmének jogi keretei
Név: Gyüre Annamária Csilla
Időpont: 2017-07-12 13:00
Helyszín: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar (4028 Debrecen, Kassai út 26.) kari tanácsterem (4028 Debrecen, Kassai út 26., C/14.)
Call for papers
Democratic Governance Workshop
The Manchester International Law Centre (MILC) Workshop on Democratic Governance MILC is organizing a workshop on 3 November 2017 dedicated to the question of democratic governance with a view to revisiting the state of the practice in international law twenty-five years after this narrative attracted attention in international legal scholarship following the publication of Tom Franck’s seminal article. The workshop aims to foster debate about current problems surrounding the theory of democratic governance, and will take a critical look at international legal discourses and practice pertaining to democratic governance, including the practice of the European Union. We invite contributions which adopt new theoretical perspectives on the topic. Those employing inter-disciplinary methods and/or drawing on contemporary developments are especially welcome. Early career researchers are encouraged to apply. Abstracts of no more than 1000 words should be submitted by email to milc@manchester.ac.uk by 15th August 2017. Confirmed keynote speakers include Steven Wheatley (University of Lancaster), Russell Buchan (University of Sheffield), and the workshop will conclude with a presentation by Brad Roth (Wayne State University). The organisers anticipate that selected papers will be published in a volume of the newly established Melland Schill Guidebooks on International Law. You can find the Call for Papers and register to attend the event on Eventbrite.
Határidő: 2017-08-15
Hans Kelsen’s Pure Theory of Law: Conceptions and Misconceptions
The German Section of the International Association for the Philosophy of Law and Social Philosophy, in collaboration with the Faculty of Law of the University of Freiburg, will hold its 2018 biennial conference in Freiburg. Up to 24 contributions to six panels will be selected by means of a call for papers.
Határidő: 2017-10-20
Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések
MTA Law Working Papers - Szilágyi Emese: Nem tréfadolog – karikatúraügyek a strasbourgi mérlegen (2017/10)
Ez az írás az intézményes és strukturális diszkrimináció koncepcióját vizsgálja abból a szempontból, hogy a zaklatás tényállása mennyiben alkalmas arra, hogy ezek az alapvetően a társadalomtudomány által leírt jelenségek és használt fogalmak a jogalkalmazásban is értelmezhetők legyenek. Az írás lényegében hazai jogalkalmazási és jogértelmezési kontextust céloz, a jogfejlesztés és a jogértelmezés lehetséges irányainak felvetése céljából. Az írás a zaklatás antidiszkriminációs jogi – vagyis nem büntetőjogi – fogalmát tárgyalja, ugyanis e tényállás sajátossága az, hogy nem feltételez egyéni jogsértést vagy előítéletességet, és nem is (vagy nemcsak) az adott intézkedésben vagy eljárásban részt vevő személyek magatartását szankcionálja, hanem a megalázó, ellenséges, megfélemlítő környezet kialakulását megengedő szervezetet, annak egy egységét, vagy akár ez egész intézményt.
MTA Law Working Papers - Badó Attila – Feleky Gábor – Lőrinczi János – Patyi Zsófia: Összehasonlító motivációs vizsgálat a szegedi joghallgatók körében (2017/11)
2016-ban a magyar joghallgatók motivációinak, (mindenekelőtt közjogi) jogismeretének, attitűdjeinek, és az Alaptörvényben megjelenő értékekre vonatkozó preferenciáinak feltárására irányuló átfogó, az összes hazai jogi karra kiterjedő vizsgálatot indítottunk.. Célunk az volt, hogy a jelzett kérdéskörökre vonatkozó információkon túl a magyar jogászképzés hatékonyságára vonatkozó ismeretekhez is jussunk, melyek a jogász képzőhelyek, és a jogalkotó számára is hasznosítható ismereteket nyújthat. Vizsgálatunkat az általunk 1996. decemberében, Szegeden, a József Attila Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karán, valamint 1997. nyarán a németországi göttingeni egyetemen joghallgatók körében végzett összehasonlító jogszociológiai felmérésre alapoztuk. E korábbi vizsgálatok során a hallgatók attitűdjeit, motivációit, elhivatottságát elemeztük a jogászi pályával kapcsolatosan. A 2016-os kutatás azonban nem pusztán e korábbi vizsgálat megismétlésére szorítkozik, hanem a vizsgálati keretek jelentős bővítésével, egy jóval átfogóbb, nagy mintán elvégzett kutatásra tesz kísérletet. Jelen tanulmány azonban kifejezetten a 20 évvel ezelőtti, szegedi joghallgatók körében végzett kutatás eredményeit hasonlítja össze a frissen szerzett ismeretekkel. Tanulmányunkban a két évtizedes távolság talaján szignifikáns különbségekre tudunk rámutatni, melyek mindenekelőtt a társadalmi változásokból, a munkaerőpiac átalakulásából, és a felsőoktatás, azon belül a jogászképzés reformjából következnek.
Közjogi Szemle (2017/2.)

A tartalomból:

Chronowski Nóra: Egyetemi autonómia – akadémiai szabadság – jogállamiság

Földi András: Néhány aktuális adalék az egyetemi autonómia történetéhez

Király Miklós: Egyetemek és egyetemi autonómia Európában

Fleck Zoltán: Demokráciára nevelés, jogászképzés, professzionális felelősség

Arató Krisztina: A CEU-diskurzus politikatudományi elemzése

Hack Péter: A jogállamiság mércéje

Somody Bernadette: Az alkotmányos mérce

Lévay Miklós: A jogállami jogalkotás mint az egyetemi autonómia feltétele

Nagy Marianna: Egyetemi autonómia közigazgatási jogi nézőpontból – avagy a kristálytükör meghasadt?

Tóth Judit: Nemzetközi mércék az egyetemi autonómiában

Rónay Zoltán: Szkülla és Kharübdisz között, avagy kis magyar (felsőoktatási) jogalkotási dráma

Fazekas Marianna: Az Alaptörvény hatása a közigazgatási eljárásjogra

Faludi Gábor: Alapjogok metszéspontja a szerzői jogsértések körében

JTI Blog - Fabók Zoltán: Az átdolgozott Fizetésképtelenségi Rendelettel kapcsolatos magyar jogalkotói feladatok (2017. 06. 22.)
A 2017. június 26. napjától alkalmazandó átdolgozott Fizetésképtelenségi Rendeletre figyelemmel az Igazságügyi Minisztérium jogszabály-tervezetet tett közzé a Csődtv. jogharmonizációs célú módosításáról.
Személyi hírek
Lamm Vanda lett az MTA IX. osztályának elnöke
Az MTA idei közgyűlését követő tisztújítások során  az MTA IX. osztályának zárt ülése a Jogtudományi Intézet prefessor emeritáját, Lamm Vandát választotta a következő három évre osztályelnöknek.
Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások
Műhelyvita Papp Mónika „Az EU állami támogatási jogának modernizációja” című tanulmányáról

Opponens:  Gyürkés Anita (Miniszterelnökség, Támogatásokat Vizsgáló Iroda).

Kérjük, részvételi szándékát előzetesen jelezze Szilágyi Emesének.

Időpont: 2017-07-13 10:00
Helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza JTI Tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)