Tartalom
Doktori viták, védések

Mezei Kitti: A kiberbűnözés egyes büntetőjogi szabályozási kérdései

Kiss Lilla Nóra: Az Európai Unióból való kilépés jogi kérdései

László Vilmos Csongor: A magyar oktatásirányítás változásai. Múlt, jelen és helyzetértékelés

Call for papers

Felhívás kéziratok leadására a Jogtudományi alapkutatások című monográfiasorozathoz, 2019

Konferenciafelhívás: „A mesterséges intelligencia alkalmazásának hatása az alapjogokra” (NKE, Budapest, 2020. február 27.)

Pro Futuro jog- és államtudományi folyóirat

Konferenciafelhívás: Central and Eastern European e|Dem and e|Gov Days 2020 – “Social Networks and Social Media” (Budapest, 2020. május 7–8.)

Cikkíró pályázat (Miskolci Törvényszék)

2020 ESIL Annual Conference: Changes in International Lawmaking: Actors, Processes, Impact (2020. szeptember 10–12., Stockholm)

Conference: Impact and wellbeing (Nottingham Law School, Centre for Legal Education, 2020. június 19–20.)

Habilitációk

Láncos Petra Lea: Rétegzett normativitás: lehet-e kötelező az uniós soft law?

Gerencsér Balázs: Az Egyesült Államok nyelvjogi rendszere – kontinentális jogi nézőpontból

Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések

Közjogi Szemle (2019/3.)

MTA Law Working Papers (2019/16.)

Fundamentum (2019/1–2.)

Jogesetek Magyarázata (JeMa) (2019/2–3.)

Kriminológiai Tanulmányok (56. kötet) ( 2019)

Új Magyar Közigazgatás (2019/3.)

Acta Humana (2019/2)

Magyar Rendészet (2019/1.)

Miskolci Jogi Szemle (2019/2.)

Ügyészek Lapja (2019/2.)

Comitatus (2019/nyár–ősz)

Iustum Aequum Salutare (2019/2.)

Jogelméleti Szemle (2019/3.)

Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle (2019/5.)

Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások

Konferencia: „Az új technológiák és a jog”

Prieger Adrienn és Szegedi László köteteinek bemutatója

Fekete Balázs előadása: „Jogosultságtudat, jogi elidegenedés, autokratikus hagyomány”

Műhelybeszélgetés: „Automatizálás és mesterséges intelligencia a jogalkalmazásban. Veszély vagy lehetőség?”

Konferencia: „Gyakorlatilag érték. A pénzügyi jogtudomány szerepe a jogalkotásban és a jogalkalmazásban”

Kerekasztal-beszélgetés: „Miként vélekedünk a jogról?”

Konferencia: „Innováció a vállalati versenyképesség és a növekedés szolgálatában – Magyarország helyzete és jövőképe”

Konferencia: „A drónok és az önvezető járművek által okozott balesetek felelősségi kérdései”

Konferencia: „20 éves a magyar temetkezési törvény”

Kerekasztal-beszélgetés: „Tudomány és innováció – Kerekasztal-beszélgetés az MTA Eötvös 2020+ munkaanyaga kapcsán”

Konferencia: „Nemzetiségi-nyelvi szuverenitási törekvések a dualizmus korszakában”

„Tanácstalan köztársaság” vitaestsorozat: Ki akar itt klímapolitikát?

Konferencia: „A gyengébb fél védelmében”

Magánjogi konferencia: „175 éve született Óvári Kelemen jogászprofesszor”

Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak

Postdoctoral position (Faculty of Law, University of Copenhagen)

Doktori viták, védések
Mezei Kitti: A kiberbűnözés egyes büntetőjogi szabályozási kérdései
Témavezető: Tóth Mihály, Nagy Zoltán András
Név: Mezei Kitti
Időpont: 2019-11-08 12:00
Helyszín: Pécsi Tudományegyetem ÁJK
Kiss Lilla Nóra: Az Európai Unióból való kilépés jogi kérdései
Témavezető: Angyal Zoltán
Név: Kiss Lilla Nóra
Időpont: 2019-11-04 11:00
Helyszín: Miskolci Egyetem ÁJK
László Vilmos Csongor: A magyar oktatásirányítás változásai. Múlt, jelen és helyzetértékelés
Témavezető: Árva Zsuzsanna
Név: László Vilmos Csongor
Időpont: 2019-11-12 13:00
Helyszín: DE ÁJK Kari Tanácsterem (4028 Debrecen, Kassai út 26.)
Call for papers
Felhívás kéziratok leadására a Jogtudományi alapkutatások című monográfiasorozathoz, 2019
Határidő: 2019-10-30
Konferenciafelhívás: „A mesterséges intelligencia alkalmazásának hatása az alapjogokra” (NKE, Budapest, 2020. február 27.)
Határidő: 2019-11-30
Pro Futuro jog- és államtudományi folyóirat

Angol nyelvű lapszámába 2019. november közepéig várja a kéziratokat a Pro Futuro című folyóirat. Elméleti tárgyú és joggyakorlat-elemző tanulmányokat, recenziókat egyaránt közlünk az állam- és jogtudományok köréből. Az online és nyomtatott kiadásban is megjelenő lap 2019. évi, magyar nyelvű lapszámaiba folyamatosan lehet benyújtani a kéziratokat. Szerkesztőségünk címe: profuturo@law.unideb.hu. A folyóirat a jövőben új online felületen jelenik meg, a szerkesztési követelmények is ott érhetők el. Határidő: 2019. 11. 15. illetve folyamatos.

Határidő: 2019-11-15
Konferenciafelhívás: Central and Eastern European e|Dem and e|Gov Days 2020 – “Social Networks and Social Media” (Budapest, 2020. május 7–8.)
Határidő: 2019-12-01
Cikkíró pályázat (Miskolci Törvényszék)
Határidő: 2019-10-31
2020 ESIL Annual Conference: Changes in International Lawmaking: Actors, Processes, Impact (2020. szeptember 10–12., Stockholm)
Határidő: 2020-01-31
Conference: Impact and wellbeing (Nottingham Law School, Centre for Legal Education, 2020. június 19–20.)
Határidő: 2020-02-06
Habilitációk
Láncos Petra Lea: Rétegzett normativitás: lehet-e kötelező az uniós soft law?
Név: Láncos Petra Lea
Időpont: 2019-11-13 12:00
Helyszín: PPKE JÁK Szent II. János Pál pápa terem (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28–30.)
Gerencsér Balázs: Az Egyesült Államok nyelvjogi rendszere – kontinentális jogi nézőpontból
Név: Gerencsér Balázs
Időpont: 2019-11-13 13:00
Helyszín: PPKE JÁK Szent II. János Pál pápa terem (1088, Budapest, Szentkirályi u. 28.)
Folyóiratok, working paperek és blogbejegyzések
Közjogi Szemle (2019/3.)

BLUTMAN László: Törésvonalak az Alkotmánybíróságon: mit lehet kezdeni a nemzetközi joggal?
CSATLÓS Erzsébet: Az EU ideiglenes úti okmánya: a reformfolyamat alapjogi megközelítésből
CSERNY Ákos: Választójogi trendek Magyarországon
IZSÓ Krisztina: A korlátozó intézkedésekre vonatkozó jogi szabályozás fogyatékosságai figyelemmel néhány ombudsmani vizsgálat tapasztalataira
MAGYAR Zsóka: Kihirdetés, vagy annál több? Az Országgyűlés nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos hatáskörei
SZABÓ Patrik: A felszín alatt. Adalékok az alkotmányos identitás elméleti és dogmatikai problémáihoz
GRÓSZ Laura: Jogértelmezési dilemmák az Alaptörvény hetedik módosításának európai integrációt érintő rendelkezéseivel kapcsolatban
GESZTEI László: Az állampolgári szabadságjogok az állampárti korszakban
ZALAHEGYI Zoltán: A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról szóló 2011. évi CCVI. törvény megalkotásának kronológiája, értékelése és lehetséges jövője
CHRONOWSKI Nóra: Alaptörvény-értelmezés az európai alkotmányos párbeszéd jegyében – a 2/2019. (III. 5.) AB határozat
Könyvajánló: Sajó András – Uitz Renáta: A szabadság alkotmánya. Bevezetés a jogi alkotmányosságba

MTA Law Working Papers (2019/16.)

Tímea Drinóczi: The European Rule of Law and illiberal legality in illiberal constitutionalism: the case of Hungary

Fundamentum (2019/1–2.)
Jogesetek Magyarázata (JeMa) (2019/2–3.)
Kriminológiai Tanulmányok (56. kötet) ( 2019)
Új Magyar Közigazgatás (2019/3.)
Acta Humana (2019/2)
Magyar Rendészet (2019/1.)
Miskolci Jogi Szemle (2019/2.)
Ügyészek Lapja (2019/2.)
Comitatus (2019/nyár–ősz)
Iustum Aequum Salutare (2019/2.)
Jogelméleti Szemle (2019/3.)
Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle (2019/5.)
Konferenciák, workshopok, könyvbemutatók, előadások
Konferencia: „Az új technológiák és a jog”
Időpont: 2019-11-14 10:00
Helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza (1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.)
Prieger Adrienn és Szegedi László köteteinek bemutatója
Időpont: 2019-10-31 10:00
Helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza (1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.)
Fekete Balázs előadása: „Jogosultságtudat, jogi elidegenedés, autokratikus hagyomány”
Időpont: 2019-11-07
Helyszín: Humán Tudományok Kutatóháza (1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.)
Műhelybeszélgetés: „Automatizálás és mesterséges intelligencia a jogalkalmazásban. Veszély vagy lehetőség?”
Időpont: 2019-10-31 16:00
Helyszín: Budapesti Ügyvédi Kamara díszterme (1054 Budapest, Szalay u. 7.)
Konferencia: „Gyakorlatilag érték. A pénzügyi jogtudomány szerepe a jogalkotásban és a jogalkalmazásban”
Időpont: 2019-11-15 13:00
Helyszín: ELTE ÁJK Kari Tanácsterem (Budapest, Egyetem tér 1–3.) fszt.
Kerekasztal-beszélgetés: „Miként vélekedünk a jogról?”
Időpont: 2019-11-13 16:00
Helyszín: PPKE JÁK Dékáni Tanácsterem (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28–30.)
Konferencia: „Innováció a vállalati versenyképesség és a növekedés szolgálatában – Magyarország helyzete és jövőképe”
Időpont: 2019-11-20 10:00
Helyszín: PPKE JÁK Szent II. János Pál pápa terem (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28–30.)
Konferencia: „A drónok és az önvezető járművek által okozott balesetek felelősségi kérdései”
Időpont: 2019-11-20 09:00
Helyszín: Országos Kriminológiai Intézet, Pusztai terem (1122 Budapest, Maros u. 6/a.)
Konferencia: „20 éves a magyar temetkezési törvény”
Időpont: 2019-10-25 08:30
Helyszín: PPKE JÁK Szent II. János Pál pápa terem (1088 Budapest, Szentkirályi u. 28–30.)
Kerekasztal-beszélgetés: „Tudomány és innováció – Kerekasztal-beszélgetés az MTA Eötvös 2020+ munkaanyaga kapcsán”
Időpont: 2019-11-14 14:00
Helyszín: MTA Székház, Felolvasóterem (1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.)
Konferencia: „Nemzetiségi-nyelvi szuverenitási törekvések a dualizmus korszakában”
Időpont: 2019-11-20 08:30
Helyszín: ELTE ÁJK Kari Tanácsterem (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.) fszt.
„Tanácstalan köztársaság” vitaestsorozat: Ki akar itt klímapolitikát?
Résztvevők: Pintér László egyetemi docens, a Nemzetközi Fenntartható Fejlődési Intézet főmunkatársa és Fabók Márton kutató, Helyzet Műhely (energia és társadalom). Moderátor: Takács-Sánta András egyetemi docens, humánökológus
Időpont: 2019-10-25 17:00
Helyszín: ELTE TáTK (Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A) 0.83 terem
Konferencia: „A gyengébb fél védelmében”
Időpont: 2019-11-07 09:00
Helyszín: ELTE ÁJK Aula Magna (1053 Budapest, Egyetem tér 1–3.) I. em.
Magánjogi konferencia: „175 éve született Óvári Kelemen jogászprofesszor”
Időpont: 2019-11-20 16:00
Helyszín: Sapientia EMTE Rektori Hivatala (Bocskai-ház, Kolozsvár, Mátyás király u. 4.) Óváry terem
Hazai és külföldi álláshirdetések, ösztöndíjak
Postdoctoral position (Faculty of Law, University of Copenhagen)
Státusz megnevezése: posztdoktor
Jelentkezési határidő: 2019-10-25