Tartalom
Doktori viták, védések

Szép Viktor: "The framework for collective decision-making in EU foreign policy: the case of the sanctions imposed against Russia"

Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések

Állam- és Jogtudomány (2020/3)

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások

IV. Copy21 blogshop

Értsünk szót! – Online konferencia a közérthető jogi nyelvről

„Who will Save the Redheads? Towards an Anti-Bully Theory of Judicial Review and Protection of Democracy”

A magyar jogrendszer reakcióképessége 2010 és 2018 között

"Alkotmányos hagyományok"

A szellemitulajdon-védelem aktuális kérdései

„COVID-19 és büntetőjog – emberi egészség, köznyugalom és más jogtárgyak védelme járvány idején” címmel rendez konferenciát az ELTE ÁJK Büntetőjogi Tanszéke.

Doktori viták, védések
Szép Viktor: "The framework for collective decision-making in EU foreign policy: the case of the sanctions imposed against Russia"
Kérjük, részvételi szándékát előzetesen jelezze Hungler Sárának.
Név: Szép Viktor
Időpont: 2020-10-22 10:00
Helyszín: Online
Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések
Állam- és Jogtudomány (2020/3)

Tanulmány
Andrási Gábor: Szakmai etika oktatása jogászoknak: lehetséges célok, módszerek, amerikai és angol példák és értékelésük
Deák Dániel: A pozitív jog válsága és a pozitivista jogfelfogás korlátai
Gellérné Lukács Éva: Az egyenlő bánásmód, a nem diszkriminatív akadályok és az intézményesített jogvédelem fejlődése a személyek szabad mozgása területén
Jakab András: Mit tehet az alkotmányjog a demokrácia és a jogállamiság eróziója ellen? A demokrácia és a jogállamiság védelmének elválaszthatatlanságáról
Prugberger Tamás: Az előreláthatósági klauzula alkalmazási lehetőségének néhány problémája a polgári jogi és különösen a munkajogi szerződéses kötelmek esetében
Szente Zoltán: A 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet alkotmányossági problémái

Recenzió
Benke József: Hernán Corral Talciani (szerk.): Venire contra factum proprium. Escritos sobre la fundamentación, alcance y límites de la doctrina de los actos propios
Rácz Lilla: Szeibert Orsolya (szerk.): Developments in Family Law Year by Year I
Techet Péter: Thomas Olechowski: Hans Kelsen. Biographie eines Rechtswissenschaftlers
Ződi Zsolt: Török Bernát: Szabadon szólni demokráciában. A szólásszabadság magyar doktrínája az amerikai jogirodalom tükrében

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások
IV. Copy21 blogshop
Időpont: 2020-10-29 10:00
Helyszín: Online
Értsünk szót! – Online konferencia a közérthető jogi nyelvről

Mi a közérthető fogalmazás? Képzelje Magát az olvasó helyébe! Neki mire van szüksége? Mit fog megérteni abból, amit Ön írt? Képes vajon közérthetően fogalmazni a jogszabályt szövegező kodifikátor, a határozatot író ügyintéző, az ügyfelével szóban vagy írásban kommunikáló ügyvéd? Nem rontja le egy szöveg szakmai minőségét, ha közérthetően fogalmazzák meg? A webinárium előadóitól választ kaphatunk ezekre a kérdésekre.

Időpont: 2020-11-20 10:00
Helyszín: Online
„Who will Save the Redheads? Towards an Anti-Bully Theory of Judicial Review and Protection of Democracy”

Az ELTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszéke tudományos műhelyvitát rendez Yaniv Roznai (Interdisciplinary Center (IDC) Herzliya – Radzyner School of Law) „Who will Save the Redheads? Towards an Anti-Bully Theory of Judicial Review and Protection of Democracy” című kéziratáról.

A tanulmány a bíróságoknak az alkotmányos rend védelmében betöltött szerepét vizsgálja és hogy mennyiben képesek a demokrácia megóvására. Mivel az alkotmányos rend errodálása gyakran éppen a bíróságok megtámadásával jár, a tanulmány egy „zaklatásellenes” elméletet javasol, amely által a bíróságok amennyire lehet, fent tudják tartani a normális működésüket. 

Opponens: Gárdos-Orosz Fruzsina
A vitát vezeti: Dezső Márta

A műhelyvitára a járványhelyzet aktuális állapotára tekintettel hibrid (jelenléti és online) vagy online formában kerül sor. A műhelyvita nyilvános, de regisztrációt igényel. A regisztráltak emailben megkapják a vita alapjául szolgáló kéziratot.

Időpont: 2020-12-01 16:00
Helyszín: hibrid/online
A magyar jogrendszer reakcióképessége 2010 és 2018 között
A kutatás azt vizsgálja, hogy a társadalmi, gazdasági, politikai, tudományos és technikai fejlődés során felmerült új kihívásokra hogyan képes reagálni a magyar jogrendszer a 2010-2018 közötti időszakban. A vizsgálat a jogalkotáson keresztül a jogalkalmazásig és jogkövetésig a fő jogterületekről reprezentatív módon, teljes körű mapping típusú adatbázis-építés és arra épülő kvalitatív elemzés alapján kiválasztott esettanulmányok készítésével elemzi azt, hogy a jogrendszer mikor, hogyan és milyen eredményességgel reagál a kihívásokra a szabályozó, társadalomirányító szerepének megőrzése érdekében (reagálóképesség). Azaz a jogrendszer képes-e asszimilálni az új jelenségeket a már létező dogmatikai rendszerbe, vagy megfigyelhető a rendszer lényeges változása, akkomodációja. A jogi adatbázis építése, majd a bevett jogtudományi módszerekkel (történeti, analitikus, dogmatikai és összehasonló) történő elemzés során a rész-kutatócsoportok meghatározzák, hogy a jogterületükön melyek voltak a legfontosabb változások a jogban akár a jogalkotás, akár a bírósági vagy hatósági jogalkalmazás szintjén. A szakértő elemzést és kiválasztást követően a legfontosabb esetekből esettanulmányok készülnek, illetve a kutatás kísérletet tesz a „reakcióidő” mérésére is, valamint ennek magyarázó változókhoz kapcsolására. A kutatás célkitűzése, hogy a reprezentativitásra törekvő alapkutatás során, tudományos igénnyel foglalkozzon a hazai társadalomtudományi kutatások által az elmúlt években azonosított társadalmi szintű kihívások magyar jogrendszer egészére tett strukturális hatásaival, arra összpontosítva, hogy hogyan írható le a magyar jogrendszer általános adaptációs és asszimilációs tanulási képessége.
Időpont: 2020-10-29 10:00
Helyszín: Online
"Alkotmányos hagyományok"
Időpont: 2020-11-12 10:00
Helyszín: Online
A szellemitulajdon-védelem aktuális kérdései

2020. november 05. (csütörtök)
Blokk I. 9.00 – 12.00 óra
9.00-9.10 Köszöntő, programismertető
Szecskay András a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület elnöke, Legeza Dénes, Lukácsi Péter, Ravadits Imre a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület alelnökei 

9.10-9.40 Konferencia nyitóelőadás 
Pomázi Gyula, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke 

9.40.-10.25 A kártérítés a szellemi tulajdoni jogsértési perekben az EUB gyakorlata alapján 
Faludi Gábor, of Counsel, Szecskay Ügyvédi Iroda 

10.25-10.40 Kávészünet

10.40-11.05 A Visegrádi Szabadalmi Intézet
Stadler Johanna, Visegrádi Szabadalmi Intézet 

11.05-11.30 Iparjog2020 – oltalomszerzés pályázati forrásból
Gyetvainé Virág Dóra, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

11.30-12.00 Innovációval, iparjogvédelmi szellemi termékekkel kapcsolatban elérhető adókedvezmények
Csővári István, Jalsovszky Ügyvédi Iroda 

Blokk II. 13.00 – 16.00 óra
13.00-13.30 
„Második generációs második indikációs szabadalmak”
Réti Eszter, Sandoz Magyarország 

13.30-14.00 A döntés megszületett? Paródia a magyar bíróságon és a DSM- irányelvben
Grad-Gyenge Anikó, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

14.00-14.30 Az audiovizuális előadások védelmi szintje Békés Gergely, ügyvéd, a SZTE ÁJTK Phd hallgatója

14.30-14.45 Kávészünet

14.45-15.30 Újabb helyzetjelentés a DSM irányelv átültetési munkálatairól 
Lábody Péter, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala; Újhelyi Dávid, Igazságügyi Minisztérium

15.30-16.00 Resolving IP Disputes outside the Courts through WIPO Alternative Dispute Resolution (ADR)
Andrzej Gadkowski, Associate Legal Officer, WIPO Arbitration and Mediation Center

2020. november 06. (péntek)

Blokk III. 9.00 – 13.00 óra
9.00-10.00 GVH előadások Startup-okba való befektetés (az innováció feltalálóival szembeni versenykorlátozó kikötések; 2020. június 29-én hozott VJ/19/201 határozat szempontjainak bemutatása)

Hogyan hathatnak az összehasonlító oldalak a fogyasztói döntésre? A digitális összehasonlító eszközöket érintő, fogyasztóvédelmi szempontú piacelemzés megállapításai

 Célkeresztben a tech-óriások (Facebook, PayPal, Airbnb, Google ügyek). (egyeztetés alatt)

10.00-10.45 SZTNH gyakorlat a Vt. novella alapján

10.45-11.00 Kávészünet

11.00-12.30 Case law update – védjegyjog SZTNH, ügyvédek, ügyvivők

Időpont: 2020-11-05 09:00
Helyszín: Online
„COVID-19 és büntetőjog – emberi egészség, köznyugalom és más jogtárgyak védelme járvány idején” címmel rendez konferenciát az ELTE ÁJK Büntetőjogi Tanszéke.

Gellér Balázs (tanszékvezető egyetemi tanár, ELTE ÁJK) Élet, testi épség, egészség elleni bűncselekmények és a COVID-19
Ambrus István (egyetemi docens, ELTE ÁJK) Szabálysértési tényállások és gyakorlatuk koronavírus-járvány idején
Filó Mihály (adjunktus, ELTE ÁJK) Az egészségügyi „mikroallokáció” büntetőjogi kérdései
Németh Imre (adjunktus, ELTE ÁJK) Kriminalizációs megfontolások a közegészség védelme kapcsán
Szabó Zsolt (PhD-hallgató, ELTE ÁJK) A közveszéllyel fenyegetés legújabb joggyakorlata
Hodula Máté (PhD-hallgató, ELTE ÁJK) Büntető jogalkotás a COVID-19 járvány alatt, nemzetközi kitekintéssel
Gubis Philip (PhD-hallgató, ELTEÁJK) A rémhírterjesztés új tényállása és gyakorlata

Időpont: 2020-11-06 10:00
Helyszín: Online