Tartalom
Doktori viták, védések

Csapó Orsolya: A környezeti felelősség határai. A közösségi jog hatása a magyar szabályozásra az irányelvek tükrében

Horváth Szilvia: Demokrácia és politikai közösség

Call for papers

A civilisztika főbb területein 1990 óta bekövetkezett változások

Határon átnyúló viták rendezése: törekvések és megoldások

Habilitációk

Dr. Béli Gábor: Béli Gábor: „Magyarország szokásjogának összeírásáig vezető folyamat és a Hármaskönyvben rögzített szokásjog”, „Az Anjouk perjogi reformjai”, „Le riforme di diritto processuale degli Angioini”

Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések

Magyar Munkajog / Hungarian Labour Law E-journal (2015/1)

JTI Blog (2015.01.23.)

Állam- és Jogtudomány (2014/4)

I-connect blog (12.4 (2015))

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások

Műhelyvita Sulyok Gábor „II. Ramses és III. Ḫattušiliš szerződése az örök békéről és testvériségről” c. tanulmányáról.

Szekér Judit előadása a Magyar Bírósági Végrehajtó Kamara működéséről

Fogyasztóvédelem (kerekasztal-beszélgetés)

Sajó András előadása a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságának működéséről

Ádám Antal professor emeritus, nyugalmazott alkotmánybíró munkásságának tiszteletére megrendezésre kerülő ünnepség és 85. születésnapjára összeállított ünnepi tanulmánykötet bemutatója

Visegrády Antal professzor munkásságának tiszteletére rendezett ünnepség és 65. születésnapjára összeállított „IUS EST ARS” c. ünnepi tanulmánykötet bemutatója

Sajó András: The Demons of Human Nature Exposed or is There a Place for Freedom of Expression in The Digital Age?

Jakab András: The German Approach – Staatsrechtslehre im Wissenschaftsvergleich

A közpolitikai döntéshozatal jogi környezete az egészségpolitikában (kerekasztal-beszélgetés)

Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak

PhD positions in the International Max Planck Research School for Successful Dispute Resolution in International Law

A Kúria elnökének felhívása

További hírek

Max-Planck Summer Academy for Legal History

Jogerő Állásbörze

Pályázat: Stratégiai partnerségek/Felsőoktatási projektek

PhD oklevelek átadása a Miskolci Egyetemen

Miskolcziné Juhász Boglárka kutatóhelyi vitája

Doktori viták, védések
Csapó Orsolya: A környezeti felelősség határai. A közösségi jog hatása a magyar szabályozásra az irányelvek tükrében
Név: Csapó Orsolya
Időpont: 2015-02-23
Helyszín: PPKE JÁK (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28.) Kari Tanácsterem
Horváth Szilvia: Demokrácia és politikai közösség

Az ELTE ÁJK Politikatudományi Doktori Iskolája tisztelettel meghívja Önt Horváth Szilvia: Demokrácia és politikai közösség; retorikai-diszkurzív értekezés című doktori disszertációjának nyilvános vitájára. A védés ideje: 2015. február 09. (hétfő) 16.30 óra

Név: Horváth Szilvia
Időpont: 2015-02-09
Helyszín: ELTE ÁJK, Kari Tanácsterem (Bp., V. Egyetem tér 1-3.)
Call for papers
A civilisztika főbb területein 1990 óta bekövetkezett változások
A Zeitschrift für europäisches Privatrecht szerkesztő bizottsága – az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának meghívása alapján – Budapesten tartja meg a háromévenként megrendezésre kerülő tudományos konferenciáját 2015. április 23–25. között. A konferencia napirendjén az 1990 óta a civilisztika főbb területein bekövetkezett változások kérdései szerepelnek. A fiatal jogászok kutató munkájának ösztönzése és rangos nemzetközi konferencián való részvételének elősegítése érdekében a konferenciához kapcsolódóan az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara pályázatot hirdet. A pályázat első három helyezettje 100.000–100.000 forint díjazásban részesül, pályamunkáik publikálásáról a Kar gondoskodik, a díjazottak a pályamunka rövid összefoglalását a konferencia keretében előadhatják.
Határidő: 2015-03-01
Határon átnyúló viták rendezése: törekvések és megoldások
A PPKE JÁK által rendezett Polgári Eljárásjogi és Nemzetközi Magánjogi Kutatásokat Végző Doktoranduszok és Doktorjelöltek IV. Országos Konferenciájának felhívása. A konferencia időpontja: 2015-03-13
Határidő: 2015-02-20
Habilitációk
Dr. Béli Gábor: Béli Gábor: „Magyarország szokásjogának összeírásáig vezető folyamat és a Hármaskönyvben rögzített szokásjog”, „Az Anjouk perjogi reformjai”, „Le riforme di diritto processuale degli Angioini”

A PTE ÁJK Doktori és Habilitációs Tanácsa tisztelettel meghívja Önt dr. Béli Gábor habilitációs előadásaira. Tantermi előadás: „Magyarország szokásjogának összeírásáig vezető folyamat és a Hármaskönyvben rögzített szokásjog”. Tudományos előadás: „Az Anjouk perjogi reformjai”. Olasz nyelvű előadás: „Le riforme di diritto processuale degli Angioini” 

Név: Dr. Béli Gábor
Időpont: 2015-02-06 11:00
Helyszín: PTE ÁJK Molnár Kálmán előadóterem
Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések
Magyar Munkajog / Hungarian Labour Law E-journal (2015/1)
JTI Blog (2015.01.23.)

Fekete Balázs: Az EU szerződés 7. cikke - valóban atomfegyver?

Állam- és Jogtudomány (2014/4)

A lapszám elektronikus változata a fenti linken elérhető. 

I-connect blog (12.4 (2015))

Michel Rosenfeld: On my way out – Advice to young scholars I: Presenting a paper in an international (and national) conference (I·CON 12, Issue 4: Editorial)

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások
Műhelyvita Sulyok Gábor „II. Ramses és III. Ḫattušiliš szerződése az örök békéről és testvériségről” c. tanulmányáról.

Opponensek: Hoffmann Tamás (MTA TK JTI) és Barna Attila (Széchenyi István Egyetem)

Nyelv: magyar

Kérjük, részvételi szándékát előzetesen jelezze Hoffmann Tamásnak!

Időpont: 2015-02-12 10:00
Helyszín: MTA TK Jogtudományi Intézete (1014 Budapest, Országház utca 30.)
Szekér Judit előadása a Magyar Bírósági Végrehajtó Kamara működéséről

A „Jogrendszer belülről” című beszélgetéssorozat része. 

 

Időpont: 2015-02-19 14:00
Helyszín: MTA TK JTI (Országház u. 30.) II. emeleti Tanácsterem
Fogyasztóvédelem (kerekasztal-beszélgetés)

A "Jogrendszer, mint a gazdasági feljődés infrastrukturája" című beszélgetés-sorozat része. Résztvevők: Balogh Virág (Magyar Telekom); Cseres Katalin (Amsterdam Centre for European Law and Governance, Amsterdam Center for Law & Economics, University of Amsterdam); Sík-Simon Rita (Univerzita Karlova, Praha, Centrum Právní Komparatistiky) Moderátor: Jakab András igazgató (MTA TK JTI) és Szalai Ákos tudományos munkatárs (MTA TK JTI).

 

Időpont: 2015-02-24 14:00
Helyszín: MTA TK JTI Tanácsterme (1014 Budapest, Országház utca 30. II. emelet)
Sajó András előadása a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságának működéséről

A „Jogrendszer belülről” című beszélgetéssorozat része. 

Időpont: 2015-02-26 14:00
Helyszín: MTA TK JTI (Országház u. 30.) II. emeleti Tanácsterem
Ádám Antal professor emeritus, nyugalmazott alkotmánybíró munkásságának tiszteletére megrendezésre kerülő ünnepség és 85. születésnapjára összeállított ünnepi tanulmánykötet bemutatója

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánjaként tisztelettel meghívom Önt Dr. Ádám Antal professor emeritus, nyugalmazott alkotmánybíró munkásságának tiszteletére megrendezésre kerülő ünnepségre és 85. születésnapjára összeállított ünnepi tanulmánykötet bemutatójára. Helyszín: Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Halasy-Nagy József Aula Időpont: 2015. február 19. (csütörtök) 14 óra Prof. Dr. Kecskés László sk. dékán

Időpont: 2015-02-06 02:00
Helyszín: Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Halasy-Nagy József Aula
Visegrády Antal professzor munkásságának tiszteletére rendezett ünnepség és 65. születésnapjára összeállított „IUS EST ARS” c. ünnepi tanulmánykötet bemutatója

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának nevében tisztelettel meghívjuk Önt a Visegrády Antal professzor munkásságának tiszteletére rendezett ünnepségre, és a 65. születésnapjára összeállított „IUS EST ARS” c. ünnepi tanulmánykötet bemutatójára. Az ünnepi tanulmánykötet bemutatójának helyszíne: Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Rektori Tanácsterem Időpont: 2015. február 27. 14 óra. A fogadás helyszíne: Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanácsterem 

Időpont: 2015-02-04 02:00
Helyszín: Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Rektori Tanácsterem
Sajó András: The Demons of Human Nature Exposed or is There a Place for Freedom of Expression in The Digital Age?

The Central European University (CEU) Office of the President and Rector and the Department of Legal Studies cordially invite you to "The Demons of Human Nature Exposed or is There a Place for Freedom of Expression in The Digital Age?" - a public lecture by Judge András Sajó on February 26 at 5.30 pm

Időpont: 2015-02-26
Helyszín: CEU, BUdapest, Nádor u. 9., Auditorium
Jakab András: The German Approach – Staatsrechtslehre im Wissenschaftsvergleich

Der Vortrag findet im Rahmen des kürzlich gegründeten Budapester Arbeitskreises für Verfassungstheorie statt. Dieser Arbeitskreis ist eine Kooperation des Instituts für Rechtswissenschaften der Ungarischen Akademie der Wissenschaften und der Fakultät für Vergleichende Staats- und Rechtswissenschaften der Andrássy Universität Budapest.

Időpont: 2015-02-25 18:00
Helyszín: Andrássy Universität Budapest, Budapest-1088, Pollack Mihály tér 3.
A közpolitikai döntéshozatal jogi környezete az egészségpolitikában (kerekasztal-beszélgetés)

A kerekasztal-beszélgetés a „Közpolitikák és jogi környezetük” című, kéthetente megrendezésre kerülő programsorozat része. A beszélgetés résztvevői: Dózsa Csaba tudományos munkatárs, Egészségpolitikai és Egészség-gazdaságtan Tanszék (ELTE TÁTK) Gulácsi László egyetemi tanár, Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék (BCE KTK) Hoffman István habilitált egyetemi docens, Közigazgatási Jogi Tanszék (ELTE ÁJK) Szigeti Szabolcs egészségpolitikai szakértő, Egészségügyi Világszervezet (WHO) A beszélgetést vezeti: Gajduschek György osztályvezető, tudományos főmunkatárs (MTA TK JTI) Az esemény nyilvános, azon minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Időpont: 2015-02-10 10:00
Helyszín: MTA TK JTI Tárgyaló (1014 Budapest, Országház utca 30., II. emelet)
Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak
PhD positions in the International Max Planck Research School for Successful Dispute Resolution in International Law
Ten PhD positions are available from June 1, 2015. An additional five positions will become available in January 2016. Applicants who are admitted to the IMPRS-SDR will pursue their research within the framework of the Research School. The IMPRS-SDR will offer funding in the form of scholarships and research contracts to its new members.
Státusz megnevezése: Ten funded PhD positions
Jelentkezési határidő: 2015-04-01
A Kúria elnökének felhívása
A Kúria Elnöke pályázatot hirdet 2015. évre az állam- és jogtudományi karok doktori iskoláinak, valamint a közszolgálati egyetem közigazgatás-tudományi doktori iskolájának hallgatói számára a Kúrián gyakornoki feladatok ellátására.
Státusz megnevezése: Gyakornok a Kúrián
Jelentkezési határidő: 2015-02-20
További hírek
Max-Planck Summer Academy for Legal History

The Max-Planck Summer Academy for Legal History, offered by the Max Planck Institute for European Legal History (MPIeR), provides an in-depth introduction to methods and principles of research in legal history. Although its main focus is on European legal history, there is special emphasis on global perspectives on legal history. It addresses a selected group of highly motivated early-stage researchers, usually PhD candidates, working on a research project with an interest in the basic research of historical formation and transformations of law and other normative orders.

The academy consists of two modules and lasts two weeks; the first week provides an introduction to the study of sources, methodological principles, as well as theoretical models and controversial research debates on basic research fields of legal history (module 1). During the second week the participants discuss a special research theme and develop their own approach to the theme (module 2).

Date: The next Summer Academy will take place from July 27 until August 7, 2015.

Jogerő Állásbörze
Immár kilencedik alkalommal kerül megrendezésre a Jogerő Állásbörze az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. Az esemény a Jogi Fórum.hu támogatásával valósul meg. Az állásbörzén a jogászi hivatásrendek jeles képviselői várják az érdeklődőket. Bővebb információ a folyamatosan frissülő honlapon. Az esemény időpontja: 2015. március 17-18.
Pályázat: Stratégiai partnerségek/Felsőoktatási projektek

A pályázattípus célja, hogy lehetőséget biztosítson innovatív gyakorlatok, módszerek kidolgozásával, bevonásával, terjesztésével és alkalmazásával az oktatás minőségének fejlesztésére a felsőoktatásban.

A pályázásra jogosult: bármely, a felsőoktatás területén működő köz- vagy magánintézmény / szervezet; és bármely, a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés és ifjúság területén aktív köz- vagy magánintézmény.

PhD oklevelek átadása a Miskolci Egyetemen

A Miskolci Egyetem Szenátusa 2015. február 6-i ünnepélyes szenátus ülésen PhD doktori fokozatot adományoz a következőknek: Dr. Szirota Szilvia, Dr. Tóth Nikolett Ágnes, Dr. Újvári Emese. Gratulálunk a fokozatszerzéshez!

Miskolcziné Juhász Boglárka kutatóhelyi vitája
A disszertáció címe: A büntetőeljárás fejlődése – A változtatás lehetséges irányai az angolszász és kontinentális jogrendszer megoldási alternatívái alapján Időpont: 2015. február 24. (kedd) 16.00 Helyszín: PPKE JÁK Kari Tanácsterem (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28. II. em.)