Tartalom
Doktori viták, védések

Buday-Sántha Judit Andrea: A kommunikációs jog és rendszere

Call for papers

First Conference on Empirical Legal Studies in Europe at the University of Amsterdam

Hungarian Yearbook of International Law and European Law

Write On! Strengthening the Validity of International Criminal Tribunals Conference

Rethinking European Constitutional Democracy

Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések

MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja - Hutóczki Katalin: Fejlesztés vagy megszüntetés, avagy a takarékszövetkezeti rendszer átalakítása (2016. január 10.)

Themis - ELTE ÁJK Doktori Iskola lektorált elektronikus folyóirata (2015. december)

JTI Blog - Elhunyt Ferenczy Endre (1947-2016) (2016. 01. 12.)

Állam- és Jogtudomány (2015/4)

MTA Law Working Papers - Ungváry Krisztián: Hóman Bálint és népbírósági pere (2016/1)

MTA Law Working Papers - Sik-Simon Rita: Fogyasztókép és szabályozás (2016/2)

Ars Boni (2015/2)

MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja - Varga Judit: Stadion mustra – Hagyományos állami beruházások, vagy mégsem? (2016. január 19.)

Közjogi Szemle (2015. december)

MTA Law Working Papers - Pokol Béla: Jogkoncepció-ütköztetés - Gondolatok Szabó Miklós "Rendszeres jogelmélet" című új könyve kapcsán (2016/3)

Személyi hírek

Elhunyt Samu Mihály professzor

"Az ELTE ígéretes kutatója" elismerést kapott az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar két oktatója

Friss könyvek

Az egyenlő bánásmód elvének érvényesülése a munkajog területén a magyar joggyakorlatban

A felelősség kérdései az utazási szerződések és az utasjogok körében

A munkáltatói kárfelelősség alakulása a bírói gyakorlat tükrében

Studia in honorem Gábor Hamza - Ad geographiam historico-iuridicam ope iuris Romani colendam

Fejezetek a választások adatkezelési kérdéseinek köréből

Az ügyész diszkrecionális jogköre

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások

Családnevek és utónevek a névjog és névtan összefüggésrendszerében - beszámoló

A szociális jog aktuális kérdései Magyarországon és az Európai Unióban

Büntetőjogi perbeszédverseny

Meeting - Research Group on International (Quasi-)Judicial Practices

Műhelyvita Schweitzer Gábor "A tisztességes jogtanár". Molnár Kálmán pályaképe c. tanulmányáról.

Műhelyvita Zdenek Kühn "The temporal effect of precedents" c. tanulmányáról.

Kerekasztal-beszélgetés: Hóman Bálint ügyében hozott 1946-os és 2015-ös ítéletek

Műhelyvita Dinók Henriett „Érvek a struccpolitika ellen: gyűlölet-bűncselekményekkel kapcsolatos nemzetközi és hazai adatgyűjtési kérdések

Nemzetközi Jogi Vitacsoport ülése

Műhelyvita Michel Troper "Sovereignty, representation and the hierarchy of norms" c. tanulmányáról

POT/Polgári Jogot Oktatók Országos Találkozója - Bíró György Emlékkonferencia

VIII. Országos Polgári Jogi Jogesetmegoldó és Activity Verseny miskolci helyi fordulója

Állam - Válság - Pénzügyek, a Batthyány Lajos Szakkollégium konferenciája

Péter László öröksége - konferencia

A Bírói Gyakorlat Füzetek könyvsorozat 2015-ös évfolyamának bemutatója

Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak

Research Associate (post-doc) on project in Criminal Law at The University of Luxembourg, the Faculty of Law, Economics and Finance

További hírek

Tíz éves az ELTE ÁJK Perjátszó Köre

" A római jog sokoldalú felkészültséget kívánó terület" - interjú Földi András professzorral, az ELTE ÁJK tanszékvezetőjével

Doktori viták, védések
Buday-Sántha Judit Andrea: A kommunikációs jog és rendszere

A hivatalos bírálók

Pálné Kovács Ilona, akadémikus, intézeti igazgató (MTA KRTK RKI Regionális Kutatások Intézete Dunántúli Tudományos Osztály)

Ambrus Zoltán, egyetemi tanár (Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem)

A Bíráló Bizottság elnöke:

Visegrády Antal, egyetemi tanár (PTE ÁJK Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék).

Az értekezés megtekinthető a Tudásközpont Benedek Ferenc Könyvtárában, a http://ajk.pte.hu/doktoriiskola/aktualis_vedesek és a www.doktori.hu honlapokon.

Név: Buday-Sántha Judit Andrea
Időpont: 2016-01-29 11:30
Helyszín: Faluhelyi Ferenc előadóterem (7621 Pécs, 48-as tér 1. II. em.)
Call for papers
First Conference on Empirical Legal Studies in Europe at the University of Amsterdam
Empirical legal studies are well established in the United States and are now part of the academic mainstream. In Europe, meanwhile, law reviews still rarely feature empirical work and doctrinal analysis continues to dominate legal research and teaching. Yet there is increasing pressure as well as growing demand—from research-funding institutions, policy-makers and legal practitioners—for European academic lawyers to investigate the empirical foundations of their theoretical claims and to explain how legal rules emerge from social interactions and shape social outcomes. Hosted by the University of Amsterdam and sponsored by the Society for Empirical Legal Studies (SELS), the first Conference on Empirical Legal Studies in Europe (CELSE) brings together academics from law and other fields who embrace the empirical turn and seek to develop empirical accounts of law and legal institutions in Europe.
Határidő: 2016-02-15
Hungarian Yearbook of International Law and European Law

The Hungarian Yearbook of International Law and European Law is pleased to announce its call for papers for the 2016 volume. This year's thematic part is centred around the legal aspects of cultural property, including but not limited to the status of cultural property at the time of armed conflicts, cultural property and cultural expressions in the meaning of the UNESCO conventions, cultural property and indigenous peoples, cultural property and Holocaust looted art, etc. The editors also expect contributions on other topics as well in the ambit of international law, European law and Hungarian state practice spanning a maximum of 80 000 characters. Book reviews on new Hungarian publications are welcome! Deadline for submitting contributions is 15 March 2016. Prospective authors should contact the editors with paper proposals at hungarianyearbook@gmail.com. For past issues, please visit: http://www.elevenpub.com/law/catalogus/hungarian-yearbook-of-international-law-and-european-law-2013-1

Határidő: 2016-03-15
Write On! Strengthening the Validity of International Criminal Tribunals Conference

International criminal law (ICL) re-emerged onto the global stage in the 1990s in a flood of good will and optimism. Two decades later, with its honeymoon stage well behind it, states, practitioners, scholars and others are asking where we go from here. The ad hoc tribunals are in the process of winding down amid mixed reviews. The creation of the International Criminal Court (ICC) has failed to live up to many of the optimistic expectations that were imposed upon it, with some African states such as Namibia and South Africa taking steps to withdraw from the Rome Statute. At the same time, calls are being made for new courts and ad hoc jurisdictions to be created as a solution to atrocities and for new crimes to be added to the list of core international crimes. The processes of international criminal justice are also under scrutiny, with some asking whether international criminal courts are trying to do too much. Some see an answer in complementarity- that national courts should assume the responsibility for trying those responsible for the worst atrocities, but this too may not be the panacea it appears to be. This conference seeks to explore these controversies. It seeks practical solutions to make international criminal justice more effective and relevant as it enters a more mature stage in its development.

Határidő: 2016-04-15
Rethinking European Constitutional Democracy
With the economic crisis, the rise of populism and xenophobia, and the increasingly forceful questioning of human rights and constitutional justice, some of the foundations of the European Union and key pillars of European post-war democracy are being put to the test. The conference focuses on recent developments in two Member States, which — in their distinctive and respective ways — have been particularly vocal in their questioning of similarly fundamental issues, namely the UK and Hungary. The conference aims to apply reflective interdisciplinary approaches to the theories and practice of European constitutionalism. Papers can be pitched at a theoretical level, take the shape of a country-specific analysis or be based on a comparison between Hungary and the UK. The convenors particularly welcome papers that fit within the following streams.
Határidő: 2016-03-14
Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések
MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja - Hutóczki Katalin: Fejlesztés vagy megszüntetés, avagy a takarékszövetkezeti rendszer átalakítása (2016. január 10.)

Jelen írás egy előző bejegyzésem szerves folytatása, ahol arra kerestem a választ, hogy a takarékszövetkezeti szektor „partikuláris szabadságának édes madara” (Kiss Gy., 2009) tényleg le lett-e lőve a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény elfogadásával. Azaz megszüntetés, elsorvasztás történt-e, vagy inkább elengedhetetlen fejlesztésnek tekinthető a takarékszövetkezeti rendszer átalakítása. Most pedig további szövetkezeti, szabályozási és társadalompolitikai kérdéseket teszek a vizsgálat tárgyává a korábbi hipotézis (lásd a korábbi bejegyzésem második bekezdését) fenntartása mellett.

Themis - ELTE ÁJK Doktori Iskola lektorált elektronikus folyóirata (2015. december)
2015 decemberében megjelent a Themis legújabb száma. A Szerkesztőség a Doktori Iskola hallgatóinak máshol nem publikált tanulmányait közli. Szerkesztőbizottság: Kukorelli István, Fazekas Marianna, Nagy Marianna Szerkesztette: Fazekas Marianna Szerkesztőség címe: 1053 Budapest, Egyetem-tér 1-3.
JTI Blog - Elhunyt Ferenczy Endre (1947-2016) (2016. 01. 12.)
A közelmúltban elhunyt egykori intézeti kollégánk, Ferenczy Endre Hugó, mindannyiunk szeretett Fricije. Jelen írás neki szeretne emléket állítani.
Állam- és Jogtudomány (2015/4)

Megjelent az Állam- és Jogtudomány 2015/4. száma. Az új lapszám elektronikus változata az MTA TK Jogtudományi Intézet honlapján, a http://jog.tk.mta.hu/allam-es-jogtudomany-2015-4-szam oldalon olvasható. 

MTA Law Working Papers - Ungváry Krisztián: Hóman Bálint és népbírósági pere (2016/1)
Hóman Bálint a XX. század emblematikus kultúrpolitikusa volt. Miniszteri működése, népbírósági pere és ennek utóélete sűrítve tartalmazza azokat a politikai konfliktusokat, amelyek a korszakot meghatározták. Tanulmányom Hóman életének csak azzal a részével foglalkozik, ami népbírósági eljárás tárgyává vált, illetve válhatott volna. Utóbbi szempontot azért tartom elengedhetetlennek, mert a népbíráskodás számos visszássággal volt terhelt. Bizonyítani kívánom, hogy ezek a visszásságok egyáltalán nem csak a vádlottak terhére érvényesültek: sok vádpont fel sem merült az eljárások során. Munkám ismerteti a Budapesti Népbíróság vádiratát és ítéletét, a Népbíráságok Országos Tanácsának jogerős ítéletét, valamint értékeli az ezzel kapcsolatos jelen idejű történészi megnyilvánulásokat. Végül pedig elemzem a Fővárosi Törvényszék 2015-ös ítéletét. Tanulmányom egyik fontos megállapítása, hogy ez nem értékelhető Hóman teljes felmentéseként: ebből adódóan téves alapokon nyugszik az a diskurzus, amely abból indul ki, hogy a volt miniszter jogi rehabilitálása megtörtént és ezért logikus és szükséges lépés a közéleti rehabilitálás is.
MTA Law Working Papers - Sik-Simon Rita: Fogyasztókép és szabályozás (2016/2)
A fogyasztóvédelemi szabályok középpontjában a védendő fogyasztó áll. A jogalkotóban kialakult „fogyasztókép“ determinálja a szabályozást és egyben meghúzza a vállalkozói szabadság és a legitim fogyasztói igények egyensúlyának arányát is. A working paper a fogyasztókép jelentőségének ismertetése után megvizsgálja, hogy mennyire lehet sajátos a nemzeti fogyasztókép az Európai Unió normáinak tükrében (1), majd rátér arra, hogy milyen fogyasztóképek tükröződnek az irányelvekben és az Európai Unió Bíróságának döntéshozatalában (2). A tanulmány végezetül kiemel néhány problémát a fogyasztókép meghatározásával kapcsolatban (3). A tanulmány célja, hogy kiindulási alapul szolgáljon a tagállami jogalkotók és bíróságok számára a fogyasztói modellek alkalmazásánál.
Ars Boni (2015/2)
MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja - Varga Judit: Stadion mustra – Hagyományos állami beruházások, vagy mégsem? (2016. január 19.)

A 2012. évet követően stadionfejlesztési hullám söpört végig az országon. „Nemzeti Stadionfejlesztési Program” − hangzott mindenfele. De mégis hol zajlottak az abból finanszírozott építkezések és mekkora összeget emésztettek fel? A válasz nem is olyan egyszerű... mint ahogyan a Program megvalósításának módszere sem. Vajon hagyományos állami beruházásokra vagy valamilyen alternatív közfeladat-ellátási formációra ismerhetünk rá bennük? 

Közjogi Szemle (2015. december)

Megjelent a Közjogi Szemle VIII.4. száma.

MTA Law Working Papers - Pokol Béla: Jogkoncepció-ütköztetés - Gondolatok Szabó Miklós "Rendszeres jogelmélet" című új könyve kapcsán (2016/3)

Egy rendszeres jogelmélet megadását a címében is felvállaló monográfia izgalmas olvasmányt ígér, annál is inkább, mert a magyar jogelméleti jogirodalomban az elmúlt félévszázadban saját végiggondoláson alapuló jogkoncepció kidolgozására csak kevesen vállalkoztak. A könyv első szemrevételezése nyomán a következőkben elemzés alá kerül a jogelmélet és a jogtudomány tudományelméleti kérdéseinek itteni megoldása; a jogfogalom kérdéseinek elemzése, mely kapcsán kritikaként kerül megfogalmazásra a jogfogalom megadásának elmaradása, mely kritika kiterjed a jogforrási problematika illetve az egész jogértelmezési problémakör kihagyására a rendszeres jogelmélet témaköreiből; a jog értelme fejezet kapcsán az „értelem” normatív értékekre-eszményekre szűkített felfogásának elemzésére kerül sor, melyet a kritika a XX. század eleji neokantiánus gondolatkörhöz való tapadás miatti tárdalom-ontológiai hibaként magyaráz: a társadalmi világ Sollen-re szűkítésével. Végül a jog rendszerszerűségéről és alkothatóságáról a könyv állításai kerülnek kritika alá.

Személyi hírek
Elhunyt Samu Mihály professzor
"Az ELTE ígéretes kutatója" elismerést kapott az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar két oktatója

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tudományos Tanácsa 2015 őszén hagyományteremtő szándékkal pályázatot írt ki „Az ELTE ígéretes kutatója” elismerés és a vele járó pénzjutalom elnyerésére negyven évesnél fiatalabb kutatók számára. Az elismerésben Fuglinszky Ádám, a Polgári Jogi Tanszék habilitált egyetemi docense és Siklósi Iván, a Római Jogi és Összehasonlító Jogtörténeti Tanszék adjunktusa részesültek.

Friss könyvek
Az egyenlő bánásmód elvének érvényesülése a munkajog területén a magyar joggyakorlatban
Szerző: Zaccaria Márton Leó
A felelősség kérdései az utazási szerződések és az utasjogok körében
Szerző: Zoványi Nikolett
A munkáltatói kárfelelősség alakulása a bírói gyakorlat tükrében
Szerző: Sipka Péter
Studia in honorem Gábor Hamza - Ad geographiam historico-iuridicam ope iuris Romani colendam
2015. december 17-én az ELTE ÁJK Római Jogi és Összehasonlító Jogtörténeti Tanszéke által szervezett ünnepségen mutatták be Hamza Gábor professzor úr tiszteletére készült tanulmánykötetet.
Szerző: Földi András - Sándor István - Siklósi Iván
Fejezetek a választások adatkezelési kérdéseinek köréből

A kötet a 2014. évi választások tapasztalatait összegzi a választási eljárás egyes szakaszain végighaladva, valamint ismerteti a főbb, adatvédelmi kérdést felvető problémákat és jogintézményeket. Bemutatja a központi névjegyzékben és a szavazóköri névjegyzékben szereplő személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályozást.

Emellett a közérdekű adatok nyilvánosságához való jogról, a választási iratok megsemmisítéséről is szót ejt. A joglakotó és jogalkalmazó számára is új perspektívát kíván mutatni.

Szerző: Nagy Klára
Az ügyész diszkrecionális jogköre

„A szerző elsőként vállalkozott a magyar büntető eljárásjogi szakirodalomban is gyakran felmerülő kérdés – meddig terjed, mik a határai az ügyész diszkrecionális jogának a vádemelésről történő döntés során? – összefoglaló monografikus feldolgozására. (...) sorra veszi azokat a tényezőket, amelyek az ügyészi diszkrecionális jog kialakulását és működését meghatározzák, befolyásolják, jellemzik. Tárgyalja a legalitás és opportunitás ezen téma szempontjából sem megkerülhető kapcsolatát, az elterelés problematikáját, a sértett szerepét, vizsgálja a nemzetközi megoldásokat.” (Részlet a lektori véleményből.)

Szerző: Róth Erika
Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások
Családnevek és utónevek a névjog és névtan összefüggésrendszerében - beszámoló
Az ELTE Állam-és Jogtudományi Karának Polgári Jogi Tanszéke szervezésében került megrendezésre 2015. december 10-én egy olyan multidiszciplináris konferencia, amely a családnév és utónév kérdését több nézőpontból közelítette meg. Tárgyalásra kerültek névjogi és névtani kérdések, a névjog köréből a névhasználat európi uniós jogi aspektusai, a gyermekjogi szempontok, az anyakönyvezési problémák, a névváltoztatás jogi kérdései, a névtan köréből pedig a szülők névválasztásának, a gyermek keresztnevének, a névízlésnek, a családnév-változtatásnak a jelenlegi állása és névtani megítélése.
Helyszín: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar
A szociális jog aktuális kérdései Magyarországon és az Európai Unióban

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a miskolcmunkajog@gmail.com címen lehet 2016. február 3-ig.

Időpont: 2016-02-11 08:00
Helyszín: MTA Miskolci Akadémiai Bizottság - Erzsébet tér 3.
Büntetőjogi perbeszédverseny

A Miskolci Egyetem Bűnügyi Tudományok Intézete perbeszédversenyt hirdet III., IV. és V. éves joghallgatók részére. Jelentkezési határidő: február 15. Jogesetek átadása: február 22. 14 óra A/6. 131. intézeti könyvtárban.

Időpont: 2016-02-23 15:00
Helyszín: Miskolci Egyetem ÁJK Mintatárgyaló C/2. épület
Meeting - Research Group on International (Quasi-)Judicial Practices
The Research Group on International (Quasi-)Judicial Practices of the Hungarian Academy of Sciences Centre for Social Sciences Institute for Legal Studies cordially invites you to its first substantive meeting to be held in the Meeting Room of the Institute for Legal Studies. During this meeting Frederica Cristani will discuss the following case Pošštová banka, a.s. and ISTROKAPITAL SE v. Hellenic Republic, ICSID Case No. ARB/13/8, Award, 9 April 2015 with special attention to its relevance for our research group. The language of the meeting is English. All interested, including postgraduate students, are welcome to attend.
Időpont: 2016-01-21 14:00
Helyszín: Meeting Room of the Institute for Legal Studies (H-1014 Budapest, Országház utca 30, 2nd floor, room 28)
Műhelyvita Schweitzer Gábor "A tisztességes jogtanár". Molnár Kálmán pályaképe c. tanulmányáról.

Opponensek: Fekete Balázs (MTA TK JTI), Halász Iván (MTA TK JTI).

Kérjük, hogy részvételi szándékát előzetesen jelezze Hoffmann Tamásnak.

Időpont: 2016-01-28 10:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
Műhelyvita Zdenek Kühn "The temporal effect of precedents" c. tanulmányáról.

Opponensek: Ződi Zsolt (MTA TK JTI), Bencze Mátyás (MTA TK JTI).

Nyelv: angol.

Kérjük, hogy részvételi szándékát előzetesen jelezze Hoffmann Tamásnak.

Időpont: 2016-02-04 10:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
Kerekasztal-beszélgetés: Hóman Bálint ügyében hozott 1946-os és 2015-ös ítéletek
Résztvevők: Hoffmann Tamás (MTA TK JTI) Hollán Miklós (MTA TK JTI) Ujváry Gábor (Veritas Történetkutató Intézet) Ungváry Krisztián (OSZK 1956-os osztály) Zinner Tibor (Veritas Történetkutató Intézet) A beszélgetést moderálja: Jakab András (MTA TK JTI) A beszélgetés első felében a meghívott történészek segítségével a Népbíróságok Országos Tanácsa által 1946. augusztus 17-én hozott, Hóman Bálintot háborús bűntett tekintetében elítélő döntését (annak ténybeli alapját, valamint eljárási jogi és anyagi jogi kérdéseit) tárgyaljuk meg. Ezt követően a jelen lévő jogászok segítségével a Fővárosi Törvényszék 2015. március 6-án hozott, a fenti ítéletet perújítás keretében hatályon kívül helyező ítéletéről beszélgetünk. Az esemény nyilvános, azon minden érdeklődőt szeretettel várunk
Időpont: 2016-02-04 14:00
Helyszín: MTA TK JTI Tanácsterme (1014 Budapest, Országház utca 30. II. emelet)
Műhelyvita Dinók Henriett „Érvek a struccpolitika ellen: gyűlölet-bűncselekményekkel kapcsolatos nemzetközi és hazai adatgyűjtési kérdések

Opponensek: Pap András (MTA TK JTI), Dombos Tamás, Háttér Társaság, ELTE TÁTK.

Kérjük, hogy részvételi szándékát előzetesen jelezze Hoffmann Tamásnak.

Időpont: 2016-02-11 10:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
Nemzetközi Jogi Vitacsoport ülése
Az ülésen a "soft law" problémájával foglalkozó három tanulmány és két további anyag megvitatására kerül sor: Deák Dániel: Adójogi globalizmus. Állam- és Jogtudomány, LVI/3. (2015) 29-54. és (Adó)jogi globalizmus, puha jog (vázlat) (Ismerteti: Deák Dániel tanszékvezető, egyetemi tanár, BCE GTK) Blutman László: A nemzetközi soft law: hagyjuk dolgozni Occam borotváját. Közjogi Szemle, 2008/1. szám, 28-37. o. (Ismerteti: Ganczer Mónika tudományos munkatárs, MTA TK JTI) Hillgenberg, Hartmut: A Fresh Look at Soft Law. European Journal of International Law, Vol. 10. No. 3. (1999), 499-515. o. (Ismerteti: Kecskés Gábor tudományos munkatárs, MTA TK JTI) Az ülés munkanyelve: magyar. Minden érdeklődőt, ideértve a doktori tanulmányaikat folytató kollégákat is, örömmel várunk.
Időpont: 2016-02-18 14:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézet Tanácsterme (1014 Budapest, Országház utca 30. II. em. 28.)
Műhelyvita Michel Troper "Sovereignty, representation and the hierarchy of norms" c. tanulmányáról

Opponensek: Tattay Szilárd (MTA TK JTI), Takács Péter (Széchenyi István Egyetem).

Nyelv: angol.

Kérjük, hogy részvételi szándékát előzetesen jelezze Hoffmann Tamásnak.

Időpont: 2016-02-25 09:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
POT/Polgári Jogot Oktatók Országos Találkozója - Bíró György Emlékkonferencia

A Miskolci Egyetem Polgári Jogi Tanszéke az idei POT tanácskozást Bíró György professzor emlékére hívja össze, ezért a délelőtti ülés programját az általa életre keltett Új Magyar Polgári Jog tankönyvsorozat I.-V. köteteit és Bíró György iskolateremtő és tananyag-fejlesztő tevékenységét bemutató előadások alkotják, míg a délutáni szekció tervezett témája a szerződésszegés lesz. A tanácskozás részletes programjáról később ad tájékoztatást a tanszék.

Időpont: 2016-06-03 09:00
Helyszín: Miskolci Akadémiai Bizottság Székháza, Miskolc Erzsébet tér 3.
VIII. Országos Polgári Jogi Jogesetmegoldó és Activity Verseny miskolci helyi fordulója

Idén a Miskolci Egyetem Polgári Jogi Tanszéke rendezi meg az Országos Polgári Jogi Jogesetmegoldó és Activity Versenyt, melynek várható időpontja 2016. március 18. vagy 25. lesz. Az országos versenyt megelőzi a helyi forduló, ahol a jogesetmegoldó versenyre alperesi és felperesi kategóriában, az activity versenyre pedig 3 fős csapatokban lehet jelentkezni február 12-ig.

Időpont: 2016-03-18 09:00
Helyszín: Miskolci Egyetem ÁJK Mintatárgyalója (C/2. épület)
Állam - Válság - Pénzügyek, a Batthyány Lajos Szakkollégium konferenciája

Szekcióvezető: Tatay Tibor, egyetemi docens (SZE)

9.00-9.15 Megnyitó

9.15-10.00 Kolozsi Péter Pál, egyetemi docens (NKE), főosztályvezető (MNB) - A monetáris politika eszközei a XXI. században – az MNB példája

10.00-10.45 Kovácsné Sipos Ágnes, főiskolai docens (BGE) - A világgazdasági válság és a központi bankok szabályozása

10.45-11.15 Kávészünet

11.15-12.00  Várnay Ernő, egyetemi tanár (DE) - Az Európai Központi Bank a válságban - az OMT ügy

12.00-12.45 Palotai Dániel, ügyvezető igazgató (MNB) - Az európai unió monetáris politikája

12.45-13.30 Zárszó és állófogadás

Időpont: 2016-02-26 09:00
Helyszín: Győr, Hédervári u. 22., Révész Hotel
Péter László öröksége - konferencia

10.00-10.15 Hörcher Ferenc (MTA BTK FI) – Fekete Balázs (MTA TK JTI): Köszöntő, az eredmények bemutatása

10.15-10.55 Philip Barker (UCL SSEES): Semantic Change and the Language of the Ancient Constitution 1790-91

10.55-11.35 Varga Benedek (Semmelweis Orvostörténeti Múzeum): Péter László és az ország fogalom történeti elemzése

11.35-12.15 Szente Zoltán (MTA TK JTI): Az angol és a magyar történeti alkotmány párhuzamos fejlődésének mítoszáról

12.15-12.45 Szendvics-ebéd

12.45-13.25 Kontler László (CEU): A magyar Montesquieu és a magyar Robertson: lefordított konstitucionalizmus az 1830-as években

13.25-14.05 Deák Ágnes (SZTE BTK): Az „ősi alkotmányosság” az 1860-as évek magyar politikai elitjének gondolkodásában

14.05-14.45 Schweitzer Gábor (MTA TK JTI): Péter László nézetei a vallásszabadságról, valamint az állam és az egyház közötti kapcsolatokról

14.45-14.55 Hörcher Ferenc (MTA BTK FI) – Fekete Balázs (MTA TK JTI): Zárszó

Időpont: 2016-02-16 10:00
Helyszín: MTA TK JTI Tanácsterem (2. emelet)
A Bírói Gyakorlat Füzetek könyvsorozat 2015-ös évfolyamának bemutatója

Az Opten Kft. által kiadott könyvsorozat harmadik évfolyamának bemutatása. A bemutatásra kerülő kötetek: 14. kötet: Bartal Géza – Farkas Attila: Hibás teljesítés 15. kötet - Orosz Árpád: Tulajdonjog megszerzése eredeti szerzésmóddal 16. kötet - Pribula László: Sajtó-helyreigazítás 17. kötet - Dudás Gábor-Tátrai Tünde: Közbeszerzési perek 18. kötet - Osztovits András: Fizetésképtelenségi eljárások 19. kötet - Heinemann Csilla: ÁFA-perek A könyvbemutató helyszíne: a Kúria Majláth György terme (I. emelet) A könyvbemutató ideje: 2016. február 3. szerda, 14.00 A köteteket bemutatják: Darák Péter a Kúria elnöke, Bodzási Balázs az Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkára és Simonné Gombos Katalin a Kúria bírája Részvételi szándékát a Kúriára történő beléptetés miatt a bgyf@opten.hu email címen jelezze 2016. január 29-ig.

Időpont: 2016-02-03 14:00
Helyszín: Kúria, Majláth György terem (I. emelet)
Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak
Research Associate (post-doc) on project in Criminal Law at The University of Luxembourg, the Faculty of Law, Economics and Finance

The research associate should work within the research project “Prevention and Settlement of Conflicts of Exercise of Jurisdiction in Criminal Law”.

The tasks of the research associate are the following:

Conduct desk research on the different topics falling into the scope of the research;

Draft papers on selected issues linked to the research topic;

Conduct interviews with practitioners in the EU and in the US;

Organise working group meetings;

Elaborate a synopsis as well as contribute to the interim and final reports of the project;

Present the results of the research at international conferences and workshops;

Consolidate the results of the research and prepare the contributions for publication;

Contribute in preparing further research proposals within the research unit of law the University of Luxembourg.

Státusz megnevezése: Research Associate
Jelentkezési határidő: 2016-02-02
További hírek
Tíz éves az ELTE ÁJK Perjátszó Köre
Idén ünnepli fennállásának tíz éves jubileumát az ELTE ÁJK Perjátszó Köre. Ebből az alkalomból kisfilm készült a társulatról.
" A római jog sokoldalú felkészültséget kívánó terület" - interjú Földi András professzorral, az ELTE ÁJK tanszékvezetőjével
Földi András egyetemi tanár több mint három évtizede az ÁJK oktatója, jogtudósként idén Deák Ferenc-díjban részesült. Erről az elismerésről, hivatásáról és a római jog mai helyzetéről kérdeztük, és kiderült az is, hogyan indította el a pályán a márványhoz való vonzódása.