Tartalom
Doktori viták, védések

Vermes Attila (munkahelyi vita): A szállítmánybiztosítási szerződés

Miskovics Mariann (műhelyvita): A fegyveresen és felfegyverkezve minősítések kialakulása és hatályos szabályozása a magyar, a német és az osztrák büntetőjogban

Pálvölgyi Ákos: A szabadságvesztés büntetés felfüggesztésének ingamozgása a magyar büntetőjogban a Csemegi Kódextől napjainkig

Balogh Éva: A közszereplők bírálatának szabadsága. Kölcsönhatás az Emberi Jogok Európai Bírósága és az alkotmánybíróságok között

Sulyok Katalin: Scientific engagement of international courts and tribunals in environmental disputes

Prieger Adrienn Dóra: Az európai integráció hatása a török igazságszolgáltatásra

Call for papers

Literature and International Law at the Edge

Law and Mind conference – Legal Intuition

Migration and the Rule of Law

Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések

Polgári Jog (2018/9.)

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások

Neuerungen im österreichischen Vergaberecht

Emlékkonferencia Novotni Zoltán professzor úr tiszteletére halálának 25. évfordulóján

FIDE 15 Konferencia. Az Európai Tükör szerkesztősége és a FIDE Magyar Tagozat közös konferenciája a FIDE Magyar Tagozat megalakulásának 15. évfordulója alkalmából

Lábady Tamás emlékülés

Emlékkonferencia Herczegh Géza születésének 90. évfordulója tiszteletére

A vállalkozások működése és a vagyonkezelés Magyarországon; a Cstv. és a Ctv. vizsgálata

Konferencia: A nemzetközi büntető igazságszolgáltatás kihívásai

International workshop: Rights Consciousness and Legal Cultures: Empirical Research Experiences

Nemzetközi konferencia: Élet a GDPR után – jó adatvédelmi szabályok és jövőbeli kilátások

Konferencia: A sztrájkjog – gyakorlat és gyakorolhatóság. A nemzetközi követelmények és a magyar szabályozás

Konferencia: Erdély különjoga

Nemzetközi konferencia: Connecting Bridges and Borders: Company Collaboration in Today’s Competitive Market

Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak

Universität Wien, Institut für Zivilrecht

Universität Wien, Institut für Unternehmens- und Wirtschaftsrecht

Universität Wien, Institut für Arbeits- und Sozialrecht

Universität Wien, Institut für Rechts- und Verfassungsgeschichte

Universität Wien, Institut für Europarecht, Internationales Recht und Rechtsvergleichung

Universität Wien, Department for Ethics and Law in Medicine

Universität Wien Institut für Europarecht, Internationales Recht und Rechtsvergleichung

Law and Public Affairs (LAPA) at Princeton University

Felhívás németországi ösztöndíjra

További hírek

Pályázat a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület konferenciáján való térítésmentes részvételre

Dr. Nagy László Magánjogi Érvelési Verseny

Doktori viták, védések
Vermes Attila (munkahelyi vita): A szállítmánybiztosítási szerződés

A Széchenyi István Egyetem Kereskedelmi, Agrár- és Munkajogi Tanszék és az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola ezúton tisztelettel meghívja Önt és munkatársait Vermes Attila A szállítmánybiztosítási szerződés című PhD értekezéstervezetének munkahelyi vitájára. A munkahelyi vita időpontja és helyszíne: 2018. november 7. (szerda) 14.00 óra, SZE DFK, Deák-terem (9026 Győr, Áldozat utca 12. földszint)
Témavezetők: Menyhárd Attila (ELTE ÁJK), Szegedi András (SZE DFK). A munkahelyi vita bírálóbizottságának tagjai – vitavezető: Ferencz Jácint (SZE DFK), előbírálók: Milassin László (SZE DFK), Takáts Péter (ELTE ÁJK), titkár: Horváth Gergely (SZE DFK). Az értekezéstervezet megtekinthető a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola honlapján. Az értekezéssel kapcsolatos írásbeli véleményét, hozzászólását a munkahelyi vita napjáig elektronikus úton is megküldheti a doktori iskola titkárának, Erdős Csabának (dr.erdos.csaba@gmail.com), vagy a doktori iskola asszisztensének, Ilcsikné Gerencsér Mónikának (ilcsikne.monika@sze.hu).

Név: Vermes Attila (munkahelyi vita)
Időpont: 2018-11-07 14:00
Helyszín: SZE DFK Deák-terem (9026 Győr, Áldozat utca 12. földszint)
Miskovics Mariann (műhelyvita): A fegyveresen és felfegyverkezve minősítések kialakulása és hatályos szabályozása a magyar, a német és az osztrák büntetőjogban
Név: Miskovics Mariann (műhelyvita)
Időpont: 2018-10-26 11:00
Helyszín: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanácsterme (4028 Debrecen, Kassai út 26.) C/14 terem
Pálvölgyi Ákos: A szabadságvesztés büntetés felfüggesztésének ingamozgása a magyar büntetőjogban a Csemegi Kódextől napjainkig
Név: Pálvölgyi Ákos
Időpont: 2018-10-16 14:00
Helyszín: PTE ÁJK Faluhelyi Ferenc előadó, Pécs, 48-as tér 1.
Balogh Éva: A közszereplők bírálatának szabadsága. Kölcsönhatás az Emberi Jogok Európai Bírósága és az alkotmánybíróságok között
Név: Balogh Éva
Időpont: 2018-10-26 11:30
Helyszín: DE ÁJK A/19. (Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 4028 Debrecen, Kassai út 26.)
Sulyok Katalin: Scientific engagement of international courts and tribunals in environmental disputes
Név: Sulyok Katalin
Időpont: 2018-10-29 11:00
Helyszín: ELTE ÁJK
Prieger Adrienn Dóra: Az európai integráció hatása a török igazságszolgáltatásra
Név: Prieger Adrienn Dóra
Időpont: 2018-11-06 16:00
Helyszín: Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanácsterem
Call for papers
Literature and International Law at the Edge
Határidő: 2018-10-31
Law and Mind conference – Legal Intuition
Határidő: 2018-10-30
Migration and the Rule of Law
Határidő: 2018-12-10
Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések
Polgári Jog (2018/9.)
Megjelent a Polgár Jog lap 2018/9. száma. A Wolters Kluwer által 2016 januárjában indított folyóirat havonta, elektronikusan, online eléréssel jelenik meg az Új Jogtár felületén, a többi kiadványtól független hozzáféréssel. A folyóirat főszerkesztője Vékás Lajos, szerkesztőbizottságának tagjai: Csehi Zoltán, Gárdos Péter, Kisfaludi András és Parlagi Mátyás. A szeptemberi számban Faludi Gábor kétrészes tanulmányának első része az üzleti titok irányelv átültetésével kapcsolatos kérdéseket vizsgálja. Leszkoven László tanulmánya az üzleti érdek kérdéskörét tárgyalja. A lapszám három polgári jogi tárgyú döntvényt tartalmaz, amelyek közül az egyik az implementációs kötelezettség elmulasztásából fakadó kárral, a másik a kezes helytállási kötelezettségével, a harmadik pedig a létesítő okirat bírósági vizsgálatának korlátaival foglalkozik. A Fórum rovatban Csehi Zoltán ismerteti Leszkoven László „Szerződésszegés a polgári jogban” című művét. A folyóirat továbbra is várja szerzők jelentkezését.
Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások
Neuerungen im österreichischen Vergaberecht

Die neue europäische Vergaberichtlinie gilt in allen Mitgliedstaaten der EU, und aufgrund der jüngsten Erfahrungen modernisierte und veränderte dieses Rechtsgebiet an vielen Punkten. Diese Neuigkeiten eröffneten Gestaltungsspielräume und die Durchsetzung der neuen Richtlinie verlangte von allen Mitgliedstaaten das Vergaberecht wieder neu zu regeln. Das europäische Vergaberecht ist im besten Sinne des Wortes das Produkt eines multikulturellen Rechtslaboratoriums, und deshalb sind die Erfahrungen aller Mitgliedstaaten von Relevanz. Der Vortrag von Prof. Holoubek wird die wichtigsten Probleme und Herausforderungen, sowie die bisher in Österreich gesammelten Erfahrungen darstellen." Dr. Michael Holoubek ist Universitätsprofessor für Öffentliches Recht am Institut für Verfassungs- und Verwaltungsrecht der Wirtschaftsuniversität Wien, sowie Mitglied des Verfassungsgerichtshofes der Republik Österreich.

Időpont: 2018-10-31 14:00
Helyszín: Andrássy Universität Budapest
Emlékkonferencia Novotni Zoltán professzor úr tiszteletére halálának 25. évfordulóján

A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Civilisztikai Tudományok Intézete, a MTA Miskolci Akadémiai Bizottsága és a Novotni Alapítvány 2018. november 16-án emlékkonferenciát szervez. Iskolaalapító professzorunk, Novotni Zoltán emlékét a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából tudományos konferencia megrendezésével kívánjuk ápolni. Novotni professzor iskolateremtő erejét, tudományos munkásságát az elmúlt negyed évszázad szüntelenül formálódó politikai, gazdasági és szociális változásai sem kisebbíthetik. Az általa megteremtett miskolci civilisztikai iskola és a tanszék (intézet) várja vissza most egykori tanítványait, munkatársait, hogy tudományos konferencia keretében felidézzük szellemiségét, lényét, sziporkázó személyiségét. Felkért előadóink Novotni professzor munkái nyomán tartják meg előadásaikat. A részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött. Kérjük, részvételi szándékát az alábbi linken elérhető űrlap kitöltésével legkésőbb 2018. november 12. 12 óráig jelezze! https://goo.gl/forms/Vb8othqHd8ithxNc2

Időpont: 2018-11-16 10:00
Helyszín: Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar
FIDE 15 Konferencia. Az Európai Tükör szerkesztősége és a FIDE Magyar Tagozat közös konferenciája a FIDE Magyar Tagozat megalakulásának 15. évfordulója alkalmából

A konferencia programja:

14:00–14:10 Megnyitó – Bándi Gyula, a FIDE Magyar Tagozat Egyesület elnöke, a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes
14:10–14:30 Trócsányi László egyetemi tanár, igazságügyi miniszter: „Kölcsönös bizalom vagy kölcsönös bizalmatlanság? Az európai igazságügyi együttműködés jelene és jövője”
14:30–14:50 Sulyok Tamás, az Alkotmánybíróság elnöke: „Emberi jogok és nemzeti identitás az Európai Unióban”
14:50–15:10 Darák Péter, a Kúria elnöke: „Európai jog a magyar jogalkalmazásban”
15:10–15:30 Martonyi János egyetemi tanár, korábbi külügyminiszter: „Hierarchia és heterarchia, avagy meddig terjed az Európai Unió jogának autonómiája?”
15:30–15:50 Hozzászólások, vita
15:50–16:10 Kávészünet
16:10–16:30 Koller Boglárka egyetemi docens, az NKE Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar dékánja: „Többsebességes vagy a la carte? A differenciált integráció lehetőségei és csapdái”
16:30–16:50 Szalayné Sándor Erzsébet egyetemi tanár, az alapvető jogok biztosának nemzetiségekért felelős helyettese: „Az uniós egyenlő bánásmód irányelvek 15 éve”
16:50–17:10 Palánkai Tibor egyetemi tanár, akadémikus
17:10–17:30 Várnay Ernő egyetemi tanár: „Az uniós jog oktatásával és kutatásával kapcsolatos, talán közérdeklődésre is számot tartó néhány gondolat”
17:30–18:00 Hozzászólások, vita, zárszó

Időpont: 2018-10-17 14:00
Helyszín: Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.) Díszterem
Lábady Tamás emlékülés

Program

Kisfaludi András (egyetemi tanár, ELTE): Polgári jogi felelősség a társasági jogban
Menyhárd Attila (egyetemi tanár, ELTE): Biztosítás és kártérítési felelősség
Kecskés László (egyetemi tanár, PTE): Elmaradt eszmecsere alapelvekről és generálklauzulákról
Nochta Tibor (egyetemi tanár, PTE): Fejezetek Lábady Tamás magánjogi szemlélete köréből
Benke József (egyetemi docens, PTE): Venire contra factum proprium
Landi Balázs (egyetemi docens, PPKE): „Ora et labora” vs. „Pay or pray” – Gondolatok a kötelmi jog körében
Navratyil Zoltán (egyetemi docens, PPKE): „A gyermek mint kár" jelenség az ítélkezési gyakorlat tükrében
Koltay András (egyetemi tanár, PPKE, NKE): „A magánjog általános tana” és a „Megtartott szó – válogatott jogi tanulmányok” c. kötet bemutatása
Az emlékülés végén szerény ebéddel látjuk vendégül a résztvevőket. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Kérjük, jelentkezzen a banhidi.monika@jak.ppke.hu e-mail címen legkésőbb 2018. október 22-ig. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Időpont: 2018-10-24 10:00
Helyszín: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Szent II. János Pál Pápa díszterem (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28.)
Emlékkonferencia Herczegh Géza születésének 90. évfordulója tiszteletére

Program

9:30–9:40 Megnyitó – FÁBIÁN Adrián, dékán (PTE ÁJK)
I. szekció: Emlékezések Herczegh Gézára és munkásságára
Levezető elnök: SZALAYNÉ SÁNDOR Erzsébet (PTE ÁJK)
9:40–9:55 MARTONYI János (SZTE ÁJK): Nemzetközi jog, Európa-jog, magyar jog
9:55–10:10 BRUHÁCS János (PTE ÁJK): A Harmadik Világ problémái – Herczegh Géza megközelítéséből kiindulva
10:10–10:25 KOVÁCS Péter (PPKE JÁK): A humanitárius nemzetközi jog fejlesztésének és megsértése szankcionálásának összefüggései Herczegh Géza írásai alapján, a Római Statútumra történő kitekintéssel
10:25–10:40 GYURCSÍK Iván (KKM): Derűvel és bölcsességgel jogainkért
10:40–11:00 Egykori bírótársak (Gilbert GUILLAUME, Rosalyn HIGGINS) köszöntőinek felolvasása
11: 00–11:20 Kávészünet
II. szekció
Levezető elnök: KIRS Eszter (ME ÁJK)
11:20–11:35 SULYOK Gábor (SZIE DFÁJK / MTA JTI): Humanitárius intervenció az ezredforduló után
11:35–11:50 KAJTÁR Gábor (ELTE ÁJK): Az önvédelem jogának jus cogens természete és annak következményei
11:50–12:05 CSAPÓ Zsuzsanna (NKE NETK / KRE ÁJK): Afrikai nemzetközi büntetőbíróság versus ICC? Egy esetleges regionális nemzetközi büntetőbíróság felállításának gondolata
12:05–12:20 KIS KELEMEN Bence (PTE ÁJK): Az élő pajzs és a humanitárius nemzetközi jog
12:20–13:30 Ebédszünet
III. szekció
Levezető elnök: LATTMANN Tamás (NKE NETK)
13:30–13:45 SZALAYNÉ SÁNDOR Erzsébet (PTE ÁJK): A nemzeti kisebbségek jogainak védelme mint a nemzetközi együttműködés körébe tartozó emberi jogok védelmének szerves része
13:45–14:00 BÉLI Gábor (PTE ÁJK): A római Szentszék befolyása az Árpád-kor jogalkotására. Megjegyzés a dekrétum fogalmának meghatározásához
14:00–14:15 TÓTH Norbert (NKE NETK): A „nemzeti kisebbség” fogalmi elemei a nemzetközi szokásjogban
14:15–14:30 Kávészünet
IV. szekció: Az Óriás Nándor Szakkollégium hallgatóinak előadásai
Levezető elnök: Kis Kelemen Bence (PTE ÁJK)
14:30–14:45 BÉKÉSI Gábor (ÓNSZ Elméleti-Történeti Tagozat): Szabadságjogok a szerb megszállás alatt
14:45–15:00 MOLNÁR Bálint (ÓNSZ Elméleti-Történeti Tagozat: A Weimari Köztársaság külpolitikai kapcsolatai Közép-Európában (1919–1933)
15:00–15:15 NAGY Katalin (ÓNSZ Közjogi Tagozat): A polgári lakosság védelme a humanitárius jogban
15:15–15:30 SZIJÁRTÓ István (ÓNSZ Közjogi Tagozat): A represszáliák megítélése a humanitárius nemzetközi jogban
15:30–15:45 NEZDEI Mirabella Kitti (ÓNSZ Közjogi Tagozat): A nem állami szereplők emberi jogi felelőssége
15:45–16:00 MOLNÁR Kata (ÓNSZ Közjogi Tagozat): A gerilla-harcmodor nemzetközi jogi megítélése
16:00–16:20 A konferencia zárása: MOHAY Ágoston (PTE ÁJK)
Részvételi szándékát, kérjük, jelezze Kovács Enikő tanszéki adminisztrátornál (kovacs.eniko@ajk.pte.hu).

Időpont: 2018-10-19 09:30
Helyszín: PTE ÁJK (7622 Pécs, 48-as tér 1.), A épület, Faluhelyi Ferenc előadóterem
A vállalkozások működése és a vagyonkezelés Magyarországon; a Cstv. és a Ctv. vizsgálata
Időpont: 2018-10-26 09:30
Helyszín: Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, XX. számú előadóterem
Konferencia: A nemzetközi büntető igazságszolgáltatás kihívásai
Időpont: 2018-10-18 10:00
Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza JTI tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
International workshop: Rights Consciousness and Legal Cultures: Empirical Research Experiences
Időpont: 2018-10-25 10:00
Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza JTI tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
Nemzetközi konferencia: Élet a GDPR után – jó adatvédelmi szabályok és jövőbeli kilátások
Időpont: 2018-10-18 09:00
Helyszín: SZTE Szent-Györgyi Albert Agóra, Informatorium (6722 Szeged, Kálvária sugárút 23.)
Konferencia: A sztrájkjog – gyakorlat és gyakorolhatóság. A nemzetközi követelmények és a magyar szabályozás
Időpont: 2018-11-15 09:00
Helyszín: ELTE ÁJK Aula Magna (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.)
Konferencia: Erdély különjoga
Időpont: 2018-10-19 11:00
Helyszín: Az MTA székháza, Kisterem, II. emelet (1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.)
Nemzetközi konferencia: Connecting Bridges and Borders: Company Collaboration in Today’s Competitive Market
Időpont: 2018-10-16 08:00
Helyszín: ELTE ÁJK Aula Magna (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.)
Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak
Universität Wien, Institut für Zivilrecht
Státusz megnevezése: Wissenschaftliche Projektmitarbeiter/in
Jelentkezési határidő: 2018-10-24
Universität Wien, Institut für Unternehmens- und Wirtschaftsrecht
Státusz megnevezése: Wissenschaftliche Projektmitarbeiter/in
Jelentkezési határidő: 2018-10-23
Universität Wien, Institut für Arbeits- und Sozialrecht
Státusz megnevezése: Universitätsassistent/in
Jelentkezési határidő: 2018-10-23
Universität Wien, Institut für Rechts- und Verfassungsgeschichte
Státusz megnevezése: Universitätsassistent/in
Jelentkezési határidő: 2018-10-24
Universität Wien, Institut für Europarecht, Internationales Recht und Rechtsvergleichung
Státusz megnevezése: Universitätsassistent/in
Jelentkezési határidő: 2018-10-21
Universität Wien, Department for Ethics and Law in Medicine
Státusz megnevezése: Universitätsassistent/in
Jelentkezési határidő: 2018-10-22
Universität Wien Institut für Europarecht, Internationales Recht und Rechtsvergleichung
Státusz megnevezése: Universitätsassistent/in
Jelentkezési határidő: 2018-10-21
Law and Public Affairs (LAPA) at Princeton University
Státusz megnevezése: Fellow
Jelentkezési határidő: 2018-11-14
Felhívás németországi ösztöndíjra

Az Alkotmánybíróság és a Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) pályázatot hirdet németországi intézménynél töltendő szakmai gyakorlati vagy vendégkutatói ösztöndíj elnyerésére. Pályázatot nyújthatnak be azok a magyar állampolgárságú, jogász végzettséggel rendelkező személyek, akik az alkotmányjog, az alapjogvédelem vagy valamely kapcsolódó jogág területén fejtenek ki gyakorlati vagy elméleti jellegű munkásságot. További részletek: http://www.kas.de/ungarn/hu/pages/17101/

Státusz megnevezése: szakmai gyakorlat vagy vendégkutatói ösztöndíj
Jelentkezési határidő: 2018-10-31
További hírek
Pályázat a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület konferenciáján való térítésmentes részvételre

A Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület (MIE) pályázatot hirdet egyetemisták, PhD hallgatók és 35 év alatti fiatal szakemberek részére a MIE őszi kétnapos szakmai konferenciáján történő térítésmentes részvételre.

Dr. Nagy László Magánjogi Érvelési Verseny