Jogtudományi Hírlevél 2015/1 (2015. 01. 09.)

Kedves Kollégák, 

örömmel nyújtjuk át a Jogtudományi Hírlevél 2015/1 számát. Első, még tavaly decemberben kiküldött hírlevelünkre nagyon pozitív visszajelzések érkeztek, és megerősítettek bennünket abban, hogy a jogtudománynak szüksége van egy ilyen fórumra. Terveink szerint ezután minden második pénteken kaphatják kézhez a hírlevelet. Az érdeklődő kutató/oktató kollégákat, továbbra is buzdítjuk arra, hogy közvetlenül a saját karuk kijelölt hírlevél-felelősével vegyék fel a kapcsolatot, ha valamely eseménynek vagy hírnek országos publicitást szeretnének adni. A hírlevél-felelősök az egyes hazai jogi karokon a következők (az intézmények abc-sorrendjében):

DE ÁJK (Debrecen): Zoványi Nikolett (kari titkár) zovanyi.nikolett@law.unideb.hu

ELTE ÁJK (Budapest): Rácz Anna (társadalmi kapcsolatokért felelős koordinátor) anna.racz@ajk.elte.hu

KRE ÁJK (Budapest): Lehóczki Zsófia (egyetemi tanársegéd) lehoczki.zsofia@kre.hu 

PTE ÁJK (Pécs): Bíró Ágota (dékáni hivatal) biro.agota@ajk.pte.hu

PPKE JÁK (Budapest): Horváth E. Írisz (dékáni titkárságvezető) horvath.edit.irisz@jak.ppke.hu

SZE DFÁJK (Győr): Keserű Barna Arnold (PhD hallgató) keserubarna89@gmail.com

SZTE ÁJK (Szeged): Engi Erika (hivatalvezető) engie@juris.u-szeged.hu

A hírlevélre itt lehet feliratkozni. 

Üdvözlettel,

Ződi Zsolt

A Jogtudományi Hírlevél szerkesztője

zodi.zsolt@tk.mta.hu

Tartalom
Doktori viták, védések

Papp László: A magyar szabadalmi jog fejlődése a Szabadalmi Bíróság ítélkezési gyakorlatának függvényében

Beretka Katinka: A hatalmi szintek közötti hatáskörmegosztás problémaköre, különös tekintettel a Vajdaság autonóm tartomány alkotmányos jogállására és hatásköreire

Call for papers

Cambridge Journal of International and Comparative Law Blog

A civilisztika főbb területein bekövetkezett változások 1990 óta - nemzetközi konferenciához kapcsolódó pályázat

Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések

JTI Blog (2014. december 20.)

Glossa Iuridica (2014/2)

Iustum Aequum Salutare (2014/3)

Személyi hírek

Bragyova András az Európai Tudományos és Művészeti Akadémia tagja lett

Dinók Henriett Éva vehette át a Nők a Tudományban Egyesület Kiválósági Különdíját

A Pro Dissertatione Iuridica Excellentissima Díj átadása

Prof. Dr. Kovács Péter az ICC új bírája

Friss könyvek

A személyiség és a média a polgári és a büntetőjogban

A jog- és a politikai filozófia erkölcsi alapjai

Qui missilia iactant in vulgus. A nép közé történő pénzszórás a római jogban

Miskolci doktoranduszok jogtudományi tanulmányai 15/1.

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások

Trócsányi László előadása az Igazságügyi Minisztérium működéséről

National Identity in Europe and in Russia at the Crossroads - CEU Summer University

Gregor Heißl: Human Rights in Conflict in the Digital Era

A külföldi befektetések védelme a nemzetközi jogban és az EU-jogban

A felsőoktatás-, tudomány- és innovációs politikák jogi környezete

Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak

The Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) fellowship program

További hírek

Emberi jogi LLM képzés indul az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán

Doktori viták, védések
Papp László: A magyar szabadalmi jog fejlődése a Szabadalmi Bíróság ítélkezési gyakorlatának függvényében
Név: Papp László
Időpont: 2015-01-16 01:00
Helyszín: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudomány Kar Tanácsterem (Inkubátorház 227. terem), Debrecen, Kassai úti 26.
Beretka Katinka: A hatalmi szintek közötti hatáskörmegosztás problémaköre, különös tekintettel a Vajdaság autonóm tartomány alkotmányos jogállására és hatásköreire
Név: Beretka Katinka
Időpont: 2015-01-12 11:00
Helyszín: 9026 Győr, Áldozat u. 12. Deák-terem
Call for papers
Cambridge Journal of International and Comparative Law Blog
The Blog aims to publish short academic articles alongside commentary on current affairs and recent cases falling within the broad spheres of international, European and comparative law, with a view to developing a global hub of discussion to complement the regular and special editions of the CJICL.
A civilisztika főbb területein bekövetkezett változások 1990 óta - nemzetközi konferenciához kapcsolódó pályázat
A Zeitschrift für europäisches Privatrecht szerkesztő bizottsága – az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának meghívása alapján – Budapesten tartja meg a háromévenként megrendezésre kerülő tudományos konferenciáját 2015. április 23–25. között. A konferencia napirendjén az 1990 óta a civilisztika főbb területein bekövetkezett változások kérdései szerepelnek. A fiatal jogászok kutató munkájának ösztönzése és rangos nemzetközi konferencián való részvételének elősegítése érdekében a konferenciához kapcsolódóan az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara pályázatot hirdet. A pályázat első három helyezettje 100.000–100.000 forint díjazásban részesül, pályamunkáik publikálásáról a Kar gondoskodik, a díjazottak a pályamunka rövid összefoglalását a konferencia keretében előadhatják.
Határidő: 2015-03-01
Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések
JTI Blog (2014. december 20.)
A beruházásvédelmi vitarendezés jelene és jövője az Európai Unióban 2. rész
Glossa Iuridica (2014/2)
Megjelent a KRE ÁJK jogtudományi folyóiratának 2014. évi 2. száma, melynek témája a magyar nyelv és a magyar jogi műnyelv megújulása.
Iustum Aequum Salutare (2014/3)
Személyi hírek
Bragyova András az Európai Tudományos és Művészeti Akadémia tagja lett

Az Európai Tudományos és Művészeti Akadémia (European Academy of Sciences and Arts) a 2014. november 14-én megtartott ülésén tagjai közé választotta Bragyova Andrást, az MTA TK Jogtudományi Intézetének tudományos tanácsadóját, a Miskolci Egyetem Deák Ferenc  Állam- és Jogtudományi Doktori iskola vezetőjét, volt alkotmánybírót. Az Akadémia 1990-ben alakult Salzburgban, interdiszciplináris tudományos szervezetként működik és legfontosabb célkitűzése Európa szellemi egységének megalapozása. A tekintélyes szervezet tagjai között a jogtudományok mellett a gazdaságtudományok, a bölcsészettudomány, az orvostudomány, a természettudományok, műszaki és környezettudományok, valamint a művészetek és a világvallások területén kutató európai tudósok foglalhatnak helyet, munkájában jelenleg 29 Nobel-díjas tudós is részt vesz. A Jogtudományi Intézet és a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának kollektívája gratulál a Professzor Úrnak!

Dinók Henriett Éva vehette át a Nők a Tudományban Egyesület Kiválósági Különdíját
A Nők a Tudományban Egyesület 2014. december 16-án adta át a roma származású kutatónők számára létrehozott Kiválósági Különdíját Dinók Henriett Évának, az MTA TK Jogtudományi Intézet fiatal kutatójának.
A Pro Dissertatione Iuridica Excellentissima Díj átadása
Kajtár Gábor veheti át az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete által alapított Pro Dissertatione Iuridica Excellentissima Díjat, amelyet az intézet kutatóiból álló bíráló bizottság „A nem állami szereplők elleni önvédelem a nemzetközi jogban” címmel benyújtott pályamű alapján ítélt oda. A díj átadásának időpontja 2014-01-15, 10.00, helyszíne az MTA TK JTI tanácsterme (1014 Budapest, Országház utca 30.)
Prof. Dr. Kovács Péter az ICC új bírája

2014. december 16-án, kedden New Yorkban a Nemzetközi Büntetőbíróság Részes Államainak Gyűlése (ICC ASP) Prof. Dr. Kovács Péter tanszékvezető egyetemi tanár urat a hat megüresedett bírói hely egyikére megválasztotta.

Friss könyvek
A személyiség és a média a polgári és a büntetőjogban

Complex, Budapest, 2014

Szerző: Csehi Zoltán - Koltay András - Navratyil Zoltán (szerk.)
A jog- és a politikai filozófia erkölcsi alapjai

Pázmány Press, Budapest, 2014. 

Szerző: Frivaldszky János
Qui missilia iactant in vulgus. A nép közé történő pénzszórás a római jogban

Pázmány Press, Budapest, 2014. 

Szerző: Erdődy János
Miskolci doktoranduszok jogtudományi tanulmányai 15/1.

Bíbor, Miskolc, 2014. 

Szerző: Szabó Miklós (szerk.)
Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások
Trócsányi László előadása az Igazságügyi Minisztérium működéséről

Az előadásra, majd az azt követő beszélgetésre a "Jogrendszer belülről" című előadás-sorozat keretében kerül sor

Időpont: 2015-01-22 02:00
Helyszín: MTA TK JTI (Országház u. 30.) II. emeleti Tanácsterem
National Identity in Europe and in Russia at the Crossroads - CEU Summer University

Az ELTE TÁTK és a EUinDepth FP7 projekt közös szervezésű rendezvény jelentkezési határideje 2014-02-14

Időpont: 2015-06-30 12:00
Helyszín: Budapest
Gregor Heißl: Human Rights in Conflict in the Digital Era

A Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézetének és az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem Összehasonlító Állam- és Jogtudományi Fakultásának Budapesti Alkotmányelméleti Kutatócsoportja közös, angol nyelvű rendezvénye

Időpont: 2015-01-15 02:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
A külföldi befektetések védelme a nemzetközi jogban és az EU-jogban

A jogrendszer mint a gazdasági fejlődés infrastruktúrája című beszélgetés-sorozat 7. beszélgetése. Résztvevők: Korom Veronika ügyvéd (Shearman & Sterling LLP); Kende Tamás adjunktus (ELTE ÁJK), ügyvéd (KMBK Ügyvédi Társulás); Horváthy Balázs tudományos munkatárs (MTA TK JTI)

Időpont: 2015-01-13 02:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
A felsőoktatás-, tudomány- és innovációs politikák jogi környezete
A Közpolitikák és jogi környezetük című, kéthetente megrendezésre kerülő programsorozat része. A beszélgetés résztvevői: Maruzsa Zoltán felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár (EMMI); Polónyi István egyetemi tanár, oktatáskutató (DE BTK); Székely Mózes elnök, Felsőoktatási Tervezési Testület; Szövényi Zsolt ny. főosztályvezető, Felsőoktatási Főosztály (EMMI)
Időpont: 2015-01-13 10:00
Helyszín: MTA TK PTI Tárgyaló (1014 Budapest, Országház utca 30., I. emelet)
Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak
The Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) fellowship program

This fellowship program offers ten fellowships to experienced researchers (PhD holders with four to ten years of research experience) and another two to very experienced researchers (PhD holders with more than ten years of research experience) of any nationality. All fellowships have a minimum duration of 36 months.

Státusz megnevezése: Fellowship
Jelentkezési határidő: 2015-02-17
További hírek
Emberi jogi LLM képzés indul az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán
Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara 2015 szeptemberében elindítja a Masters of Laws (LL.M.) in European Human Rights (Európai emberi jogi mesterjogász) mesterképzését. A jogászdiplomára épülő mesterképzés célja, hogy az európai relevanciájú emberi jogi problémákat és az ezt szabályozó joganyag legfontosabb kérdéseit a jog és a társadalomtudomány szempontrendszereinek együttes alkalmazásával ismertesse meg a hallgatókkal. A programban résztvevők az itt megszerzett tudásukat akár gyakorlati szakemberként, akár az elméleti-tudományos pályákon széleskörűen alkalmazhatják. A magyar állampolgárságú jelentkezők a felvi.hu e-felvételi felületén jelentkezhetnek a képzésre 2015. február 15-ig.