Jogtudományi Hírlevél 2020/10. (2020. 6. 19.)

Tisztelt Olvasók!

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Hungarian Journal of Legal Studies (HJLS) – Acta Juridica Hungarica a júniusban megjelent statisztikák szerint a Scimago rangsorában Q3-as kategóriába került, a Scopus pedig saját rangsorában a lapot 130 hellyel előresorolta.

Köszönjük minden olvasónknak és szerzőnknek!

A HJLS szerkesztői

Tartalom
Doktori viták, védések

Kovács Krisztián: Az Alkotmánybíróság a hatalmi ágak klasszikus rendszerében

Nagy Péter: A házasság felbontásának dogmatikája, jogi normái és gyakorlata a 19. századi Erdélyben. Adalékok az erdélyi református Házassági Főtörvényszék történetéhez

Call for papers

A jogtudat- és a jogi kultúra kutatásának eredményei és perspektívái

Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések

JTI Blog (2020/16)

JTI Blog (2020/17)

Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak

Fiatal kutató álláspályázat, 2020

Tudományos segédmunkatárs (részmunkaidő) álláspályázat, 2020

Doktori viták, védések
Kovács Krisztián: Az Alkotmánybíróság a hatalmi ágak klasszikus rendszerében
Név: Kovács Krisztián
Időpont: 2020-06-25 13:00
Helyszín: Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar (1042 Budapest, Viola u. 2-4.) Kari Tanácstermében (mfsz. 10.)
Nagy Péter: A házasság felbontásának dogmatikája, jogi normái és gyakorlata a 19. századi Erdélyben. Adalékok az erdélyi református Házassági Főtörvényszék történetéhez
Név: Nagy Péter
Időpont: 2020-06-25 15:00
Helyszín: Microsoft Teams programon keresztül
Call for papers
A jogtudat- és a jogi kultúra kutatásának eredményei és perspektívái
A TK Jogtudományi Intézet Interdiszciplináris Jogi Kutatások Csoportja az NKFIH FK 125520 (A jogosultságkultúra hiánya a közép-európai jogi kultúrákban. Mítosz vagy valóság?) projektje keretében konferenciát szervez, mely célja a jogtudat és jogi kultúra kutatásával kapcsolatos hazai eredmények bemutatása és megvitatása.
Határidő: 2020-08-15
Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések
JTI Blog (2020/16)
Timár Balázs: A koronavírus kihívásai és a jogtudomány: „Telik, de nem múlik” – a polgári bíróságok a veszélyhelyzet idején
JTI Blog (2020/17)
Tóth Norbert: A trianoni szerződés hatálya száz év elteltével
Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak
Fiatal kutató álláspályázat, 2020

A Társadalomtudományi Kutatóközpont Főigazgatója pályázatot hirdet fiatal kutatói közalkalmazotti munkakör betöltésére a TK Jogtudományi Intézetébe. 

Feladatkör: tudományos kutatómunka végzése a Jogelméleti, Jogszociológiai és Jogtörténeti Osztályon az osztályvezető irányításával; a kutatáshoz kapcsolódó kutatói feladatok (szakirodalom feltárása, adatgyűjtés, adatelemzés) végzése, részvétel a tudományos osztály, az Intézet és a Kutatóközpont egyéb tevékenységeiben, részvétel tudományos publikációk elkészítésében.

Státusz megnevezése: Fiatal kutató
Jelentkezési határidő: 2020-07-17
Tudományos segédmunkatárs (részmunkaidő) álláspályázat, 2020

A Társadalomtudományi Kutatóközpont Főigazgatója pályázatot hirdet tudományos segédmunkatárs munkakör betöltésére a TK Jogtudományi Intézetbe. 

Feladatkör: tudományos kutatómunka végzése a Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetében. A kutató részt vesz a Jogtudományi Intézet folyamatban lévő kutatásaiban.

Státusz megnevezése: Tudományos segédmunkatárs
Jelentkezési határidő: 2020-07-17