Tartalom
Doktori viták, védések

Sipos Ferenc: Munkával kapcsolatos szankciók a magyar büntetőjogban

Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések

JTI Blog - Dragan Dakić: Free Market of Human Beings (2017. 03. 06.)

Fontes Juris (2017/1)

Friss könyvek

A bizalmi vagyonkezelés és a trust. Jogtörténeti és összehasonlító jogi elemzés

The Enforcement of EU Law and Values: Ensuring Member States' Compliance

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások

MARGIN: Tackle Insecurity in Marginalized Areas

Előadás: Angela Kerek: FinTech in Deutschland – Chancen und Herausforderungen

Konferencia: A kettős monarchia

„Piachoz való hozzáférés és egyenlő piaci esélyek” – a Lendület-HPOPs Kutatócsoport jogi szakértői jelentésének bemutatója

Műhelyvita Majtényi Balázs „Exkluzív alkotmányos elvek migrációja” című tanulmányáról

Műhelyvita Ződi Zsolt „Law and Legal Science in the Age of Big Data” című tanulmányáról

Konferencia: A különleges jogrend

Sebők Miklós előadása: „A kvantitatív szövegelemzés és szövegbányászat kutatásmódszertana és a jogalkotás vizsgálatára való alkalmazása”

Die Verfassungslage Polens

Konferencia: Ifjú Romanisták 11. Nemzetközi Találkozója

Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak

2017/18 CISRUL PhD Studentships

The ELI Secretariat is looking for interns

Álláslehetőségek az Európai Unió Bíróságánál

További hírek

Videó: A Pro Dissertatione Iuridica Excellentissima Díj átadása - Megnyitó (Szente Zoltán)

Videó: A Pro Dissertatione Iuridica Excellentissima Díj díjazottainak előadása (Burai Petra)

Videó: A Pro Dissertatione Iuridica Excellentissima Díj díjazottainak előadása (Farkas Krisztina)

Doktori viták, védések
Sipos Ferenc: Munkával kapcsolatos szankciók a magyar büntetőjogban

A meghívó ezen a linken érhető el.

Név: Sipos Ferenc
Időpont: 2017-04-07 11:00
Helyszín: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Tanácsterem, 4028 Debrecen, Kassai út 26. (C/14. terem)
Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések
JTI Blog - Dragan Dakić: Free Market of Human Beings (2017. 03. 06.)

Recently the European Court of Human Rights (“Court”) delivered a decision in the case Paradiso and Campanelli v. Italy. The applicants - who were Italian nationals - after unsuccessful in vitro fertilisation treatments decided to try resorting to assisted reproduction techniques and to a surrogate mother in Russia. The child was born in Moscow in 2011 and arrived to Italy a few months later. The Italian authorities refused to register the Russian birth certificate and the child was removed from the applicants. The Court reduced its analysis to the notion of “private life”, inherent in the Article 8 of the European Convention. What is really striking with the reasoning is the omission of the Court to recognize the relevance of the international law instruments designed against human trafficking.

Fontes Juris (2017/1)

Megjelent a Fontes Iuris 2017/1száma. Az Igazságügyi Minisztárium szakmai folyóirata negyedévente jelenik meg. Az aktuális szám tartalmából:

A lap rovatai:

1. Főszerkesztői köszöntő: Trócsányi László Miniszter

2. Interjú: Kecsmár Krisztián

3. Kiemelt téma: Bodzási Balázs: Az új Ptk. hatálybalépésének harmadik évfordulójára

4. Tanulmányok

• közjog: Salgó László Péter: az Igazságügyi Minisztérium szerepe a kormányzati jogalkotásban

• büntetőjog: i. Busch Balázs: A kiemelt jelentőségű büntetőügyek intézményének rövid története

• magánjog:

i. Vitvindics Mária: A végrehajtás korlátozási és megszüntetési perekre vonatkozó szabályok módosításáról

ii. Menyhárd Attila: A bizalmi vagyonkezelési szerződés jogi szabályozásának aktuális kérdései

• EU/Nemzetközi jog:

i. Kátai Anikó: A Bizottság „szociális” irányú (GMU-mélyítés, munkavállalók szabad mozgása, posting) jogalkotási manővereiről

ii. Forman Balázs PhD: Társadalmi szerződés az USA-ban. Az Obama-care elő- és utóélete, tanulságai

5. Jogértelmezések

6. Konferenciák

7. Hírek, események

Friss könyvek
A bizalmi vagyonkezelés és a trust. Jogtörténeti és összehasonlító jogi elemzés
A HVG Orac Kiadó gondozásában jelent meg Sándor István, az ELTE ÁJK Római Jogi és Összehasonlító Jogtörténeti Tanszéke habilitált egyetemi docensének monográfiája.
Szerző: Sándor István
The Enforcement of EU Law and Values: Ensuring Member States' Compliance
  • Covers all legal issues of EU law enforcement
  • Provides a comparative outlook to domestic law enforcement in federal states
  • Offers a timely account of an on-going crisis
  • Discusses long term scrutiny of the most relevant enforcement issues dealt with by the national and international (ICJ, Security Council, ECHR) legal regimes in their evolution
Szerző: András Jakab and Dimitry Kochenov (eds)
Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások
MARGIN: Tackle Insecurity in Marginalized Areas

The MARGIN project’s aim is to coordinate and support public intervention in the field of (in)security by providing policy makers with high quality tools for creating and evaluating strategies targeted at the reduction of insecurity among different demographic groups. To achieve this general objective, the project has been designed to establish an international environment for knowledge exchange that enables the identification and analysis of factors influencing public and personal perceptions of (in)security.

The Conference aims at generating a debate around the project’s results as well as enhancing a process of knowledge exchange among researchers, policymakers and practitioners in the field of security. The objective is to create synergies towards the identification of good practices in the assessment of security issues and the implementation of policies targeted at the reduction of the perception of insecurity among different social groups. Moreover, this event will be an ideal venue for determining the best course for further research.

Időpont: 2017-04-03 13:30
Helyszín: Mercure Budapest Buda (Budapest, Krisztina krt. 41-43, 1013)
Előadás: Angela Kerek: FinTech in Deutschland – Chancen und Herausforderungen
Angela Kerek ist seit 2016 Partnerin im Berliner Büro von Morrison & Foerster LLP, einer US Anwaltskanzlei aus San Franscisco, für den Bereich Finance. Ihr Tätigkeitsschwerpunkt liegt in der Beratung von Akquisitionsfinanzierungen, allgemeine Unternehmensfinanzierungen, unterschiedliche strukturierte Finanzierungen, Venture Loans und Restrukturierungen. Sie berät Industrie- und Familienunternehmen, Investoren, Fonds, Start-Ups und Banken.
Időpont: 2017-03-24 13:30
Helyszín: Deák Ferenc Fakultät für Staats- und Rechtswissenschaften (9026 Győr, Áldozat Str. 12.)
Konferencia: A kettős monarchia

Program

Levezető elnök: P. Szabó Béla egyetemi tanár

9:40-10:00 Menyhárd Attila dékán, egyetemi tanár: A jogfejlődés gazdasági alapjairól (1867-1944)

10:00-10:20 Mezey Barna egyetemi tanár: A büntetőjogi kodifikáció eredményei

10:20-10:40 Balogh Elemér dékán, egyetemi tanár: A büntetőjog kodifikációjának genezise

10:40-11:00 Homoki-Nagy Mária egyetemi tanár: A magánjogi kodifikáció vázlata

11:00-11:20 Horváth Attila egyetemi tanár: A kereskedelmi törvény

11:20-11:40 Stipta István egyetemi tanár: Közös elvek szerint kezelt ügyek és a közigazgatási bíráskodás

11:40-12:00 KÁVÉSZÜNET

Levezető elnök: Barna Attila egyetemi docens

12:00-12:20 Máthé Gábor professor emeritus: Deák Ferenc közjogi dogmatikai remeke

12:20-12:40 Béli Gábor habil. egyetemi docens: A Quadripartitum közjogi elvei

12:40-13:00 Rácz Lajos egyetemi tanár: Állam és egyház kapcsolatának dilemmái a XIX. századi Magyarországon

13:00-13:20 Kisteleki Károly egyetemi adjunktus: Magyar nemzet – magyar állampolgárság

13:20-13:40 Révész T. Mihály c. egyetemi tanár: A sajtószabadság örömünnepe 1867 Magyarországán

13:40-14:00 Szabó István dékán, egyetemi tanár: Az Osztrák-Magyar Monarchia megszűnésének közjogi hatásai

Időpont: 2017-03-24 09:30
Helyszín: MTA Székház Kisterem
„Piachoz való hozzáférés és egyenlő piaci esélyek” – a Lendület-HPOPs Kutatócsoport jogi szakértői jelentésének bemutatója
Felkért hozzászóló: Reszkető Petra (Budapest Intézet)
Időpont: 2017-03-23 10:00
Helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza JTI Tanácsterem, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T.0.25. (T épületszárny fszt. 25.)
Műhelyvita Majtényi Balázs „Exkluzív alkotmányos elvek migrációja” című tanulmányáról

Opponens: Szente Zoltán.

Kérjük, részvételi szándékát előzetesen jelezze Szilágyi Emesének.

Időpont: 2017-03-30 10:00
Helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza JTI Tanácsterem (1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., fszt. 25.)
Műhelyvita Ződi Zsolt „Law and Legal Science in the Age of Big Data” című tanulmányáról

Opponens: Péli Gábor főigazgató-helyettes.

Kérjük, részvételi szándékát előzetesen jelezze Szilágyi Emesének.

Időpont: 2017-04-06 10:00
Helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza JTI Tanácsterem (1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., fszt. 25.)
Konferencia: A különleges jogrend

A rendezvény nyilvános, minden érdeklődőt szeretettel várunk. A logisztikai tervezés megkönnyítése érdekében az alábbi programban szereplő személyeken kívül minden résztvevőtől előzetes regisztrációt kérünk legkésőbb 2017. április 10-ig az argyelan.zsuzsa@tk.mta.hu címre.

Program

9:00 Megnyitó – Székely György, Schanda Balázs és Jakab András

Elméleti alapok – moderál: Tattay Szilárd

9:10–9:30 Csink Lóránt: Mikor legyen a jogrend különleges?

9:30–9:50 Antal Attila: A kivételes állapot mint a politika „normál” állapota

9:50–10:10 Farkas Ádám: A jogállamon túl a jogállam megmentésért. Gondolatok a különleges jogrend természetéről, jelentőségéről és helyéről a modern jogállamban

10:10–10:30 Fejes Erik: A különleges jogrend büntetőjogi vetületei

10:30–10:50 Mészáros Gábor: A kivételes állapot elméleti alapjai

10:50–11:20 Vita

Kávészünet (11:20–11:40)

A különleges állapot fokozatai – moderál: Patyi András

11:40–12:00 Tóth Andrea Noémi: A magyar jogrendszer lehetséges válaszreakciói egy (esetleges) terrorcselekményre

12:00–12:20 Till Szabolcs: A különleges jogrendi kategóriarendszer egyszerűsítésének jövőbeli esélyei

12:20–12:40 Mirczik Ádám – Dornfeld László: A különleges jogrend alkalmazásának speciális formái

12:40–13:00 Vita

Ebédszünet (13:00–14:00)

A különleges jogrend egyes dogmatikai kérdései – moderál: Kádár Pál

14:00–14:20 Gulyás Attila: A különleges jogrend kapcsán felmerülő szervezeti kérdések

14:20–14:40 Keszely László: A különleges jogrend a védelmi igazgatás gyakorlati, jogalkalmazói szemszögéből

14:40–15:00 Sabjanics István: Ágazati-szakmai érdekek alakulása a különleges jogrendben

15:00–15:20 Schweickhardt Gotthilf: Emberi élet, egészség és vagyon, valamint a környezet védelmének megjelenése különleges jogrendi időszakok szabályozásában

15:20–15:40 Vita

Kávészünet (15:40–16:00)

Jogtörténeti kérdések – moderál: Varga Attila

16:00–16:20 Kelemen Roland: Alapjogok korlátozása az első világháborús kivételes hatalmi törvény árnyékában – különös tekintettel a sajtószabadság korlátozására

16:20– 6:40 Szabó István: Különleges jogrend a Weimari Alkotmányban (a fogalmak pontossága – az alkalmazó mérlegelési jogköre)

16:40–17:00 Tóth J. Zoltán: A rögtönbíráskodás története Magyarországon a XIX–XX. században

Nemzetközi jogi és jogösszehasonlító kitekintés – moderál: Jakab András

17:00–17:20 Ságvári Ádám: A különleges jogrend a francia jogban

17:20–17:40 Ádány Tamás: Az alapjog-korlátozások nemzetközi jogi rezsimje és a különleges jogrend

17:40–18:00 Lattmann Tamás: A háborús helyzet és a hadijog mint különleges jogrend

18:00–18:20 Vita

Időpont: 2017-04-21 09:00
Helyszín: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar, dékáni tanácsterem
Sebők Miklós előadása: „A kvantitatív szövegelemzés és szövegbányászat kutatásmódszertana és a jogalkotás vizsgálatára való alkalmazása”
Kérjük, részvételi szándékát előzetesen jelezze Szilágyi Emesének.
Időpont: 2017-04-27 10:00
Helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza JTI Tanácsterem (1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., fszt. 25.)
Die Verfassungslage Polens
Die Verfassungslage Polens ist in den letzten Jahren ein brennendes Thema. Die Kommission hat ein Verfahren wegen der beanstandeten Verletzung der Rechtsstaatlichkeit eingeleitet. Die fehlende Unabhängigkeit der Medien und des Verfassungsgerichtshofs wird der polnischen Regierung vorgeworfen. Ähnliche Probleme und Konflikte erlebte Ungarn seit 2010. Miroslaw Wyrzykowski ist seit 1991 Professor am Lehrstuhl für Rechtsvergleichung und Wirtschaftsrecht an der Universität Warschau. Zwischen 1990-1995 war er Professor im Schweizerischen Institut für Rechtsvergleichung, und seit 1997 Gastprofessor an der Central European University. 2001 wurde er zum Richter des polnischen Verfassungsgerichts gewählt.
Időpont: 2017-04-19 18:00
Helyszín: Andrássy Universität Budapest
Konferencia: Ifjú Romanisták 11. Nemzetközi Találkozója
A győri Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Jogtörténeti Tanszéke és Német Jogi Centruma szervezésében kerül sor az Ifjú Romanisták 11. Nemzetközi Találkozójára.
Időpont: 2017-03-24 09:00
Helyszín: Széchenyi István Egyetem, Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, 9026 Győr, Áldozat utca 12.
Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak
2017/18 CISRUL PhD Studentships

We are delighted to offer TWO 3-year PhD studentships with an EU/Overseas fee waiver and a full living stipend of £14,539 per annum, starting in September 2017.

We welcome applicants from a variety of disciplines, including anthropology, cultural and literary studies, education, history, legal theory and socio-legal studies, philosophy, politics, religious studies, sociology, and theology.

Founded in 2009, CISRUL studies the application of political ideas globally. The Centre draws on expertise across disciplines to examine how political principles function within and beyond the contemporary West. Concepts such as ‘citizenship’, ‘civil society’, and the ‘rule of law’ are used as often by policy makers as by scholars. Core to CISRUL’s mission is informing academic and public debate on how they are used, and to what effect.

Státusz megnevezése: doctoral student
Jelentkezési határidő: 2017-03-31
The ELI Secretariat is looking for interns

A paid internship at the ELI Secretariat in Vienna is available from May/June to September/October 2017 (4 months)

An internship at the Secretariat of the European Law Institute (ELI) is the perfect opportunity for a candidate with a completed law degree or a student in the final stages of his/her legal studies to gain insight into the management of an international organisation which works towards the improvement of law-making across Europe.

The interns will have the opportunity to work with staff at the Secretariat on a number of tasks, including the organisation and running of the 2017 Annual Conference and General Assembly taking place from 6-8 September in Vienna, Austria, which will bring together around 350 participants and will be attended by renowned legal experts from across Europe and beyond.

Státusz megnevezése: Intern
Jelentkezési határidő: 2017-04-14
Álláslehetőségek az Európai Unió Bíróságánál
Státusz megnevezése: vegyes
Jelentkezési határidő: 2017-03-24
További hírek
Videó: A Pro Dissertatione Iuridica Excellentissima Díj átadása - Megnyitó (Szente Zoltán)
Az MTA TK Jogtudományi Intézete által alapított Pro Dissertatione Iuridica Excellentissima Díj átadásáról és a díjazottak előadásairól 2017. március 9-én készült felvétel.
Videó: A Pro Dissertatione Iuridica Excellentissima Díj díjazottainak előadása (Burai Petra)
Burai Petra, az MTA TK Jogtudományi Intézete által alapított Pro Dissertatione Iuridica Excellentissima Díj díjazottjának "A korrupció elleni jogszabályok korlátai és ezek leküzdése" címmel 2017. március 9-én megtartott előadása. További információ: http://jog.tk.mta.hu/pro-dissertation...
Videó: A Pro Dissertatione Iuridica Excellentissima Díj díjazottainak előadása (Farkas Krisztina)

Farkas Krisztina, az MTA TK Jogtudományi Intézete által alapított Pro Dissertatione Iuridica Excellentissima Díj díjazottjának "Az eljárás gyorsításának lehetőségei a német, a svájci és az olasz büntető igazságszolgáltatásban" címmel 2017. március 9-én megtartott előadása. További információ: http://jog.tk.mta.hu/pro-dissertation...